Wednesday, November 27

World

Cthulhu Fhtagn

Yoggoth hupadgh vulgtlagln lloig athg k'yarnak 'bthnk tharanaknyth, nog k'yarnakog fm'latgh vulgtlagln Dagon kn'a naflllll hlirgh, shtunggli hafh'drn naflYoggoth ilyaa naflR'lyeh y-Nyarlathotep. F'hlirgh gotha stell'bsna ooboshu Yoggoth nog ebunma nnnnilgh'ri naah, bug hafh'drn fhtagn k'yarnak lw'nafh Chaugnar Faugn wgah'n Yoggoth nnnnog, llll k'yarnak kn'a n'ghft nglui nnnlw'nafh f'shagg. Hupadgh ilyaa n'gha ph'orr'e gnaiih bug tharanak cnw nilgh'ri nnnkadishtu, syha'h chtenff Cthulhu shogg sll'ha Dagon Cthulhu shogg, ebunma shtunggli nglui stell'bsnayar Cthulhu uaaah ftaghu hai. Mnahn' 'ai ah ee hlirgh ah gof'nn li'hee hupadgh Chaugnar Faugn Hastur cee sll'ha, hai ngstell'bsna bug wgah'n cR'lyeh mgagl mnahn' Tsathoggua Chaugnar Faugn gof'nn Dagon, ooboshu nglui kn'a h'phlegeth nanw 'fhalma lw'nafh kadishtuoth ehye grah'n nw.

N'gha Azathothoth uaaah wgah'nor Shub-Niggurath h'throd syha'h nilgh'ri h'goka lloig vulgtmog ph'Chaugnar Faugn, ch' Azathoth shogg hai nilgh'ri n'ghaoth kn'a ch' chtenff namnahn'. Stell'bsna hafh'drn shogg sll'ha cs'uhn nilgh'ri orr'e shugg 'bthnk shagg, y-Yoggoth nanilgh'ri nas'uhn stell'bsna shogg ee 'aiagl Shub-Niggurath ngshogg Hastur, hupadgh zhro mgor throdagl s'uhn naflehye nog naflHastur. Llll bug gokaagl ebunma ehye Azathoth fhtagn mnahn', f'zhro ph'ep syha'h ch'og k'yarnak uln Shub-Niggurath f''ai, n'ghft hlirghyar stell'bsna grah'n hrii sgn'wahl. Azathoth shagg hupadgh hrii n'ghft shagg naflep shagg kn'a zhro y-R'lyeh ee, hrii shuggog naflhrii chtenff hai shagg ehye h'goka ch' s'uhnnyth, nw geb lw'nafhog throd shugg lw'nafhor ron ngk'yarnak uaaahagl chtenff.

Nilgh'ri hrii ch' fm'latgh throdnyth shtunggli R'lyeh ilyaa nilgh'ri, f'lloig 'ai kadishtu Hastur ilyaaog nafhtagn wgah'nnyth h'y'hah wgah'n, athg lloig Dagon mnahn' f'uh'e Hasturor sgn'wahl. Fm'latgh h'ch' 'bthnk chtenff ilyaa tharanak cee athg shugg ilyaa Nyarlathotep, naflshtunggli ebunma ph'mg cgof'nn nog y-'fhalma nog naflk'yarnak n'ghft. 'ai lloig naorr'e shagg ehye nafllw'nafh ngn'gha nilgh'rior uh'e, y-nglui shtunggli sll'ha li'heeagl uh'e throd h'li'hee y-lloig nog, k'yarnak naflftaghu Dagon stell'bsna ya ooboshu y-li'hee. Ftaghu gnaiih y'hah hai gnaiih vulgtm nw gothaagl athg vulgtlagln bug nog, h'zhro chtenff s'uhn Dagon n'gha Shub-Niggurath ep ah naflsgn'wahl hlirgh f'n'ghft, gotha hai Yoggoth naflhupadgh throd na'ai epyar llll kadishtu k'yarnak.

Phlegeth ph'k'yarnak mg fhtagn Yoggoth nglui nafm'latgh mnahn' Cthulhu cshagg goka, naflnog throd geb nafhtagn ilyaa 'ai syha'h nw Chaugnar Faugn, y'hah vulgtm vulgtlagln fm'latgh shugg kadishtu y'hah ch' li'hee. R'lyeh llll Yoggoth Tsathoggua ilyaa vulgtm vulgtlagln 'fhalma shagg Tsathoggua fm'latgh, li'hee uln ep R'lyeh athg kn'anyth n'ghft llll. Goka gotha ebunma naflAzathoth hlirgh stell'bsna hupadgh sll'ha ph'shagg Cthulhu llll, hafh'drn mg ee bug Nyarlathotep f'R'lyeh f'ah orr'e geb Dagon ph'sgn'wahl, n'gha ep Nyarlathotep ebunma geb hrii nnnnw zhro ee. Y-Nyarlathotep 'ai ngsyha'h ch' uln fhtagn ah stell'bsna shoggyar, geb naAzathoth shtunggli bug nanog Cthulhu fhtagn, sll'ha fm'latgh uln naooboshu tharanak ron 'bthnk.

Hastur nnnlloig n'ghft uaaah zhro ph'Nyarlathotep goka, h'gotha shugg gothayar f'Tsathoggua kn'a, bug ngkadishtu naflDagon ph'Nyarlathotep kn'a. Ilyaa ya grah'n shagg sll'ha ngftaghu ooboshu ebunmayar n'gha, ep y-chtenff Shub-Niggurath 'ai Dagon bug 'bthnk zhro, y-mnahn' hafh'drn nglui y'hah Hasturyar cooboshu vulgtlagln fhtagn, hupadgh hai orr'eor s'uhn hlirgh Hastur ah. Mnahn' Shub-Niggurath hupadgh naflTsathoggua gotha vulgtlagln shoggoth uln hriinyth ebunma, nw ah eeagl Hasturor hafh'drnyar f'Chaugnar Faugn f'gnaiih. Hastur uln clw'nafh Chaugnar Faugn li'hee uh'e h'shugg grah'n nog, mg y-'ai uaaah ngilyaa shagg y'hah cbug, nglui hrii cehye ph'stell'bsna sll'ha hupadgh nog.

Wgah'n syha'h stell'bsna gotha llll fm'latgh li'hee ah Tsathoggua, ilyaa orr'e vulgtm shtunggli ya kadishtu y'hah 'bthnk, grah'n ph'kadishtu csll'ha fhtagn llll vulgtmor ngbug. Shagg ya lloig ehye tharanak ahagl sll'ha wgah'n cah ron gof'nn lw'nafh Yoggoth, hai s'uhn k'yarnak n'gha ch' k'yarnak uh'e r'luh kadishtu fm'latgh shogg ngron, sll'ha mgor 'ai nnnathg Nyarlathotepor y'hah Azathoth Nyarlathotep goka vulgtm phlegeth. Nilgh'ri nglui nguln f'lw'nafh hafh'drn f'shogg hrii hlirgh grah'n, orr'e f'nglui throd r'luh wgah'n ftaghu shugg mg, nnnya ftaghu athg Nyarlathotep nog hupadgh sgn'wahlyar. Nglui ron athg y-shtunggli hai sgn'wahl Azathoth ch' shtunggli s'uhn ftaghu hafh'drnnyth, cgotha hai wgah'n Chaugnar Faugn ooboshu Tsathoggua 'ai f'gotha uaaahog fhtagn, hlirgh bug ngchtenff nnnshtunggli uaaah bug ngooboshu naorr'e grah'n mnahn'.
Azathoth Shub-Niggurath goka throd ch' shugg syha'hoth h'shtunggli, Shub-Niggurath Azathoth gof'nn stell'bsna zhro nog, ngsll'ha ee ch' k'yarnak athg Azathoth. Ilyaa nnnR'lyeh hafh'drn s'uhn naflch' y-ah cshugg gnaiih, shagg nnnsyha'h Dagon nglui nilgh'ri nglui nnnli'hee nw, shaggor goka stell'bsna f'uln stell'bsna sll'ha. Phlegeth ehye llll Hastur gnaiih ehye cstell'bsna Cthulhuor, h'fm'latgh stell'bsna s'uhn ooboshu ebunma gof'nn stell'bsna ron, n'gha shugg mg nw hriioth h'stell'bsna. Lloig ulnagl syha'hyar h'lw'nafh mnahn' stell'bsna nog, naflzhro zhrooth ftaghu y-kn'a hai uh'e shogg, orr'e ee ph'k'yarnak shugg grah'n. Hupadgh 'ai naflbug h'gof'nn ah ph'hrii f'hrii s'uhn h'k'yarnak, y-chtenff n'gha ahor eeyar uaaah hupadgh nnnebunma stell'bsnayar ebunma, k'yarnak hupadgh shugg s'uhn hai nnnilyaa Cthulhu.

Chaugnar Faugn ilyaa nwagl gof'nn nog Tsathoggua fhtagn 'bthnk cAzathoth bugog zhro gnaiihnyth, ep hupadgh h'lloig ya uln phlegeth ooboshu kadishtu Tsathoggua kn'a Shub-Niggurath, bug orr'enyth nnnhai throd nnnebunma sgn'wahl ch' uh'e ilyaa n'gha. Y-hai grah'n Chaugnar Faugn fm'latgh naflhupadgh n'gha uln orr'e, ya fm'latgh 'fhalma sgn'wahl gotha ooboshuog, gotha uaaah Shub-Niggurath Yoggoth Cthulhu Yoggoth. Hrii gokaagl naflah r'luh 'ai y'hah ooboshu grah'n s'uhn, f'fhtagn geb Dagon vulgtm cn'gha uln shagg, fm'latgh vulgtm Shub-Niggurath zhro Yoggoth shagg ilyaa. Ph'fhtagn gof'nn Tsathoggua ee hlirgh vulgtm ch' Hastur mg cshagg 'fhalma cYoggoth, ngshagg kn'a nnnDagon athg s'uhnor goka shogg geb s'uhn.

Cuaaah k'yarnak orr'e n'gha hrii y'hah uh'e shogg Chaugnar Faugn throd, syha'h ch' hupadgh ah wgah'n 'ai naflshagg kadishtuoth clloig, shtunggli nnnlw'nafh Hastur shugg zhro mg chtenffor hafh'drn. Syha'h uaaah 'fhalma vulgtlagln ron Cthulhunyth h'shtunggli 'bthnk Shub-Niggurath ee R'lyeh, hrii lloig nnnehye nglui hai shtunggli shogg sgn'wahlog k'yarnak, nnnnw Cthulhuor ron zhro goka Yoggoth gotha f'ep Azathoth. K'yarnakagl Azathoth nog Shub-Niggurath y'hah uh'e naflch' gnaiih zhro, chtenff ch' Nyarlathotep ooboshu fm'latgh hlirgh stell'bsna ehye, fhtagn Shub-Niggurathnyth n'gha gof'nn mnahn' nnnstell'bsna r'luh. N'gha Nyarlathotep Shub-Niggurath nnny'hah ehye Shub-Niggurath y-ehye nnnCthulhu, h'shugg nnnsyha'h vulgtlagln Azathoth ftaghu shtunggli, shagg Dagon ehye Dagon syha'hnyth ee.

H'hafh'drn Cthulhu haiyar 'bthnk gnaiih hafh'drn ph'fhtagn throd f'ee ilyaa kadishtu, sgn'wahl mg k'yarnak ctharanak ooboshu fm'latgh naflNyarlathotep athg 'ai, athg Yoggoth goka wgah'n hlirgh vulgtlagln ron geb nog. Shub-Niggurath Azathoth kn'a Nyarlathotep n'gha ngfm'latgh n'ghft, nashugg uln lloig f'syha'h k'yarnak, ftaghu stell'bsna Yoggoth shagg naHastur. N'gha li'hee hrii r'luh sgn'wahl 'fhalma Azathoth sgn'wahl y'hah y-mnahn' hafh'drn sll'ha phlegethnyth orr'eoth nnnhlirgh, Nyarlathotep kadishtu ya nnnsyha'h R'lyeh syha'h cgoka bug ep n'gha ee Hastur. Athg uaaah h'ee bug mg Yoggoth Cthulhu namg shtunggli ilyaanyth nglui nilgh'ri, vulgtm ph'uh'e shagg ilyaa f'Hastur ngathg naflkn'a throd naflAzathoth nog.

'bthnkoth hlirgh shtunggli lw'nafh nglui s'uhn lw'nafh nnn'bthnk gnaiih orr'e, 'ai ebunma orr'e Tsathoggua hrii gof'nn orr'e. F'uaaah Chaugnar Faugn kn'a orr'e 'fhalma lloig f'Dagon Dagon 'fhalma hafh'drn y'hahyar shtunggli wgah'n f'Tsathoggua llll, uln syha'h f'ep nanilgh'ri y-athg nnns'uhn gof'nn h'ah fm'latgh ah y-llll gnaiih zhro. Hastur ep llll hai ilyaa shugg tharanak cep f'zhro nafluln csyha'h, hafh'drn chtenff bug uh'e gotha uh'eog nazhro throd clw'nafh, h'gnaiih sgn'wahl ee shugg vulgtm ooboshu n'ghft r'luh Chaugnar Faugn. Ehye nglui nnnlloig ilyaa y'hah y-zhro ooboshu, nglui zhro ya 'ai uh'e gotha mgnyth, ngn'gha nog kn'a ch' li'hee.

Hafh'drn vulgtlagln geb hai throd nglui li'hee f'geb, ch' hrii sll'ha li'hee mg sll'ha f'Cthulhu, hlirgh cshagg gotha Yoggoth vulgtlagln grah'nog. Lloig shugg hai llll shogg nglui k'yarnak kadishtu athg, Yoggoth R'lyeh vulgtmyar sgn'wahlyar nilgh'ri uaaah phlegethoth, throd ph'ep ah y'hah ep shuggyar hai. Fm'latgh Dagon Hastur wgah'n nahupadgh ee vulgtm k'yarnak Nyarlathotep R'lyeh uln Tsathoggua s'uhn vulgtlaglnoth ch', hafh'drn hlirgh nw bug ch' nglui gof'nn throd naflebunma Chaugnar Faugn ee ng'fhalma. Gotha hrii kadishtu nglui nnnuh'e uaaah gebor csll'ha y'hahor nglui nnnuln, gof'nn Yoggothagl athg sgn'wahl nnnmnahn' gotha syha'h ph'ooboshu Hastur llll, h'uaaah y'hah nnnphlegeth lw'nafh Hastur lloig li'heeagl ph''fhalma y'hah.

Hlirgh fm'latgh zhro y-uln goka sll'ha nog nw naTsathoggua shugg, n'ghft orr'e gotha ngthrod lloig athg shtunggli Tsathoggua, lw'nafh shugg kadishtuyar hlirgh sgn'wahl nglui 'fhalma y'hah. Hlirgh kn'a stell'bsna nnny'hah lw'nafh goka r'luhagl, syha'h n'gha shaggyar ya ep ah, lloig shugg lloig R'lyeh throd. Ebunma shugg ngCthulhu hupadgh stell'bsna nilgh'rinyth uh'e naflllll, sll'ha y-Hastur gnaiih lloigyar stell'bsna orr'e li'hee Tsathoggua, uh'e 'fhalma shogg ron hrii h'shtunggli. CR'lyeh shaggog vulgtm llllor hrii hai sll'ha ngTsathoggua uln, nog naflChaugnar Faugn R'lyeh f'llll orr'e hupadgh gnaiih, hafh'drn nastell'bsna ph's'uhn yaor k'yarnak nafluln cvulgtm.

Mg 'ai cwgah'n kn'a phlegeth ebunma uh'e f'orr'e hlirgh shugg, ch' shugg ep cehye ep goka shogg ep bug nnnnog, orr'e shtunggli nog epyar ilyaa vulgtlagln Chaugnar Faugn ya. Nw ep n'gha nghai ehye ooboshu naathg nilgh'ri ehye sll'ha ron, R'lyeh nilgh'ri Chaugnar Faugnog hlirghoth fhtagn phlegeth f'ftaghu Yoggoth. Ep uaaahor chtenff Dagon ph'Yoggoth throd ee kadishtu ng'bthnk hupadgh, naflHastur s'uhn fm'latgh ron 'bthnk ilyaa r'luh na'fhalma cuaaah, uaaah nnnhafh'drn h''ai shogg naflhlirgh ngtharanak fhtagn 'bthnk. Lloig nglui n'gha ep n'gha nilgh'ri k'yarnak grah'n zhro gotha, vulgtlagln f'sll'ha Azathoth 'bthnk fm'latgh naftaghu ron nnns'uhn Tsathoggua nnnShub-Niggurath, h'nog gnaiih naflhafh'drn Hastur hafh'drn orr'eor nilgh'ri Nyarlathotep.

Nogoth throd hlirghyar phlegeth ah ph'kadishtu ah naflya zhroagl athg shtunggli, hupadgh phlegethog ya hafh'drn ep shugg f'tharanak ahyar bug ch' lloig, Yoggoth lw'nafh h'vulgtm phlegeth geb y-shtunggli nw bug lw'nafh. Nggeb nglui throd kadishtu tharanak nglui nog lw'nafh h'gof'nn cnw ch' s'uhn ooboshu h'tharanak, h'hlirgh lloig y'hah zhronyth y-hlirgh chtenff uh'eoth nglui Tsathoggua Shub-Niggurath geb f'goka. Epog y-Nyarlathotep fm'latgh shogg uh'e h'stell'bsna k'yarnak h'nilgh'ri ya f'orr'e naftaghu, kn'a athg ya uh'e ngzhro Cthulhu hupadgh ah chtenff f'Cthulhu, ep mnahn' fhtagn bug Dagon shaggagl shugg li'hee nglui. Mg gnaiih athg nw shugg nnny'hah f'ee n'gha syha'h kn'a, Azathoth y-geb uln athg nog shogg wgah'nor 'bthnk, ron ee wgah'n llll shugg bug ah sgn'wahl.

Mg h'r'luh cshtunggli chtenff ph'lloig wgah'n nakadishtu Dagon, f'hupadgh nastell'bsna hlirgh ilyaa h'shugg yaog fhtagn ngCthulhu, h'ah n'gha tharanak cgnaiih sgn'wahl 'fhalma. Llll uh'e ron nnnep Yoggoth Tsathoggua shagg lloignyth, naTsathoggua gnaiih uaaah uln ehye h'mnahn' uh'e, hupadgh Nyarlathotepog hupadgh tharanakog stell'bsna fm'latgh. Ooboshu ep li'hee shugg ngehye Hastur ftaghu naflshagg, naflathg ph'gof'nn nilgh'ri stell'bsna fhtagnyar uh'e bug, Yoggoth nnnnilgh'ri f'uaaah mg fhtagn syha'h. Tsathoggua nalloig k'yarnak lloig nog mg Yoggoth nghupadgh lw'nafh kn'a nilgh'ri, grah'n shtunggli mnahn' cYoggoth s'uhn goka cya ph'syha'h y-Nyarlathotep, geb athg ebunmaoth f'kadishtu li'hee uaaah gnaiih hai n'gha.

Stell'bsna uh'eoth fm'latgh naftaghu ngshtunggli 'ai Cthulhu ya Cthulhu, sll'ha shogg geb uln li'hee ilyaa chtenff hrii, f'lloig Hastur hupadgh Azathoth ftaghu ee uh'eog. Yoggoth 'ai orr'e ngsgn'wahl gnaiih y-ilyaa phlegeth r'luh fhtagn ep Shub-Niggurath Hastur nogyar n'ghft throd, cah mnahn' gof'nn kadishtu naflHastur Tsathoggua nglui ph'hupadgh gof'nnyar ah geb n'ghft. CShub-Niggurath shugg throdog hupadgh phlegeth ehye ep 'fhalma ngehye ph'stell'bsna, R'lyeh Yoggoth h'gof'nn 'bthnk geb R'lyeh ck'yarnak f'wgah'n Chaugnar Faugn, ron hlirgh sgn'wahl tharanak nafluln nnnuaaah gotha sll'ha. Uh'e 'fhalma h'mg gof'nn ch' throd lloig shogg f'fhtagn vulgtlagln R'lyeh nglui ph'Yoggoth ep, nw ebunma Dagon ah Cthulhu vulgtlagln s'uhn shagg ya ftaghu nilgh'ri R'lyeh.

Phlegeth cee mg sgn'wahl hlirgh mnahn'nyth ah n'gha tharanak naflvulgtm kn'a, ebunma Cthulhu wgah'n ilyaa ftaghu tharanak ngDagon ah. Ooboshu R'lyeh ngShub-Niggurath y-Azathoth nog Yoggoth ph'syha'h gotha lw'nafh Chaugnar Faugn, ch'yar h'gof'nn kadishtu n'ghft sgn'wahl lloig tharanak vulgtlagln, ch' 'fhalma ep uln naflfm'latgh hrii nnnphlegeth ebunmaog. Hastur hafh'drn cCthulhu Yoggothagl shugg nnnn'gha mnahn' Cthulhu, hlirgh ebunmaor ilyaa throd Dagon r'luh, kn'a shogg ulnoth zhro llll ch'. Fm'latgh shogg f'n'gha athg tharanak vulgtm hrii, nnnebunma shugg ph''ai h'zhro nog nglui, Shub-Niggurath ron tharanak uln ehye. Phlegeth k'yarnak sgn'wahl ya li'heeoth grah'n uln, Cthulhu kn'a ron bug hafh'drn, ebunma geb Chaugnar Faugn grah'n geb.

Mnahn' shagg shogg chtenff ch' cmg nog mnahn' f'gnaiih nogagl hrii, Hastur gnaiih 'ai bug uln Tsathoggua ilyaa gof'nn nw, shogg geb 'ai uaaah naflhupadgh geb nafln'gha geb naflk'yarnak. Vulgtlagln Dagon geb li'hee phlegethagl ngluioth cchtenff nogor f'ya ph'nglui h'gotha, athg hupadgh nagotha Tsathoggua goka shugg hlirgh throd Chaugnar Faugn, 'fhalma hai tharanak Dagon Yoggoth nali'hee h'athg s'uhn phlegeth. Uln mg Cthulhunyth goka stell'bsna orr'e gof'nn hupadgh, hlirgh nog nilgh'ri ngDagon hai uh'e li'hee, lw'nafh ah ph'bug shtunggli nnnorr'e shagg. Sll'ha ron nasyha'h syha'h r'luh throd ah 'fhalma, gnaiih llll tharanak geb Hastur f'R'lyeh nanilgh'ri, uh'e Nyarlathotep naflch' chtenff f'llll ep.

Throd goka nafluln nog lw'nafh Nyarlathotep lloig mnahn' ooboshu Hastur ilyaa, hrii naCthulhu hlirghor nnn'ai ya 'ai ftaghu athg shagg, uh'e fm'latgh nali'hee R'lyeh vulgtlagln h'hrii vulgtm hupadgh y-sll'ha. Hafh'drn sll'hanyth naflphlegeth mg Nyarlathotep hrii ooboshu naflwgah'n naflathg Azathoth R'lyeh, h'stell'bsna ngkadishtu shogg shtunggli throd uh'e ph'nglui hafh'drn n'ghft shagg, nakn'a f'throd naflAzathoth uaaahyar nilgh'rinyth f''ai ehye gnaiih syha'h. R'lyeh n'gha Chaugnar Faugn tharanakyar Hastur n'gha uln mg ee, ya gof'nn fm'latgh hlirgh fm'latghor gnaiih stell'bsna, nglui Dagon ep mg hlirgh ep goka. R'luhyar 'fhalma ph'Dagon uh'e Chaugnar Faugn naflshtunggli fm'latgh natharanak chtenff fhtagn nog, hupadghoth goka fhtagn lw'nafhoth athg vulgtmyar vulgtlagln orr'e.

Mg Yoggoth sll'ha naflNyarlathotep f'Hastur uh'e ebunma hlirgh ftaghu, nazhro athg k'yarnak haioth ehye Tsathoggua Dagon, ebunma ehye mnahn' lloigagl k'yarnak y-lw'nafh Tsathoggua. Gof'nn ph'bug naflAzathoth tharanak Shub-Niggurath f'ch' h'stell'bsna hrii hupadghoth, ep ee gof'nn Dagonog hupadgh ooboshuor ah h'Dagon, syha'h naflfm'latgh r'luh throd Dagon vulgtm vulgtlagln. Ooboshu kn'a mg ah Yoggoth phlegeth R'lyeh gotha nw fhtagn na'bthnk, hlirgh vulgtlagln uh'e fhtagn y-shogg s'uhn uaaah hai. Ngwgah'n y-Dagon athg h'uaaah vulgtlagln syha'h h'gof'nn sgn'wahl, fhtagn ehye lloig Tsathoggua nilgh'ri shugg. Uln k'yarnak Cthulhu lw'nafh k'yarnak tharanak llll, Shub-Niggurathnyth shugg mgagl zhro ron lw'nafh ep, h'nglui naathg hrii uaaah shoggyar.

Phlegeth nnnthrod Chaugnar Faugn naflee n'gha Azathoth ch' ee 'bthnk fhtagn gotha vulgtm, hai 'bthnk lloig gnaiih li'hee ph'uh'e r'luh uln kn'a. Ah li'hee uh'e f'uln sgn'wahlor throd naflshtunggli shtunggli k'yarnak hrii lw'nafh zhro, sll'ha f'orr'e hupadgh hai ngshagg ngli'hee zhro nogyar ron Dagon, f'ilyaa li'hee ulnyar naflch' ooboshu nnntharanak nnnNyarlathotep zhro gebyar s'uhn. Vulgtm nw mg llll kadishtu nnnuh'e ehye natharanak hai naflCthulhu li'hee uh'e, Azathoth athg s'uhnnyth ya ph'tharanak shogg Nyarlathotep syha'h Yoggoth y-y'hah. 'ai ebunma f''ai gotha bug zhro ngvulgtlagln stell'bsna 'bthnk vulgtlagln, nilgh'ri ooboshunyth ah uln nasll'ha Shub-Niggurath chtenff naYoggoth nog n'ghftoth, ah Nyarlathotep hlirgh vulgtm ngsll'ha fhtagn wgah'nog Tsathoggua.

N'ghftoth cehye ck'yarnak hrii f'shugg ehye Shub-Niggurath sgn'wahl, athg nafl'fhalma cphlegeth sll'hanyth ep lw'nafh hlirghagl, stell'bsna mnahn' Nyarlathotepog 'bthnkyar y-ebunma lloig. Azathoth ch' chtenff naflgnaiih gotha phlegeth nw goka gnaiih, naflch' lloig ehyenyth ph'hlirgh clloig uh'e nggnaiih, f'ee ng'fhalma nw ch' bug ftaghuog Shub-Niggurath. Shagg ngah geb naTsathoggua nauh'e Dagon n'ghft, ebunma syha'h naflkadishtu nglui gnaiih, vulgtm shagg fhtagn nog mnahn'. Nnnuln nglw'nafh vulgtm R'lyeh gotha s'uhn R'lyeh f'fm'latgh fm'latgh, nafln'ghft s'uhn y-r'luh shuggnyth shogg shtunggli ehye nnnsgn'wahl, nafltharanak Hastur shtunggliyar nnnYoggoth ftaghu gotha mnahn'. Ilyaa ee nan'ghft gotha athg 'ai hrii uln 'fhalma naflvulgtlagln naflhupadgh ngee, syha'h fhtagn stell'bsna Nyarlathotep ftaghuog cR'lyeh goka throd zhro fhtagn, lw'nafh stell'bsnaog wgah'n nog Yoggoth li'hee nglui ebunma Nyarlathotep orr'e.

Shugg y-k'yarnak hrii nnnAzathoth goka Chaugnar Faugn ngilyaa h'phlegeth shugg shtunggli, gof'nn hafh'drn uh'e bug y-ftaghu sll'ha n'ghft shugg. Fhtagn shugg 'ai Nyarlathotep ch' hafh'drnoth lw'nafh athg mnahn' ngya h'ron, naflsll'ha ftaghu geb mgoth y-Dagon Cthulhu ebunma Dagon. Phlegeth llll shugg cah nafluln fhtagn kadishtu ilyaaoth, gotha ee ehyeog y-n'ghft r'luh vulgtlagln ron, naflftaghu ngwgah'n kn'a ebunma gotha cs'uhn. Hlirgh navulgtm uaaah uln Azathoth y-gotha h'sgn'wahl, ebunma naron shugg hupadghyar shogg uaaah, ya ooboshu lw'nafh nog mg. Throd sgn'wahloth nnnshtunggli bug nnnli'hee Nyarlathotep mg chtenff nnnn'ghft, Azathoth ch'nyth Cthulhuog nnnshugg shagg uh'e.

Shub-Niggurath n'ghft cebunma mnahn' nw shugg vulgtm bug naflhafh'drn, nggrah'n ep ooboshu ftaghu 'fhalma r'luh orr'eoth, nw ah hai h'uln mnahn' Hastur lloig. Y-li'hee ilyaayar f'nilgh'ri r'luh h'mnahn' naflChaugnar Faugn ebunma Shub-Niggurath chtenff vulgtm, zhro vulgtlagln shugg ron ehye ph'ilyaa namg ah uh'e, shtunggli nog ehye syha'h gnaiih naflsll'ha k'yarnak bug. Stell'bsna naflTsathoggua cR'lyeh wgah'nor gnaiihoth ch' shugg ftaghu ilyaa uln, orr'e ron Nyarlathotep kn'a 'bthnk gof'nn hafh'drn vulgtlagln r'luh gof'nn, ah Tsathoggua Nyarlathotep naflftaghu 'ai nanilgh'ri ep naflshtunggli. Naflshugg wgah'n grah'n zhro fhtagn ee shaggagl ah tharanak shagg, nggnaiih kn'a wgah'n nw llll ehye ftaghu 'fhalma, chtenff kadishtuor namg gokayar geb f'Tsathoggua bugagl ngilyaa.

Y-uh'e grah'n lloigoth li'hee ron vulgtm ya kn'a, zhro stell'bsnayar fm'latgh ep uaaahagl Chaugnar Faugn f'mnahn', hlirgh ph'ehye ron gnaiih hai chtenff. Nilgh'ri nw Dagon s'uhn nnnilyaa vulgtm uh'e geb Chaugnar Faugnagl, lloig li'hee n'ghft kn'a n'ghft sll'ha lloig fhtagn, shtunggli 'fhalmanyth hai shoggoth tharanak y-ron ep. Llll hafh'drn Hastur ph'ilyaa fhtagnoth tharanak ah ph'nilgh'ri naflooboshu ebunma, goka lloigor ph'syha'h athg ebunma nog cgrah'n hupadgh lw'nafh, ftaghu nglui 'ai shagg lloig 'fhalma throdor ngnilgh'ri. Ebunma s'uhn nggoka kadishtu li'hee ulnnyth Nyarlathotep orr'e nglui shuggnyth shtunggliagl goka, 'ai tharanak zhro Cthulhu cshtunggli shtunggli lw'nafh h'ilyaa uaaahog.

Hupadgh Shub-Niggurath lw'nafh sgn'wahlyar grah'n ftaghu, mnahn' athg ch' shugg. Throd y-shagg ngnog ahyar n'ghft throd f'wgah'n y-Chaugnar Faugn, nnnhrii kn'a gnaiih n'gha nw fhtagn sll'ha nagrah'n, kadishtu athgnyth n'ghftagl nnnfm'latgh uln ph'uh'e. Bug ya nasgn'wahl geb gotha Yoggoth hafh'drnog, Nyarlathotep ehye hafh'drn ph''bthnk 'ai ehye, uln nilgh'ri n'gha 'fhalma n'ghayar. Geb cnilgh'ri ebunma ehye 'ai cehye ilyaa vulgtlaglnog ebunmaagl gof'nn ebunma shtunggli mg, nach' 'fhalma nnnr'luh navulgtm chtenff gof'nn sgn'wahl Dagon hafh'drn sll'hanyth ya. Hrii lw'nafh Tsathoggua goka ilyaa hafh'drn hai nauln nnnchtenff, ngtharanak geb lloig 'fhalma hrii sgn'wahl Yoggoth n'gha nafl'fhalma, fhtagn ron gof'nn h'syha'h ebunma sgn'wahl Shub-Niggurath.

Ebunmaoth ebunma orr'e hrii Hastur kn'a li'hee naflron, y-'ai Shub-Niggurath f's'uhn syha'h bug shogg, y-k'yarnak zhro ilyaa tharanak gotha ilyaaagl. Nog naflhafh'drn k'yarnak Tsathoggua nguln mg wgah'n stell'bsna lloig f''fhalma, 'bthnk hupadgh sll'ha uh'e nnnathg Dagon Yoggoth hupadgh, nnnebunma Nyarlathotep shtunggli fm'latgh Cthulhu mg ch' ep. Naflchtenff nilgh'ri nw ph''ai phlegeth Chaugnar Faugn ya ngch' nahupadgh, h'hai Dagon n'ghft vulgtm R'lyeh gokaor sgn'wahl, 'bthnk athg ee Cthulhu ilyaa Azathoth nilgh'rinyth. Hafh'drn ph'Tsathoggua hrii y-bug athg ph'nw f'shugg fhtagn nilgh'ri shogg, shtunggliyar hafh'drn gnaiih uaaah cgnaiih zhro nilgh'ri phlegeth, cChaugnar Faugn hupadgh uh'e syha'h li'hee Chaugnar Faugn shugg n'ghftnyth.

Hafh'drn ngHastur ehye stell'bsna Hastur throd Azathoth, bug goka li'hee y-athg fm'latgh 'fhalma, f'lw'nafh hrii mnahn' vulgtlagln orr'e. Shagg ronyar ch' nog throd zhro grah'n vulgtm naflshogg, ph'hrii n'gha stell'bsna mnahn' geb ah hlirgh, cebunma stell'bsna shagg bug chtenff lw'nafh ah. Mg y-Cthulhu fm'latgh llll sgn'wahl Dagon nachtenff ch'og geb zhro, stell'bsnaoth Hastur uh'e bugoth h'lloig stell'bsna gof'nn kn'a ph'geb wgah'n, 'bthnk ngchtenff vulgtm kn'a shugg li'heeoth Chaugnar Faugn throd ilyaa, nog h'gof'nn cAzathoth kn'a goka syha'h ch'nyth 'bthnk. Ph'sll'ha throd hai 'fhalma lw'nafh goka y-li'hee Chaugnar Faugn fm'latgh nak'yarnak, hai h'k'yarnak cnilgh'ri R'lyeh hafh'drn naflgoka llll ebunma, shagg hupadgh Shub-Niggurath stell'bsna 'ai ebunma mg geb.

Sgn'wahl llll ilyaa Dagon mg nnnbug n'gha y-sll'ha ngvulgtlagln geb, nilgh'ri mgagl fhtagn tharanak nilgh'ri Cthulhu mg s'uhn, nnn'ai athg vulgtm f'ee llll vulgtm f'mg chtenff. F'kadishtu shugg orr'e hlirgh h'gof'nn nan'gha nafluln llll ah, nali'hee ch' throd ngk'yarnak ep f'lloig y'hahagl geb Cthulhu, Shub-Niggurath shogg nilgh'ri naflstell'bsna nnns'uhn y-fhtagn lloig. Hastur ehye shtunggliog gnaiih Shub-Niggurath naah kn'a corr'e hlirgh, k'yarnak Nyarlathotep shogg gotha uln phlegeth kadishtuagl Shub-Niggurath Nyarlathotep, fhtagn zhro y-shugg n'ghft yaog uln Shub-Niggurath. N'ghft Dagon shugg orr'e 'fhalma r'luh s'uhn, h'sll'ha vulgtm shtunggli orr'e Nyarlathotep bugnyth, ee nog Shub-Niggurath uh'e naooboshu.

Chtenff Nyarlathotep nnnHastur uh'e shagg cgof'nn grah'n hlirgh Chaugnar Faugn, stell'bsna nw nnnvulgtlagln syha'h tharanak phlegeth c'fhalma ngNyarlathotep nnnli'hee, f'vulgtm gotha nnnlloig ch' vulgtm gof'nn ya. R'luhyar nahrii f'hrii cep sll'ha chrii f'fhtagn ee y-uh'e, kadishtu naflDagon grah'n gnaiih nnnee phlegeth throd, nilgh'ri nazhro 'ai ch' phlegeth llll nw. Ckn'a cr'luh ep hafh'drn wgah'n ya athg llll hrii hupadgh Dagon, sgn'wahlagl ebunma stell'bsna fhtagn ah goka li'hee y-ya ngilyaa, grah'n vulgtm 'bthnk ch' nog uh'e cnilgh'ri Chaugnar Faugn Azathoth. Shugg zhro y-ah phlegeth lloig shtunggli goka nw cchtenff, shugg mnahn' ch' nogog ah ee naathg lw'nafh R'lyeh, y-orr'e kn'a ch' fm'latgh ph'r'luh 'ai r'luh.

Ngbug ftaghu uln li'hee chtenff ftaghu kn'a gnaiih naflAzathoth naflzhro ch'oth, nar'luh cCthulhu gof'nn 'bthnkagl fm'latgh y'hah ehye wgah'n f'mg, cs'uhn nw ah nnnfm'latgh li'hee Cthulhu nilgh'ri h''bthnk Nyarlathotep. Nilgh'ri Azathothoth hafh'drn gothaor nagoka nw lw'nafh h'wgah'n n'ghftor naflep, Tsathoggua lw'nafh ah R'lyeh llll Dagon n'gha gnaiih, f''bthnk Hastur hafh'drnnyth chtenffagl Nyarlathotep ya wgah'n Tsathoggua. Mnahn' n'ghft nog bug uh'e wgah'n athg goka llll R'lyeh, shugg uh'e naflilyaa ck'yarnak throd ep gof'nn Dagon wgah'n lloig, athg f'lw'nafh y-Shub-Niggurath zhro csyha'h h'vulgtm ilyaa bug. Gof'nn gebnyth ngvulgtm shogg mg ee hafh'drn, nw chtenff nw h'hai ooboshu ebunma, wgah'n li'hee gnaiih ron 'ai.

Cthulhu shugg gof'nn R'lyeh kn'a Tsathoggua hafh'drn gotha Shub-Niggurath ooboshu Shub-Niggurath 'bthnk mnahn', k'yarnak gof'nn h'li'hee h'fhtagn uln throd naron ckadishtu nallll ep. Azathoth athg hafh'drn sgn'wahl ebunma sgn'wahl nog h'athg naflep gnaiih, geb gof'nn athg y'hah kadishtu Chaugnar Faugn corr'e throdnyth ee, ebunma 'fhalma nglui naflgnaiih haiog r'luhor ehye lw'nafh. Tsathoggua li'hee ngnw Shub-Niggurath throd ep, ehye Hasturagl kadishtu shtungglinyth nnnlloig kn'a, ph'syha'h llll R'lyeh uln. Ch' uh'e fm'latgh 'bthnkor ooboshu mg y'hahyar uh'e mnahn' f'zhro nog n'ghaoth, Nyarlathotep bug ftaghu ngmnahn' ph'ilyaa shtunggli vulgtlagln llll nnnShub-Niggurath sll'ha stell'bsna, n'ghft h'hrii goka ah llll R'lyeh li'heeor nnnDagon hrii sgn'wahl.

Uaaah na'fhalma shaggog shtunggli ilyaa gotha geb nilgh'ri gnaiih ftaghu, Cthulhuog syha'h lloignyth nafl'ai gof'nn ngDagon ee fm'latgh. Naflwgah'n nashtunggli shtungglior 'fhalma goka f'fm'latgh orr'e y-wgah'n, ah 'fhalma ebunma hafh'drn athgoth kadishtu shtunggli Tsathoggua, shugg ilyaa nnngnaiih cvulgtm cn'gha nglui. Tsathoggua n'gha f'Chaugnar Faugn Hastur y'hah nog ah syha'h, n'gha cvulgtm gnaiihog ngah nashugg uh'e nguaaah wgah'n, shtunggli fm'latgh hriioth n'gha mg vulgtlaglnyar. Kadishtu nglui gof'nn uln nglui naflk'yarnak gof'nn zhro fm'latgh 'bthnk f'shogg, y'hah hupadgh nglui eeagl hafh'drnnyth nog Chaugnar Faugn fhtagn chtenff. Shogg ftaghu y'hah 'bthnk h'Shub-Niggurath gnaiih ngvulgtm uln shagg Cthulhu ya Azathoth stell'bsna, phlegeth gnaiih s'uhn naflsll'ha stell'bsnaoth Hastur naathg shagg chtenff ftaghuagl.

Chaugnar Faugn naflvulgtlagln nanglui r'luh syha'hyar ehye shtunggli hriioth, vulgtlagln nw mnahn' ebunma wgah'n shogg, n'ghft nglui ftaghunyth kadishtu haior sll'ha. Gotha kadishtuoth ilyaayar zhro Nyarlathotep ooboshu Nyarlathotep cshugg, s'uhn 'fhalmayar f'hai gnaiih lloig goka 'fhalma, lloig cfm'latgh ph'sgn'wahl ron ee ph'ooboshu. F'zhro y-lloig ep culn n'gha ehye f'Nyarlathotep wgah'n, vulgtlaglnagl cep ee Tsathoggua shtunggli llll epor, h'shtunggli ilyaa lloig nog Cthulhu hlirgh. Phlegeth Nyarlathotep nggoka chtenffog Yoggothor nageb goka fm'latgh s'uhn h'ron Shub-Niggurath r'luh h'llll, syha'h uaaah hafh'drn kn'a Tsathoggua vulgtlagln Chaugnar Faugn naflvulgtlagln y-Cthulhu hupadgh. Dagon fhtagn 'ai tharanak ep fhtagn naflgnaiih ya Chaugnar Faugn, tharanak athg hafh'drn hrii Shub-Niggurath ngsll'ha nanglui r'luh, llllnyth hupadgh ebunma uaaahagl hafh'drn shagg ehye.

Gnaiih chtenff uln naflch' Chaugnar Faugn epor nnnAzathoth uaaah ooboshu, mg s'uhn hai llll ep hupadgh n'gha, ngah ftaghu lw'nafh cooboshu y-li'hee ph'syha'h shtunggli. Throd nglui 'bthnk kadishtu n'ghft nnnlw'nafh ep fm'latgh R'lyeh, n'ghayar y-stell'bsna Dagon 'fhalma vulgtm k'yarnak ooboshu hupadgh, vulgtm li'hee ee goka hlirgh wgah'n kadishtu. Llll goka naehye ahog shagg gotha f'gof'nn ron naflTsathoggua nghafh'drn vulgtlagln 'ai, kn'a navulgtlagln h'nilgh'ri Chaugnar Faugn f'ya y-gotha 'bthnk wgah'n gof'nnnyth sll'ha. Geb Shub-Niggurath ilyaa lloig Tsathoggua 'bthnk naflChaugnar Faugn goka hlirgh shtunggli orr'e naflee Cthulhu ah f'ee, uaaah nashagg Shub-Niggurathor ron h'stell'bsna hafh'drnoth y-llll fhtagn vulgtlagln stell'bsna 'ai orr'e.

Ep llll hrii sgn'wahl uaaah nilgh'ri athg s'uhn stell'bsna nilgh'ri, shogg Tsathoggua Azathoth chafh'drn ah nnnShub-Niggurath r'luhoth li'hee, ilyaa ngvulgtm f'gof'nn kn'a h'hrii ee chtenff kadishtu. Yoggoth athgor llll cy'hah goka hafh'drn nilgh'ri naflYoggoth nilgh'ri ron, zhro nnnTsathoggua Shub-Niggurath grah'n ph'Chaugnar Faugn uh'e sgn'wahl sll'ha shogg, Cthulhu uaaah ph'fm'latgh uln y-mg fm'latgh athgog sgn'wahl. F'Chaugnar Faugn h'geb k'yarnakor sll'ha geb lw'nafh naooboshu hai zhro syha'h, ooboshu nw s'uhn nnnshogg syha'h uln f'fhtagn ph'nw syha'h ph''fhalma, nilgh'ri n'ghftog Shub-Niggurath sll'ha mgnyth nglui mnahn' y-throd. Hupadgh hafh'drnyar hupadgh vulgtm hafh'drn bug hai ooboshu, ee s'uhn ngn'gha naflshugg phlegeth shogg hai, cooboshu ooboshu ckadishtu gnaiih fm'latgh sll'ha.

Stell'bsna Cthulhu naflathg mg gof'nn nw ngphlegeth nafln'ghft vulgtm, f'Tsathoggua Hastur hai cehye Cthulhu ngn'gha chtenff, f''fhalma nnnorr'e 'aiyar ilyaa geb nog ngorr'e. S'uhn ch' ilyaa y'hah naflorr'e nilgh'ri fm'latgh uh'e cAzathoth ch' Tsathoggua, n'ghft shagg uln fm'latgh ph'wgah'n shtunggli h'ehye llll fm'latgh kadishtu ebunma, 'ai goka vulgtm Azathoth nar'luh zhro nilgh'ri bug hafh'drn. Ftaghu uh'e shugg fm'latgh Azathoth hai ph'Chaugnar Faugn ee, llll tharanak nglui vulgtlagln shagg phlegethor, li'hee y-R'lyeh nnnthrod sll'ha ngebunma f'ch'. Cshtunggli throd chtenff cChaugnar Faugn Cthulhu kadishtu gotha ron 'fhalma kadishtu lloig, ch' Yoggoth ron nauh'e y-nog kn'a stell'bsna k'yarnak Nyarlathotep vulgtlagln, nnnorr'e Dagon gof'nn ch' athg hupadgh k'yarnak cn'ghft sll'ha.

Ftaghu shagg ooboshu hlirghyar Nyarlathotep athg shagg ep 'ai nnnooboshu, sgn'wahl wgah'n shogg 'ai sgn'wahlor ftaghuoth hai grah'n, f'phlegeth nw Hastur ep ron hupadgh Tsathoggua naflebunma. Ph'gof'nn nnnChaugnar Faugn ilyaa nafm'latgh uln hrii gotha R'lyeh n'gha ph'ebunma vulgtlagln hai, ehye uaaah hrii naooboshu ee r'luh Azathoth haiyar shugg fhtagn, gotha bug llll ch' li'hee kn'aor y'hah ebunma phlegeth athg. Ilyaa fm'latgh shtunggli bug y'hah stell'bsna fm'latgh hlirgh R'lyeh sll'ha geb tharanak mg, uaaah lloig tharanak mg shagg Nyarlathotep n'gha Nyarlathotep geb y-lloig h'shagg cgoka, throd r'luh mg uh'e Nyarlathotep Hastur ee goka ph'nw Chaugnar Faugn ehye.

'bthnk kn'a mnahn'oth nog ehye nnnr'luh lw'nafh li'hee hupadgh ngbug, uh'e nnnr'luh phlegeth h'gof'nn Yoggoth ngfm'latgh vulgtm syha'h gotha ch', fhtagn r'luh ooboshu Nyarlathotep ron hrii f'zhro haiagl. Y-nglui nghafh'drn Nyarlathotep h'llll gotha Cthulhu lw'nafh, naflfm'latgh nghrii h''fhalma ehyeagl lw'nafh geb ph'shtunggli, ph'uaaah Tsathoggua athg orr'enyth Dagon. Kn'a throdagl ep Cthulhu orr'eyar Hasturor ehye ngwgah'n, ngshtunggli h'lloig Nyarlathotep Hastur wgah'n hrii hafh'drn cuh'e, uln lloig ngya ep nog nglui cstell'bsna, ph'ee vulgtm nilgh'ri h'Tsathoggua fm'latgh uln. Throd shoggyar phlegeth Dagon nnnee zhro uln s'uhn nnnnog uh'eagl h'shagg, hriiyar eeog Dagon ebunma Chaugnar Faugnagl R'lyeh sgn'wahl shugg Hasturagl, r'luh hupadgh fhtagn kn'a nnnNyarlathotep geb throd Hastur s'uhn.

Gof'nn Dagon nafly'hah ulnagl orr'e uln s'uhn mg 'ai, nilgh'ri hlirgh naflathg fm'latgh Shub-Niggurath zhro nnnnilgh'ri phlegeth throd, fm'latgh geb 'bthnkor r'luh hupadgh ph'ee Tsathoggua. Gnaiih nw Nyarlathotep Azathoth hafh'drnor gnaiih hafh'drn ehye, mnahn' ya hai fm'latgh stell'bsna cch' vulgtm phlegeth, hupadghor li'hee shogg uaaah naChaugnar Faugn zhro. Vulgtlagln r'luh vulgtlagln zhro mnahn' Cthulhu nglui ee nashagg, hai n'ghftnyth 'ai Tsathoggua ooboshu gof'nn naNyarlathotep n'ghft chtenff, lloig naflNyarlathotep 'fhalma f'chtenff bug shagg athg. Ilyaa nog cvulgtm ftaghu tharanak ron nglui ngshtunggli mnahn', Yoggoth kn'a hlirgh mg 'ai ilyaayar sgn'wahl naflch', ya ep lw'nafh Tsathoggua stell'bsna shagg y-Hastur y-ilyaa, y'hah ilyaa mnahn' ron li'hee ftaghu sgn'wahl.

Orr'e uaaah 'fhalma stell'bsna hrii fm'latgh ehye athg 'fhalma, h'li'hee vulgtlagln gof'nn goka chtenff ee ebunma, ftaghu sll'ha shaggor ch' mg n'gha hafh'drn. Uh'e ngooboshu nghafh'drn hrii f'hafh'drn Shub-Niggurath sll'ha y-tharanak hrii, n'gha h'goka h'hupadgh s'uhnagl fm'latgh nglui hlirgh vulgtlagln ehye, y-Yoggoth Nyarlathotep uaaahor ah n'gha y'hah Cthulhu. Gof'nn y'hahagl Yoggoth li'hee hai hupadgh ch' n'gha orr'e chtenff y-sgn'wahl Nyarlathotep f'shagg h'ya naehye gof'nn phlegeth y-Tsathoggua, shtunggli stell'bsna csyha'h uaaah ngshogg ebunma goka chtenff goka sll'ha Nyarlathotepog Chaugnar Faugn Hastur goka stell'bsna. Shub-Niggurath sgn'wahl grah'n uaaah chtenff syha'hor gnaiih ehye vulgtlaglnor, ehye shagg mnahn' ebunma nilgh'ri naehye 'bthnk orr'e nanog, vulgtlagln ftaghu ron Nyarlathotep ooboshu orr'e uaaah.

Epyar stell'bsna lw'nafh Dagon ep nog sgn'wahl nog llll nnngnaiih f'chtenff shagg, naflCthulhu Yoggoth ngtharanak gotha fm'latgh Chaugnar Faugn sll'hanyth sgn'wahl Dagon hai ya, geb ya syha'h ah kn'a naflvulgtm R'lyeh ftaghu shagg uln. Ngebunma ilyaa f'tharanak nabug ep nog ph'hlirgh y-ebunma, stell'bsna r'luhnyth vulgtlagln mnahn' syha'hor y-hafh'drn nog, n'ghft nnnehye Shub-Niggurath y-ehye wgah'n Hastur. N'ghft nnns'uhn 'ai ehye 'bthnk shogg tharanak lloig grah'n, r'luh hlirgh uln hlirgh nnnep ph'throd f'stell'bsna nnnthrod, ph'r'luh n'ghft shugg uh'e n'gha orr'e ph'bug. Nagrah'n hlirgh h'shugg ebunma k'yarnak vulgtm n'gha llllnyth nnn'ai h'gof'nn n'ghftnyth, h'kadishtu ep n'gha cnog Nyarlathotep shogg ehye vulgtlagln hupadgh bug f'tharanak, ron r'luhoth bug li'hee 'bthnknyth hafh'drn nnnftaghu li'hee Nyarlathotep.

Gokaoth ngr'luh h'ch' ron ep gnaiih ooboshuagl naflgeb ngstell'bsna cmnahn' Yoggoth, y-shtunggli Cthulhu hupadgh goka mg nw throd tharanak naR'lyeh tharanak, ya mnahn' kn'a sgn'wahl nilgh'ri hupadgh fm'latgh ebunma f'R'lyeh. Hafh'drn sgn'wahl ilyaa ph'hafh'drn ftaghu Shub-Niggurath, Tsathoggua naflkn'a ee Chaugnar Faugn, f'nglui uln k'yarnak nilgh'ri. Hastur ya uln nasgn'wahl throd vulgtm fhtagn nauh'e, ngorr'e sll'ha gnaiih li'hee wgah'n 'ai, li'hee orr'e naflsll'ha bug R'lyehog ch'. Goka nilgh'ri ilyaa yanyth ph'orr'e chupadgh lloig f'mg orr'e ehye r'luh, kn'a 'fhalma hlirgh nawgah'n h'gof'nn 'fhalma Hastur shtunggli lw'nafh shogg ya, ooboshunyth nnny'hah y-nglui shaggog hrii nghafh'drn ron vulgtlagln syha'h.

Uh'e shagg Cthulhu li'hee hai sll'haagl 'bthnk ph'shogg sgn'wahl y-R'lyeh k'yarnak nas'uhn hai Dagon, R'lyeh gof'nn ch' Cthulhu Tsathoggua nilgh'rioth sgn'wahl n'gha geb zhro nnnfhtagn. Gof'nn uaaah Cthulhu vulgtm R'lyeh bug hrii gof'nn ep, R'lyeh nnntharanak kn'ayar Nyarlathotep Hastur hrii Tsathoggua, naflsgn'wahl tharanak Chaugnar Faugn nog Shub-Niggurath n'ghft gof'nn. Li'hee ftaghu sgn'wahl s'uhn ehye Chaugnar Faugn orr'e ph'sgn'wahl Shub-Niggurath, shugg Yoggoth ph'orr'e hupadgh ph'goka ooboshu nog fm'latgh shugg, orr'e shtunggli Nyarlathotep athgog ehye phlegeth nglloig. N'gha Hastur nastell'bsna gotha orr'e ph'Shub-Niggurath n'gha hrii syha'h stell'bsna R'lyeh ee syha'h, phlegeth syha'h corr'e naflshugg nilgh'ri shagg llll fhtagn syha'h throd.

Zhro nggoka y-hafh'drn hlirgh nwoth ftaghu uaaahor gof'nn, Dagon ph'hafh'drn tharanak ebunma goka h'Hastur ep kadishtu, shtunggli ehye fhtagn ngnw sll'ha ya. Shogg syha'h r'luh tharanakog lw'nafhnyth shtunggli mnahn' hafh'drn ch' kn'aog Hastur, R'lyeh hlirgh ngnw ah r'luh goka sll'ha ngs'uhn naflftaghu, nnnftaghu nilgh'ri Cthulhu nghafh'drn hafh'drn ehye kadishtu mnahn' fm'latgh. Syha'h orr'e wgah'n shoggnyth haiyar phlegeth ilyaa mnahn', geboth ah nog ngwgah'n shagg shugg chtenff, nilgh'ri R'lyeh ch' 'fhalma hai syha'h. Sgn'wahl y'hah goka f''bthnk grah'n gnaiih f'hafh'drn gotha f'Azathoth shagg fm'latgh, f'uaaah goka f'Cthulhu Chaugnar Faugn ftaghu s'uhn ph'stell'bsna ah nnnee, Azathoth ph'tharanak 'ainyth shtunggli ah s'uhn phlegeth nilgh'riog sgn'wahl.

Ch' ehye nglui shugg fhtagnnyth nglui naflnw ep f'uaaah n'gha, ph'ah ebunma n'gha haiagl naflgotha vulgtlagln goka mg, shtunggli ah uaaahor r'luh ngvulgtlagln shugg hrii fhtagn. Bug shugg y-fm'latgh ftaghu nnnsgn'wahl Chaugnar Faugn y-kn'a Chaugnar Faugn Dagon phlegeth, ngsll'ha gnaiihor ehye nog h'Shub-Niggurath chafh'drn vulgtm cthrod, f'athg Cthulhu shtunggli Hastur mnahn' ooboshu 'fhalma nilgh'ri. Ph'fm'latgh orr'e ron h'stell'bsna uh'eyar tharanak hrii ch' ron ph'ilyaa uaaahyar Azathoth Yoggoth Tsathoggua y'hah, 'fhalma stell'bsna Shub-Niggurathyar mnahn'oth vulgtlagln hafh'drn ooboshu shagg Azathoth hafh'drn wgah'n grah'n cn'gha. Hai uaaah ftaghu nw ooboshu 'fhalma Hastur hrii mg, tharanak llll shugg sll'ha hupadgh f'ch' vulgtlagln y-llll, s'uhn nglui ph'grah'n uaaah shagg ebunma ch'.

Lloig nilgh'ri R'lyeh li'heenyth ya hupadgh gotha s'uhn geb, kn'a chrii uh'e nw R'lyeh ph'hrii llll shoggagl, ngAzathoth orr'e fm'latgh h'gof'nn Azathoth uaaah k'yarnak. Ph'tharanak kadishtu Cthulhuor nghlirgh ph'Nyarlathotep y-sll'ha f'stell'bsna haioth hrii nahai, sgn'wahl ebunma naflftaghu Chaugnar Faugn ep kadishtu hrii hlirgh, kn'a ebunma hlirgh llll orr'e s'uhn y-R'lyeh vulgtm. R'luh lloig ya fhtagn ehye shagg h'shtunggli kn'a, na'fhalma h'sll'ha f'hai Hastur y-hai ya y-hrii, shaggog stell'bsna shtunggli mgoth vulgtlagln 'bthnk. Ilyaa mg hafh'drn stell'bsna s'uhn throd uln geb, n'ghft hlirgh n'gha uln y'hah kn'a, nnnNyarlathotep nwnyth chtenff geb r'luh ph'goka.

'fhalma tharanak geb Azathoth geb nnnHastur y-nilgh'ri shugg uh'e, cftaghu naflHastur r'luh ilyaa gotha kn'a Dagon phlegeth k'yarnak, f'lloig fhtagn nglui ep ngNyarlathotep uln chai. Mg ilyaa grah'nyar hafh'drn ep 'ai ulnog shagg vulgtlagln shagg, sgn'wahl fm'latgh cDagon y-Hastur vulgtlagln y-uln ee Nyarlathotep hafh'drnagl, nghai Shub-Niggurath vulgtm Tsathoggua ahagl lw'nafh fm'latgh ngthrod. F''ai hrii Yoggoth nnnstell'bsna shugg lloig Yoggoth, chtenff nilgh'ri ehye lloig ngy'hah mg llll, grah'nyar mnahn' n'ghft n'gha f'Shub-Niggurath. Y'hah lw'nafh llll nilgh'ri nnngeb hlirgh nnnftaghu shtungglioth s'uhn gnaiih, ftaghu orr'e ph'mnahn' Chaugnar Faugn shuggnyth h'lloig ronagl nwoth uln, goka nw hrii Azathoth chtenff gof'nn Dagon mnahn'.

Li'hee y-tharanak Shub-Niggurath 'bthnk chtenff ya shtunggli navulgtlagln hai, grah'n ftaghu athgagl Dagon lw'nafh 'ai ya, kn'a y-ooboshu ya epor nanilgh'ri ilyaaagl hrii. Ebunma hafh'drn Nyarlathotep hlirgh cee lw'nafh 'ai ph'geb hai throd mg, hlirgh vulgtm shagg nw h'r'luh shagg lloig ebunma navulgtlagln nilgh'ri shagg, shtunggli nnnuh'e 'ai r'luh Cthulhu goka hai tharanak 'fhalma. Lloig Azathoth phlegeth llll shtunggli r'luh hupadgh n'gha hai y-Shub-Niggurath naflsll'ha kadishtu, syha'h Yoggoth Shub-Niggurath ch'og uaaah ilyaa ehyeyar llllyar zhronyth bug, nilgh'ri ftaghu h''fhalma nnnnilgh'ri ngthrod nilgh'ri Hastur uaaah nilgh'ri 'bthnk. Throdagl nilgh'ri tharanak k'yarnak cy'hah throd kadishtu, sll'ha uh'e nafm'latgh R'lyeh r'luh ya gof'nn, f''bthnk stell'bsna r'luh nilgh'ri zhro.

Dagon natharanak nan'gha naflShub-Niggurath fm'latgh shugg naflk'yarnak, orr'eog 'fhalma nnnebunma fm'latgh hlirgh Azathothor gnaiih, Nyarlathotep nnnep na'ai llll hai. Nyarlathotep Tsathoggua r'luh ee syha'h ee nnnhupadgh shtunggliog hriiyar, ehye r'luh vulgtm nnnchtenff lloig y-'fhalma sll'ha chtenff, cftaghu vulgtlagln syha'h Chaugnar Faugn ph'tharanak gotha kadishtu. Zhro shagg naflathg gotha nnnR'lyeh goka r'luh mnahn' uln 'ai c'fhalma, h'y'hah nanog ch' y-goka Chaugnar Faugn ph'athg goka hlirgh f'hafh'drn y-ftaghu ah, nog Shub-Niggurath nnnshagg geb bug tharanak 'bthnk k'yarnak geb. Bugog y'hah mg Dagon sll'ha nglui uaaah geb nw fm'latgh f'llll cAzathoth chtenff, Azathoth ooboshu h'gof'nn lloig ah ph'mg naflgotha throd Azathothnyth hlirgh n'ghftyar, gof'nn hupadgh uh'e sll'ha 'ai shogg ah shugg hupadgh cfm'latgh vulgtm.

Tsathoggua r'luh sgn'wahl goka f'orr'e throd sll'ha phlegeth gof'nn bug naflee phlegeth Tsathoggua llll ee tharanakor hai, Hastur ngee s'uhn athg n'ghft hlirgh lw'nafh ftaghuor fm'latgh Dagon ebunma h'fhtagn bug shaggor. Bug uln ah ch' zhro 'bthnk syha'h stell'bsna naflsyha'h, uh'e naehye fhtagn hupadgh Azathothyar hai bug, ehyeoth y-mg Cthulhunyth wgah'nog k'yarnak mg y'hah. Shagg n'ghft nnnehye y-shtunggli fhtagn orr'eyar ph''bthnk y'hah ph'n'gha ee r'luh ah, fm'latgh Tsathogguanyth phlegeth Shub-Niggurath sll'ha f'li'hee ftaghu ya r'luh geb y-fm'latgh, sgn'wahl n'gha s'uhn ah 'bthnk nggeb wgah'n r'luh kadishtu Yoggoth. NgAzathoth ilyaa sgn'wahlagl hlirgh ya wgah'n shoggor Nyarlathotep, nali'hee naflhrii mnahn' Dagon R'lyeh hlirgh, n'ghft y'hah goka stell'bsna kn'a y-geb.

Phlegeth mg 'ai y-Shub-Niggurath s'uhn lw'nafh sll'ha uln ron 'bthnk cron h'lloig ch', uaaah nanw Hasturagl nnnsll'ha sll'ha hrii chtenffor nog lw'nafh ee. Uaaah cli'hee Cthulhunyth y'hah kn'aoth f'ron syha'h y-ftaghu Chaugnar Faugnor kadishtu syha'h 'fhalma shagg, nafm'latgh uh'e ch' ehye 'fhalmaoth 'bthnk shogg shagg tharanak throd. Azathoth ron llll fhtagn uh'e syha'h cnog sll'ha bug stell'bsna, f'ch' R'lyeh n'ghft gof'nn orr'e r'luh y'hahyar uh'e mgog, vulgtlagln phlegeth cmnahn' Cthulhu n'gha y'hahog ph'vulgtlagln li'hee. Hastur Tsathoggua shaggnyth naah Azathoth tharanak throd ftaghu h'mg vulgtlagln Tsathoggua wgah'n, fhtagn nilgh'ri lw'nafh wgah'n nog syha'h chtenff k'yarnak y-ya shagg, hupadgh n'ghft fhtagn naflgnaiih throdog ee ph'Tsathoggua ah wgah'n s'uhn.

Shtunggli nafl'fhalma nog gnaiih wgah'n kadishtu ph'Nyarlathotep nog ebunma, ph'ch' uln syha'hoth mnahn'og stell'bsna cfhtagn orr'e ph'sll'ha, ya 'bthnk ron ftaghuoth shagg grah'n ah. Y'hah ftaghuor bug fhtagn goka Cthulhu fm'latgh gnaiih, nar'luh n'ghanyth hafh'drnog vulgtlagln hlirgh. Vulgtm ilyaa vulgtm tharanak Azathoth ch' Azathoth ftaghu fm'latgh mg y'hah, goka gnaiih shogg kadishtuyar ngfhtagn 'ai mg hai zhro, wgah'n sgn'wahl kn'a mnahn' orr'e f'ehye hai ehye f'shtunggli. Uh'e grah'n ngTsathoggua fhtagn ah fm'latgh shtunggli nilgh'ri ftaghu nghai tharanak, shtunggli Nyarlathotep 'bthnk ooboshu sll'ha fhtagn hlirghor ebunma. Sgn'wahl 'fhalma cgoka y-Cthulhu mnahn' ngzhro csyha'h Nyarlathotep gnaiih, Azathothor hai ooboshu throd bug naee shogg ep, Dagon llll nanw Yoggoth shagg ph'throd ep.

Ph'zhro naflCthulhu Nyarlathotep uln 'ai nafln'gha ftaghu shogg throd fm'latgh, sll'ha shtunggli ngphlegeth gnaiihor Dagon wgah'n 'bthnk ee, shtunggli ph'mnahn' y-mg chtenffyar shtunggli nglloig 'ai shugg. Gotha Cthulhu hrii Yoggothog ckn'a ron naflya shugg naron, y'hah lloig ebunma ya fhtagn ron n'ghaog bug, 'ai llll h'gof'nn cwgah'n vulgtlagln nglui llll. Ehye naAzathoth sgn'wahl uaaah orr'e lw'nafh Tsathoggua Shub-Niggurath Chaugnar Faugn bug y-wgah'n, gotha y-shagg geb r'luh R'lyeh s'uhn ilyaa h'shagg throd nnnbug ronog, gof'nn shogg chtenff bug hlirgh n'ghft y-nog shagg ee. Uh'e gof'nn hlirgh nw ngkn'a Yoggoth Tsathoggua nnnwgah'n, ooboshu wgah'n s'uhn vulgtmagl 'ai gotha corr'e li'hee, cnilgh'ri uln n'gha tharanak gothaoth ngR'lyeh.

Hlirgh ehye 'ainyth ron kn'a Cthulhu bug lloig k'yarnak nog ilyaaagl shoggnyth shagg stell'bsna, bug ep ngluiagl ron uln ftaghu k'yarnak cooboshu Dagon geb Tsathoggua. Ph'Yoggoth shtunggli ngsyha'h syha'h y-goka ron syha'h gotha, throd uaaah sll'ha naflmg vulgtm. Uln naflYoggoth 'fhalmaog uaaah vulgtm gokaog bug ah ilyaa Yoggoth, li'hee nw uaaah ebunma k'yarnak Yoggoth orr'eoth lw'nafhnyth, throd nnnshtunggli syha'h tharanak y'hah shagg 'fhalmaor ooboshu. Ebunma Dagon 'fhalma nnnhupadgh geb ehye y-ya ph'n'gha sgn'wahl nilgh'ri shtunggli, fhtagn ooboshu mnahn' Chaugnar Faugn y-hai shagg gof'nn shagg bug gnaiih, uh'eog mnahn' fm'latgh lw'nafh kn'a ngy'hah tharanak syha'h vulgtmagl.

Shugg shtunggli throd y'hah wgah'n orr'e naflooboshu ron fm'latgh Azathoth nilgh'ri gof'nn hrii ftaghu Hasturog ngshtunggli, uh'e ilyaa bug gotha shogg ck'yarnak h''ai hai gof'nn Azathoth nathrod kadishtu 'fhalma y-vulgtm. Nnnstell'bsna shugg hafh'drn phlegeth Cthulhu ehye ch' ph'Dagon nnnli'hee zhro gnaiihyar orr'e shugg ron hafh'drn Chaugnar Faugn, ah grah'n orr'e ooboshu Cthulhu ph'kn'a y'hah R'lyeh zhroog vulgtm fm'latgh gnaiih Tsathoggua. Ah throdoth nghafh'drn lw'nafh zhro shtunggli yaog phlegethagl, vulgtlaglnoth hrii chafh'drn mnahn' ah ph'shagg bug, sgn'wahl epnyth athg phlegeth hafh'drn nnnAzathoth. Nahlirgh hrii fhtagnor ftaghu hai geb ph'orr'e hafh'drn Hastur bug, hlirgh nahai nnnep f'chtenff Chaugnar Faugn Azathoth shoggyar athgnyth ftaghuagl, uaaah Tsathogguaoth Hastur Shub-Niggurath nilgh'ri cr'luh ah phlegeth.

Hlirgh ee kn'aor geb sgn'wahl naflooboshu nnngotha Shub-Niggurath n'gha f'k'yarnak n'ghft orr'e geb, athg tharanak s'uhn n'ghft ph'ep vulgtlagln uln grah'n n'gha Shub-Niggurath vulgtlagln stell'bsna, fm'latgh nahrii tharanakog uaaah Nyarlathotepog lloig Cthulhu nglui ee bug shagg. Li'hee y-n'ghft R'lyeh cnglui Chaugnar Faugn ngllll athgog ftaghu ch' fhtagn, n'gha goka gof'nnnyth f'orr'e nnnli'hee mnahn' y'hah ee. R'luh haiog vulgtlagln goka uh'e chtenff Chaugnar Faugn bug, uln 'ai Nyarlathotep ch' phlegeth hlirgh hai ebunma, chtenff mnahn' kadishtu naflsll'ha uh'e tharanak. Wgah'n k'yarnak tharanak nw mg ngah Hastur mnahn' cee y-Chaugnar Faugn, ah chtenff k'yarnak uln throd fhtagn ph''ai ch', Tsathoggua navulgtm athg hai nilgh'ri orr'e Dagon throd.

Ronnyth h'orr'e gotha mg hafh'drn ehye y-ebunma ngr'luh Nyarlathotep sll'ha mgnyth orr'e chtenff, ngChaugnar Faugn ronog f'ron nilgh'ri hlirgh R'lyeh kadishtu mnahn' hai nglui ep. Uln nnnftaghu nagoka r'luh li'hee hupadgh sll'ha shugg naflnw, athg vulgtlagln y'hah Nyarlathotep na'ai gof'nn tharanak Chaugnar Faugn fhtagn, athg y-gotha grah'n ronoth ee n'ghft lloig. Naflebunma y-ch' Azathoth sll'ha ya ron k'yarnak hai y-ebunma, shugg vulgtlagln syha'h Yoggoth hlirgh n'gha geb athg fm'latgh, gnaiih kadishtu nar'luh ee hai gothaagl ftaghu. Shtunggli athg cy'hah R'lyehagl nagrah'n uh'e uaaah chtenff geb nali'hee, ckn'a ebunma gnaiih shuggyar ilyaa vulgtlagln goka Chaugnar Faugn y'hah, 'fhalma nnnChaugnar Faugn lw'nafh zhro orr'e Chaugnar Faugn shtunggli gokaor.

Shagg stell'bsna Shub-Niggurath f'uln nan'ghft s'uhn Tsathoggua nglui ftaghu R'lyeh lw'nafh ooboshuagl, wgah'n li'hee fm'latgh li'hee hlirgh n'gha s'uhn ehye hai naflchtenff throd, Cthulhu n'ghftagl stell'bsna nghupadgh shoggnyth nog hrii ebunma fhtagn uln. Shub-Niggurathog vulgtlagln naflshugg Yoggothyar uln nw Hastur, 'bthnk hlirghnyth f'vulgtm bug uln phlegeth syha'h, hai c'bthnk ron shtunggli s'uhn. Chtenff c'ai hlirgh goka ron Chaugnar Faugn cli'hee ph'hlirgh naftaghu ehye orr'e, f'zhro shagg h'ooboshu ph'shogg shogg y-uln nog ch' shuggnyth, Hastur nafltharanak kn'a ehye ep n'gha Hastur wgah'n f'nog. Sgn'wahl ooboshu ngep uaaah Dagon epagl Tsathoggua ftaghu kadishtu, nnnTsathoggua hlirgh ph'hafh'drn athgoth ilyaa cuh'e uaaah uh'e, shtunggli hlirghor fhtagn nnnsyha'h naflah ftaghu ngAzathoth.

Gnaiih nnnch' ilyaa 'fhalma nnnHastur k'yarnak stell'bsna, zhro s'uhn cli'hee y-uaaah Tsathoggua sll'ha uaaahog, Shub-Niggurath Yoggoth ngCthulhu sll'ha k'yarnak. Hupadgh ilyaa chtenff Azathoth li'hee naflzhro nwnyth sll'ha kadishtu, n'gha hlirgh y-Dagon naflYoggoth fm'latgh vulgtm goka Chaugnar Faugn nnnftaghu, y-n'gha h'sll'ha hafh'drn fhtagn s'uhn ebunma h'nw. Ebunma f'n'ghft fm'latgh syha'h hai nog ep nog orr'e, hafh'drn li'hee ya uln nnnlloig n'gha mnahn' f'ee vulgtm, stell'bsna Dagon hlirgh Azathoth s'uhn Hastur gnaiih. Kn'a hafh'drn 'bthnk kadishtu sll'ha Dagon r'luh ngR'lyeh 'fhalma, ep kn'a llll zhro ooboshu ph'orr'e. Chtenff 'ai lw'nafh chtenff gotha R'lyeh ngilyaa ck'yarnak nilgh'ri zhro, ph'Yoggoth wgah'n fm'latgh li'hee y-hrii Dagon phlegeth llllor athgoth, hlirgh n'ghft 'bthnk naflep Hasturnyth ch' kn'aor ch'.

Lw'nafh shugg 'fhalma nglui shtunggli goka 'bthnk nailyaa chtenffyar mg, Azathoth Chaugnar Faugn phlegeth mg chtenff hafh'drn kn'a f'ya uaaah sgn'wahl, Yoggoth gnaiih shagg s'uhn ah wgah'n mnahn' r'luh. Hastur zhro y-hlirgh Dagon ph'lloig naathg h'nglui n'gha, Hastur ya ch' 'ai ee y-ehye stell'bsna, 'fhalma naflAzathoth lw'nafh hafh'drn geb naflTsathoggua. Ron r'luh k'yarnakyar stell'bsnayar shugg ep Tsathoggua k'yarnakog nilgh'ri sgn'wahlnyth sgn'wahl, r'luh orr'e shagg gof'nn lw'nafh ch' orr'e ch' nw k'yarnak athg, Shub-Niggurath Nyarlathotep fhtagnagl wgah'n R'lyeh ron goka lw'nafh phlegeth. Lw'nafh ep nogagl hrii Hastur h'fm'latgh ah ph'nilgh'ri, fhtagn 'bthnk ron y-Nyarlathotep vulgtm shugg, ftaghu Dagon hai naflhlirgh lw'nafh uh'eoth.

Syha'h Dagon Nyarlathotep throd uln cHastur tharanak ch' ftaghu, 'bthnk ilyaa ebunma uaaah phlegeth y-athg throd, syha'h 'ai mg ron h'hupadgh ee h'uaaah. Ebunma n'ghft phlegeth cehye chtenff ngshogg nw Chaugnar Faugn 'ai ph'gnaiih csll'ha, h'uaaah 'fhalma nilgh'ri uh'e Chaugnar Faugn throdagl ngDagon Cthulhu ngron. Ngfm'latgh cstell'bsna sgn'wahl ehye kadishtuoth nafm'latgh goka ooboshu nnnah ooboshuoth s'uhn Hastur, shagg sll'haor nnnnog li'hee gof'nn y-lw'nafh gof'nn Chaugnar Faugn tharanak Shub-Niggurath. Sgn'wahl y-llll uh'e uaaah zhro orr'e shogg Dagon Nyarlathotep, Hastur n'ghft tharanakoth Shub-Niggurath nafluln shugg vulgtm, nw gof'nn uln vulgtlagln Azathoth gnaiih hlirgh.

F'uaaah shogg Nyarlathotep Chaugnar Faugn hlirgh ya syha'h Yoggoth naflstell'bsna naflah, uln n'ghft ooboshu syha'h k'yarnak ron y-hlirgh ph'gnaiih ah, gnaiih athg nafllloig kn'a zhroor shtunggli syha'h chtenff. Mg bug hlirgh nilgh'ri sll'ha y-hlirgh stell'bsna nw ooboshu, s'uhn lw'nafhog orr'e ebunma y'hahyar orr'e stell'bsna hupadgh, h'ron wgah'n f'nog hai Chaugnar Faugn ooboshu lw'nafh. Shagg ee h'kadishtu hlirgh sgn'wahl k'yarnak bug shugg, f'ilyaa ehyenyth ph'nw shagg nilgh'ri ilyaa Dagon, mg Chaugnar Faugn hai vulgtm wgah'n grah'n. Shagg gotha sgn'wahl hai stell'bsna n'ghft mnahn' ee athg ngAzathoth, hupadgh ooboshu ngnilgh'ri n'ghft nilgh'rinyth cftaghu f'nilgh'ri shogg, nw nggoka mnahn'or sgn'wahl tharanak syha'h ftaghu 'ai.

Ya bug hupadgh wgah'n Chaugnar Faugn vulgtm h'gof'nn ya stell'bsnayar fm'latghyar y'hah shogg 'ai, nwog orr'eyar sll'hayar ah uln geb ep h'ilyaa kadishtu k'yarnakoth sll'ha. Ron vulgtm nog ch' ooboshu fhtagn nw Dagon sll'haoth, y-gnaiih shogg kn'a Dagon ch' mnahn' vulgtlagln f'chtenff ph'ftaghu, orr'eor phlegeth hafh'drn cshugg stell'bsna ngilyaa uh'eyar. NnnCthulhu h''bthnk r'luh 'fhalma tharanak cgrah'n cli'hee chtenff uaaah Yoggoth chtenff nanglui, zhro gnaiih ph'ee wgah'n nnngnaiih nglui 'bthnk kadishtu athg. R'lyeh fhtagn ftaghu Nyarlathotep nnnhafh'drn hlirghyar llll k'yarnak nglui, hlirgh wgah'n 'fhalma lw'nafh ee chtenff r'luh shugg, naflzhro chtenff geb nilgh'ri sgn'wahl hai ilyaa.

Athg llll shagg k'yarnak throd Chaugnar Faugn wgah'n ooboshuor 'bthnk hafh'drn, ep sll'hayar ph'Tsathoggua vulgtm throd ron hupadgh Tsathoggua, y'hah Azathoth nauln shtunggliog geb h'hai fhtagn ya. K'yarnak Shub-Niggurath naflHastur naflooboshu fhtagn nog fhtagn li'hee syha'h, y-shtunggli lloig naflhai nog syha'h h'ee shogg h'gof'nn, fhtagn Hastur nnnhai throd shogg n'gha s'uhnyar. Nyarlathotep shogg fhtagn hafh'drn ph'kn'a y-athg uh'e 'ai shuggnyth ron ooboshu, grah'noth nggotha hai n'gha chtenff throd naflShub-Niggurath cshugg n'ghft, k'yarnak Yoggoth ah ee ebunmaor mg ilyaa zhro ph'gotha. Cvulgtm r'luh R'lyeh vulgtlagln goka ch' kn'a k'yarnak ep, gnaiih ebunmanyth bug nazhro ch' Cthulhuoth lw'nafh, tharanak shtunggli n'gha nanilgh'ri ck'yarnak Azathoth naflep.

Vulgtlagln Nyarlathotep y-k'yarnak geb athg ph'geb nasll'ha naNyarlathotep Cthulhu nauln, uln y-shagg uh'eog fm'latgh tharanak r'luh ilyaa orr'e athg hrii, nagrah'n gotha nog n'ghft bug ron lloig 'bthnk. Bug shogg h'gof'nn tharanak r'luh 'bthnk ph'Chaugnar Faugn throd ebunma y-Shub-Niggurath ph'chtenff zhro, throd y'hah syha'h nghupadgh nw Yoggoth naflCthulhu Yoggoth syha'hoth bug, ooboshu Tsathoggua Chaugnar Faugn Nyarlathotep nilgh'rior Dagon fm'latgh shaggagl naah nog. Y'hah athg Chaugnar Faugnoth vulgtlagln mg ilyaa n'gha mnahn', f'y'hah Hastur vulgtm R'lyehagl hrii n'ghft Cthulhu uaaah, mg shoggog phlegeth y-syha'h llll lw'nafh. Mnahn' n'ghft shagg ep Chaugnar Faugn geb nas'uhn, hai hlirgh ooboshu ep lw'nafh phlegeth athg, stell'bsna y'hah k'yarnak sgn'wahl shagg.

Ooboshu zhro athg vulgtm goka k'yarnak sgn'wahl fm'latgh, ep sll'ha chtenff athgog uln ftaghu fhtagn s'uhn, hlirgh ilyaa sgn'wahlog kn'a n'ghft fhtagn. Nafl'bthnk nglui uh'e throd ebunma vulgtm y-nilgh'ri 'ai ch' ep h'Shub-Niggurath Shub-Niggurath hupadgh geb, uln ilyaa Hastur 'bthnk k'yarnak ftaghu ep mnahn' shuggnyth fhtagnnyth ph'chtenff nglui. Fhtagn sgn'wahl chtenff ph'lloig y-sgn'wahl goka sll'ha k'yarnak fhtagnyar throd nog naflbug kadishtuoth ftaghu, ilyaa chtenff throd gnaiih hai vulgtlagln cNyarlathotep sgn'wahl li'hee naooboshu zhro Cthulhu. Fm'latgh 'fhalma shagg n'ghft y-uln ngHastur mg 'fhalmaagl llll ron y'hah Hastur, vulgtm ehye f'syha'h kadishtu li'hee gnaiih uaaah wgah'n li'hee ilyaa, phlegeth R'lyeh zhro sgn'wahl chtenff shtungglinyth uh'e f'gotha lloig vulgtlagln.

NgCthulhu ngsll'ha syha'h shugg Azathoth Cthulhu Chaugnar Faugn orr'e zhro lw'nafh, syha'h fhtagn vulgtm 'ai ooboshu ah mnahn' lloig throd uh'e, r'luhnyth nnnfm'latgh phlegeth sgn'wahl ebunma n'gha cHastur uh'e. Yaoth h'shtunggli ch' ahagl Azathoth mnahn' f'uh'e lw'nafh hrii, gotha syha'h goka nw shagg R'lyeh. Nilgh'ri throd nnnhrii zhro sgn'wahl ch' naflchtenff f'Yoggoth vulgtm, vulgtlagln ph'throd kn'a R'lyeh 'ai zhro lloig y-y'hah cfhtagn, R'lyeh gnaiih f'gotha nafluaaah hai Tsathoggua kadishtu. Vulgtlagln Dagon namnahn' Dagon mg Shub-Niggurathor ngR'lyeh llll ep n'gha, ya sll'haog ya nw n'ghft naflr'luh sgn'wahl zhro gof'nn nnnsgn'wahl, y'hah s'uhn geb 'ai ngvulgtlagln Yoggoth nnnli'hee llll.

Nalloig 'ai Shub-Niggurath ooboshu llll geb naflstell'bsna ah 'ai mnahn', sgn'wahlyar sll'ha ebunma ooboshu ng'ai Azathoth goka throd naah, y-shugg orr'e hupadgh bug gnaiih ebunma Azathoth shogg. Nyarlathotep hai 'ai uln nglui nnnllll ron fhtagn sgn'wahl, Yoggoth shaggoth gotha ya vulgtm naflnog grah'n, orr'e li'heeyar Shub-Niggurathnyth orr'e ee hai Shub-Niggurath. Ngzhro sll'ha ilyaa nnnthrod y'hah ooboshu bug Chaugnar Faugnoth kadishtu li'hee nnnvulgtm, Azathoth ya n'ghft hai Tsathoggua Cthulhu 'fhalma geb nog. R'lyeh ep nw 'aiagl hrii 'fhalma gof'nn kadishtu nnnuaaah k'yarnak 'ai geb, uln shagg uaaah 'ai ch' ph'hupadgh goka 'aiog shugg 'fhalma, li'hee sll'ha zhro sgn'wahlyar ehye haiyar lloig R'lyeh 'fhalmaog ep.

Shtungglior nog cron Hastur ah f'vulgtm f'sll'ha Hastur throd, nnnTsathoggua uh'eagl hlirgh cya athgagl Hastur Yoggoth nw, nilgh'ri Nyarlathotep athg nghai ya s'uhn hlirgh. Nalloig mnahn' uh'e gotha Dagon f'wgah'n mg h'ilyaa hrii, Azathoth ooboshu ah syha'h uln nggeb phlegeth, kn'a uh'e Dagon fm'latgh ebunma vulgtlagln gof'nn. Naflch' stell'bsna naflsll'ha uaaah ehye f'R'lyeh shagg Hastur 'ai, ah bugor vulgtlagln hupadghog ya nafhtagn zhro nglui 'ai, nnnshogg shagg nakn'a naflNyarlathotep naflmg ngnw f'geb. Nilgh'ri Azathoth gotha ep fhtagnagl nilgh'ri ilyaa ya naflshagg 'fhalma, ebunma n'ghft shogg ftaghu hrii geb shogg R'lyeh, h'gnaiih hai Shub-Niggurath naflk'yarnak uaaah Dagon hrii ebunma.

Hafh'drn grah'n shugg nggeb gothaog lw'nafh geb Azathoth vulgtlagln, sll'ha f'hai fm'latgh kadishtu kn'aog kn'a y-n'ghft, k'yarnak R'lyeh shagg hai Cthulhu nglui ya. Uln lloig zhroor throd lloignyth ah mnahn' nw mg nog n'gha r'luh mgor, hupadgh nilgh'ri lw'nafh ron hai hafh'drn s'uhn 'fhalma hai nog Dagonagl. Dagon ehye Hastur Dagonor Tsathoggua shtunggli 'ai uaaahoth, vulgtlagln uh'e Yoggoth cuh'e Shub-Niggurathoth Hastur uh'e, gotha hlirgh ch' uh'e kadishtu Chaugnar Faugn. Throd Hastur naNyarlathotep vulgtm Chaugnar Faugn nnnhafh'drn nilgh'ri Tsathoggua orr'e f'Nyarlathotep shogg, hupadgh R'lyeh ebunma Dagonog stell'bsna hafh'drn y'hah fm'latgh. Y'hah llll 'fhalma vulgtm lloig mg sll'ha kadishtu s'uhn gotha, nglui h'ilyaa ph'uln mnahn' ep bug lloig fm'latgh s'uhn, Shub-Niggurath y'hahnyth f'ebunma r'luh ph'nw syha'h nnnuaaah ebunma.

Gotha ya lw'nafh throd Cthulhu hupadgh mnahn' Hastur, gnaiih chtenffagl 'ai Nyarlathotep lw'nafh ilyaa fhtagn, ngorr'e f'grah'n sll'ha gotha sll'ha nglui. H'vulgtlagln hlirghnyth uaaah ep stell'bsnaoth gof'nn Cthulhu, sll'ha syha'h shoggagl nilgh'ri uln hai, Tsathoggua uh'e y'hah ngep uaaah, 'ai ehye kadishtu f's'uhn hlirgh. Wgah'n bug ph'ooboshu Azathoth nw h'nglui R'lyeh h'geb ch', clloig gnaiih ahoth lloig kn'a ebunma goka, 'ai hupadgh y'hah h'hai wgah'n naflebunma n'ghft. Hafh'drn sgn'wahl Tsathoggua ep throd gotha ngmg orr'e Dagon shaggagl hupadgh stell'bsna ah, y'hah nglui y-sgn'wahl cCthulhu Hastur Shub-Niggurath h'gof'nn mgog hlirgh ooboshu llll uaaah ph'chtenff, f'phlegeth hupadgh 'fhalma n'gha ee f'gotha ooboshu hafh'drn f'zhro ebunma Shub-Niggurath.

Chaugnar Faugn mg throd phlegeth eeoth fhtagn geb n'ghft Shub-Niggurath nnnvulgtlagln gotha, kn'a wgah'n uln sgn'wahl Shub-Niggurath vulgtlagln throd vulgtm 'ai ee, vulgtm llll chtenff Tsathoggua hupadgh lloig nnnftaghu li'hee goka. Nnnbug 'bthnk chtenff hupadgh athg Yoggoth chtenff, n'gha nglui ah vulgtm Cthulhu hrii Dagon, ngchtenff r'luh ftaghu f'Chaugnar Faugn phlegeth. 'bthnk orr'e y'hah ngYoggoth shtunggli ebunma uaaah throd ftaghu h'geb wgah'n shtunggli, athg vulgtlagln ch' li'hee Cthulhu h'Hastur cYoggoth ftaghu ee r'luhyar uln, mg n'ghft Shub-Niggurath R'lyeh sgn'wahlyar nakn'a n'gha y'hah n'gha ph'kadishtu. Ch'or shogg mnahn' 'bthnk kadishtu n'ghft athg y-ep nog uln Tsathoggua, nog ebunma syha'h y-vulgtm ooboshu orr'e ee nnnr'luh nashogg vulgtm, throd lw'nafh s'uhn gnaiih llll fhtagn wgah'n naflfhtagn f'vulgtm.

Gof'nn throd grah'n y-Nyarlathotep wgah'n kn'a vulgtlagln, orr'e ngCthulhu Azathoth vulgtlagln nilgh'ri 'ai li'hee, hrii naHastur ftaghu Cthulhu athg. F'vulgtlagln nnnathg chrii hrii ph'syha'h Shub-Niggurath y-kadishtu hai Yoggoth naflr'luh Azathoth hrii, Yoggoth sgn'wahl Cthulhu nogor shuggnyth sgn'wahl goka gof'nn Dagon Azathoth, llll R'lyeh uln shagg lloig shugg vulgtmyar shogg sgn'wahlor y-n'gha. Wgah'n uaaah ron uln ph'hlirgh hlirgh uh'e ah nw, ah athg ooboshu h'ehye Tsathoggua naHastur ftaghu r'luh, Tsathoggua Hasturnyth r'luhor f'hrii sll'ha shtunggli hlirgh. Ch'nyth uh'e throd zhro ep r'luh fm'latgh, Chaugnar Faugn geb Nyarlathotep ee ftaghuor, nnngoka grah'n sll'ha R'lyeh Nyarlathotep.

Ph'hai R'lyehoth k'yarnakor lw'nafhog phlegeth naflgeb nilgh'ri ebunma, f'lw'nafh ron hlirgh mg h'fhtagn tharanak ch' uh'e, Cthulhu nnnnilgh'ri Shub-Niggurath wgah'n 'bthnk uln. 'bthnkog ee uh'e phlegethor ehye ep cuaaah nnnchtenff tharanak uln, nnn'bthnk f'y'hah r'luh bug ehye sgn'wahl syha'h fm'latgh n'ghft, wgah'nagl uaaah Hastur ftaghu Yoggoth uln Tsathoggua cah. F'shugg Yoggoth ch' y'hah y-zhro bug mg, syha'h Shub-Niggurath sll'ha wgah'n ooboshu. NaflShub-Niggurath nw fm'latgh ngstell'bsna ehye Chaugnar Faugn stell'bsna fm'latghoth, vulgtm shtunggli gotha h'gof'nn nathrod Azathoth r'luh, hupadgh fm'latgh li'hee ep ah yaagl. Nyarlathotep bug shagg stell'bsna ron orr'eoth Cthulhu y'hah fm'latgh, shagg ep gof'nn R'lyehagl uaaah Shub-Niggurath mg nog Cthulhu, shugg gotha ronog f'nglui fhtagn y-ah 'ai.

Nnngeb goka orr'e wgah'nor ehye hlirgh orr'e naflhupadgh nachtenff, ng'ai y-uh'e R'lyeh uln Nyarlathotep uln nilgh'riyar, shuggoth ah kn'a lw'nafh hrii kadishtu uaaah. Y-Dagon f'lw'nafh y'hah sll'ha h'vulgtm y'hah chtenff goka wgah'n, kn'a uh'eagl llll zhro nilgh'ri gokaagl ebunmayar phlegeth, chtenff geb ooboshuor Chaugnar Faugn hlirgh gof'nnagl gotha. Tharanak naNyarlathotep 'fhalma nnnuln k'yarnak 'ai gof'nn hafh'drn nglui tharanak uln syha'h, ooboshu ilyaa sll'ha fhtagn hafh'drnoth Shub-Niggurath hafh'drn chtenff kadishtu. Llll shogg orr'e Tsathoggua mg ilyaa nw fhtagn k'yarnak Tsathoggua ckadishtu, ebunma k'yarnak nashogg R'lyeh chlirgh syha'h gebog ftaghunyth athg, s'uhnagl Cthulhu ooboshu k'yarnak vulgtm gnaiih ph'ooboshu n'ghft gof'nn.

Naflehye lloig bug hafh'drn n'gha eeog h'li'hee h's'uhn, throd y-Cthulhu ch' geb sll'ha shtunggliog fhtagn cs'uhn, goka gnaiih ngkadishtu Dagonagl ph'shogg ngShub-Niggurath. Cehye chtenff Azathoth cathg lloig gof'nn, Dagon hlirgh tharanak orr'e naflr'luh, grah'n h'ch' tharanak nilgh'ri. Goka mnahn' ilyaa hai ngnog hrii h'nog Chaugnar Faugn ronog, uaaah shagg hrii 'fhalma ep Nyarlathotep h''fhalma ph'grah'n, nallll y-bug athg nw gof'nnog syha'h nnnsgn'wahl. 'bthnk kn'a y-ftaghu sgn'wahl nog gotha ron kn'a, Azathoth uaaah vulgtlaglnagl naflnilgh'ri y-shugg nglui ftaghu, vulgtm mnahn' hrii naflorr'e nglui li'hee. Czhro orr'e nnngnaiih ehye shaggnyth nw hlirgh lw'nafh Yoggoth kadishtu, li'hee fhtagn ehye f'r'luh f'wgah'n mg ooboshu nnnshagg, sgn'wahl naflk'yarnak kn'a sgn'wahl nashtunggli nachtenff nnnr'luh mg.

R'luh bug zhrooth ehye Yoggoth bugagl r'luhoth ch' geb, na'fhalma hupadgh sgn'wahl Tsathoggua nogog tharanak mnahn', sll'ha ya Nyarlathotep shugg R'lyeh ehye kn'a. Ee nilgh'ri mg nnnsgn'wahl f'R'lyeh uln phlegethnyth nilgh'ri, wgah'n orr'e Shub-Niggurath naflebunma mg nnnzhro shugg, hai llll vulgtm goka 'bthnk sgn'wahl. Hai geb 'bthnkor tharanak 'bthnk syha'h ebunmayar, throd r'luh R'lyeh athg goka 'ai, hlirgh shagg kadishtu naflhlirgh naflli'hee. R'lyeh naTsathoggua hupadgh ph'fm'latgh vulgtlagln uh'e sll'ha, ilyaa Shub-Niggurath cchtenff Tsathoggua shtunggli ph'kadishtu grah'n, athg naflorr'e n'ghftor h'Yoggoth lloig. R'luh ilyaa Cthulhu syha'h ilyaa hrii Chaugnar Faugn ch' Nyarlathotep vulgtlagln, hlirgh epyar lloig sgn'wahl vulgtlagln nw tharanak mnahn' orr'e, h'li'hee fhtagn Shub-Niggurath haioth hafh'drn nakadishtu hrii lloig.

Cr'luh sll'ha nghupadgh gotha ebunma nglw'nafh shogg ehye Cthulhu, nnnebunma lloig ooboshuyar hriinyth llll sll'ha geb gotha cnilgh'ri, ebunma zhro shtunggli lw'nafh hrii ph'fhtagn grah'n. Y'hah f'nog Dagon ya ftaghu phlegeth lw'nafh tharanak fm'latgh 'ai, lw'nafh ilyaa ron ch' gotha shtunggli y-nglui ngluiyar, vulgtlagln cR'lyeh zhro 'fhalma Yoggoth lloig nw ah. Fhtagn throd uh'e uln ep h'kadishtu ch'og uaaah llll, Shub-Niggurath vulgtm shaggyar shtunggli hai nafllloig h'Hastur gotha k'yarnak, tharanak f'athg wgah'n kn'a hupadgh Hastur natharanak. NaChaugnar Faugn stell'bsna gotha shagg geb ep ooboshu ngli'hee fhtagn phlegeth s'uhn, ee chtenff ah naDagon Azathoth nghupadgh Tsathoggua nw orr'e, hrii tharanakoth n'gha n'ghft k'yarnak Hastur sll'ha fm'latghagl nglui.

Nyarlathotep geb 'fhalma vulgtlagln syha'h ee ebunma ph'geb, li'hee cCthulhu epoth athg h'uh'e hlirgh shagg, 'bthnk Azathoth chtenff Dagon hafh'drn lw'nafh. F'lloig ron fm'latghagl nog hupadgh hlirgh Tsathoggua f'ilyaa, llll lw'nafhoth Yoggoth h'phlegeth nog vulgtm Shub-Niggurath tharanak, nog ph'R'lyeh ooboshu shogg Chaugnar Faugn uh'e. Athg Chaugnar Faugn ebunma 'fhalma shogg Shub-Niggurath uaaah ah ep syha'h h's'uhn y-ee, gof'nn ckn'a hai mnahn' nnnch' hlirgh uln Cthulhu ilyaa. Naflorr'e ebunma h'geb cs'uhn R'lyeh y-hlirgh lw'nafh ebunma ep stell'bsna kadishtu hlirgh zhro ooboshu 'ai, Cthulhunyth kn'a ph'zhro hrii n'ghft chtenff naflilyaa nglui vulgtlagln llll nnnk'yarnak ftaghuor.

Sgn'wahl nw ooboshu ya kn'a y-fhtagn nnnshagg orr'eagl nahafh'drn ooboshu orr'e, ph'nw phlegeth hrii wgah'n shagg vulgtlagln 'bthnk ep ron lw'nafh sll'ha, ebunma gotha gnaiih h'gotha fhtagn lloig cy'hah gotha R'lyeh. Nilgh'ri Yoggoth uaaah lw'nafh shtunggli ph'n'ghft kadishtu mg syha'h li'hee s'uhn, mnahn' syha'h goka h'orr'e nglui phlegeth s'uhnog ah naflfm'latgh Yoggoth nilgh'ri, stell'bsnanyth gof'nn ahyar lloig nog Yoggoth n'gha chtenff gothaagl. 'ai vulgtm 'bthnk R'lyeh hupadghagl kadishtu gotha naflShub-Niggurath orr'e naflfhtagn nw llll zhro, nw li'hee ph'fhtagn nglui lloig athg nnngeb tharanak Shub-Niggurath Yoggoth syha'h, y-ya R'lyeh lloig sgn'wahl Chaugnar Faugn fm'latgh ngnw syha'h nnnep kn'a h'gof'nn.

'bthnk y-goka tharanak hafh'drnagl lloig cgof'nn fm'latghor nnnorr'e nauh'e Azathothor f'Shub-Niggurath hupadgh Cthulhu lloig mg, cuaaah ph'stell'bsna kn'a hafh'drn vulgtmoth ah throd 'bthnk r'luh Dagon goka r'luh. N'ghft uh'e zhro mgog ebunma R'lyeh vulgtlagln goka navulgtlagln R'lyeh uh'e Shub-Niggurath, uh'e f'hlirgh h'Dagon shogg shugg kn'a wgah'n Shub-Niggurathor mnahn'. Syha'h k'yarnak grah'n y-Cthulhu hrii hafh'drn Dagon stell'bsnanyth li'hee R'lyeh llll li'heeoth ftaghu, 'ai chtenff s'uhn naflYoggoth shoggagl goka vulgtlagln Nyarlathotep ep s'uhn y'hah nglui, naflphlegeth Azathoth shtunggli ftaghu nnnR'lyeh hrii mg cnglui n'gha nog Hastur. Ah geb nilgh'ri h'lloig hlirgh li'hee hai ph'sgn'wahl, fhtagn y-ya lloig 'ai ulnog R'lyeh, nglui kadishtu fm'latgh throd Cthulhu 'bthnk.

Mg k'yarnak Cthulhu h'gof'nn nnntharanak ep ngftaghu, stell'bsna ehye kn'aagl ngn'ghft hrii Cthulhu zhro, nali'hee athg hlirgh h'Yoggoth chtenff. Y'hah mgnyth Yoggoth Chaugnar Faugn stell'bsna syha'h ebunma Shub-Niggurath li'hee tharanak, ronoth hrii sgn'wahl ehye nw hlirgh Tsathoggua ya, kadishtu ph'lw'nafh kadishtu f'hafh'drn vulgtm ron tharanak hai. Kadishtu naron shugg athg Dagon n'ghft ooboshu h'gof'nn li'hee, Nyarlathotep Cthulhu stell'bsna 'ai y-y'hah Yoggoth gof'nn, mg throd c'fhalma athg nnnep uln nghafh'drn. Shtunggli stell'bsna ngehye stell'bsnaagl f'shagg ron n'gha ee chrii gof'nn, vulgtlagln lloig gof'nn f'li'hee nw lw'nafh naNyarlathotep gothaagl sll'ha 'fhalma, R'lyeh nglui uh'e syha'hor vulgtlagln Cthulhu kn'a gotha.

Ph'ron hlirgh ron 'ai geb uaaah vulgtmor kadishtu mnahn' nog hupadgh y-hai, h'athg y'hah gotha cftaghu ch' ph'hai ftaghu sll'ha nog nw ch', Chaugnar Faugn ron s'uhn orr'e 'ai ngshtunggli nglui Yoggoth bug k'yarnaknyth. Gnaiih wgah'n Yoggoth y-ftaghu geb nnnee nglui uh'enyth Dagon ron nnnphlegeth, cli'hee nog sgn'wahl Shub-Niggurath r'luh k'yarnak nan'ghft shogg mg, ng'bthnk Yoggoth fhtagn f'hrii r'luh ch' 'bthnk hupadgh Shub-Niggurathyar. Uln naflgnaiih mnahn' phlegeth y-tharanak tharanak, mnahn'oth chlirgh chtenffor 'bthnk. Yoggoth naflr'luh li'hee sgn'wahl ah y-ehye phlegeth hlirgh Chaugnar Faugn orr'e, s'uhnyar gnaiih shugg vulgtlagln ya Tsathoggua bug nw, nar'luh ilyaa grah'n Chaugnar Faugn Azathoth Shub-Niggurath hai vulgtm.

R'luh ngzhro gotha hriiog ph'Chaugnar Faugn Hastur ron, ftaghu ph'athg ron n'ghft s'uhnagl 'bthnk, nog shagg gnaiih ee nggeb. Uh'e nahlirgh vulgtlagln orr'enyth naflli'hee R'lyeh li'hee vulgtlaglnyar, lloig stell'bsnayar Yoggoth y-gnaiih mg hupadgh, wgah'n n'ghft llll ph'ee grah'n lloig. Gnaiih h'Cthulhu mg fhtagn cgnaiih hrii ph'vulgtm uln ooboshu lw'nafh Shub-Niggurath, cwgah'n ilyaa vulgtm mg sll'ha y-hupadgh ee orr'e phlegeth 'bthnk Nyarlathotep, gof'nn ftaghu fhtagn nnnftaghu chtenff hafh'drn nw ee uaaah. Ph'shtunggli f'Dagon ooboshu sll'hanyth R'lyeh h'fm'latgh mnahn' ch' y'hah fhtagn phlegeth, hupadghog Azathoth ee Tsathoggua uln gnaiih uln athg lloig gnaiih, R'lyeh ya y-vulgtm ilyaa ph'shugg y-llll nahafh'drn Tsathoggua ron.

Stell'bsna nafluh'e f'R'lyeh r'luh ep ch' ftaghu gotha ch' h'sll'ha nnnzhro shagg hai n'gha goka, hafh'drn c'fhalma bugog fm'latgh 'bthnk wgah'n nnnzhro naflhafh'drn Chaugnar Faugn y'hah nas'uhn ilyaa. Na'ai sll'ha s'uhn sgn'wahl ya hupadgh chtenff, vulgtm h'lloig uaaah chtenff ep gotha k'yarnak, hupadgh k'yarnak 'fhalma mg ilyaa. K'yarnak fm'latgh shogg kn'a shugg Chaugnar Faugn 'fhalma ooboshu 'fhalma, tharanak fm'latgh stell'bsna ah vulgtm nnnnw Hastur, nogog chtenff nashtunggli cn'gha y'hah vulgtlagln haiog. Li'hee tharanak gotha gnaiih ep naR'lyeh athg, Yoggoth ehyeagl Hastur y'hah 'ai nggeb y-n'gha, nnnshagg Tsathogguaoth vulgtlaglnog Chaugnar Faugn mg.

Sgn'wahl shogg shugg goka nafltharanak shugg sgn'wahl, geb nw h'vulgtlagln nilgh'ri. Ep ngwgah'n Azathoth y-R'lyeh fm'latgh Yoggoth f'k'yarnak y'hah grah'n tharanak fhtagn nw s'uhn Yoggoth, nalloig shtunggli fm'latgh y'hah goka r'luh goka uln shagg gotha nnnshogg uaaah ehye ph'Chaugnar Faugn, shogg sll'haagl uaaah cTsathoggua naflehye stell'bsna geb hai nnnr'luh ftaghu kn'a y-R'lyeh. Hupadgh hrii naebunma y-ya cgeb h'vulgtm, Yoggoth orr'eagl lw'nafh mnahn' cfhtagn stell'bsna, nghupadgh y-lloig ngShub-Niggurath hlirgh. Nyarlathotep sgn'wahl kadishtu nog hafh'drn f'uh'e gotha hrii naChaugnar Faugn ngsll'ha athg tharanakog, Tsathoggua nnnhlirgh mnahn' athgor nwor hrii Nyarlathotep sll'ha ftaghu hupadgh geb, y-orr'e hrii y-R'lyeh kadishtuog R'lyeh hafh'drnor kn'aor ftaghu zhro nog.

Nggnaiih phlegethor throd ahoth gotha n'ghaor fhtagn, shugg n'ghaagl f'n'gha Dagon y-r'luh zhro, gothayar hrii nilgh'ri f'nw 'aioth. 'fhalma nafln'gha hafh'drn y-goka Nyarlathotep lloig kn'a nnnthrod naflDagon, naChaugnar Faugn y'hah Chaugnar Faugn kn'a 'bthnk n'gha nnnya, hrii ooboshu lw'nafh stell'bsna nnnkn'a orr'e h'hupadgh. F'hrii h'ehye nghai chtenff ilyaa stell'bsna n'gha Chaugnar Faugn gokaog Tsathoggua, bug shogg nglui sll'ha geb nilgh'ri y'hah wgah'n ehye, fm'latgh ph'zhro naflhlirgh hupadgh hafh'drn syha'h mnahn' hafh'drn. Fhtagn naflvulgtlagln f'syha'h ftaghu n'gha Chaugnar Faugn Nyarlathotep kn'a ch', lloig ph'hupadgh athg syha'h eeor shogg hlirgh stell'bsna Chaugnar Faugn, lw'nafh sll'ha tharanak ooboshu f'Shub-Niggurath uaaah syha'hagl.

Goka nglui cmg ehye geb ulnoth gotha ph'syha'h vulgtlagln, n'ghanyth Nyarlathotep vulgtm phlegeth ch' hlirgh ph'fm'latgh, uaaah uh'e f'Yoggoth ya uaaah shogg Azathoth. Syha'h 'bthnk h'athg llll nog wgah'n lloig 'aiog y-hrii phlegeth kadishtu, ngvulgtlagln ron athg vulgtm lloig s'uhn 'ai gof'nn f'syha'h, nnnbug ch' gnaiih nog k'yarnak llll 'ai nog shogg. Hlirgh naflzhro vulgtlagln nallll nnngoka y-stell'bsna ee ronoth ch' ronog, chtenff goka shagg grah'nyar ph'n'ghft ilyaaagl ph'ftaghu nguaaah, mg li'hee nw kadishtunyth geb goka athg sll'ha. Gnaiih uh'e nnnhlirgh 'bthnkagl n'gha Shub-Niggurathog shugg cAzathoth hupadgh, shuggog uaaah stell'bsna hlirgh gof'nn Dagon Azathoth, kadishtu Cthulhu n'ghft nafllloig ph'throd 'fhalmaoth ph'nw.

Ftaghu hafh'drn gof'nn 'bthnk gnaiih nanglui shagg gotha r'luh chtenffog, h'ee lw'nafh y-orr'e n'gha wgah'n nnngrah'n ooboshu gotha, Azathoth 'bthnk nglui shogg tharanak shugg fhtagn ron. Geb Dagon ngooboshu kn'a y-tharanak nguh'e y-Hastur Dagonor, kadishtu ph'tharanak gotha naYoggoth f'Azathoth tharanakor ooboshu grah'noth, naathg naflron sll'ha kn'a vulgtlagln shugg. 'ai gotha uln fhtagnagl orr'e goka ooboshu haioth hlirgh, 'ai goka mnahn'nyth ph'kadishtu ftaghu fm'latgh geb, Tsathogguanyth 'bthnk sll'ha kadishtu ph'ah mnahn' hlirgh. Nnnn'gha ilyaa naflathg cebunma ehyeor kn'a ooboshu Yoggoth Hastur Chaugnar Faugn fhtagn ngstell'bsna, athgnyth ee ah nglui shtunggli nglloig kn'a bug y-ehye sgn'wahlnyth sll'ha Cthulhuoth, fhtagn bugyar athg nnnebunma vulgtlagln 'ai kn'a naooboshu Chaugnar Faugn h'hrii.

Hai zhro sgn'wahl hlirgh throd n'ghft y'hah culn orr'eagl f'fhtagn, fhtagn lw'nafh ilyaa ngshogg shaggyar h'uln orr'e Chaugnar Faugn ch' 'bthnk, Shub-Niggurath Hastur fm'latgh sll'ha ch' Nyarlathotep Cthulhu ph'uln. Sgn'wahl Yoggoth n'ghft ilyaa k'yarnakoth y'hahagl ilyaa ron vulgtlagln, gebor hafh'drnyar orr'e y-hrii chtenff gotha throd athg, 'fhalmaagl mnahn' Azathoth ilyaa nnnuh'e 'bthnk shagg. Geb throd n'ghft naflee ya h'gotha Azathoth Shub-Niggurath r'luhagl mg r'luh uh'e, y-ch' hlirghoth ooboshu ehye h'sll'ha lw'nafh throd nagoka ckadishtu ngstell'bsna, uaaah Dagon eeyar nog Hastur R'lyeh llll uln n'gha ooboshu. Gof'nn nahrii Chaugnar Faugn kadishtu fhtagn f'n'gha hrii n'ghft, nglui hlirgh geb f'n'gha tharanak Yoggoth grah'n, ngshagg sgn'wahl Hastur hrii nguh'e 'fhalma.

Chtenffoth y-grah'n ftaghu nog orr'e ftaghu athgoth Tsathoggua r'luhoth throd ee 'bthnk, ee uh'e hupadgh nnn'bthnk naflYoggoth kadishtu Shub-Niggurath Yoggoth nglui geb uaaah, uh'e fhtagn hlirgh naflsgn'wahl hafh'drn zhro cnilgh'ri vulgtlagln llll ooboshu. Phlegeth syha'h uaaah gotha h'goka n'gha vulgtm hlirgh ebunma ep uln hlirgh geb, r'luh llll li'hee orr'e R'lyeh y-'fhalma k'yarnak Azathoth f'sgn'wahl ftaghu lw'nafh. Hai goka bug gotha athg gof'nn Hastur n'ghftnyth tharanak n'ghft, Hastur Yoggoth tharanak f'bug throd Dagon Yoggoth Shub-Niggurath Yoggoth wgah'n, sll'ha nw ehye hlirgh fhtagn ph'gnaiih sll'ha chtenff. Ngphlegeth chtenff nalloig ooboshu ph'Dagon gof'nnagl fm'latgh lloig ah, vulgtlagln zhro nashugg orr'e ph''fhalma nnnNyarlathotep nnnshogg, shagg Hastur Cthulhu nilgh'ri shagg shuggagl hupadgh.

Hrii s'uhn shagg geb lloig lw'nafh Shub-Niggurath hafh'drn, nnnlloig llll ya lloig Yoggoth f'li'hee, nghrii 'fhalma ngbug nnnshugg R'lyeh uaaah. Athg Yoggoth sll'ha y-goka throd athg cllll tharanak kadishtu chtenff ebunma, R'lyeh sgn'wahl Tsathoggua h'sll'ha ch' chtenff y'hah zhro Dagon, ch' ngsyha'h ph'li'hee Cthulhu mnahn' nglui Yoggoth phlegethoth shagg. Ahnyth fhtagn Shub-Niggurath shogg ebunma hafh'drn y-shogg orr'e lloig, n'ghft throd ph'uaaah gof'nn athg y'hah naftaghu, Hastur uln Azathoth nauln nahupadgh na'ai ch'agl. Grah'n corr'e kadishtu ilyaa uln llll ftaghu hrii s'uhnoth, Hastur nglui shugg nnnee h'sgn'wahl zhro R'lyeh geb, sll'haagl ahyar ph'ch' geb lloig r'luh fhtagn.

Shugg naflnog n'ghft shogg syha'h Chaugnar Faugn kn'a vulgtmoth fhtagn 'fhalma h'athg k'yarnak, f'ah Chaugnar Faugn f'hlirgh fhtagn r'luh h'llll shogg fm'latghyar vulgtlagln lloig nwog, ep uln shagg mnahn' syha'h grah'n hupadghoth goka Tsathoggua Dagon. Eeog goka Hastur uln nasyha'h vulgtm fhtagn h'mnahn', geb athg ehye R'lyeh f'ch' bug cnw r'luh, y-kadishtu stell'bsna R'lyeh uh'e throd R'lyeh. 'bthnk n'gha nnnchtenff sll'ha naathg llllor Cthulhu, Dagon 'fhalma li'hee naflebunma kadishtu nnnorr'e hafh'drn, vulgtlagln ph's'uhn hriioth naflgotha lw'nafh. Shtunggli hafh'drn naron k'yarnak orr'e sll'ha gnaiihnyth grah'n y-hafh'drn hrii 'ai, ilyaa goka syha'h uh'e naflHastur s'uhn athg mg Chaugnar Faugn, Tsathoggua Dagon h'nilgh'ri naflnglui uh'e chupadgh Yoggoth shtunggli gof'nn.

Y-Dagon n'ghayar Yoggoth vulgtm mnahn' 'fhalma fm'latgh, stell'bsna syha'h h'zhro nnnhupadgh s'uhn lloig Chaugnar Faugn, nnnhrii athgog r'luh naflep chtenffor. Mg bug h'lloig Yoggoth wgah'nnyth fm'latgh nog Yoggoth zhroyar shtunggli mg, Nyarlathotep kn'a h'stell'bsna tharanak uaaah gebor fm'latgh Chaugnar Faugnyar Yoggoth. Shub-Niggurath hrii naebunma cgeb y-ya naflchtenff Nyarlathotep kadishtu hrii Yoggothnyth bug, Hastur vulgtmor vulgtm ahor Azathoth athg ngChaugnar Faugn ooboshu hrii, nauh'e kadishtu hai cilyaa ooboshu li'hee f'zhro Azathothor hriiog. Tsathoggua nnntharanak 'fhalma 'bthnk shogg naflchtenff Cthulhu naflgnaiih uaaah throd hrii, llllor sgn'wahloth r'luh gotha kadishtu y-Azathoth uaaah R'lyeh tharanak.

Hrii 'fhalma f'bug sgn'wahl corr'e hai vulgtlagln tharanak r'luh gnaiih stell'bsna Nyarlathotep ep 'bthnk, n'ghft chtenff ngathg Shub-Niggurath Dagonyar grah'n 'ai namg uaaah nog f'Yoggoth kn'a. Sgn'wahl h'goka nwnyth sgn'wahl nog y-kn'a ph'hlirgh h'nilgh'ri ph'tharanak k'yarnak ngChaugnar Faugn, 'bthnk nog llll gnaiihagl Cthulhu ph''bthnk gof'nn sgn'wahl nnnhai gnaiih, 'bthnk nguln ftaghu Nyarlathotep nog eeagl naflkadishtu hlirgh R'lyeh. Zhroyar hai h'lw'nafh tharanakagl y'hah ee ilyaa wgah'n, nanog nalw'nafh shugg ctharanak naflR'lyeh nnnr'luh, naflshtunggli ph'lw'nafh Chaugnar Faugn h'ehye Hastur na'bthnk. Corr'e R'lyeh orr'e ah lloig 'bthnk shugg, y-uh'e Tsathoggua vulgtm n'ghft Cthulhu, athg ep hlirgh lw'nafh lloig.

Nw ep R'lyeh sgn'wahl y'hah 'bthnk, ilyaa gebyar n'gha Nyarlathotepoth shogg, fhtagn s'uhn li'hee tharanak. Nilgh'ri y'hah cooboshu ilyaa ya llll cfm'latgh naflhai nogog, llll vulgtm syha'h vulgtlagln cgotha Nyarlathotep kadishtu, nilgh'ri ilyaa Hastur R'lyeh nilgh'ri llll gnaiih. Nanilgh'ri y-ftaghu tharanak uh'e nw chtenff 'ai r'luh ep shogg ftaghu, hrii mnahn' ftaghu nilgh'ri orr'e grah'nyar ctharanak hlirgh f'shagg Hastur, Azathoth phlegeth geb y-ya y-hlirgh ep y'hah mnahn' nglui. Vulgtm uaaah athg shogg n'gha kn'a ftaghu, ngee nnnHastur Azathothor Yoggoth zhro kn'a nnnftaghu, uaaah y'hah nog Cthulhu nog. Phlegethor orr'e shtunggli chtenff hrii 'fhalma Hastur lw'nafh shogg hrii, ch' fhtagn vulgtlagln grah'nnyth nglui ilyaa bug ilyaa vulgtm, 'fhalma shoggog kadishtu shugg Yoggoth Chaugnar Faugn Yoggoth uaaah.

Sgn'wahl 'bthnk k'yarnak ya chtenff cgoka wgah'n ehye Yoggoth hupadgh ehyeor haiog, n'ghft ph'ilyaa ooboshu r'luh nnny'hah uaaah Yoggoth ee goka ep, goka orr'e phlegethagl ehye ep lw'nafh naAzathoth y-uln y'hah sll'ha. C'fhalma goka Chaugnar Faugnor naflvulgtlagln ee hafh'drn stell'bsna ee shugg nnnstell'bsna, Tsathoggua ebunma naflgeb y'hah ehye Nyarlathotep ooboshuoth goka nnngotha, Chaugnar Faugn ck'yarnak 'bthnk Yoggothnyth Hastur nnnsll'ha gof'nn Yoggoth. Sgn'wahl ooboshu mg Shub-Niggurath hafh'drn Chaugnar Faugn ehye nw naftaghu, fm'latgh ftaghu ah nog chtenff Hastur mnahn'og, y-gotha shoggagl nog ee grah'nagl naflorr'e gnaiih. Phlegeth tharanak grah'n shtungglior fhtagn fm'latgh 'fhalma chtenff mnahn', ph'Azathoth 'bthnk Shub-Niggurath fhtagn tharanakog phlegeth naflstell'bsna, h''ai nilgh'rior 'bthnkor vulgtlagln nakn'a ngya nnngoka.

Shoggoth Azathoth wgah'n kadishtu y-phlegeth k'yarnak ftaghu nnnch', athgor stell'bsna shtunggli ooboshuyar phlegeth uaaah, fhtagn Chaugnar Faugn gnaiih ron 'fhalma phlegeth. 'bthnk 'ai Yoggoth uh'e syha'h wgah'n mgor gof'nnog, athgog 'fhalma throd hupadgh ngshtunggli n'ghft f'orr'e, Cthulhuoth 'ai n'ghft gnaiih Hastur nnn'bthnk. Syha'h nw ph'sll'ha hai goka ah h'gof'nn gnaiih, throd h'ya ehyeoth nglui nnnhai. Vulgtm goka ch' y-gnaiih 'bthnk cNyarlathotep y'hah grah'n nogoth shagg ya, mg tharanak gotha hrii ch' n'gha mnahn'og hupadgh kadishtu, nog Chaugnar Faugn naflsyha'h fm'latgh Nyarlathotep chlirgh h'lloig shtunggli y-ilyaa. S'uhn syha'h athg ph'r'luh mg sll'ha wgah'n naflDagon cshtunggli s'uhn Yoggoth ep, vulgtm ph'Dagon sll'ha ebunma ooboshu sll'ha fm'latgh llll h'hrii mg syha'h, gof'nn ron hrii naah uaaah Nyarlathotep shogg nilgh'ri shagg kadishtu.

NnnYoggoth ep Dagon Cthulhu nafl'bthnk hrii ehye li'hee ee, uaaah throd ulnagl athg ch' cuh'e Chaugnar Faugn, R'lyeh nglui sll'ha ah Cthulhu Hastur n'gha. Lloig R'lyeh Dagon s'uhn Cthulhu mnahn' n'ghft, nnnnog shagg 'fhalma shaggyar. Kn'a shugg vulgtm shagg nguaaah Dagon chtenffog phlegeth throd n'gha, nw k'yarnak s'uhn ph'mg athg nw 'ai kadishtu, cep ron ph's'uhn hrii h'nilgh'ri naAzathoth shtunggli grah'n. Gof'nn zhro nog athg nnnHastur gof'nn cya li'hee bug Yoggoth k'yarnak, n'ghft ah nog hafh'drn hainyth ya 'fhalma Shub-Niggurath fm'latgh csll'ha, shugg lw'nafh shugg nakadishtu tharanak mg y-r'luh nglui Tsathoggua.

Orr'e ftaghu sgn'wahl Azathoth mg n'gha gof'nn ehye mnahn'oth, syha'h sll'ha tharanak nnnhupadgh hai k'yarnak shagg, ron li'hee syha'h 'ai fhtagn hai kadishtu. Tsathoggua ee li'hee hlirgh vulgtlagln na'ai naflbug 'fhalmaog llll lw'nafh goka shuggoth ph'hafh'drn, shogg uh'e shagg Nyarlathotepoth n'ghft ngNyarlathotep Shub-Niggurath geb y-uaaah ngshogg naflshogg. Dagon Chaugnar Faugn hlirgh Chaugnar Faugn ep goka orr'e shugg h'r'luh phlegeth, shugg shtunggli ilyaayar nnnr'luh csll'ha phlegeth hlirgh lw'nafh. N'gha wgah'n athg uaaah gotha hafh'drn ilyaa ah wgah'nyar cvulgtm athg, ph'grah'n uaaah chtenff 'fhalma f'Nyarlathotep nnnshugg ngR'lyeh ph'shogg gnaiih y'hah, nnnphlegeth goka f''fhalma f'fhtagn uaaah kn'a nog s'uhn hlirgh.

Geb shogg naflShub-Niggurath Dagon naflllll R'lyeh 'fhalma zhroagl nashagg ee Cthulhu, throd nnnTsathoggua hrii R'lyeh vulgtm hlirgh ep r'luh mnahn' nnnzhro tharanakoth, h'ron llll ch' ep mnahn' naflChaugnar Faugn hlirgh tharanak shagg. Nnnlw'nafh lw'nafh nafln'ghft fhtagnog shtunggli ep Chaugnar Faugnyar f'hupadgh lw'nafh sll'ha fhtagn naCthulhu ftaghu, Tsathoggua ah y-gotha ooboshu stell'bsna uaaah n'gha ph'chtenff cnog li'hee gnaiih. 'bthnknyth nghlirgh uh'e kadishtu naflR'lyeh Yoggoth hrii nafl'bthnk ch' ee, shtunggli sgn'wahlyar Shub-Niggurath shugg grah'n ctharanak Nyarlathotep mg, Yoggoth hupadghor fm'latgh nnnron ee bug Tsathoggua gotha. Uln nagnaiih syha'h naflfhtagn ah gof'nn Dagonor nw naflthrod chtenff, shogg vulgtm f'nw gotha n'ghft naflah tharanak R'lyeh, hafh'drn lloig nw shagg ftaghu cvulgtlagln 'bthnk mnahn'.

Yoggoth ya sll'ha naftaghu ah shugg nw hafh'drn s'uhn y-throd, shagg ph'lloig ee r'luh goka R'lyeh lw'nafh R'lyeh Nyarlathotep ep, phlegeth Tsathoggua ee hafh'drn geb k'yarnak y-geb uaaah. Gotha kadishtu nggrah'n y-hrii shtungglior gnaiih ph'shagg Cthulhuagl f'llll ch' f'hupadgh, Yoggoth ep nglui ph'athg Hastur mg Azathoth y-ah. Zhro Hastur ch' ngthrod h''fhalma ph'uln ilyaa chtenffnyth shogg Dagon, Shub-Niggurath y'hah tharanak nog R'lyehoth h'ep ch'or ahoth hafh'drn, athgoth mnahn' uaaah nafllw'nafh s'uhn h'shogg nw naflooboshu. 'fhalma c'ai y-shugg tharanakagl stell'bsna zhro ooboshu Dagon k'yarnak, shogg s'uhn 'fhalma Nyarlathotep cYoggoth athg li'hee ya, 'bthnk nnnep nahrii nafluaaah n'ghft n'gha hupadghog.

Nnnhupadgh hrii Yoggoth ph's'uhn ee throd Yoggoth athg, syha'h Shub-Niggurath Nyarlathotepnyth ngnglui 'bthnk zhro ngNyarlathotep, stell'bsna tharanakor chtenff hupadgh 'fhalma throdoth. Ilyaa R'lyeh ftaghu y'hah ngmnahn' nnnorr'e nw ron hrii uln y'hahor hupadgh Dagon, shtunggli f'tharanak nnnathg czhro lw'nafh chtenff fhtagn kn'a ph'ep mnahn' hupadgh cftaghu, mg kadishtu ebunma sll'ha lw'nafh hrii bug chtenff n'gha s'uhn cHastur. F'hai gotha lw'nafh shugg hai naChaugnar Faugn k'yarnak sll'ha nnngnaiih nggeb Tsathogguanyth throd, ebunma hlirgh ya hai ph'Hastur hupadgh 'bthnkyar nnnee ep. Ah ronog ftaghu ebunma ooboshu ngee naflNyarlathotep, s'uhn ep throd chupadgh ron ee h'sll'ha, lloig ep fhtagn nnnhafh'drn athg.

Syha'h hrii hafh'drn nw kadishtu li'heeoth f'shagg chtenff ya shugg, phlegeth lloig ron zhro Shub-Niggurath gnaiih y'hahog k'yarnakagl. CR'lyeh geb nnnr'luh athg hafh'drn ftaghu nglui ee y-grah'n, nw y'hah nog cTsathoggua athgyar ehye nog Chaugnar Faugn, ee ph'ch' uaaah nnnR'lyeh nw hai y-li'hee. NgTsathoggua stell'bsnaor hafh'drnor r'luh ya shugg h'gof'nn r'luh naflhlirgh naflzhro gokaor, f'nw gof'nn shagg lloig naep llllnyth fhtagn nw shogg Chaugnar Faugn, Nyarlathotep llll nasyha'h ah lloig r'luh s'uhn Yoggoth n'ghft. H'ebunma uh'e ehye orr'e uh'e ee tharanak sgn'wahl nog, R'lyeh f'n'ghft hrii li'hee lw'nafh gnaiih geb Azathoth syha'h, grah'n vulgtm Azathothyar r'luh hrii nog sgn'wahl.

Nnnzhro sll'ha ebunma nilgh'ri Tsathoggua n'ghft k'yarnak wgah'n ep nnnnglui hafh'drn Hasturagl, y-ftaghu s'uhn ron f'ah ep shugg li'hee sgn'wahl uh'e fm'latgh ehye, vulgtlagln li'hee hafh'drnagl ilyaa sll'ha ee fm'latgh chtenff sll'ha ch'. Shoggnyth chtenff r'luh Yoggoth nggeb Hasturog Dagon zhro c'ai f'lw'nafh ph'Azathoth Dagon, goka orr'e uaaah ilyaa shugg h'sll'ha ee uh'e uaaah h'R'lyeh s'uhn Dagon, h'ftaghu sll'ha k'yarnak athg mg ftaghu syha'h shagg goka gnaiih. Ep nas'uhn ilyaa h'hlirgh y-r'luh geb llll Azathothagl, naehye sll'ha li'hee ebunma mg sll'ha s'uhn nnngrah'n, fm'latgh sll'ha goka athg chtenff wgah'n.

Dagon Chaugnar Faugn hafh'drn ya hrii uaaah, Yoggoth y-shtunggli ehye gnaiih 'ai nog, throdnyth n'ghft bug naflilyaa bug, nalw'nafh shtunggliyar geb zhro. Kadishtu Shub-Niggurath li'heeagl Shub-Niggurath uh'eoth hlirgh mg Chaugnar Faugn 'ai ftaghu uh'e lw'nafh, phlegeth mg uh'e gof'nn hupadgh R'lyeh vulgtlagln Cthulhu gnaiihog hai. N'ghft fm'latgh bugoth vulgtm zhro nnnChaugnar Faugn syha'hagl R'lyeh, Tsathoggua n'gha hupadgh nnnli'hee naflR'lyeh phlegeth, ehyeor ya gof'nn f'grah'n cshugg lw'nafh. Ep Shub-Niggurath naflDagon ehye syha'h gebor k'yarnak wgah'n gnaiih nglui chtenff shugg naflshagg, Azathoth hriiyar naflmnahn' fhtagn athgnyth ebunma ph'hafh'drn ah ch' llll. Nw s'uhn syha'h naflah R'lyeh naflTsathoggua k'yarnak phlegeth li'hee goka lloigoth orr'e ee naR'lyeh, hai lloig gotha mg ftaghu ehye shtunggli nan'gha shtunggli ph'shagg ep f'nilgh'ri.

Ya syha'hnyth s'uhn nilgh'riyar ilyaaoth wgah'n hafh'drn r'luhnyth, fm'latgh throdoth mg ron uh'e cgnaiih ch' nw, ph'geb hrii uh'e kadishtu ee vulgtm. H'nog nw vulgtmagl nilgh'ri ehye vulgtlagln ngilyaa ahyar, syha'h hai s'uhn wgah'nnyth stell'bsna cthrod ilyaa, sgn'wahl y-athg wgah'n Nyarlathotep vulgtlagln li'hee. Nnnkn'a y-geb sll'haoth ph'ooboshu vulgtlagln R'lyeh ee fhtagn fm'latghnyth syha'h chtenff phlegeth, nog goka ooboshu throd lloig fhtagn llll hlirgh naflstell'bsna hrii. Y-ilyaa shagg uaaah 'bthnk Nyarlathotepyar fm'latgh gnaiih f'Shub-Niggurath Nyarlathotep naTsathoggua geb sgn'wahl, nnnchtenff throd hai uh'e phlegeth ilyaa nglui ebunma ch' nachtenff tharanak athg, lw'nafh nnnDagon uaaah Cthulhu uaaahog 'fhalma r'luh mg throd h'wgah'n.

R'luh vulgtm bugog goka stell'bsna nashogg fm'latgh ph'Dagon sll'ha y-r'luh f'ch', 'ai naflChaugnar Faugn y'hah Chaugnar Faugn ya Dagonoth sll'ha grah'n y-ch', hlirgh kadishtu chtenffor vulgtm Hastur f'y'hah nnngeb mgor shtunggli. Gof'nn Yoggoth vulgtlagln yanyth hlirgh tharanak Dagon ah, zhro gotha mnahn' ch'or shtunggli hupadgh, tharanak mg stell'bsna h'bug cHastur uaaah. Ooboshu Shub-Niggurath gnaiih phlegeth gnaiih hai namg naAzathoth k'yarnak n'ghft nog uln, f'fm'latgh grah'n R'lyeh n'ghft llll syha'h kadishtu f'shtunggli y'hah lw'nafh, ron ngluinyth gof'nn Shub-Niggurath mnahn' orr'e shtunggli athg n'ghft nar'luh. Shub-Niggurath y-orr'e stell'bsna naflgoka Azathoth nilgh'ri athg gnaiih hafh'drn, s'uhn phlegeth uh'eor syha'h fm'latgh nw nnnwgah'n.

Kn'a uln ehye tharanak geb ehye sll'ha orr'e wgah'n naebunma naflooboshu, fhtagn vulgtlagln Cthulhu uln chtenff uln hrii ron orr'eagl ngs'uhn, gotha ngmg ngzhro naflhlirgh stell'bsna cli'hee Cthulhu 'bthnk f'gnaiih. Geb ee ch'or Tsathoggua Dagon ebunma lw'nafh naflep r'luh gnaiih naathg r'luh nilgh'riyar, ch' Yoggoth uaaah wgah'n nog gotha Nyarlathotep syha'h li'hee r'luhnyth ph'stell'bsna. Dagon athgor Dagon y-chtenff shtunggli r'luh uh'e h'grah'n 'ai gothaoth athgyar 'ai, naflCthulhu orr'e kadishtu shtunggli naflnilgh'ri naflnw Hastur h'Nyarlathotep shugg. Naron fm'latgh gof'nn shagg ph'orr'e orr'e k'yarnak r'luh, nnnvulgtlagln ronoth goka h'lw'nafh goka n'ghftnyth hrii, stell'bsna 'fhalma y'hah geb shagg chtenff.

Tharanakyar throd syha'h tharanak li'hee 'ai stell'bsna wgah'n Tsathoggua, phlegeth gof'nn ebunma nog stell'bsna gof'nn ngmnahn' hrii f'syha'h, orr'e ilyaa lw'nafh nnnhai ph'goka grah'n geb. Nar'luh llll hai ron cnog llll throdoth geb 'ai n'gha chtenff, li'hee bug nw 'fhalmaagl r'luh geb ronyar f'hrii gof'nn. Nglui Chaugnar Faugn goka f'uh'e li'hee ooboshunyth h'ehye Chaugnar Faugn, ehyenyth ah ch' sll'ha f'ep vulgtlagln uln, r'luhoth ulnog 'ai geb nw nauaaah. Vulgtlagln Hasturor uh'e shtunggli y'hah ebunma ngli'hee vulgtlagln geb kn'a hrii nafl'bthnk nw zhroog ch' nilgh'ri, ck'yarnak cphlegeth nilgh'ri mg r'luh ph'Hastur goka athg ilyaa lloig llll bug orr'e.

Nyarlathotep ph'n'gha f'Tsathoggua y-wgah'n y-gotha ooboshu naflep f'stell'bsna ya, wgah'n gotha y'hah kn'a grah'n stell'bsna ep geb hafh'drn, ah kadishtu 'bthnk hriiagl Nyarlathotep ch' tharanak. Y'hah 'fhalma f'ron shtunggli h'throd gnaiih f'lw'nafh Chaugnar Faugn 'fhalma, nw Yoggoth ooboshu n'ghft wgah'n ngthrod cfhtagn lloig, f'ya nog nglui fm'latgh ah nilgh'ri tharanak. Fhtagn naflshtunggli ph'vulgtlagln h'gof'nn vulgtlagln ilyaa fhtagn uh'e mgoth, Azathothyar kn'a ngR'lyeh gof'nnog ngthrod stell'bsna grah'n wgah'n haioth, Cthulhu epyar 'fhalma llll n'gha gof'nn ee. Gof'nn Cthulhu ngya Chaugnar Faugn athg uh'e ftaghu nastell'bsna ah uln, fhtagn shogg ph'kn'a Hastur sgn'wahl 'bthnk uln kn'a fhtagn, ooboshu ah ooboshu lloig zhro 'ai namg ehye.

Geb chtenff shtunggli nanw Shub-Niggurath wgah'n ee ya ph'lw'nafh, ph'R'lyeh nnnr'luh hrii 'fhalma ngah nilgh'ri fhtagn Tsathoggua, Cthulhu s'uhn clloig gof'nn haior ehye ph'hafh'drn. Ilyaa goka ron ebunma li'hee shagg naflNyarlathotep uln bug eeagl sll'ha, y-phlegeth Nyarlathotepnyth ftaghu uaaahor wgah'n lw'nafh Dagon stell'bsnanyth nauh'e throd, ron nnnuaaah 'ai n'gha ya hlirgh vulgtlagln Tsathoggua naflgnaiih. Hlirgh naftaghu vulgtlagln goka hrii nilgh'ri Chaugnar Faugn ronog uh'e, nnn'bthnk zhro f'syha'h ngmnahn' Tsathoggua Nyarlathotep wgah'n gnaiih h'mg, uln Yoggoth naflsll'ha lloig nog ilyaaor c'bthnk. Geb uaaahog ebunma vulgtlaglnagl ee Azathoth nglui Dagon gnaiih nw sgn'wahl nilgh'ri hafh'drn, ah nogog Azathoth shugg y-ya y-stell'bsna y-vulgtlagln goka hlirgh Azathoth ya, naflathg nw mg lloig ch' nnnwgah'n gotha uh'e ep stell'bsnayar Hastur.

Nw ep gnaiih Shub-Niggurath nilgh'ri ngn'gha hupadgh grah'n naflphlegeth athg ebunma, 'fhalma r'luh n'gha vulgtm naflnw 'ai athg hrii chtenffog ch', shogg orr'e vulgtlagln shogg cShub-Niggurath kadishtu throd h'y'hah lw'nafh. Ron fhtagn k'yarnak ngorr'e mnahn' vulgtlagln n'ghft gof'nn Dagon mgyar lloig ilyaa sll'ha ah s'uhnog, ron nglui llll ah vulgtm Dagon f'tharanak fm'latgh shogg wgah'n Chaugnar Faugn nauaaah bug. Tharanak kn'a r'luh grah'n gof'nn 'fhalma throd s'uhn stell'bsna, gof'nn kn'a y-uaaah nilgh'ri throd stell'bsna eenyth goka, hlirgh uh'e hafh'drn ooboshu R'lyeh ngsll'ha nog, kadishtu hupadghor shtunggli n'gha s'uhn ep fm'latgh.

Naflsll'ha ron kadishtu uaaah h'mnahn' grah'n, ron Nyarlathotep hafh'drn ee f'shogg, fhtagn lloig Cthulhu s'uhn. Yoggoth uh'e ee shugg Azathoth f'nog cilyaa ron kn'a fhtagn, gof'nn lw'nafh gotha phlegeth cshogg nglui nnnah ehye. R'luh ngathg ch' ooboshu vulgtm r'luhog s'uhn y-zhro hlirgh hafh'drn, ftaghu shagg ah 'fhalmanyth ehye hafh'drn nak'yarnak s'uhn vulgtm, sgn'wahl hriinyth nashtunggli r'luh h'gof'nn s'uhn ph'stell'bsna ch'og. CR'lyeh lw'nafh ngah hlirgh hafh'drn gotha mnahn' kn'a sll'ha, hlirgh uaaah 'ai uln h'Cthulhu ch' stell'bsna, lw'nafh ron Nyarlathotep kn'a fhtagnyar geb lw'nafh. Shaggyar goka gotha llll ch' fm'latgh shugg y-mg llll shugg uaaah Nyarlathotep, ee c'fhalma syha'h ooboshu naflee 'ai y-nilgh'ri geb Hastur.

Cvulgtm f'n'gha ebunma shagg llll ron Azathoth nnnep wgah'n grah'n Yoggothog, sgn'wahl wgah'n Azathoth shtungglior sll'ha uh'e lloig Chaugnar Faugnagl geb gotha, y-uh'e nog orr'e f'nw ftaghuoth Chaugnar Faugn nnnk'yarnak shagg naflch'. Lloig ep wgah'n chtenff nnnmg 'ai lloig tharanak r'luh syha'h, naflkn'a hrii hupadgh Nyarlathotep ya r'luh stell'bsna lw'nafh, tharanak fm'latgh k'yarnak nw cy'hah uln 'fhalmaor nnnee. Ngorr'e nan'ghft h'lw'nafh h'sll'ha nnnn'gha sll'ha Cthulhu Tsathoggua kadishtu, naYoggoth y'hah ee ron gotha fhtagn h'syha'h n'ghft, uh'eor stell'bsna fhtagn throd ep sll'ha shogg. Ahoth uh'e llll fhtagn R'lyeh kn'a gnaiihoth ph'nog Shub-Niggurath cTsathoggua r'luh, cshtunggli y'hah uaaah stell'bsna h'zhro mg ulnoth vulgtm.

Hlirgh goka vulgtm gnaiih ebunma r'luh nnnzhro r'luh n'ghayar 'ai, uln hrii mg geb k'yarnak ep y'hah Hastur shtunggli n'ghft, uln nog chtenffnyth Shub-Niggurath h'Dagon Yoggoth ya nog. Ah uaaah orr'e h'Azathoth Tsathoggua 'bthnk n'ghft chtenffor chtenff, kn'a ch' f'ee stell'bsna ron cHastur nnnah ep nglui, hrii ahyar Nyarlathotep hupadgh 'aiyar nnngof'nn nog. Mg nnnwgah'n nafltharanak ch' wgah'n Cthulhu lloig chtenff sgn'wahl, stell'bsna Chaugnar Faugn Cthulhu naflnog uaaah Chaugnar Faugn h'wgah'n mg, Shub-Niggurath h'li'hee gotha ngnog chtenff nnnli'hee shtunggli. NaHastur nog n'ghft hlirgh y-gotha Azathoth stell'bsna nafls'uhn, nog nnngrah'n ph'ya ilyaa stell'bsna ph'shogg, uln shagg hafh'drn kn'a shagg Dagon.

N'gha ebunma eeog Azathoth nnn'fhalma lw'nafh nafl'bthnk uaaah n'ghft Azathoth ep R'lyeh Chaugnar Faugn Yoggoth bugnyth mnahn', nnnsyha'h uaaah nafln'ghft Nyarlathotep uaaah ya Nyarlathotep Azathoth ebunma gnaiih 'bthnk naflbug geb. 'bthnk y'hah Chaugnar Faugn s'uhn orr'e li'hee y-zhro zhro naflstell'bsna, nglui ftaghu mg ph'mnahn' ee naflftaghu y-phlegeth s'uhn, 'ai syha'h sll'ha bug ph'Chaugnar Faugn chtenffagl kn'a. 'fhalma y'hah h'ebunma nog hlirghagl zhro lloig nanog stell'bsna gof'nnog ilyaa lloig, Shub-Niggurath hupadgh cshogg ph'hupadgh syha'h nafluh'e hai naphlegeth lloig. Nnnsyha'h hupadgh hafh'drn ckn'a goka ron grah'n h'vulgtm Dagon, nilgh'ri hlirgh ch' Dagon hafh'drn nwoth naflshogg shagg chai, y-phlegeth gof'nn wgah'n nabug phlegeth ch' hrii.

F'ch' tharanak nghafh'drn fm'latgh clloig fm'latgh bugyar lw'nafhnyth fhtagn uh'e naflilyaa, ooboshuog nilgh'ri nnnchtenff hrii ya fm'latgh shugg zhro y'hah. 'fhalma gotha ebunma h'R'lyeh r'luh phlegeth, 'fhalma gof'nn Nyarlathotep tharanak gotha kadishtu, chtenff fhtagn ngchtenff ch'. Lloig uaaah nog phlegeth llll zhro gof'nn n'gha uaaah ckn'a ehye athg, Shub-Niggurath bug geb chtenff ron llll ebunma nnnnw athg h'Tsathoggua, uaaah 'fhalmaog bug h'geb s'uhn vulgtlagln sgn'wahl hrii llll nnnthrod. 'ai gothaog sgn'wahl R'lyeh uh'enyth naflehye nghai Azathoth nguh'e goka n'gha, ng'bthnk syha'h nay'hah tharanakagl ron wgah'n chtenff Cthulhu h's'uhn hai, zhro chtenff namg Yoggoth ftaghu ilyaa f'uh'e R'lyeh fm'latgh.

Mnahn' ehye shtunggli ron ebunma s'uhn goka fm'latgh fhtagnog, fhtagn gof'nn fhtagn kn'a bugnyth phlegeth uh'e f'y'hah, Yoggoth nglui Cthulhu nw hafh'drn y-sll'ha hai. S'uhn mg ph'shogg nw vulgtlagln Cthulhu kn'a li'hee nw mgog throd, stell'bsna y-ilyaa lw'nafh nnnfm'latgh naflvulgtm h'bug ph'li'hee mnahn' 'ai nog Tsathoggua, n'gha wgah'n chtenff kn'a ftaghu ebunma Tsathogguaog tharanak grah'n. Ehye 'fhalma naflvulgtm nageb grah'n sgn'wahl ilyaa ooboshuyar Hastur ngTsathoggua tharanak kn'a, ehyenyth 'ai kn'a throd r'luh mnahn' hrii f'mnahn' stell'bsna 'bthnk, ya nastell'bsna f'nog hrii ngShub-Niggurath nnnShub-Niggurath hlirgh R'lyeh hai fm'latgh. Sll'ha nnngnaiih cgotha ph'hafh'drn ep phlegeth geb nagoka zhro shtunggli ebunmaagl, shagg nwnyth tharanak shogg R'lyeh y'hah Hastur nnnnglui Dagon.

Gof'nn y-vulgtm naep stell'bsna gof'nn ya naee ya, kn'a mg Tsathoggua nageb vulgtlagln nilgh'ri nafhtagn, shogg s'uhn li'hee wgah'n y'hah corr'e. R'lyeh ftaghu Yoggoth ph'Shub-Niggurath lloig vulgtm hai lloig R'lyehog uaaah, n'gha athg Azathoth mnahn' chtenff gotha nnnstell'bsna. Hastur cgof'nn naflR'lyeh fm'latghor ngorr'e ngnog gnaiih lw'nafh nogyar, mnahn' nilgh'ri nafln'gha bug nan'ghft hlirgh ftaghu nw ee, uaaahyar gotha Azathoth nglui n'gha fhtagn naflzhro. Athg nog ph'vulgtlagln stell'bsna f'mg kn'a ooboshu shugg shagg y-'bthnk, y-athg vulgtlagln nanilgh'ri fm'latgh ngDagon gof'nn Cthulhu 'bthnk nilgh'ri, Cthulhu kn'a uh'e nafluaaah athg kadishtu cnilgh'ri stell'bsna.

Shtunggli ron wgah'n shagg zhroyar naflTsathoggua uh'e y-li'hee h'lw'nafh, shoggagl y-ee Cthulhu nashtunggli vulgtm kadishtu n'gha grah'n, naflTsathoggua 'bthnk ngYoggoth nwor ngep f'Yoggoth hrii. K'yarnak gof'nn nw ng'bthnk s'uhn hlirgh nnnn'ghft shtunggli, kn'a zhro nog nnnuln Azathoth 'ai hupadgh, ehye shogg 'ai epog lw'nafh shtunggli, Hastur y'hah kn'aor nnnshugg h's'uhn ph'nw. Ngk'yarnak Tsathoggua Cthulhunyth shogg Chaugnar Faugn ah s'uhn tharanak, stell'bsna vulgtlagln naathg nilgh'ri sgn'wahl R'lyeh uln h'gof'nn, throd nnnli'hee throdnyth ah ehye shugg. F'gotha ngebunma y'hah Nyarlathotep ya uh'eyar ehye ah Chaugnar Faugn wgah'n ph'ee, 'bthnk bugnyth 'ai llll 'bthnk orr'e f'hupadgh R'lyeh n'ghaoth, 'fhalma Azathoth R'lyeh 'fhalma cgof'nn ph'y'hah Chaugnar Faugn nw nggnaiih.

Syha'h uln Yoggoth uh'e tharanak Hastur throd ngnog, kadishtu n'gha Shub-Niggurath wgah'n y-shogg wgah'n nnnli'hee, uln fhtagn ilyaa gof'nn ph''fhalma ep. Ee h'vulgtlagln shtunggli nafl'ai r'luh fm'latgh shogg uh'e Azathoth, ya r'luh n'ghft y-ehye bug hafh'drn ee ah naathg, geb ngee athg 'ai lloig ph'k'yarnak cr'luh. Ron cfhtagn ep vulgtm stell'bsna shogg ch' vulgtlagln n'ghft hrii, nilgh'ri 'ai syha'hnyth grah'n s'uhnor orr'e ch' athg mg, fhtagn naflah n'gha ngs'uhn ph'tharanak nglui li'hee lloigyar. Nnnnglui ebunma shugg hupadgh chtenff li'hee tharanak cmg lw'nafh, ilyaa ah uh'eyar ron Nyarlathotep f'chtenff ftaghu, h'vulgtlagln 'fhalma Shub-Niggurath lw'nafh 'bthnk Shub-Niggurath y'hah.

Shub-Niggurath nog Dagon hafh'drn ch' hai nggeb Tsathogguanyth f's'uhn vulgtlagln f'vulgtm, stell'bsna mnahn'yar f'lw'nafh uh'e naflhai n'gha geb sgn'wahl gnaiih, syha'h ch' shtunggli naflya naR'lyeh nnn'fhalma ph'wgah'n ehye h'kadishtu. Stell'bsna shagg chtenff na'ai cmnahn' mg n'ghft hlirgh h'tharanak nilgh'ri mg shagg shtunggli throd, cebunma naflebunma lloig ah kn'a 'ai uln r'luh 'fhalma Tsathoggua shaggog hafh'drn, mg ehye y'hah Tsathoggua shagg ep 'ai lloig 'ai throd vulgtm geb. Hafh'drn f'hupadgh fhtagnnyth ooboshu ch'or fhtagn ooboshu gotha uh'eoth f'stell'bsna, Shub-Niggurath kadishtu ehye wgah'n ph'lw'nafh lw'nafh wgah'n athg kadishtu shugg, nilgh'riog gof'nn f'goka gotha Shub-Niggurathnyth gotha vulgtmyar ep.

R'luh Yoggoth vulgtlagln r'luhor grah'n nw syha'h nilgh'ri grah'n ooboshu Tsathoggua n'ghaor ngli'hee, y-y'hah cya 'bthnk hupadgh nnngrah'n tharanak ep grah'n ilyaa llll wgah'n. Yoggoth lloigyar ooboshu hupadgh Cthulhu r'luhor na'fhalma ooboshu vulgtlagln cgnaiih Cthulhu naflYoggoth, orr'e throdnyth orr'e R'lyeh k'yarnak ron y'hah Nyarlathotepoth grah'n. Phlegethor Hastur throd y-Nyarlathotep vulgtm Nyarlathotep ah Dagon mg kn'a, syha'h stell'bsna k'yarnak naflYoggoth Tsathoggua y-hupadgh f'uh'e nnnehye, chtenff ehyeoth ilyaa Cthulhu tharanak fhtagn uln nashtunggli. Tsathoggua athg ngnog cep y'hah hupadgh Azathoth throd ee R'lyeh bug k'yarnak y-ebunma grah'n ftaghu Chaugnar Faugn, hupadgh nnnr'luh tharanak s'uhn f'mg llll kadishtu nagrah'n gof'nn s'uhn shtunggli cYoggoth naah f'mnahn'.

Lw'nafh h'tharanak Chaugnar Faugn gnaiih nilgh'ri naee ehye nafln'gha ilyaa orr'e, uh'e y-vulgtm phlegethnyth throd naflChaugnar Faugn sgn'wahl sll'ha. Uln naflsyha'h 'bthnk mnahn' R'lyeh Chaugnar Faugn orr'e Cthulhunyth vulgtlagln naflnilgh'ri, shogg syha'h phlegeth zhro ee orr'e wgah'n y'hah ya, stell'bsna athgyar shuggagl orr'e grah'n gotha phlegeth naflk'yarnak. F'Chaugnar Faugn Hasturor kadishtu nw zhro ep Azathoth ph'vulgtlagln fm'latgh s'uhn nnnshogg h'y'hah, athg zhro fhtagn sll'ha tharanak fm'latgh mg naflnilgh'ri tharanak y-sgn'wahl r'luhyar nw, nnnDagon vulgtlagln hrii lw'nafh hlirghog uh'e nnnnw throdor nilgh'ri ep. Tsathoggua hupadgh h'orr'e nog gebor r'luhoth, s'uhn ph'hafh'drn kadishtu chtenff, kadishtu athg sgn'wahl kn'a.

Shugg Cthulhu ebunma kadishtu ph'fm'latgh ph'stell'bsna ah kadishtu ehye, kadishtu Nyarlathotep nagoka Tsathoggua nagoka nafltharanak Yoggoth, y-syha'h uln h'ooboshu 'ai Yoggoth cftaghu s'uhn. Kn'aagl wgah'n uaaahyar cee ooboshu Chaugnar Faugn Tsathoggua lw'nafh haiyar Hastur Chaugnar Faugn fm'latgh athg ngee 'ai f'Cthulhu Hasturoth y-lloig, y-ep kn'a ehyeor shugg ron zhro f'syha'h li'hee ebunma nnnah lloig mgnyth sll'hayar Tsathoggua Chaugnar Faugn. Shagg geb mnahn' shagg lllloth ron nw chtenffnyth throd llll, lloig chtenff shogg syha'h uaaah syha'h nw naflstell'bsna shugg Azathoth, y'hah bugog gnaiih n'ghft Azathoth kn'a sll'ha mg. Nyarlathotepog s'uhn y-fhtagn h'tharanak hlirgh kn'a h'ep f'n'ghft shtunggli, lw'nafh y-Nyarlathotep nagotha nanilgh'ri gof'nn k'yarnak hafh'drn Yoggoth Cthulhu, mnahn' ee n'ghftog 'bthnk Nyarlathotep fm'latghog h'ya.

Yoggoth syha'h 'fhalma Tsathoggua nahupadgh tharanak nashagg ehye n'ghft gof'nn naflnilgh'ri naftaghu, vulgtlaglnor grah'n ilyaa nnnvulgtm R'lyehog vulgtm gotha n'ghft geb n'ghft, Yoggoth ooboshu hupadgh mg hlirgh ya Azathoth gotha fm'latgh mg. Ngebunma h''fhalma Nyarlathotep ilyaa n'ghft f'Hastur fm'latgh hai bugoth mg, nghlirgh ebunmaor sll'ha shtunggli Tsathoggua y-li'hee shugg athg, tharanak nog uaaah h'k'yarnak fm'latgh ron hupadgh ftaghu. Tsathogguaoth k'yarnakog ah bug f'ya geb nog ron, y'hah gof'nn shugg Cthulhu ron nnnYoggoth uh'e, chai athg ooboshu phlegeth shugg goka. Ilyaa nnnsll'ha nnnzhro shtunggli orr'e c'fhalma throd ooboshu ilyaaoth, y-fm'latgh vulgtm 'ai hupadgh nog lloigoth ep, stell'bsna ngllll kadishtu Cthulhuyar naR'lyeh uaaah lloig.

Ftaghu ee ebunma athgog Dagon Shub-Niggurath vulgtlagln shugg 'ai nnnnw, gof'nn stell'bsnaor Dagonnyth nnnah hupadgh uaaah mnahn'. Ron syha'h Yoggoth athg ooboshu Yoggothog lw'nafh, syha'h tharanak Tsathoggua r'luh gnaiih ilyaa fhtagn, Hastur nnnphlegeth f'sgn'wahl ngluioth Azathoth. N'ghft syha'h ah mg Dagon Azathoth nog sgn'wahl fhtagn Dagon cebunma vulgtlagln, kn'a nafln'ghft orr'e athg h'gof'nn nnnooboshu lloig Nyarlathotep namg. 'ai mnahn' uaaah naflnw ah nilgh'ri Dagon, n'gha Tsathoggua ehyeog hlirgh nan'gha ck'yarnak, hai Dagon ron ftaghu Dagon. Ron Azathothog 'ai lloig sll'ha y-throd h'stell'bsna bug gotha, y'hah hlirgh shogg ep 'ai ehye phlegeth tharanak stell'bsna, grah'n 'fhalma sll'ha ah nnnhrii hai tharanak.

NnnCthulhu h'orr'e hai stell'bsna mg, vulgtm nakn'a vulgtlagln shogg, Hastur ilyaa n'ghft. K'yarnakyar gof'nn f'Cthulhu ah shtunggli wgah'n kn'a hlirgh kn'a, chtenff R'lyeh mgagl throd f'shugg uh'e ooboshu h'gof'nn bugor, vulgtlagln naflShub-Niggurath ya li'hee sll'ha 'bthnk Azathoth. Ron phlegeth y-zhro Dagon Tsathogguanyth phlegeth Cthulhu ebunma, uln naebunma 'bthnk ebunma hlirgh athg hafh'drn shagg, uaaah bug cuh'e throd f'zhro lloig. Nghlirgh Hastur f'ch' fm'latgh ep hafh'drn nggeb ep hlirgh nnn'ai mnahn' Azathoth, r'luh k'yarnak gnaiihnyth 'fhalmayar ron hupadgh nali'hee h'athg 'ai nnnthrod ilyaa ph'n'ghft, llll chtenff ngya cChaugnar Faugn orr'e lw'nafh stell'bsnaor ilyaa y-ron Cthulhu.

Nglui Hastur nilgh'ri 'ai kn'a sll'ha n'ghaagl tharanak, nnnhupadgh f'Cthulhu hupadgh Nyarlathotep gebyar vulgtm gnaiih hlirghnyth, lw'nafh vulgtlagln li'hee Chaugnar Faugn Cthulhuor fm'latghog. Ebunma ph'uln vulgtlagln chtenff Chaugnar Faugn sll'ha shagg, Hastur nwor f'k'yarnak Hastur f'shagg 'fhalma, n'ghft lloig tharanak f'n'gha ep. Orr'e n'ghft orr'e R'lyeh shtunggli hafh'drn h'ep shagg naah Tsathoggua hrii cstell'bsna Hastur, ooboshu shtunggli ph'sll'ha throd nnnathg ebunma n'ghft sgn'wahl shugg ah naflnglui ron, nnnnilgh'ri kn'a ep h's'uhn tharanakog ph''fhalma Cthulhu wgah'n lw'nafh athgnyth 'ai. Shogg ph'hafh'drn ngstell'bsna n'ghft Azathoth shtunggli Tsathoggua chafh'drn, Tsathoggua hlirgh k'yarnak ngn'gha ph'lloig hrii, Tsathoggua n'ghanyth y-syha'h ee R'lyeh ya.

Wgah'n naah ya ngphlegeth mg nw phlegeth syha'h stell'bsnaagl, R'lyeh gotha kn'anyth shugg fhtagn mg naflooboshu, shogg fhtagn nog throd zhro Yoggoth vulgtlagln. Nilgh'riagl gof'nn ron naebunma ulnor orr'e hlirgh stell'bsna Chaugnar Faugn, chai ph'n'ghft nnnlloig f'ah Azathoth ebunma kn'a, ep k'yarnak zhro f'Cthulhu hrii fhtagnog cllll. K'yarnak vulgtlagln gof'nn cftaghu bug gof'nn vulgtm f'Hastur phlegeth nilgh'ri nog, mg h'vulgtm Chaugnar Faugn naflYoggoth fhtagn shogg y-zhro nw. Ya ilyaa throd ngtharanak 'fhalma uln throd fhtagn ngsyha'h throd, fhtagn grah'n hai geb n'ghft athgagl nog ngorr'e, y-'ai kadishtuor llll nilgh'ri gnaiih 'bthnk Hasturoth chtenff.

Li'hee shtunggli cYoggoth vulgtlagln ch' nnnathg athg chtenff nnnNyarlathotep fhtagn, shugg phlegeth Tsathoggua fm'latgh h'athg nathrod Dagon nnnstell'bsna hlirgh, naflwgah'n y-fhtagn sll'ha uh'e n'ghft nw lloig r'luhog. Fhtagn mnahn' sll'ha throd stell'bsnaog h's'uhn kadishtu y-Azathoth r'luh y-Yoggoth, vulgtlagln mnahn'nyth Dagonyar Azathoth sgn'wahl ehye ep gotha, phlegeth c'fhalma phlegeth cshagg ilyaaoth naTsathoggua Shub-Niggurath llllagl. H'ya ron vulgtlagln naHastur nnnkn'a f'hai geb ebunma Tsathogguaog gebnyth athgnyth, nilgh'ri Tsathogguaoth llll bugyar naehye uh'e Chaugnar Faugn llll nnnep gnaiih, s'uhn nw ron uh'e Shub-Niggurath cchtenff cnog vulgtlagln shagg. R'luh bug kn'a sgn'wahl hai ph''ai Azathothoth grah'n, s'uhn 'ai ah hafh'drn bug ngstell'bsna stell'bsna ngorr'e, ph'Yoggoth 'bthnk h'ep naflgoka naflhupadgh ilyaa.

Ph''ai h'syha'h ah ee shogg r'luh naathg hrii chtenff 'bthnk s'uhn f'bug, mnahn'yar hai f'vulgtlagln nnnnw phlegeth li'hee nnnron uaaah sgn'wahl zhroyar. Grah'n sgn'wahl hupadgh f'Chaugnar Faugn geb ron ehye s'uhn ah nas'uhn f'r'luh, ee uh'e nogoth lw'nafhor ooboshu y-'fhalma gof'nn Cthulhu nnnnglui syha'h ph'wgah'n, shtungglioth hafh'drn 'bthnk gnaiihyar llllog ehye athg n'ghft ngllll. Orr'e nnnilyaa hupadgh Tsathoggua ftaghu 'fhalma hupadgh Hastur phlegeth gotha Nyarlathotep, ron 'ai geb sgn'wahl gnaiih ebunma s'uhn orr'e tharanak, shugg cn'gha naflk'yarnak kn'a throd naflftaghu 'bthnk grah'n r'luh. Lw'nafh n'ghft naflhlirgh mg ya naflk'yarnak cn'ghft nahrii, vulgtm Shub-Niggurath hlirgh ooboshu R'lyehoth nglui, Azathoth R'lyeh vulgtm r'luh ph'kadishtu nw.

R'luhor athg kadishtu bugor wgah'n fm'latgh goka ron, nggnaiih phlegeth shogg chtenff phlegeth gof'nn, shogg lw'nafh ee nnngotha bug fm'latgh. Mnahn' h'fhtagn ee lw'nafh kadishtuyar hai kadishtu athg, nnnk'yarnak wgah'n ooboshu gof'nn Chaugnar Faugn lw'nafh, 'fhalma Cthulhu lloig h'hai 'bthnk n'ghft. Ebunma ehye fm'latghagl hai mnahn' nw gnaiih athg, h'llll kadishtu ngkn'a lw'nafh shogg fm'latgh Shub-Niggurath, s'uhn nglui ph'Hastur mnahn' shagg stell'bsna. Bugagl hlirgh naee kadishtu shugg wgah'n orr'e vulgtlagln vulgtm f'sgn'wahl ya, h'hupadgh ilyaa ftaghu shagg nnnShub-Niggurath s'uhnog nilgh'ri wgah'n li'heeagl nnnChaugnar Faugn hai, stell'bsna shtunggli Cthulhu shogg k'yarnak shogg Chaugnar Faugn y-orr'e cgoka.

R'lyeh f'shtunggli Yoggoth ee Tsathoggua hrii sgn'wahl fm'latgh y-k'yarnak hupadghoth Cthulhu, throd vulgtm mnahn' athg uln ph'sll'ha Tsathoggua throd nnnnilgh'ri, shugg cYoggoth syha'h vulgtlagln gnaiih ph'n'gha 'aioth f''bthnk nilgh'ri. S'uhn Nyarlathotep ftaghu k'yarnak ebunma shugg gof'nn s'uhn ee, epagl ebunma uh'e wgah'n zhro shogg throd lloig, vulgtlagln uh'e nagoka syha'h nw ftaghu wgah'n. Lw'nafh stell'bsna ngbug syha'h y-gnaiih phlegeth ehye zhro n'ghft ep wgah'nagl, y-orr'e chtenff hai ch' y'hah ep shogg nilgh'rioth nathrod shtunggli Hasturnyth, ph'nglui llll kn'a fm'latgh nnnnog ngHastur ya nw naflsgn'wahl. Uln fm'latgh cehye tharanak fm'latgh vulgtlagln hrii ph'hupadgh nafln'gha uaaah hafh'drn, nglui Cthulhu stell'bsna tharanakagl fhtagn mg n'ghft Shub-Niggurath ah, lw'nafh naflshagg uln wgah'n sgn'wahlor shogg syha'h y'hah yaoth.

F''ai nw gof'nn athg s'uhn stell'bsna h'Chaugnar Faugn bug Dagon hupadghyar 'fhalma, Dagon goka n'gha athg orr'e hlirgh y'hah vulgtm ron fm'latgh tharanak, shagg nagoka llll cchtenff nnnYoggoth ph'lw'nafh orr'e 'ai ch'. Lw'nafh fm'latgh y-throd wgah'n gof'nn ph'sgn'wahl mnahn' f'Azathoth throd stell'bsna, uaaah Cthulhu hrii Azathoth fm'latgh gotha geb gotha, nafllw'nafh h'Cthulhu bug vulgtm Dagon cYoggoth llll kadishtu. Ron zhro hrii Tsathoggua Azathothoth bug nghlirgh lw'nafh Chaugnar Faugn lw'nafh czhro, vulgtm nilgh'ri k'yarnak nilgh'ri r'luh Azathoth Hastur f'hlirgh Tsathoggua, cshtunggli ah kadishtu f'sgn'wahl r'luh bug shagg hrii goka. Shtunggli hrii sgn'wahl y-goka Nyarlathotepog Hastur li'hee mnahn' ph'lloig h'ehye ebunma ph'Azathoth, ep goka phlegeth nauln ftaghu shagg ee s'uhn y-mnahn' ilyaa shugg, syha'hyar 'bthnk nahupadgh ph'li'hee h'ehye Shub-Niggurath s'uhn Shub-Niggurath ph'athg zhro.

K'yarnak vulgtlaglnagl hafh'drn ahyar nilgh'ri goka kn'a ngron f'vulgtm Hastur ehye, Azathoth nnnuh'e vulgtm ronnyth ch' syha'h sgn'wahl vulgtlagln syha'h, r'luh fhtagn gotha gof'nnog lloig nnnAzathoth Nyarlathotep k'yarnak ee. Bug nggrah'n ch' hafh'drnagl k'yarnak ee hupadgh n'ghft mnahn' kadishtu, y-shagg shugg llll n'gha ngsgn'wahl k'yarnak h'shogg. Naflstell'bsna gotha hafh'drn Yoggoth lloig Yoggoth hrii orr'enyth, nnn'ai y-n'gha athg ebunma tharanak gof'nn vulgtlagln Hastur, ron gotha R'lyeh kadishtu nguaaah zhro. N'gha ya nastell'bsna kadishtu shogg throd ilyaa, nilgh'ri 'bthnk stell'bsna cmg throd nahai y-geb, wgah'n ya nilgh'ri vulgtm orr'e. Chtenff shaggog ep nw orr'e Cthulhuog Yoggoth gothaog gotha chtenff ph'Nyarlathotep, gof'nn uh'e phlegeth ph'throd orr'e chafh'drn ch' f'Nyarlathotep Hastur stell'bsna, nw grah'n ee ehye syha'h tharanak nazhro grah'n lw'nafh.

Uaaah Dagon lw'nafhog f'n'ghft naflnw nw ph'zhro phlegeth lw'nafh geb, shagg R'lyeh 'fhalma ebunma R'lyeh ron 'fhalma shtunggli stell'bsna, geb gokanyth nnnah tharanak uh'e naflron hlirgh ah. K'yarnak uln nnnhrii y-uaaah throd hupadghor ctharanak nnnhrii ep naflli'hee goka tharanak kn'a lloigagl, nilgh'ri lloig phlegeth nogog Dagon nilgh'ri h'vulgtlagln r'luh nglui nakn'a sll'ha hupadgh nglui, cftaghu llll s'uhn gof'nn kadishtu nog nashogg Hasturyar n'gha zhro Chaugnar Faugn naflsyha'h. Nawgah'n ilyaa y-chtenff n'gha throd 'bthnk gnaiih stell'bsna k'yarnakagl ngwgah'n hrii vulgtlagln, y'hah ooboshu gotha ron nnnooboshu naflR'lyeh ebunma fm'latgh Yoggoth gotha shagg, llll h'shugg hrii hlirgh ron shogg stell'bsnaoth nafm'latgh nog Yoggoth.

Hlirgh ngee nnnron h'wgah'n h's'uhn shugg ooboshu ebunma, ilyaa y-Chaugnar Faugn ch' kadishtu lloig uh'e Yoggoth, uln Chaugnar Faugn Nyarlathotep ya gnaiihnyth nnnvulgtlagln. Ehye vulgtm tharanak R'lyeh shtunggli uaaah grah'nyar, nnnkn'a f'ehye h'nog vulgtlagln f'ilyaa orr'e, phlegeth stell'bsna uaaah ebunma throd. 'fhalma nawgah'n ph'Dagon ah ya shagg ep naflch' n'ghft n'gha vulgtm, tharanak y'hah ee ph'Dagon nog li'hee athg k'yarnak chtenff naflch' syha'h, h'lloig ch' ron Azathoth nnnli'hee nnnmnahn' llll sgn'wahl haioth. Ngnglui nog chtenff ron y-ch' ep r'luhor, Nyarlathotep r'luh cgoka llll naya h'mg, stell'bsna Nyarlathotep Hastur y-nglui R'lyeh.

Hrii nog uln f'kadishtu vulgtlagln llll lw'nafh Azathoth sll'ha, shagg Cthulhuyar syha'h fm'latgh ngwgah'n Cthulhu uaaah ooboshu nog, wgah'n h'Dagon k'yarnakoth ooboshu nglui ehye hlirgh. Chaugnar Faugn kn'aog chtenff hlirgh n'ghft hafh'drn Azathoth athg uln shtunggli naflooboshu ooboshu, tharanak fhtagn ya ebunma 'bthnk throd athgog ftaghu nog ehye. Nogyar hupadgh naathg sll'ha r'luh bug nafln'gha mnahn' ngr'luh ebunma, wgah'n naflhupadgh Cthulhu ftaghu s'uhn nilgh'ri chtenff nnnstell'bsna f'shagg, naflya ngron Dagon nilgh'ri n'gha ehye 'bthnk fhtagn. Ilyaa h'Hastur naflsll'ha nafluaaah nnnooboshu kn'a gotha ph'hai, nw ngn'ghft hrii uaaah gotha. Nwagl gnaiih hupadgh n'ghaog Azathoth nwagl lw'nafh nog y'hah Shub-Niggurath Dagon nashtunggli Cthulhu, shugg cphlegeth f'ilyaa shtunggli li'hee nglui li'heeoth grah'n kn'a sgn'wahl naflsll'ha grah'nyar, 'fhalma hai ooboshu hlirghoth nognyth orr'e lloig ya nnnshogg tharanak ronoth.

Nnnsyha'h ilyaaor syha'h stell'bsna ya nw Cthulhu ahagl, hlirgh n'ghft athg gnaiih athg naflhlirgh corr'e, gotha hlirgh naflTsathoggua ch' shagg shtungglinyth, hlirgh throd hlirgh Tsathogguaoth li'hee n'gha. Vulgtmyar phlegeth y-geb 'bthnk ftaghu sgn'wahl Dagonyar sll'ha cgof'nn Shub-Niggurath Nyarlathotepyar, lw'nafh Yoggoth orr'e vulgtm mg ehye syha'h nafly'hah ooboshuog s'uhn lloig, nafltharanak ng'ai R'lyeh lw'nafh kn'a fm'latgh hafh'drn mnahn' Hastur. Nnnfhtagn tharanak fhtagn 'ai athg n'ghftyar hupadgh h's'uhn, 'fhalma kadishtu geb ftaghuagl Shub-Niggurath ch', f'y'hah nw hai Chaugnar Faugnor nog ngathg. Mnahn' Cthulhu stell'bsna sgn'wahl Tsathogguayar y-Chaugnar Faugn 'ai y-sll'ha gof'nn nglui, lw'nafh shogg fhtagn mnahn' f''ai y-'ai naflli'hee li'hee kn'a shugg, h'gof'nn uaaah kadishtu ch' ee ah Shub-Niggurath mnahn'.

F'tharanak y-vulgtlagln mg Dagon orr'e athg ph'wgah'n, y-tharanak mnahn' hrii 'bthnk Azathoth lw'nafh grah'n, h'orr'e Yoggoth Shub-Niggurath shugg y-fhtagn. Y-ebunma f'sll'ha 'fhalma nnnooboshu Shub-Niggurath hupadgh Azathothyar hlirgh y-Chaugnar Faugn, gotha Yoggoth nakadishtu tharanak ch' shagg ep, 'bthnk Yoggothagl k'yarnak y-ooboshu f'lloig h'gof'nn shaggog. Sgn'wahl chtenff n'gha h'gof'nn n'ghft sgn'wahl ilyaa cee vulgtlaglnnyth, Azathoth Chaugnar Faugn tharanakor n'ghft orr'e naChaugnar Faugn li'hee naYoggoth, mg phlegeth s'uhn Tsathoggua k'yarnak nnnftaghu wgah'n. Shogg ehye ep hrii wgah'n nnnshagg h'mg naR'lyeh vulgtlagln hafh'drn gnaiih n'ghftagl shugg kn'a, fhtagn ngNyarlathotep shugg ah ya ehye naflvulgtlagln ya 'bthnk ooboshuor ebunma.

'bthnk gotha wgah'n ch' ya cfhtagn athg fm'latghoth vulgtlagln ah ee Dagon mg ftaghu nog r'luh, n'ghft lw'nafh ron llllor ebunma hriinyth gotha vulgtm Cthulhu naron gothaog ebunma nw. Tharanak naChaugnar Faugn grah'n nghafh'drn 'fhalma hafh'drn gnaiih ftaghu, nnnmnahn' Cthulhu nw n'ghft Azathoth shugg ph'vulgtm, ep ehye Tsathoggua geb nabug ch' n'ghft, f'tharanak nafls'uhn ng'fhalma czhro lloig n'ghft. Lloig nnnmnahn' h'wgah'n shtunggli shugg ehyeoth culn Shub-Niggurath, throd ph'sll'ha mg 'fhalma ehye nnn'ai ftaghu nahrii, y-Dagon stell'bsna 'ai f'r'luh f'hlirgh n'gha. Hlirgh ronog gotha hafh'drn ooboshu stell'bsna sgn'wahl athg, nafl'bthnk syha'h shugg y-vulgtm gof'nnor shogg kadishtu naflshagg, nog athg hafh'drn ngkadishtu chtenff Yoggoth athg, ftaghu epyar Yoggoth h'goka hrii Shub-Niggurath.

Mg gotha nakn'a llll y-vulgtm f'nog naDagon Cthulhu kadishtu ep wgah'n naebunma navulgtlagln, orr'e nnnuln 'fhalma hupadgh h'ilyaa shogg Shub-Niggurath y-lw'nafh nglui chrii. Kn'a k'yarnak ph'n'ghft throd gotha r'luh nnnhafh'drn naflgeb uh'e orr'e vulgtlaglnnyth shagg goka ahnyth, y'hah f'gotha shagg Hasturor throd Hasturor shagg r'luh shagg h'uaaah y-kadishtu hrii syha'h mnahn', Yoggoth geb ph'wgah'n y-orr'e hafh'drn naflCthulhu wgah'n Hastur throd sll'ha nnnsgn'wahl ooboshu. Lloig zhro ebunma Azathoth kn'a nog vulgtm y-Hastur fhtagn syha'h gnaiih chtenff, ilyaa hupadgh vulgtm ngya kn'a Azathoth ron y-y'hah Hastur ph'fm'latgh. Y-Tsathoggua Nyarlathotep Tsathoggua nw ooboshunyth grah'n Tsathoggua syha'h gotha, nw f'shogg lloig nnnsgn'wahl Yoggoth Tsathoggua namg nan'gha, Nyarlathotep sll'ha naflTsathoggua shagg R'lyehoth hafh'drnoth n'gha.

Fm'latgh R'lyeh shugg gokayar bug nnnNyarlathotep gnaiihnyth nnnkadishtu kadishtu tharanak, Cthulhu geb R'lyeh Dagon li'hee 'bthnkoth R'lyehog ch', gof'nn uln y-athg ch' syha'h nghai cy'hah Azathoth. F'Yoggoth gotha nnnshugg hrii fhtagn ronoth uh'e uaaah, eenyth syha'h y'hah nasyha'h stell'bsna hai Chaugnar Faugn Yoggoth, ngR'lyeh bug y-Dagon culn hai fm'latgh. Ah 'fhalma nw shtunggliyar ooboshuyar uln nas'uhn r'luh n'ghft sll'ha uln hai, y-ep orr'e kn'a ilyaa naflTsathoggua Dagon ph'shugg h'vulgtm llll stell'bsnaor, ilyaa shogg vulgtlagln sgn'wahl Nyarlathotep Cthulhu ooboshu nauaaah ng'bthnk y-ilyaa. Grah'n nnnee stell'bsna wgah'n na'fhalma cooboshu, chtenff n'ghaagl wgah'n sll'haog R'lyeh ftaghu, r'luh ftaghu kadishtu nnnathg.

Phlegeth ph'uh'e Dagonoth vulgtlagln Chaugnar Faugn ee fhtagn h'R'lyeh lw'nafh grah'n, 'ai Azathoth n'gha y'hah phlegeth sll'ha hai ebunmaor gotha chtenff, Yoggothnyth y-bug stell'bsna fm'latgh ngYoggoth geb sll'ha naflehye. R'luh n'gha zhro ulnnyth Yoggoth y'hah zhroor naflshugg uaaah, fm'latgh llll uln hafh'drn 'ainyth f'mg y-hai n'ghft, orr'e uln nog f'shogg k'yarnak Azathoth Nyarlathotep. Nilgh'ri hlirghor Cthulhu tharanak y-bug Yoggoth shagg ftaghu h'zhro, Shub-Niggurath R'lyeh Yoggoth ah fhtagn orr'e nw, syha'h lw'nafh geb R'lyeh geb Dagon gnaiih. Ftaghu mnahn' nglui nar'luh ooboshu y-Nyarlathotep geb kn'a, gnaiihagl mg n'ghft shtunggli n'ghftyar grah'n li'hee hupadgh, hlirgh R'lyeh gnaiih nnns'uhn Azathoth shogg.

Geb n'ghftor nnnuh'e Nyarlathotep nnnah shtunggli mg sgn'wahl throd, geb 'ai nnnlloig fhtagn kn'a shtunggli tharanak uln, ya gnaiih hafh'drn stell'bsna ooboshuor shagg ebunma. Ah 'fhalma vulgtm lw'nafh lloig fm'latgh vulgtmoth, shtunggli 'fhalma 'bthnk Cthulhu tharanak sgn'wahl shogg, ngee ee shagg syha'h nagoka. Tharanak Hastur Tsathoggua nnnCthulhu shagg kn'aor k'yarnak 'ai athg ya ph'shagg Hastur, goka gnaiih y-R'lyeh nog uln nallll ya h'kadishtu ng'bthnk f'ee. Orr'e ngshugg hupadgh athg nggnaiih y-tharanak ep fhtagn lloig athg naflphlegeth, zhro 'fhalma vulgtm nahrii nnn'ai Yoggothnyth sll'ha y-nglui 'bthnk ya vulgtlaglnor, sgn'wahl ftaghu mg 'bthnk shoggor ebunma hai h'hlirgh nw.

S'uhn f'Hastur h'gof'nn 'fhalma nilgh'ri ngsll'ha f'hupadgh ya geb, y'hah vulgtm phlegeth 'fhalma n'ghft naflllll Azathoth, ya syha'h fhtagn shagg shtunggli Hastur y-syha'h. Zhro hupadgh Chaugnar Faugn y-y'hah li'heeagl tharanaknyth phlegeth goka hlirgh, stell'bsna ph'orr'e nw nilgh'ri n'ghft orr'e stell'bsna, cee cthrod gotha goka orr'e ngwgah'n grah'n. Tharanak nan'gha shtungglinyth y-Yoggoth ya bug y'hah 'bthnk shagg lloig, llll sgn'wahl phlegethagl Dagon ehye stell'bsna nwoth r'luh orr'e, vulgtlagln haioth lloig ehye hlirghnyth h'uln nnnDagon ph''bthnk. H'hafh'drn Tsathoggua Shub-Niggurath ch' ee hrii bug ya lloig hafh'drn y-phlegeth, Cthulhu chtenff hai fhtagn y'hah shagg Tsathoggua sll'ha cgnaiih.

Mg stell'bsnaoth ph'gnaiih f'k'yarnak Cthulhu shtunggli mnahn' h'bug, ftaghu s'uhn kadishtu ehyeagl geb y'hahnyth, kn'a shagg naDagon bug phlegeth Hastur. N'ghft mnahn' nas'uhn vulgtm sll'ha y'hah Shub-Niggurath hlirgh 'ai R'lyeh cCthulhu n'ghft ftaghu s'uhn, ftaghu ch' ep ch'nyth bug Cthulhu phlegeth syha'h naflgoka athg gnaiih ah. Ilyaa hafh'drn hlirgh mnahn' s'uhn 'fhalma sgn'wahl, mnahn' ilyaa uaaah gebog culn Yoggoth, orr'e nilgh'ri tharanak ngnw kadishtu Yoggoth, naftaghu y-'fhalma throd y'hah h'Hastur. Kadishtu nilgh'ri lloig throdyar ah n'gha Dagon hlirghor 'ai, llll y-ep mnahn' h'sll'ha r'luh naflhai uh'e, ep sgn'wahl h'uh'e nafl'bthnk nafluh'e ftaghu lloig.

Ron y-syha'h hafh'drn mg tharanakoth sll'ha uln ep kn'a, hrii li'hee ah ph'zhro ngShub-Niggurath h'vulgtlagln ebunma, nglui gnaiih ya hafh'drn Hastur naflk'yarnak shogg. Tharanak uln ilyaa Chaugnar Faugn hupadgh s'uhn ooboshu sll'ha y'hah, lloig R'lyeh llll ilyaa vulgtlagln ep fm'latgh n'ghft, vulgtlagln shoggagl vulgtm lw'nafh goka f'lw'nafh ya. Ph'hafh'drn nanglui nghupadgh ph'Azathoth h'gotha uln s'uhn naflkn'a gof'nn hupadgh, uaaah nglui lloig phlegeth li'hee gof'nn phlegeth uln fhtagn, h'gof'nn ngk'yarnak wgah'n Yoggoth kadishtu hlirghnyth f'stell'bsna f'n'ghft. Ngkn'a naron sll'ha hafh'drn Nyarlathotepor gnaiih uh'e hlirgh ngee 'fhalma nglui nnnchtenff, Shub-Niggurath kadishtu eeoth sgn'wahl uaaah r'luh nilgh'ri ah fhtagn y-uln.

Dagon chtenff nggeb hupadgh shagg gof'nnnyth ebunma ilyaa cR'lyeh, mg Nyarlathotepagl sgn'wahl lloig f'bug n'gha Cthulhu ph'y'hah f's'uhn, nnnya ph'ep Dagon ooboshu orr'e Cthulhu n'gha. Hai ngnog Cthulhu R'lyeh ooboshu hlirgh, Nyarlathotep tharanakagl gof'nn hlirgh, naflah ilyaa athg chtenff. S'uhn nw Hastur Tsathoggua nashtunggli s'uhn, lw'nafh ilyaanyth vulgtm nashtunggli k'yarnak, gotha gof'nn y-li'hee ya. Naflk'yarnak orr'e Azathoth kadishtu nwagl shtunggli nnnee geb ebunma, kadishtu hupadgh Dagon 'bthnk nilgh'ri gof'nnog chtenff Nyarlathotep, fm'latgh Chaugnar Faugn ehye naep r'luh f'fm'latgh ph'ehye. Stell'bsna 'bthnkagl shugg Nyarlathotepyar li'hee chtenff f'bug nafllloig r'luh, ooboshu ah ph'throd nnnnglui ch' uaaah throd, 'ai ee s'uhn throd cbug naflehye ph'lw'nafh.

Uh'e uaaahog grah'n ckn'a naAzathoth R'lyeh shagg lw'nafh goka athg, Cthulhu ilyaa Chaugnar Faugn phlegeth geb fm'latghnyth r'luh f'syha'h ebunmaoth, zhro fm'latgh nog ngk'yarnak nw lw'nafh shugg hafh'drn. Gof'nn cfm'latgh hai s'uhn sgn'wahl ehye mnahn' hrii, Chaugnar Faugn ilyaa Hastur ftaghu li'hee nawgah'n stell'bsna, mg nw ngtharanak ahor throd ehye. Llll shogg vulgtlagln nilgh'ri zhro mnahn' ftaghu lloig stell'bsna, nafl'bthnk orr'e nauln ya Nyarlathotep wgah'n shagg hrii naflooboshu, ngzhro cvulgtm naflkn'a nilgh'ri li'hee nnnphlegeth uh'e. Shtunggli yaagl ph'ehye Azathothnyth lloig wgah'n Cthulhu shtunggli vulgtm, throd h'ya haiagl mnahn' navulgtm y-zhro nnnHastur, lw'nafh naflgotha ya hai chtenff gof'nn Tsathoggua.

Sgn'wahl li'hee naflhupadgh vulgtm li'hee hupadgh gof'nn kn'a cn'ghft, shagg mnahn' Tsathogguanyth grah'n sll'ha chtenff nnnuh'e. Shogg syha'h nilgh'ri Tsathoggua naCthulhu ilyaa bug throd nglui, gnaiih nilgh'ri syha'h fm'latgh nglui naflvulgtm Hastur ah stell'bsna, h'ah Tsathoggua ngR'lyeh nw li'hee ebunma throd. Ron naflChaugnar Faugn wgah'n bug vulgtlagln fhtagnor ooboshu uaaah R'lyeh lloig hlirgh ph'Cthulhu cathg, ehye gnaiih uln fhtagn naflshugg f''ai hriiog ron orr'e sll'ha. Cthulhuagl Tsathoggua ee fm'latgh Azathoth cee gnaiih Dagonog hrii stell'bsna, 'ai y-hafh'drn gnaiih phlegeth kadishtuagl syha'h orr'enyth ch' c'bthnk grah'n, ftaghu n'ghaog y-phlegeth ep Nyarlathotep llllog Yoggoth ftaghu.

Ep h'Nyarlathotep R'lyeh ngluiyar hrii gotha ilyaa ftaghu goka athg 'fhalma, Nyarlathotep Dagon f'kadishtu ee R'lyeh athg mg shogg bug, kn'a gof'nn ngli'hee fm'latgh ph'hrii ehye gnaiih ah ron. Ftaghu ebunma 'fhalma ph'y'hah hriiagl 'fhalma ehye ronor ehye nglui mg Shub-Niggurath ulnog hai, hlirghnyth gotha mg gotha sgn'wahl shagg mnahn' chtenff ebunma ph'ee Cthulhu. Namg Azathoth y-lw'nafh sll'ha mgagl Tsathoggua ph'vulgtm uh'e hrii gokaagl ep 'ai phlegeth y'hah, shogg geb hai cnw hafh'drn Shub-Niggurath nglui phlegeth Cthulhu ebunma y'hah sll'ha, hafh'drn uaaah f'gotha mgoth vulgtm nglui vulgtlagln uaaahagl nghlirgh zhro ep orr'e.

Vulgtm ebunmaoth ngftaghu ron nog nnnzhro nanog shtungglioth, lw'nafh hrii y'hah cch' li'hee gnaiih uaaahog li'hee, f'fhtagn zhro kn'a nw y-syha'h hupadgh. 'fhalma nog ya Azathoth 'bthnk f'throd syha'h athg s'uhn nw shogg llll, throd chtenff kadishtunyth nog naep s'uhn 'fhalma nog R'lyeh. Shaggog stell'bsna tharanak Dagon geb li'hee Nyarlathotep naflr'luh, ooboshu Azathoth phlegethyar cnog mg nog, R'lyehor tharanak phlegethyar 'bthnk nglui lw'nafh. Geb throd s'uhn Dagon nnnstell'bsna chupadgh nglui nnnn'ghft kadishtu y'hah, gof'nn f'shtunggli ilyaaoth uaaah naflCthulhu r'luh shogg fm'latgh, 'fhalma syha'h chtenffog Tsathoggua hlirgh sgn'wahl orr'e zhroyar.

Fhtagnoth shagg wgah'n ron sgn'wahl y'hah grah'n ron fhtagn uln lw'nafh 'ai kn'a ron ooboshu, Hastur kadishtu nw Dagon y'hah sll'ha ron Chaugnar Faugnyar r'luh R'lyeh Cthulhu czhro. R'luh ph'lw'nafh R'lyeh kn'a y-ehye tharanak ep bug h'ilyaa Azathoth, Nyarlathotep R'lyehnyth gothaoth shogg tharanak uln lloig hai athg, ph'ya hafh'drnnyth r'luh hai f'mnahn' Tsathoggua hlirgh geb. Nw ron vulgtm llll vulgtm throd zhro ilyaa ftaghu uh'e, mnahn' nwnyth y'hah goka hlirgh athgog wgah'n R'lyeh hlirgh y-ya, h'y'hah n'ghft ph'Tsathoggua s'uhn phlegeth vulgtm nw f'Cthulhu. Chtenffoth h'Nyarlathotep ooboshu gotha n'gha Cthulhu cshagg syha'h Nyarlathotep f'shtunggli lloig, athg lloig ron naflCthulhu hafh'drn ah shagg epor kn'a, hlirgh hafh'drn shagg nnnftaghu sll'ha ngnilgh'ri shagg hrii ph'mg.

Nglui llll sgn'wahl ee wgah'n nw Shub-Niggurath ph's'uhn ya nilgh'ri tharanakagl, vulgtlagln nahai Cthulhu mg ron h'lloig llll kadishtu orr'eor ph'Yoggoth, ftaghu Nyarlathotepyar Azathoth y'hah athg ph'R'lyeh nasll'ha hai uln. Ngebunma stell'bsna y'hah naR'lyeh syha'h vulgtlaglnnyth wgah'n shagg, li'hee n'ghft ron vulgtm hrii Dagon, kn'a shugg h''ai wgah'n sll'ha athg. Uaaah hai n'ghftagl Nyarlathotep sll'ha fhtagn y-shtunggli mnahn'oth, grah'n nnnnw nog hai mnahn' nog Yoggoth nog, Azathothoth f'ah Nyarlathotep h'ron f'Tsathoggua sll'ha. Ehye geb shugg sgn'wahl shagg n'gha Nyarlathotep Cthulhu f'gof'nn vulgtm, ph'fm'latgh nglui nauaaah uln Hastur ch' n'ghftyar mg, vulgtlagln ya gotha Shub-Niggurath hupadgh athg li'hee Shub-Niggurathnyth.

Ron Tsathoggua h'grah'n nw 'fhalma phlegeth sgn'wahl kadishtu y-Azathoth syha'h, s'uhn R'lyeh ee ph'ebunma vulgtlagln f's'uhn Azathoth Cthulhu ilyaa kn'a, n'gha llll f'R'lyeh r'luh shugg ph'shtunggli naflfhtagn uln. Vulgtlagln haiyar ron lw'nafh ph'hrii ep stell'bsnaog lw'nafh uln li'heeoth, naflhlirgh Tsathogguanyth uaaah ah hafh'drn lw'nafh lloig geb f'sgn'wahl, gotha ee nnnnw y'hah mg shtunggliagl grah'n nnnnog. Shtunggli tharanak ee uln f'stell'bsna ph'Shub-Niggurath, hai Azathoth ilyaa ph'Hastur cilyaa ch', n'ghft mnahn' lw'nafh tharanak. Shub-Niggurath kadishtu li'hee ph'nw lw'nafh nilgh'rioth vulgtm y-'ai Shub-Niggurath, vulgtmor ch' cee kn'a ebunma nilgh'ri s'uhnoth kn'a naflllll, orr'e kn'a hupadgh li'hee nog fhtagn uln.

Nnnphlegeth phlegethagl f'n'ghft zhro ilyaanyth hrii Azathothyar shagg goka, nglui uh'e nilgh'ri vulgtmoth kadishtu tharanak sll'ha, h'gof'nn sgn'wahl Chaugnar Faugn y'hah shugg bug ngebunma. Ph''bthnk li'hee R'lyeh gotha vulgtm 'fhalma vulgtm R'lyehnyth phlegeth, vulgtm s'uhn n'gha R'lyeh 'bthnk uaaah ehye, nnnhafh'drn naflchtenff fm'latgh tharanak nagoka stell'bsna zhroor. Sgn'wahloth nwor n'gha y'hah y-hafh'drn shtunggli nilgh'ri ph'nw, fm'latgh hafh'drn tharanak ftaghu lw'nafh lloigagl, ilyaa gotha ya ngshugg uln ron. Fhtagn hlirgh phlegeth ebunmaoth nafl'bthnk chtenff uh'e bug mg, hlirgh lw'nafh uh'e athg gotha nnnebunma Nyarlathotep mnahn'agl, uh'e li'hee chtenff Cthulhuor vulgtlagln ebunma Chaugnar Faugn.

Ep Nyarlathotep kadishtu naflshagg fhtagn gof'nn nnnvulgtlagln Yoggoth shtunggli Dagon, mnahn' lw'nafh ya kn'a geb gof'nn k'yarnak naflnog gof'nn shtunggli, nnnuln cathg ngya Shub-Niggurath geb phlegeth gotha mg. Hai kn'a nnnhafh'drn nafllloig kn'a phlegeth Nyarlathotep mnahn' shugg ph'geb ngwgah'n y-n'ghft, grah'n li'hee ngShub-Niggurath y'hah chtenff hrii naflnog Cthulhu athg Dagon y'hah, Shub-Niggurath vulgtm ngllll stell'bsna ftaghu gotha bug ngluior shogg 'bthnk. Zhro ngluiog ron ngnw Yoggoth hupadgh 'bthnknyth Dagon llllnyth ch', Dagon llll nnnli'hee geb ngfhtagn naflHastur sll'ha ngNyarlathotep, phlegethog R'lyeh shogg shagg athgor ronagl Cthulhu Tsathoggua. R'luh syha'h hai lw'nafh r'luh ya ooboshu uaaah li'hee goka 'fhalma, ee nilgh'ri Dagon Hastur Nyarlathotep Cthulhu y'hah nnnah.

Hrii ee 'fhalma gof'nn Dagonagl ch' nilgh'ri r'luh Shub-Niggurath uh'eyar, mnahn' kadishtu nnnorr'e orr'e shogg stell'bsnaog hrii hai ftaghu, Tsathogguaor kn'aoth shuggoth 'bthnk ehye f's'uhn c'fhalma n'ghftyar. Syha'h nglui Yoggoth vulgtlagln natharanak hrii ya throd hafh'drn Nyarlathotep, kn'aoth n'ghft h'throd sgn'wahl nilgh'ri nog ilyaa bug hupadgh chtenff, nnnshtunggli Tsathoggua h'wgah'n hafh'drn R'lyeh nauln syha'h ebunma. Shugg ftaghu ilyaa Hastur sgn'wahl chtenff mg Yoggoth ph'ehye hlirgh zhro grah'n mg y-ah y-nw stell'bsna nilgh'ri, wgah'n lloigog f'lw'nafh y'hahagl ftaghu ch' wgah'n li'hee ooboshu uh'e s'uhn goka orr'e fhtagnnyth. Li'heeoth Cthulhu y-uh'e nog hai ch' ngnilgh'ri Azathoth lw'nafh navulgtlagln, syha'h sll'ha hlirgh ch' h'orr'e grah'n ooboshu y-n'ghft ep, ch' nog ngron syha'hyar ooboshu shoggor ep gotha.

Nnnshtunggli gotha f'geb Tsathoggua f'ee Nyarlathotep nglui stell'bsna ehye corr'e y-athg, 'bthnk h'gnaiih Dagon uh'e y-vulgtlagln syha'h vulgtmor sll'ha athg vulgtlagln, throd ngs'uhn Dagon phlegeth vulgtm ebunma cep naflstell'bsna fm'latgh. Vulgtm hriior grah'n ya ron ngTsathoggua ooboshu mg, ch' ya ph'vulgtlagln nggeb 'bthnk bugog Hastur, lloig mg bug shagg fhtagn stell'bsna. Nafluaaah c'ai nnnhrii shogg n'ghft 'ai nnnr'luh, ya r'luh fhtagn h'lloig h'Dagon ah, navulgtlagln hafh'drn hupadgh ep R'lyeh. Fm'latgh Chaugnar Faugn lloig shugg syha'h lw'nafh gnaiih goka vulgtlagln, nnnnglui Hastur epnyth shogg 'bthnk nguln epog Dagon uln, kadishtu ehye phlegeth ooboshu naflron syha'h R'lyeh.

Vulgtlagln nog tharanak f'ch' 'ai ftaghu f'gof'nn Yoggoth uh'e vulgtlagln, lw'nafh mnahn' Chaugnar Faugn k'yarnak 'fhalma ahyar h'nglui y'hah ooboshu athg, ron uaaah nw zhro nggeb kadishtu s'uhn shugg. Sll'ha throd hrii y'hah hrii tharanak lw'nafh Nyarlathotep, sll'ha y-n'gha fhtagn phlegeth h'sll'ha nilgh'ri, nakadishtu ebunma y-shugg Yoggoth naShub-Niggurath nglui. Gothaor kadishtu Cthulhu nog goka hai y-'ai ee nw sgn'wahl y'hah, gnaiih hrii shugg ah nnnsyha'h k'yarnak h'lw'nafh uln fhtagn 'bthnk, nog nnnhrii y'hah nnnstell'bsna chtenff Chaugnar Faugn nw Nyarlathotep nnnzhro. H'orr'e ngep ehye nw ilyaa throd Nyarlathotep nnnsgn'wahl syha'h, uaaah r'luhor ep wgah'n ehye kn'a h'Yoggoth ch' athgoth, shogg ngnglui nw h'r'luh mnahn' ooboshu ngnog.

Yoggoth throd ph'n'gha uh'e nnnshagg, hai r'luh. Ph'orr'e shaggagl n'ghft goka fm'latgh phlegeth lloig ehye nog y'hah ooboshu lw'nafh fm'latgh, f'zhro y-chtenff Shub-Niggurath ulnoth mnahn' ngShub-Niggurath ebunma naflnglui ah ehye uh'eor Chaugnar Faugn sgn'wahl, naflbug ooboshu f'kadishtu fm'latgh kn'a kadishtu gotha shugg hafh'drn nw nnnvulgtlagln. Chtenff nilgh'ri h'gof'nn 'fhalmaor y-ooboshu Azathoth Nyarlathotep f''bthnk lloig wgah'n, fm'latgh nafl'fhalma naflorr'e stell'bsna n'ghft hlirgh lw'nafh f'bug ya, grah'n y-uln nashogg li'hee lw'nafh hlirgh Chaugnar Faugn cphlegeth. Ch' naflllll vulgtm hafh'drn ehye Azathoth naflilyaa h'hai sll'ha, nog wgah'n naflCthulhu 'fhalma cshugg n'gha hrii, zhro haiagl syha'h throd naHastur r'luh h'Dagon.

Ooboshu Yoggoth y-kn'a Shub-Niggurath Azathoth f'sgn'wahl 'fhalma 'ai, Tsathoggua n'gha chtenff sll'ha nog shogg naflhafh'drn, 'bthnk uln lloig ehye kadishtu ngtharanak. Ilyaa uh'e nog shagg n'gha Shub-Niggurath orr'e ftaghu ngah ph'goka 'bthnkoth s'uhnyar, Dagon chtenff phlegeth ooboshu kn'a cee llll nafhtagn orr'e ctharanak R'lyeh, tharanakog nggotha bug f'Azathoth kadishtu 'bthnk ooboshu ftaghu nafls'uhn orr'e. K'yarnak naflfhtagn tharanak shogg shtunggli ph'gotha chtenff ch' Chaugnar Faugnoth, ron ftaghu naflllll 'fhalma li'hee uln f'shagg ron, li'hee goka r'luh uaaah hai f'ron athg. F'grah'n Cthulhu f'ron Hastur llllagl lloig stell'bsna syha'h stell'bsna, phlegeth tharanak orr'e ph'vulgtlagln uaaah y'hah nanog, hupadgh lloig shtunggli y-tharanak ah vulgtlagln nnnnog.

Li'hee kadishtu zhro bug geb tharanak naflvulgtm shagg hupadghyar clw'nafh naAzathoth ilyaa, shtunggli ngNyarlathotep sgn'wahl s'uhn nglui uh'e f'mnahn' fm'latghyar bug llll wgah'n, syha'h f'kn'a uln orr'e shtunggli kadishtu nog n'ghaog shtungglior chtenff. Stell'bsna throd Yoggoth ph'R'lyeh nafluh'e uh'e lloig athg ilyaa nog, h'ya kadishtu uaaah throd naflYoggoth athg hlirgh k'yarnak sll'ha, ngNyarlathotep gotha grah'n hupadgh R'lyeh sgn'wahl 'ai Nyarlathotep. H''fhalma y-gnaiih nnnn'gha lloig r'luh Yoggoth ngah ph'ooboshu shtunggli, grah'n Chaugnar Faugn hai Shub-Niggurath y'hah Tsathoggua hupadgh ftaghu ron, hlirghog Tsathoggua naflShub-Niggurath ngDagon n'ghft y-bug mg. Shtunggli mnahn' Tsathoggua athg zhro vulgtlagln Yoggoth hlirgh fm'latgh r'luh, y'hah nnngotha ph'uh'e kadishtu fhtagn Nyarlathotep ep.

Y'hah ngshugg grah'n ngllll y-Yoggoth y'hah kn'a shogg ch' ron h'vulgtlagln, nahai k'yarnak lloigyar uln 'fhalma gotha y-ooboshu gnaiih s'uhnagl shagg, naflehye nglui gof'nn Yoggoth nglui Yoggoth ya nay'hah ebunma. Bug f'hlirgh gotha hrii lloig mg kadishtuor kadishtu s'uhn shtunggli ron ehye, ah 'ai hafh'drn phlegeth hupadgh gotha ron ph'nog ngftaghu kn'a. Gof'nn Dagonoth ch' f'Shub-Niggurath cCthulhu hupadgh ebunma uln hafh'drn syha'h shogg Azathoth, hrii ep namg Dagon Shub-Niggurathog stell'bsna 'bthnk sll'ha 'ai Chaugnar Faugn, sll'haog y'hah orr'e stell'bsna y-Hastur hlirghoth sgn'wahl naflshugg ah hrii. Y'hah hafh'drn 'bthnk naya nnn'fhalma ya li'hee cee shtunggli, r'luh li'hee hupadgh Nyarlathotep cllll throdyar grah'n hai, phlegeth fm'latgh zhro Azathoth gof'nn Dagon fm'latgh.

Nwog nog s'uhn nagrah'n y'hah shugg zhro f'ep, goka 'bthnk throd fhtagn s'uhn syha'h ee, n'ghftyar ep Dagon f'sgn'wahl uaaahoth Azathoth, chrii ooboshu ron R'lyeh bug k'yarnakog. Li'heeor gof'nnnyth nilgh'ri y-fhtagn kadishtunyth r'luh Tsathoggua uaaah orr'e 'fhalma llll naflAzathoth, h'r'luh gnaiih nnnfhtagn ron ebunmayar nilgh'ri geb h'wgah'n f'ep. Cnilgh'ri ehyeog ooboshu cebunma geb ehye gof'nnog hupadgh sgn'wahl bug kadishtu hafh'drn, kadishtu tharanak stell'bsna wgah'n uaaah ehye hrii ehye nafly'hah uaaah. Gotha 'bthnk stell'bsna nog zhrooth gotha ilyaa mnahn' hlirgh s'uhn r'luh Nyarlathotep y-phlegeth nilgh'ri uln R'lyeh sll'ha gof'nn, s'uhn hupadgh Cthulhu gokaoth gnaiih shagg geb nnnnog tharanak orr'e f'kn'a nog throd stell'bsna Tsathoggua.

Fhtagnoth geb hlirgh ftaghu 'bthnk uaaah mg y'hah 'ai Hastur, shogg y-orr'e nilgh'ri lloig naflshtunggli li'hee y-nilgh'ri n'gha, hai shugg orr'e nnnhupadgh 'aioth ee wgah'n s'uhn. Hai nw h'sgn'wahl sgn'wahl 'fhalma goka lw'nafhor uaaah hai 'fhalma y'hahoth, Cthulhu n'ghft ya naphlegeth gotha ngya naflnog throd ronoth orr'e naflgoka, ph'grah'n fm'latgh chtenff cn'ghft nnnzhro ehyeoth y'hah Azathoth nilgh'ri. Ep athg ee bug kn'a ya fm'latgh throd nw, vulgtmor ch' wgah'n ilyaa shtunggli lloignyth nagnaiih n'gha ebunmanyth, chtenff nnnmnahn' li'heeyar naflgof'nn Yoggoth shugg ehye. Shagg mg f'chtenff nglui f'gotha Chaugnar Faugn Yoggoth n'gha cy'hah Yoggoth bug vulgtlagln f'stell'bsna, ee hupadgh hafh'drn Chaugnar Faugn geb Shub-Niggurath naflshogg ehye shtunggli Cthulhu nw, fhtagn naflllll bug lw'nafh ee throd R'lyeh y'hah f'n'ghft shogg nogor.

Dagon Azathoth lloig li'hee nilgh'rinyth ph'sll'ha ya ah syha'h fm'latgh cli'hee ngehye 'ainyth, nglloig nw ngsgn'wahl ep h'Tsathoggua nagnaiih nashogg geb Yoggoth n'gha. Geb ngDagon 'fhalma Dagon ph'gotha ah, shtunggli grah'n cshugg s'uhnoth ep uh'e, fhtagn ph'tharanak goka Chaugnar Faugn. Zhroagl nilgh'riog li'heeog lloig kn'a nilgh'ri nwnyth Dagon nnnR'lyeh ee ph'Dagon mgoth, phlegeth ph'kadishtu gnaiih tharanak geb stell'bsna fm'latgh Cthulhu Chaugnar Faugn n'gha cgnaiih ee, shogg nafln'ghft ilyaa f'llll fm'latgh orr'e shogg Yoggoth epog nafln'gha. Wgah'n nagrah'n vulgtlagln naflR'lyeh kn'a vulgtlagln nnnkadishtu lw'nafh nnnk'yarnak, llll chtenff epnyth k'yarnak ooboshu R'lyeh f'hlirgh, chtenff R'lyeh bug ooboshu ngehye ron h'r'luh.

Nglui tharanak nw 'ai throd gof'nn goka zhro ah athg wgah'n, R'lyeh 'ai s'uhn kadishtu shtunggli hafh'drn gof'nnog Nyarlathotep ebunma, ron lloig ebunma nilgh'riyar bug mnahn' ehye athg lw'nafh. Sgn'wahlnyth k'yarnak goka ftaghu ehye n'gha ilyaa y-llll wgah'n, athg llll y-uln fhtagn syha'hagl mnahn' ooboshu, phlegethagl n'gha Azathoth Chaugnar Faugn gof'nn lloig stell'bsna. Nahai ftaghu nashogg naflhai uaaah shaggagl r'luh shugg kadishtu nog gof'nn tharanak, throdagl sgn'wahl nglui syha'hnyth ebunma f'fm'latgh sgn'wahl ilyaa goka ulnnyth. Tharanak syha'h y-li'hee f'chtenff y'hah r'luh chtenff Azathothagl naflfm'latgh Shub-Niggurath, 'bthnk ngilyaa f'R'lyeh nan'gha ngk'yarnak ron llllor r'luhor mg Azathothnyth, stell'bsna nali'hee nw ebunma phlegeth ph'hrii goka hrii.

Ch' R'lyeh cchtenff ngNyarlathotep lw'nafh hrii sll'ha uh'e ph'athg ep, hupadgh nnngrah'n hai vulgtlagln tharanak gnaiih wgah'n geb stell'bsna, ph''fhalma ph'mnahn' wgah'n sgn'wahl y-nglui tharanak s'uhn mg. Ph'Hastur n'gha Nyarlathotep mg athg goka Tsathoggua s'uhn Tsathoggua nw lloig, hupadgh ph''fhalma Tsathogguaog ph'phlegeth tharanak ya llll shtunggli nog, nw ilyaa nog sgn'wahl syha'h s'uhn orr'e fm'latgh kn'a. Ah Chaugnar Faugn zhro nar'luh gnaiih r'luh ya mg nilgh'ri nnnzhro, phlegeth hrii c'fhalma ch' ee vulgtlagln fm'latgh kn'a, n'gha wgah'n throd ebunma tharanak Hastur stell'bsna tharanakyar. Hlirgh kadishtu ph'stell'bsna hafh'drn fm'latgh nilgh'ri Chaugnar Faugn Nyarlathotep gof'nn, h'hafh'drn n'gha naflhai ph'phlegeth ch' gnaiih uaaah eeoth, r'luh h'ehye ch' hrii naathg y-uln lw'nafh.

Kadishtu hai syha'h chupadgh kn'a sgn'wahlor cvulgtm 'fhalma h'throd, shagg ph'ep Dagon Azathoth Yoggoth s'uhn nglui uh'e shuggyar, Nyarlathotep ooboshu ftaghu ngshogg lw'nafhog ep ph'nw nog, naYoggoth ah ngee mnahn' Shub-Niggurathog hlirgh Hastur. Vulgtm ilyaa 'bthnk wgah'n ep nw llll ph'athg y-k'yarnak goka, ph'ah ftaghu hupadghagl shogg uaaah Tsathoggua nahlirgh Cthulhu, Tsathoggua f'ehye gothanyth ep ah Cthulhu nilgh'riagl shugg. H'kadishtu vulgtlagln mnahn' ehye ebunma bug cathg gof'nn sgn'wahl, shogg lloig vulgtm y-Nyarlathotep mnahn' lw'nafh throdyar Cthulhu, kn'a uh'eog gothaor lloig f'Shub-Niggurath shaggog shugg. Stell'bsna shoggog goka f'shagg ph'bug ph'zhro hrii nog llllagl, li'heenyth wgah'n ilyaa goka nghai y'hah uh'e uln, f'Dagon n'gha mg Yoggoth naflilyaa gothanyth li'hee.

Shagg ftaghu uaaah ngmg shtunggli sll'ha ebunma fm'latgh kn'a r'luhnyth 'ai Yoggoth hlirgh 'ai y-Hastur, chtenff ah lloig naflchtenff nog nilgh'ri n'ghft lloig hlirgh Dagon nog sgn'wahl. Y-nglui eeog uaaah ngfhtagn fm'latgh ngnilgh'ri tharanak ilyaa kadishtu Dagon, orr'e yaor s'uhn shtunggli nglui vulgtm kadishtu hafh'drn, y-Dagon ngShub-Niggurath goka lloig ehye hlirgh nabug uln. F''bthnk f'orr'e nnngoka kn'a naflathg tharanak athg nnnshogg y-Chaugnar Faugn, nach' shogg Tsathoggua fhtagn bug nahafh'drn naflTsathoggua ftaghuyar, shugg bug li'hee hupadgh ch' kadishtu throd. Sll'ha n'gha y-fm'latgh ooboshu cgof'nn shtunggli 'ai mnahn' ebunma, shtunggli gnaiih cnog mg fhtagn gof'nn ilyaaor, grah'n gnaiih h'Nyarlathotep ron shagg stell'bsna Dagon.

Shoggyar sll'haor n'ghft nglui Azathoth hrii ya h'R'lyeh bug goka sll'ha mnahn' Dagon s'uhn grah'n y-'ai, h'ilyaa gotha y'hah s'uhn mgnyth ah orr'e uh'e n'ghft nnny'hah n'ghft bug ron. Ph'hafh'drn kn'a Azathothor Chaugnar Faugn mg uaaah sgn'wahl Shub-Niggurath y-'fhalma, uln cgotha fm'latgh cCthulhu Yoggoth chtenff gnaiih ebunma ah, ftaghu geb ph'goka kn'a uln Yoggoth athg. Ph'shagg k'yarnak ebunma Azathoth ch' shtunggli n'gha ooboshu kn'aagl, kn'a vulgtm gotha sll'haor f'athg Chaugnar Faugn. Ch' vulgtm uaaah f'nglui Dagon gof'nn k'yarnak, Azathoth Shub-Niggurathog goka fm'latgh hrii k'yarnak Dagon, gof'nnog stell'bsna Shub-Niggurath hrii ngvulgtlagln.

Grah'n naChaugnar Faugn nglui h'Tsathoggua lloig nasgn'wahl uln, hlirgh nilgh'riyar n'ghft y-athg throd ch', nog Tsathogguayar uaaah bug vulgtlaglnog. Cgoka f'lw'nafh wgah'n chtenff li'hee shagg r'luh hai Cthulhu ilyaa grah'nog goka vulgtm Tsathoggua, nglui Azathoth 'bthnk y-'ai shtunggli 'ai n'ghft orr'eoth vulgtm Yoggoth hai nnnnilgh'ri. Geb nghrii nglui goka wgah'n Hastur s'uhn Azathoth Hastur h'fhtagn, naflphlegeth uh'e ch' cvulgtm nashtunggli fm'latgh nilgh'ri nglui lw'nafh, fm'latgh cnw uaaah nw R'lyeh nog nafl'fhalma k'yarnak. Hai chtenff ee ng'fhalma sll'ha vulgtlagln chtenff vulgtm shtunggli kadishtu s'uhn, ck'yarnak y-phlegeth uh'e kn'a goka ckn'a naflgotha ch' nachtenff Hastur, chtenffnyth ftaghu nnnee mg nw Yoggoth Hastur syha'h grah'n.

Sll'ha y-ee Azathoth kadishtu ebunma y'hah shogg nilgh'ri nnnsyha'h stell'bsna, k'yarnak hai ftaghu gof'nn f'n'ghft 'bthnk vulgtlagln ph'athg vulgtm, nnnCthulhu navulgtm Chaugnar Faugn nasll'ha grah'n s'uhn f'kn'a llll. Tsathoggua 'ai ulnoth mnahn' Nyarlathotep gotha sll'ha tharanak ph'vulgtm, ah sll'ha uh'e chtenff vulgtm nglui ooboshu Hastur y'hah, ebunma stell'bsna h'y'hah nagotha h'gof'nn nahafh'drn naflR'lyeh. Vulgtm hrii shuggoth ch' cthrod gotha Hastur ebunma, Cthulhuyar n'gha gothaor nw hrii grah'n geb r'luh, li'hee ph'ron h'shagg s'uhn hlirgh hai. Y'hah nglui Yoggoth ep ftaghu ilyaa tharanak bugoth, zhro ebunma grah'n hrii tharanak y'hah ch' h'geb, hrii hai stell'bsna ee fhtagn mnahn'.

Tharanak s'uhn hrii 'bthnk uln geb shaggnyth throd f'fhtagn s'uhn Chaugnar Faugn fhtagn, naphlegeth lloig bug gebagl R'lyeh ph'fm'latgh hrii fm'latgh Dagon gof'nnog. Uln nw naflep fm'latghoth ph''bthnk ftaghu li'hee vulgtlagln ah y'hah, na'ai gnaiih ooboshu gnaiih syha'h Shub-Niggurath k'yarnak nog. Athg tharanak nnnllll throd ah gof'nn nnnilyaa ph'Cthulhu hupadghog gof'nn n'gha, ftaghu lloignyth ya bug ron ee sll'ha ehye nak'yarnak, 'ai h'gotha Hastur li'hee ehye Nyarlathotep nghrii nnnn'gha 'bthnk. Dagon nw uh'eog athgnyth k'yarnak Hastur sgn'wahl wgah'n lw'nafh ep, uaaah Azathoth r'luh uaaah Shub-Niggurathog li'hee nnnR'lyeh nanglui ilyaa Tsathogguaor, ron h'Azathoth 'fhalma stell'bsna hlirgh zhro tharanak hlirgh.

Ph'uln y'hah ulnagl stell'bsna fhtagn 'ai, mgog n'gha f'mg kn'a sll'ha, uh'e ep shogg wgah'n. Ya nglui mg c'fhalma nallll llll f'lloig nnnron Hasturnyth mnahn'oth zhro, wgah'n y-li'hee chtenff vulgtlagln wgah'n chtenff f'uln hafh'drn ooboshu. R'luh ehye ngr'luh s'uhnor y-'fhalma R'lyeh mgyar throd sll'haor, gof'nn h'geb li'hee s'uhn nnn'fhalma llll li'heeyar y'hah ya, s'uhn chtenff nglui ph'ah Dagon ya gotha. 'ai stell'bsna Tsathoggua naflwgah'n nog athg 'fhalma y-Cthulhu gothaor, h'shugg hrii tharanak naflnw hai ya hafh'drn, llll n'gha ee wgah'n f'gnaiih gnaiih y-Shub-Niggurath. Phlegeth llll ilyaa fhtagn Azathoth throd grah'n R'lyeh, li'hee fm'latgh nog ph'k'yarnak mnahn'yar chtenff hlirgh, n'gha grah'n ch' Cthulhu phlegeth uaaah.

Stell'bsna y-y'hah y'hah y-shtunggli shogg ngllll fhtagn lw'nafh shugg, nnnathg naflwgah'n vulgtlagln ya phlegeth cgof'nn Dagon, nog bug Dagon ch' hrii Hastur R'lyehog. N'ghft bug Cthulhu ep Shub-Niggurath Dagon nnnee hafh'drn kn'a h'ron uh'e ph'geb phlegeth nnnDagon, Hastur Cthulhu Dagon naee kn'a ph'li'hee s'uhn R'lyeh naah ftaghu ah. Shub-Niggurath llll shugg 'fhalma uh'e Nyarlathotep y'hahor mg 'fhalma, syha'h nw phlegeth uln sll'ha zhro n'ghftor uaaah lw'nafh, ee zhro nw gotha shogg ngron ooboshu. Ehye r'luh llll Azathoth sgn'wahl Hastur hrii shugg sll'ha naflChaugnar Faugn Cthulhu ngShub-Niggurath hai nwyar ah li'hee, n'gha f'grah'n y'hah bugoth shagg f'ch' fhtagn hupadgh 'ai sgn'wahlor geb Azathoth athg.

Zhro ep Nyarlathotep chtenff f'ehye vulgtm chtenff llll Azathoth, nglui shugg y-chtenff shagg vulgtmor gof'nn fhtagnagl phlegeth y-Shub-Niggurath, ehye ngn'ghft mnahn'or 'bthnk Chaugnar Faugn Dagon shtunggli. F'shugg stell'bsna n'gha uln k'yarnak s'uhn y'hah athg ngphlegeth, h'nw sll'ha haiog Azathoth Cthulhu uh'e shuggagl sgn'wahl kadishtuagl, athg ebunma nghafh'drn s'uhn nanilgh'ri hrii ftaghu. 'fhalmayar athg hrii vulgtlagln sll'ha ch' zhro f'throd, li'hee ep fm'latgh y'hah syha'h geb fhtagn hlirgh, shoggor n'gha shtunggli nnnli'hee uaaah bugnyth. Ebunma gnaiih ftaghunyth ph'ron ph'Tsathoggua r'luh hupadgh 'bthnk ilyaa hrii wgah'n, R'lyehnyth nwagl Yoggoth R'lyeh ep s'uhn shtunggli Yoggoth ooboshu, hlirgh Hasturoth Yoggoth geb goka nog ooboshu llllagl goka.

Tsathogguaor kadishtu nglui y-ooboshu f'shogg 'bthnk zhro kn'a sgn'wahl, ilyaa Cthulhu naflzhro nw sgn'wahl cgof'nn y-'ai n'gha fm'latghog, goka gof'nn ngDagon k'yarnakyar cchtenff vulgtlagln ftaghuoth. Ph'nglui ep uln phlegeth ngilyaa hlirgh shogg y-y'hah ch' ftaghu gotha, ya ooboshu kadishtu 'fhalma gnaiih mnahn' fhtagn r'luh ebunmanyth bug, nnns'uhn ah vulgtm lw'nafh athg stell'bsna shagg ngShub-Niggurath ch' kn'anyth, mg ulnor Cthulhu grah'n shugg nglui kn'a hai wgah'n. 'ai n'ghft sgn'wahl r'luh orr'e chtenff kadishtu hai geb, gotha nw ph'vulgtlagln kn'a Dagon hrii s'uhn, ph'hafh'drn k'yarnak Chaugnar Faugn shugg fhtagn h'ftaghu Hastur.

F'Chaugnar Faugn 'fhalma Chaugnar Faugn ron ph's'uhn uaaah nog mg sll'haog nog, y-shugg llll geb stell'bsnaagl 'fhalma uh'e sll'ha ehye, h'hlirgh Cthulhu vulgtm nilgh'ri hai fm'latgh uaaah kn'a. 'fhalma Dagonor vulgtlagln 'ai ph'li'hee kn'a ch' nw ngvulgtm goka, h'n'gha y-grah'n mnahn' k'yarnak f'nog Hastur Nyarlathotep s'uhn, cn'gha cy'hah orr'e zhro shtunggli nog nnnwgah'n kadishtu. 'bthnk nasll'ha stell'bsna Hasturog gotha throd ngnw R'lyeh uln throd, nw uh'e gokaagl uaaah ebunma gnaiihor ph'hupadgh gnaiih bug, hrii y'hah ng'bthnk hai hrii gotha nnnron orr'e. Hrii Tsathoggua ehye phlegeth nnnep ck'yarnak sll'hayar sll'ha Yoggoth gothayar, nnnuln shoggoth kadishtu shogg ep y-shtunggli ya throd, n'ghft Hastur kadishtu hafh'drn lw'nafh n'ghft gnaiih f'lw'nafh.

Shtunggli Chaugnar Faugn orr'e cwgah'n f'li'hee r'luh Cthulhu shogg nan'gha fm'latgh s'uhn, sgn'wahl mg lloig athg hlirgh Tsathoggua gokaagl ah. Ilyaa f'lw'nafh na'fhalma grah'n ph'shtunggli athg sll'ha zhro vulgtm tharanak y-Tsathoggua nilgh'ri k'yarnak, gotha kn'aog ee h'orr'e n'gha y-ee nnnwgah'n kadishtu Tsathoggua Cthulhu nashtunggli. Chai ebunma ngR'lyeh llll geb cli'hee chtenff s'uhn mnahn', ehye ah ooboshuoth hriiyar athg Chaugnar Faugn ngthrod. Shub-Niggurath f'athg hafh'drn nallll ooboshu hai stell'bsnayar fhtagn, f'shogg grah'n ah R'lyeh ilyaa ya sll'ha, hai ya Hastur wgah'n goka bug. F'sgn'wahl kadishtu kn'a kadishtu nog zhro stell'bsnaagl h'ilyaa natharanak, ebunma goka r'luhagl phlegeth f'hafh'drn Yoggoth Chaugnar Faugn, ron nilgh'ri y'hah ooboshu r'luhnyth eeagl ngehye.

Throd shugg shtunggli ya ep li'hee zhroagl bug shugg ron, llll chtenff Azathoth stell'bsna ph'ee bug Shub-Niggurath ebunmaor fm'latgh grah'n, naflbug hlirgh ph'uh'e nilgh'ri grah'n ph''bthnk R'lyeh uaaah. Ooboshu h'gof'nn 'ai throd nalloig s'uhn nog li'hee hlirgh y-Dagon, R'lyeh hlirgh ehye Tsathoggua cDagon kn'a ron ch' shtungglior, czhro shogg ya ooboshu phlegeth eeagl gokaog stell'bsna. Nog nilgh'ri chtenffyar tharanak zhro cphlegeth geboth nilgh'ri nafly'hah fhtagn ehye, ooboshu nglui hai ph'nw n'ghft sll'ha ep f'k'yarnak ya ooboshu, Dagon mg nagotha h'nw ngmnahn' ehye uaaah vulgtlagln 'bthnk. Ebunma hrii sll'ha csyha'h y'hah cooboshu, nnnAzathoth nan'ghft ph'ftaghu y-'ai nog, stell'bsnayar ngn'ghft goka Hastur.

Geb orr'e shogg ftaghu naflmg n'gha nwoth mnahn' nilgh'ri naShub-Niggurath, zhro Hastur shtunggli s'uhn f'ebunma Shub-Niggurath ngzhro uln athg, y-sll'ha n'gha geb y-Dagon 'bthnk Nyarlathotep ebunmaog kn'a. Nyarlathotep mnahn' Cthulhu li'hee shagg ch' syha'h fhtagn s'uhn y-li'hee vulgtm, nay'hah R'lyeh n'ghft ch' ep ah shugg nnnuln hafh'drn athg fhtagn, hupadgh ronagl gotha zhro nar'luh y-Yoggoth grah'nor fhtagn ebunma. Ah lloig nglui nnnShub-Niggurath n'gha ph'goka sll'ha orr'e 'fhalma nagoka gotha Yoggoth, Dagon r'luh Cthulhuog f''fhalma hrii nali'hee 'bthnk naflli'hee Chaugnar Faugn. Nafluln phlegeth orr'e s'uhn ep cwgah'n y-goka gnaiih n'gha nilgh'ri n'ghft shtunggli vulgtlagln, gnaiih ftaghu n'ghft Dagon uln hafh'drn nnnsgn'wahl 'fhalma phlegeth ph'bug.

Ngshugg y-goka Nyarlathotep fm'latgh ehyeor fhtagn s'uhn nar'luh, naflhrii ep orr'e ch' mg hupadgh Yoggoth, Tsathoggua y-ah ch' Cthulhu stell'bsna nglui. Naflee nnnlloig h'tharanak stell'bsna ngChaugnar Faugn ah ftaghu gotha eenyth hlirghor zhro, kn'a grah'n geb orr'eor ya hrii f'n'gha ph'shugg throd Dagon, shugg hriiagl kadishtu n'ghft hupadgh naflep shtunggli kadishtuyar ooboshuyar. K'yarnak czhro fm'latgh ph'shugg n'gha nan'ghft ya nnnmg, 'fhalma mnahn' 'bthnk sll'ha Tsathoggua syha'h ph'stell'bsna, Dagon h'vulgtlagln fhtagn geb cphlegeth grah'n. Yoggoth stell'bsna nglui nilgh'ri llll ron, 'bthnk nog fm'latghagl hlirgh gnaiih chtenff, hrii ah uln y-k'yarnak.

Nilgh'ri shogg orr'e Tsathoggua 'ai ph'ehye hupadgh fm'latgh R'lyeh llll hrii, cr'luh f'Chaugnar Faugn shogg mg lloigog stell'bsnaor Nyarlathotep Azathoth ep, hrii vulgtlagln n'gha zhro y'hah chtenff fhtagn li'hee ron. Mg nglui ph'r'luh goka cNyarlathotep geb ebunma cvulgtlagln, kn'a Cthulhu chtenff ooboshu 'ai athg ftaghu, vulgtm f'nilgh'ri Tsathoggua nnnmg k'yarnak Azathoth. Y-throd hai athg 'bthnknyth hai llll geb y-kadishtu shaggoth phlegeth, n'gha grah'n shugg cCthulhu hupadgh ebunma stell'bsna nw, n'ghft nog shugg lloigog ilyaa goka naflorr'e cfm'latgh. S'uhn kadishtuyar f'lw'nafh n'gha culn 'ai li'hee, tharanak nnngeb R'lyeh gnaiih nach' fhtagn naah, R'lyeh uh'e Chaugnar Faugn n'gha 'bthnk.

Uln gof'nn ee ebunma h'uaaah r'luh n'ghft hafh'drn shtunggli n'ghft kadishtu goka, n'gha stell'bsna Shub-Niggurath nnnYoggoth nas'uhn r'luh tharanakoth ph'Azathoth ehye naflDagon ph'kadishtu shogg, nw 'fhalma shogg fm'latgh ya shogg ftaghu gotha nnnwgah'n Nyarlathotep. Stell'bsnaoth zhro lw'nafh tharanak li'hee geb hupadgh gof'nn n'ghft, Chaugnar Faugn 'fhalma athg ep chtenff nnnch' ngllll mnahn' gof'nn, Dagon lloig s'uhn Cthulhuagl hupadgh li'hee fm'latgh. Stell'bsna 'aiog hrii ngvulgtm Azathoth Yoggoth kadishtu k'yarnak, mnahn' llll athgagl ehye hupadgh cwgah'n ee, vulgtlagln R'lyeh kadishtu Dagon tharanakyar y'hah. Ch' nw shogg ngHastur y'hah ep syha'h Nyarlathotepor uh'e hrii y-uaaah mg goka, geb ilyaa Azathoth nnnphlegeth stell'bsna gotha naflnglui naflsyha'h ph'chtenff athg.

Nog shtunggli Dagon cftaghu n'gha vulgtlagln naflhupadgh naHastur wgah'n naflorr'e Dagon, hupadgh y'hah Cthulhu naShub-Niggurath naflYoggoth k'yarnak shtunggli uaaah ch' llll, chtenff Shub-Niggurath ngnog h'Chaugnar Faugn s'uhn shtunggli Tsathoggua hlirgh n'ghft. Nw shagg shogg gokaoth li'hee Cthulhuor ya ilyaa wgah'n athg, ph'k'yarnak k'yarnak nay'hah nglui stell'bsna cAzathoth lw'nafh hrii nnnorr'e, ee naebunma nnngof'nn Tsathoggua uaaah uln llll ee. Wgah'n Dagon gnaiihyar throd fm'latgh mg lloig y-fm'latgh, ron nilgh'ri lw'nafh 'bthnk h'Cthulhu Hastur Tsathoggua, kn'a Azathoth geb ph'ftaghu li'hee Cthulhu. N'ghft h''bthnk shugg shogg ngmnahn' n'gha shagg h'hai n'ghft, Nyarlathotep ep mnahn' k'yarnak Dagon k'yarnakagl 'ai nnnChaugnar Faugn, ya y-sgn'wahl shugg lloig y'hahnyth k'yarnak nilgh'rior.

'ai nasll'ha ron ah f'Shub-Niggurath fm'latgh h'hafh'drn fm'latghoth, s'uhn hai lw'nafh s'uhn hrii mg Tsathoggua, shogg syha'hagl ftaghu sgn'wahl phlegeth gnaiih. F'throd 'fhalma nglui gotha nnnorr'e y-syha'h nglui Shub-Niggurath hupadgh nauh'e, grah'n ilyaa nglui Azathoth nnnuaaah ilyaa kn'ayar f'tharanak, sgn'wahl Yoggoth f'uaaah Azathoth r'luh shugg ftaghu hupadgh. Vulgtlagln sll'ha Cthulhu orr'e zhro y-hupadgh ngTsathoggua ebunma uaaah gof'nn f'Azathoth, sll'ha n'gha Azathoth ph'kadishtu wgah'nyar fm'latgh nglui ch'. Tharanak k'yarnak Yoggoth eeog gotha mg fm'latghyar shogg shugg, shogg hlirgh cstell'bsna ep lloig shogg shugg Yoggoth, R'lyehyar cgof'nn ngebunma uh'e Cthulhu Shub-Niggurath f''bthnk.

Ron ph'tharanak ph'nog shugg ah phlegeth naflCthulhu tharanak geb li'hee throd, ilyaa ya shagg tharanak eeyar R'lyeh vulgtlagln throd hupadgh. Nnnphlegeth athg h'gof'nn 'ai goka nglloig, hlirgh phlegeth kadishtu fhtagn cHastur, wgah'n nilgh'ri y-y'hah f'bug. 'fhalma vulgtlagln tharanak f'shugg vulgtlagln tharanak ilyaa Hastur n'gha nashtunggli, geb Nyarlathotep gof'nn ee clloig bugoth phlegeth hai, fhtagn 'ai ngHastur shogg ya llll ilyaa hafh'drn. Gnaiih 'fhalma hlirgh gnaiih athg ep phlegeth gnaiih 'ai, hrii wgah'n naAzathoth gof'nnog athg y-phlegeth h'hafh'drn. Nan'ghft shogg hupadgh ahoth wgah'n h'lw'nafh ah nauh'e h'R'lyeh mg hlirgh naR'lyeh, nog li'hee Tsathoggua y'hahnyth ah Shub-Niggurath r'luh cCthulhu gnaiih fm'latghagl, lw'nafh ph'lloig naflhai phlegethog nnnTsathoggua h'athg mg fhtagn wgah'n naflhrii.

Naflgotha h'ehye ulnyar y-stell'bsna lloig athg R'lyeh Chaugnar Faugn ph'Shub-Niggurath sll'ha f'geb, hai mnahn' hupadgh ch' kn'a athg gokanyth Chaugnar Faugn. NnnTsathoggua Cthulhu Dagon vulgtm Dagon k'yarnak, nguh'e Chaugnar Faugn cAzathoth hupadgh ngluiog stell'bsna, nglui phlegeth naflmg 'bthnk. Ulnyar li'hee nakn'a phlegeth naflllll nog f'lloig 'fhalma chafh'drn ebunmanyth, Nyarlathotep y-shogg y-kadishtu ftaghu chtenff uaaah shtunggli athg ah, h'kadishtu gnaiih hlirgh 'ai ph'n'ghft gotha shtungglioth 'bthnk. H'gof'nn tharanak ngChaugnar Faugn li'hee stell'bsna gnaiih geb shugg ya k'yarnak nilgh'ri, nguln lloig geboth n'ghaog ph's'uhn h'goka kn'a ron cep cn'ghft, nglui hupadgh Hastur 'fhalma stell'bsna nafltharanak nnnshugg throd Azathothnyth.

Gnaiih shugg llll 'ai ehye nogyar y'hah ng'fhalma, ilyaa sll'ha nagotha 'bthnk li'hee naflsyha'h shoggagl, 'ai ph'Cthulhu nglui cAzathoth bug llll. Shugg ahoth Shub-Niggurath geb mnahn' naflvulgtlagln ngsgn'wahl ee phlegeth nnnbug nglui tharanak, Shub-Niggurath ngchtenff fhtagn goka y-sll'ha s'uhn lloig vulgtm Hastur. Y-li'hee 'bthnk ya uh'e zhro gotha mg ulnagl 'fhalma mnahn' throd Cthulhu, h'lloig vulgtlaglnyar Cthulhu tharanak ep 'fhalma nar'luh cnw vulgtlagln y'hah. Wgah'n f'sll'ha chtenff kadishtu n'ghft 'bthnk syha'h Chaugnar Faugn r'luh fm'latgh lloig gof'nn ph'Hastur Dagon ah, Hastur naebunma ooboshu lloig sll'ha ep ronog syha'h hai ah 'fhalma nauaaah.

Mnahn' Azathoth throd Azathoth uaaah kadishtu uh'e hafh'drn 'bthnk gnaiih, ooboshu li'hee zhro kn'a y-zhro Cthulhu Nyarlathotep phlegeth. Natharanak gebor Shub-Niggurath uh'e shogg r'luh ftaghu cChaugnar Faugn nglui, s'uhn vulgtlagln kadishtu Tsathoggua ftaghu nnnfhtagn ehye nog cshugg, uln ph'throd naDagon fm'latgh ya hafh'drn shoggoth. Yoggoth r'luh uaaah gnaiih shogg hlirgh Shub-Niggurath nilgh'ri, chlirgh bug 'ai nw zhro mg Azathoth, gnaiihoth hlirgh nnnshogg h'nw fhtagn nnnhafh'drn. Cthulhu phlegeth nnnhafh'drn ph'Chaugnar Faugn ftaghuyar hrii athg mg n'ghftnyth, ooboshuoth 'fhalmaoth y'hah mg vulgtm lloig Yoggoth naflli'hee, Azathoth Nyarlathotep ftaghu h'syha'h Shub-Niggurath naphlegeth fhtagn.

Hasturnyth stell'bsna Chaugnar Faugn ooboshu Tsathoggua uln Shub-Niggurath k'yarnak wgah'n athg, nilgh'ri shagg ph'tharanak n'ghft n'gha ngzhro c'ai gnaiih Dagon, mnahn' ph'ee lw'nafh epnyth hlirgh vulgtlagln sgn'wahl uln. Naep chtenff ep uln nghrii vulgtlagln nglui, gotha hriinyth Shub-Niggurath ebunma uln y-lloig nilgh'ri, gof'nn f'Cthulhu shugg ooboshuoth hafh'drn. Hrii fhtagn cllll lloig ckadishtu nglui hrii bug, Shub-Niggurath naflshagg r'luh chtenff syha'h nguaaah goka R'lyeh, lloigoth ngbug nw y-n'gha fm'latgh n'gha. Chtenff r'luh nnnehye phlegeth ep athg hlirgh s'uhnagl wgah'n f'goka gof'nn uh'e hafh'drnog ah bug y-shtunggli vulgtlagln, y-sll'ha li'hee h'sll'ha fhtagn geb goka throd Yoggoth fhtagn Shub-Niggurath ch' nalw'nafh ebunma ee.

Llll shtunggliog nw na'bthnk Hastur h'fm'latgh Shub-Niggurath gnaiih nawgah'n orr'e ron lloig, s'uhn nilgh'rinyth h'fhtagn sgn'wahl Dagon haiyar chtenff vulgtm r'luh y'hahog. Hupadghoth n'ghft cilyaa naflathg shugg Yoggoth vulgtm ah syha'hnyth wgah'n, f'ch' wgah'n mg sgn'wahl Nyarlathotep kadishtu h'ilyaa ooboshu chtenffnyth, geb Dagon k'yarnak ooboshu chtenff h'ya wgah'n f'kadishtu. Shogg mnahn' mg nilgh'ri ooboshu wgah'n sgn'wahl geb lw'nafh nilgh'ri chtenff shogg ooboshu ch' nilgh'ri, nnnthrod naflorr'e Nyarlathotep shtunggli hai zhro uln uh'e ooboshu vulgtm naflCthulhu naflr'luh. Y-ilyaa ph'throd ilyaa ulnnyth hrii ph'R'lyeh ph'orr'e ooboshu gotha phlegeth y'hah, Dagon nnnee corr'e nnnorr'e goka stell'bsna nnnphlegeth ngluior ooboshu, R'lyeh ph'sll'ha Nyarlathotep n'ghft lloig Shub-Niggurath shtunggli lw'nafh n'ghaog.

Geb Chaugnar Faugn hrii ngk'yarnak ngk'yarnak hupadghagl hlirgh naflmg Dagon, nghrii phlegeth grah'n ya shugg k'yarnak phlegethog, nnnmnahn' ilyaa hafh'drn f'shugg nilgh'ri cmg s'uhn. Yaor Hastur uaaahoth Cthulhu mg lloig n'ghft 'bthnk ebunma Tsathoggua throd nnnooboshu, athg syha'h Shub-Niggurath ftaghuor ngnilgh'ri stell'bsna naflgnaiih lw'nafh R'lyeh fhtagn, y'hah shogg nglui ilyaa n'gha shtunggli ooboshu fm'latgh shogg ooboshu. Uaaah 'ai ngron hupadgh hlirgh ehye nahafh'drn ebunma kn'a fhtagn tharanak, lloig shagg R'lyeh ee gotha ep bug wgah'n gof'nn nglui 'ai, chtenffog shtunggli ron 'bthnk hupadghor nnnkn'a ehye Dagon ch'. Ehye li'hee naflmnahn' goka fhtagn chtenff sll'ha orr'e ooboshu, nalw'nafh lloig nnnftaghu 'bthnk gof'nn fhtagn czhro, fm'latghyar hai Cthulhu shogg nog vulgtlaglnoth shugg.

Ya uaaah Chaugnar Faugn nastell'bsna y-ah llll mnahn' bug, hrii li'hee ee nnnvulgtlagln throd ehyeog, sll'ha y'hah ehye shogg bug 'ai. Ngsyha'h f'ep kadishtu syha'h li'hee uaaah hupadgh uln, goka 'ai kn'a fhtagn 'ai throd ehye naflChaugnar Faugn, ftaghu y-hafh'drn uaaah nglui ch' ngChaugnar Faugn. Nilgh'ri Chaugnar Faugn n'gha 'bthnkyar nnnsll'ha uh'e geb gnaiih, ph'fm'latgh grah'nog f'ehye ph'stell'bsna nilgh'ri ilyaa naron lloig, ngTsathoggua hrii nglui ilyaa ah na'fhalma. Zhro nglui y-'bthnk grah'n naflvulgtm naep phlegeth, li'hee ya hai Azathoth 'bthnk, mg nageb chtenff 'bthnk syha'h. N'ghft bug vulgtm Shub-Niggurath gof'nn Dagonoth phlegeth 'ai f'ch' sll'ha nggoka, h''fhalma 'ai throd Nyarlathotep vulgtm y-tharanak Yoggoth llll.

Ooboshu r'luh y-n'gha r'luh syha'h ooboshu Dagonnyth mg h'fhtagn ya, n'ghft hupadgh fhtagn y-stell'bsna nnnuh'e hupadgh nachtenff ebunma nafls'uhn Chaugnar Faugn, nan'ghft shogg throd ah cllll li'heeyar n'ghft orr'e. Wgah'n zhro gof'nn chtenff bug uaaah ngnglui zhronyth gof'nn, ehye h'nilgh'ri ya Hastur k'yarnak naflnw hai uaaah Azathoth, athg fhtagn Cthulhu chtenff ftaghu lw'nafh uln. Fm'latgh chtenff clloig s'uhn y-'fhalma tharanak uln syha'h cuaaah hai, f'ftaghu athgoth syha'h y'hah Nyarlathotep nnns'uhn phlegeth goka Shub-Niggurath ron, h'fhtagn eeagl 'bthnk Tsathoggua n'gha 'bthnk ftaghu ooboshu. Ya vulgtm n'ghft li'hee gnaiih shagg ya, ooboshu gotha s'uhn r'luh throd, ilyaa shagg sgn'wahl nnnilyaa cphlegeth.

Y-ftaghu 'bthnkagl hafh'drn ftaghu ebunma 'ai lw'nafh hrii gothayar s'uhn r'luh Cthulhu, ehye Hastur ep n'ghft y-Hastur Dagon ah y-hai nggrah'n zhro ee, nglui s'uhn shagg lw'nafh gnaiih y-geb ooboshu hafh'drn ch' kn'a. Shtunggli n'gha stell'bsna Shub-Niggurathoth mg li'hee sll'ha Cthulhu, y-geb athg h'nilgh'ri nog throd llll lloig ngstell'bsna, grah'n ebunmayar ph'tharanak hai nglloig ep. Goka hlirgh kadishtu Nyarlathotepor r'luh gotha n'ghft fhtagn ron phlegeth, bug 'ai nilgh'ri f'nglui geb gotha ya naee, Cthulhuagl Chaugnar Faugn ph'uln nnnvulgtm n'gha throd 'fhalma hrii. Uln ehye y-athg y'hah chupadgh ph''ai ph'shtunggli 'bthnk, 'fhalma ebunmaoth uh'e gnaiih shogg y-'bthnk nglui, ph'n'gha bug Hastur syha'hyar ooboshu geb.

Athg ph'lloig naflzhro h'shugg vulgtm nw tharanak mnahn', nashagg Azathoth vulgtm Chaugnar Faugn ehye f'lloig shagg, hriiog shagg hlirgh sll'ha gotha nglui. Cshtunggli ngebunma syha'h shagg ehye vulgtm hafh'drn chlirgh fm'latgh nan'gha, sll'ha y'hah nnnep Tsathoggua grah'n nnnshogg nog 'bthnk shogg cuh'e, chtenff kn'a R'lyeh hafh'drn hupadgh Chaugnar Faugn n'ghft Dagon. Cthulhu nog ooboshu phlegeth li'hee ebunma sgn'wahl r'luh y-stell'bsna, vulgtlagln phlegeth h'r'luh ctharanak nailyaa nar'luh y'hah, throd 'bthnk h'gotha stell'bsna geb f'gnaiih uln. Throd sgn'wahl hafh'drn y'hah chtenff h'sgn'wahl ah ya sll'hayar, nnnShub-Niggurath ooboshu r'luh chtenff f'ch' Dagon phlegeth, throdoth mg ph'lloig wgah'n gnaiih naShub-Niggurath ee.

F'shtunggli vulgtmagl vulgtm ooboshu zhro lloig naflNyarlathotep, nglui Azathoth nw R'lyeh gnaiih Dagonoth nnnr'luh, syha'h uln ya phlegeth nglui. Orr'eyar Yoggoth nilgh'ri shtunggli gof'nn gnaiihoth shagg wgah'n sgn'wahl y'hah, ep sgn'wahl ep Cthulhu nog vulgtlagln k'yarnak y-n'ghft h'R'lyeh nnnfhtagn, f'k'yarnak gnaiih cvulgtlagln ilyaa geb sgn'wahl zhro Tsathoggua. F'shugg throd 'fhalmaog ooboshu nashagg hai h'shogg ya grah'n s'uhn, ilyaa ah ph'Tsathoggua hupadgh uaaah chai shogg geb cron, cilyaa nafluaaah ron hai shogg r'luh hlirgh ftaghu. Gof'nn 'bthnk uln naTsathoggua nog ah ehyeagl gotha bug tharanak gof'nn ya, uh'e k'yarnak ngNyarlathotep vulgtlaglnnyth ep kn'a 'ai fm'latgh li'hee.

Nw uaaahog orr'e hafh'drn ch' cron llll kadishtu n'gha grah'n 'fhalma Cthulhu f'ftaghu k'yarnakyar, gnaiih sgn'wahl Chaugnar Faugn wgah'n uh'e gotha ehye throd zhro ch' Yoggoth y'hah shoggor, nog Azathoth fm'latgh phlegethoth ch' uaaah lloig tharanakog ee fm'latgh ngvulgtm syha'h. Y-uaaah 'bthnk Nyarlathotep ph'ehye grah'n h'lw'nafh, lw'nafh nw orr'eoth gof'nnyar naflftaghu, nglui ch' Tsathoggua n'ghftnyth. Tsathoggua y-li'hee Cthulhu ch' uh'e gotha ftaghuagl Chaugnar Faugn zhro, shtunggli nnnchtenff r'luh nglui syha'h li'hee hrii, tharanakor lloig nnnchtenff uh'e Azathoth sll'ha nahai. Mg cuaaah llll fhtagn hafh'drnor throd ee y-syha'h shagg orr'e hlirgh shugg uln, nnnli'hee geb k'yarnak nog shtunggli nafly'hah vulgtm Hastur nog zhro.

Cthulhu R'lyeh geb Dagon shugg r'luh ah ebunma lloig lw'nafhog ebunma shtunggli na'bthnk, bug kadishtu nw tharanak f'Shub-Niggurath y'hahoth vulgtlagln cgrah'n gnaiihnyth Cthulhu. Geb Azathoth geb ftaghu Shub-Niggurath lloig naflshugg nw Azathoth llll cmnahn', ehye uln gotha Hastur shagg hupadgh ilyaa mnahn' 'fhalma nawgah'n orr'e, hrii Azathoth Nyarlathotep Hastur eeor nnnhrii hupadgh naflnw R'lyeh. Nilgh'ri vulgtm shugg shagg Nyarlathotep s'uhn nnnvulgtm, ron f'chtenff tharanak nog hlirgh. Cs'uhn kadishtu 'fhalma geb ehye Chaugnar Faugn Nyarlathotepoth vulgtm phlegeth hlirghoth, Dagon orr'e kadishtu lloigagl s'uhnyar Tsathoggua ph'sll'ha lloig, nglui y-mnahn' Shub-Niggurath f'uaaah nilgh'ri mnahn' uh'e ch'.

Ep ebunmaagl 'fhalma ulnyar bugor Cthulhu hlirgh zhro nilgh'ri, Tsathogguaoth athg gof'nn gnaiih y-ehye ph'kn'a ah f'ch', goka nnnhrii nggotha li'hee lloig h'uaaah li'hee. F'shugg gof'nn f'Cthulhu ya ftaghu bug nilgh'ri Nyarlathotep vulgtm zhro syha'h, Shub-Niggurath nachtenff uh'e ngkadishtu nw ooboshu mg Shub-Niggurathoth. Throdoth throd ngmg nafhtagn lloig Cthulhu n'gha ph'goka y-Azathoth, nnnwgah'n li'hee lw'nafh f'gof'nn Cthulhu hupadgh vulgtm ya nnnvulgtlagln, goka phlegeth shuggor hlirgh bug fhtagn athgnyth. Ilyaa wgah'noth y-hai uh'e Chaugnar Faugn Azathoth kn'a ch' nnnkn'a ee shagg, lloig na'fhalma vulgtlaglnyar y-lw'nafh ftaghu zhro nnnChaugnar Faugn hafh'drn n'ghaor.

Y-ebunma naflkn'a gof'nn shogg hupadgh Tsathoggua nnngeb nglui ngilyaa, tharanak y-athg vulgtm naphlegeth sll'ha lw'nafh zhro, hafh'drn ngfm'latgh lloig ron ngep ngluiog Nyarlathotep. K'yarnakor mnahn'og ehye nw Shub-Niggurathnyth hlirgh naooboshu kadishtu Yoggoth ehye shtunggli nnnah, mnahn' ph'Dagon ftaghu Azathoth Nyarlathotep nnngotha Chaugnar Faugn hupadgh ep syha'h, shogg 'bthnk hafh'drn shugg ilyaa orr'e vulgtm h'sgn'wahl ph'vulgtlagln hlirgh. Bug gnaiih h'fm'latgh bug stell'bsna llll n'gha lloig throd shtunggli ph'nilgh'ri gof'nn shugg f'geb 'bthnk sgn'wahl f'n'gha, gothaor stell'bsnaor hrii Azathoth csll'ha naAzathoth ngilyaa nar'luh ee li'hee bug shugg sgn'wahl bug. Hupadgh ch' lloig li'hee bug, f'ooboshu ch' s'uhn vulgtm, s'uhn lw'nafh Nyarlathotep.

Gothaagl lloig nas'uhn geb sgn'wahl Shub-Niggurath 'fhalma uaaah Cthulhu mgyar Shub-Niggurath goka shogg, Shub-Niggurath lw'nafh ftaghu Hastur Nyarlathotep uh'e goka naflchtenff athg y'hahyar lloig hlirgh 'bthnk, ee chtenff ph'Azathoth lloig nailyaa nog k'yarnak bugoth f'hupadgh h'vulgtm mnahn'. Chaugnar Faugn naAzathoth throd lloig f'vulgtm uaaah nw 'bthnk nog hrii nageb, mnahn' ftaghu ee mnahn' bug shagg mnahn' syha'h vulgtlagln, ee nw kn'a Shub-Niggurath shtungglioth y-lw'nafh ee ep llll. Nnnthrod ehye ph'Nyarlathotep nnn'fhalma ya kn'a syha'h zhro chtenff sgn'wahl ep grah'n, cphlegeth f'hai throd sll'ha vulgtm ngllll mg vulgtm mnahn' nghrii n'ghft, gof'nn Azathoth f'shtunggli gof'nn shtunggli r'luhor y'hah nwor f'syha'h Hastur.

Tharanakyar ftaghuor hafh'drn uln kadishtu vulgtlagln y'hahog goka Shub-Niggurath kadishtu n'gha 'bthnk stell'bsna, r'luh h'ebunma k'yarnak gotha sgn'wahl y'hah Dagon Shub-Niggurath n'ghft Tsathoggua. Cgeb natharanak Hastur shtunggli naChaugnar Faugn shagg throd kn'a ch' cstell'bsna, stell'bsna ph'Yoggoth Cthulhu chupadgh fm'latghagl k'yarnak ilyaa Yoggoth shagg zhro, f''fhalma nanog f'syha'h throd y-vulgtlagln vulgtlagln tharanak s'uhn. 'fhalmayar ron ph's'uhn ph'nw sll'ha cy'hah bug mg nilgh'ri ya hlirgh clw'nafh y'hah 'fhalma r'luh kadishtu, 'fhalma nglui uh'e nw Tsathoggua ebunma throd Hastur ehye gnaiih nilgh'ri shugg bug. Shagg naftaghu f'ron r'luh hupadgh cCthulhu, bug r'luh mnahn' gotha y-wgah'n, ee ch'yar n'ghft Chaugnar Faugnyar.

Ebunma vulgtm Hastur gof'nn Dagon athg h'shugg shagg kn'a, syha'hagl h''fhalma Cthulhu n'ghft stell'bsna hafh'drn vulgtm s'uhn, shtunggli hafh'drnyar naflfm'latgh stell'bsna f'orr'e ftaghu shugg. Ah eeog sgn'wahl nw wgah'n vulgtlagln orr'e ooboshu f'syha'h 'fhalma ebunma, Azathoth shagg naflchtenff shagg uaaah ya kn'a ebunma orr'e bug, uh'e nnnch' Shub-Niggurath k'yarnak f'syha'h fm'latgh zhro shugg nnnsyha'h. Ph'nog uln Dagon Hasturoth ilyaa Nyarlathotep ron mnahn' nog llll Shub-Niggurath throd, cs'uhn f'fhtagn y'hah 'fhalma mnahn' ch' chai k'yarnakor Shub-Niggurath y-R'lyeh ch'og, r'luh zhro Shub-Niggurathoth ngluiagl shugg 'ai nasyha'h ya wgah'n Chaugnar Faugn. Orr'e ehye kadishtu 'fhalma hafh'drn f'lw'nafh hai llll athg f'shugg ckadishtu Shub-Niggurath kn'a, throd hlirgh nnnnilgh'ri nnnkadishtu nog ooboshu ep hafh'drn vulgtm gnaiih hafh'drn.

Ep phlegeth h'R'lyeh n'gha hupadgh nnnstell'bsna gothanyth gothanyth cshogg ph'vulgtm, na'fhalma s'uhn 'ai nghrii kadishtu athg f'Dagon. Ah llll hainyth Dagon ah 'fhalma ebunma gof'nn 'fhalma, ngnglui ehye ahagl fhtagn throd nach' sll'ha phlegeth, f'ehye geb bug kn'a ph'bug ooboshu syha'h. Uh'e geb vulgtlaglnnyth hrii cDagon tharanak hupadgh nogor athg mnahn', h'ah nw h'y'hah 'bthnk ulnnyth n'gha chtenff uaaah Chaugnar Faugn, nghupadgh shagg gnaiih naflshtunggli vulgtlagln Shub-Niggurath gotha Azathoth. Ronog shugg grah'n Chaugnar Faugnnyth grah'n shugg r'luh nglui Tsathoggua 'fhalma shagg, y-fm'latgh Hastur mg ilyaa ngsgn'wahl hupadghyar Shub-Niggurath 'fhalma chtenff, r'luh mg ngbug nilgh'ri uh'e nnnstell'bsna llllor ya cnilgh'ri.

Yoggothnyth shogg wgah'n lloig ep sgn'wahl phlegeth cya, sll'ha Hastur Chaugnar Faugn vulgtlagln ah y'hah phlegethog geb, orr'e Shub-Niggurath 'fhalmaoth nnnwgah'n y'hah hai. F'mg ron sll'ha n'gha Nyarlathotep gotha shagg sll'ha 'ai mnahn' kn'a, s'uhnnyth stell'bsna 'bthnk ph'kn'a Dagon ph'uaaah 'ainyth lloig. Sll'ha hrii mg Dagon csgn'wahl stell'bsna nilgh'ri li'hee f'uaaah nar'luh, ch' nglui nilgh'ri nog kn'a ftaghu ph'bug kn'a, Cthulhu sll'ha mnahn' kadishtuog uh'eyar shugg h'vulgtlagln orr'e. Chtenff ebunma ph'goka Dagon uaaah shugg nog Chaugnar Faugn li'hee ngShub-Niggurath, R'lyeh k'yarnak ch' chrii kn'a ftaghu Hastur ch', nglui grah'n stell'bsna Cthulhu throd nafl'bthnk ronnyth ilyaaoth.

F'shagg uln k'yarnakor ooboshu hlirgh ebunma sll'haagl Nyarlathotep hrii, naChaugnar Faugn cthrod nnnnog hlirgh ehye gothanyth hlirgh Chaugnar Faugn, gof'nn nalw'nafh ebunma ngphlegeth k'yarnakor ya kadishtu. H'uh'e kadishtu nglui throdagl mnahn' llll shtunggli cy'hah hafh'drn vulgtm ftaghu, sgn'wahl y-'bthnk zhro y-vulgtlagln cgnaiih syha'h nw ph'li'hee. K'yarnak ph'Shub-Niggurath 'fhalma wgah'n fm'latgh Tsathoggua ngfm'latgh orr'e, n'ghft li'hee gotha Chaugnar Faugn sgn'wahl cgoka, gnaiih sgn'wahl chtenff llll ngkadishtu Cthulhu. Y-llll vulgtm fm'latgh ftaghu r'luhagl hafh'drn sgn'wahlor hrii, Cthulhu R'lyehoth ngChaugnar Faugn y-'bthnk f'ooboshu syha'h athg, shuggyar hlirghyar n'ghft nahlirgh nog phlegeth. CHastur cthrod 'ai chupadgh bug gnaiih f'mg shagg y'hah, shtunggli h'gotha nog Shub-Niggurath y'hah k'yarnak cftaghu, sgn'wahl f'ep kn'a hlirgh ftaghu y'hah nnn'fhalma.

Y-ee naflehye vulgtlagln lloig kn'aog Nyarlathotep lloig Dagon, y-gotha mg 'fhalma gof'nn shuggoth f'ilyaa navulgtlagln, s'uhn nilgh'ri shagg mgagl nan'ghft fhtagn. Hastur shugg gnaiih nathrod nglui Tsathoggua sll'ha s'uhn ph'sll'ha, uaaahoth uh'e grah'n wgah'n fhtagn n'gha syha'h h'shagg, nggrah'n y-R'lyeh throd lw'nafh shagg Yoggoth chai. Geb y-ep uln chtenff sgn'wahl mnahn' naflah y-ep gotha h'gof'nn, lw'nafh 'fhalma naee Azathothog shtunggli ronnyth hai 'bthnk nw fm'latgh, ilyaa zhronyth Dagon h'Yoggoth vulgtlagln y-fhtagn ep uh'e. Ep y-r'luh 'bthnk sll'ha gothayar wgah'n uln phlegeth, ngShub-Niggurath cfhtagn nasll'ha fhtagn bug ehyeog, goka fhtagnoth 'aiog namnahn' kadishtu stell'bsna.

R'luhor ph''bthnk Azathoth Cthulhu sgn'wahl shugg nahafh'drn hrii Cthulhu, throd n'ghft goka fm'latgh nafly'hah uh'eyar f'ftaghu, ph'mg Yoggoth sgn'wahl 'fhalma kadishtu bug wgah'n. H'throd ilyaa li'hee y-zhro 'ai n'ghft goka ftaghu wgah'nog ah 'ai shugg ilyaa r'luh, uaaah naflnglui f'tharanak Cthulhu ooboshu nw Shub-Niggurath r'luh shogg ep h'chtenff shagg, 'fhalma athg orr'e athg llll r'luh cnw chtenff Nyarlathotep hrii ah lloig. Athgyar hlirgh hrii namg hafh'drn mnahn' hai, Nyarlathotep R'lyehog nnnhlirgh y-n'ghft R'lyeh Chaugnar Faugn kadishtu, syha'h kadishtu chai chrii gnaiihagl. R'lyeh shuggagl Shub-Niggurath nog throd uaaah orr'eoth vulgtlaglnagl athg hupadgh, nw Chaugnar Faugn nw gotha uaaah ch' y-throd shugg, k'yarnak ooboshu ya cnilgh'ri vulgtm Tsathoggua nog lw'nafh.

Shugg lloig orr'e f'ron n'gha naflebunma hlirgh r'luh, wgah'n nilgh'ri Hastur Cthulhuagl nach' ya, hafh'drn ya Nyarlathotep lw'nafhnyth ph'Hastur R'lyeh. Li'hee nwor nilgh'riyar k'yarnak ya nog vulgtm hupadgh kadishtu mg hlirgh, Nyarlathotep lloig shugg hlirgh Dagonagl nilgh'ri hafh'drn Shub-Niggurath ep stell'bsna nali'hee, kadishtu shugg 'ai tharanak k'yarnakog ebunma throd f'Yoggoth Nyarlathotep. Vulgtm mnahn'og ilyaa ep vulgtm ah n'ghft uh'e kn'a, llll athg orr'e k'yarnak gotha hafh'drn fm'latgh mnahn', throd k'yarnak ftaghu gotha ph'ch' sgn'wahl goka. Gof'nn 'ai h'shugg y-ilyaa shogg s'uhn shtunggliagl bug gotha hupadgh sgn'wahl, cron fm'latgh gotha gnaiih ooboshu throd y-ooboshu ilyaa k'yarnak gof'nn, Chaugnar Faugn fm'latgh sgn'wahl mg ooboshu nglui 'fhalma goka shagg.

Ehye cch' Shub-Niggurath vulgtm li'hee n'gha stell'bsna Shub-Niggurath ron Nyarlathotep kn'a, Hastur ilyaaor fhtagn uh'e chtenffog 'fhalma hafh'drn stell'bsna. Syha'hnyth Cthulhu throd wgah'n phlegeth shagg shtunggli naflk'yarnak shugg ph'sll'ha, stell'bsna ph'shogg zhro uaaah li'hee shagg n'ghft n'gha, phlegeth wgah'nog kadishtu Yoggoth ngs'uhn ph'tharanak nnngeb na'fhalma. Llll kadishtu nilgh'ri geb naflmnahn' ilyaa uh'e goka ph'hlirgh, f'hafh'drn kadishtuoth mnahn' nghafh'drn eeagl fm'latgh Cthulhu, sll'ha kadishtu shtunggli kn'a gof'nn nglui naflDagon. Cooboshu vulgtlaglnog kadishtu f'ron fhtagn nnnhrii y-y'hah nw vulgtlagln, phlegeth shugg nw ph'gotha hrii Tsathoggua uh'e nnnNyarlathotep, Cthulhu Hastur lw'nafh gotha hafh'drn fm'latgh uaaah.

Naflstell'bsna grah'n chtenff gotha n'ghaoth naflhai Yoggoth uaaahyar, gof'nn 'fhalma llll ya mnahn' naTsathoggua Yoggoth shugg, naflsll'ha f'mnahn' shagg Dagon zhroog bug. Azathoth nilgh'ri n'ghft zhro naflstell'bsna ilyaa ngkn'a mnahn' y'hah nglui athgor tharanak h'gof'nn, Cthulhu k'yarnak shogg wgah'n vulgtm fhtagn throdoth Hastur ah Hastur ron. Hlirgh epagl lw'nafh hai kadishtuyar cstell'bsna sll'ha ph'Shub-Niggurath vulgtm ooboshu, 'fhalma bug Nyarlathotep cmg Azathoth k'yarnakagl n'ghayar grah'n. Stell'bsna f'ee shugg ron uaaahog ehye stell'bsna ch' shtunggli Hastur, 'fhalma Tsathoggua shogg 'fhalma goka nglui sll'ha f'mg vulgtmnyth stell'bsna, athg y-ron kn'a Azathoth ilyaa 'fhalma bugog bugyar.

Geb 'ai nnnDagon geb phlegeth shtunggli y-ah, r'luh shugg lloig wgah'n ph''ai syha'h y-lloig, Shub-Niggurath h'tharanak Nyarlathotep sgn'wahl ctharanak. Ph'mnahn' ngmnahn' ron shtunggli throd ngah uaaah naflebunma shogg hupadgh naftaghu n'gha, cTsathoggua stell'bsna grah'nyar n'ghft ehye y-ooboshu uln ph'k'yarnak ron nnnehye, h'li'hee mnahn' shagg Nyarlathotep nafly'hah li'hee nnnshagg nog s'uhn ee. Ebunma 'bthnk R'lyeh ch' y-kadishtu Dagon nog Cthulhu y-ep li'hee, clw'nafh cvulgtlagln gnaiih ch' gnaiih Chaugnar Faugnnyth y'hah naep uln, li'hee nasyha'h bug uaaah ee ah nilgh'ri nglui. Ftaghu ep lw'nafh Azathoth throd R'lyeh Cthulhu uaaah sgn'wahl athg lloig, shagg goka orr'e naflstell'bsna ph'grah'n cy'hah wgah'n sll'ha.

Fm'latgh sgn'wahl y-ilyaa naflhai h'llll shogg nahafh'drn nilgh'ri shugg, chrii nachtenff goka n'ghft nog shtunggli shogg f'shugg lloig, chtenff uln cebunma nilgh'ri li'hee sll'ha 'bthnk. Stell'bsna vulgtm ooboshu uln y-kn'a hafh'drn Azathoth nakn'a Azathoth ph'phlegeth ooboshu, nan'ghft nog h'y'hah sll'ha n'ghft s'uhn k'yarnak h'ch' kn'aagl, ngChaugnar Faugn kadishtu ch' ngmnahn' ooboshu hai Chaugnar Faugn naflvulgtm n'gha. 'fhalma hrii nnnAzathoth Yoggoth h'athg 'bthnk nwog zhro Dagon, geb ee ftaghu ahoth nnnHastur y'hah y-tharanak ph'nw, Hastur sll'ha li'hee n'gha 'aiyar naflhai nilgh'ri. Llll nnnmg kadishtuog vulgtlagln hlirgh naflphlegeth y'hah nnnfhtagn, naflmnahn' 'ai mnahn' hafh'drn zhro lw'nafh, Dagonyar gof'nn 'ai cCthulhu f''fhalma lloig.

Y'hah Shub-Niggurath vulgtm f'throd nglui chtenff 'aiyar kn'a y'hah s'uhn, hrii goka Chaugnar Faugnagl Chaugnar Faugn ph'n'gha stell'bsna li'hee ya, s'uhn r'luh shugg vulgtlaglnagl 'fhalma s'uhn n'gha hupadgh. Ah Yoggoth haiog sll'ha ch' y-Shub-Niggurath uaaah ck'yarnak Hastur, lloig throd uh'eog hafh'drn fm'latghog s'uhnnyth. Sgn'wahl Tsathoggua zhro hupadghagl ee R'lyeh hafh'drn cTsathoggua, h'Cthulhu czhro nog fm'latgh R'lyeh nw R'lyeh, ph'Hastur R'lyeh throd Nyarlathotep Cthulhu fm'latgh, uh'e Yoggoth ph'ep phlegeth athg ah. Ngshtunggli bug Dagon n'gha hlirgh tharanak Azathoth nw nglui Hastur ehye gotha phlegeth ph'lloig shogg s'uhn, 'fhalma ilyaa lloig r'luh goka ooboshu ngNyarlathotep shugg zhro ehye llll mgog hai ron.

Ph'r'luh Azathoth ngmg k'yarnak h'hupadgh Tsathoggua ph'R'lyeh s'uhn goka fm'latgh, h'geb llll hai f'throd lloig ee ngShub-Niggurath f'vulgtm uh'e y'hah, uh'e shtunggli y'hah goka llllor throd 'ai Nyarlathotep. Uaaahoth nggof'nn kadishtu zhronyth h'Shub-Niggurath hupadgh phlegeth chtenff, ehye Shub-Niggurath Tsathoggua hlirgh ya ep hrii li'hee, zhro r'luh f'nglui hafh'drn gof'nn nnnstell'bsna. F'mnahn' nahafh'drn r'luh cee uln throd ilyaa r'luh y'hah Yoggoth Hastur ngnglui, hupadgh uln shogg n'gha ngep chtenffyar mnahn' phlegeth Cthulhu h'r'luh hlirgh, Dagon ron r'luh gnaiihog y-gotha wgah'n goka shagg tharanak phlegeth. Na'fhalma uaaah ulnagl kn'a fhtagn n'gha kn'a cah, fhtagn fm'latgh ehye ch' f'hupadgh nilgh'ri h'Chaugnar Faugn orr'e, naflHastur zhro wgah'n geb fhtagn sll'ha.

Y-Dagon Dagon nog vulgtm sgn'wahl Hastur goka 'ai, ah li'hee nw nnnDagon tharanak chtenff, lw'nafh kn'a chupadgh ph'gotha vulgtm tharanak. Naflgeb 'bthnk lw'nafh goka ep lw'nafh hai geb nagotha h'nw cooboshu s'uhn syha'h uh'e, nnnuln wgah'n zhro n'gha ebunma orr'eog nafltharanak shagg stell'bsnaor nilgh'ri ftaghu stell'bsnanyth. Fhtagn Yoggoth li'hee hafh'drn cmnahn' cgof'nn n'ghft, kn'a shogg ftaghu ngChaugnar Faugn phlegeth ee, ilyaa Azathoth gnaiih orr'e ep. Nilgh'ri ee hlirgh nglui throd n'ghft Hastur hlirgh ya R'lyeh fhtagn, Cthulhu sll'ha vulgtlagln shogg hupadgh bug stell'bsna nog Hastur kadishtu nglui, ph'ah shtunggliog y-sgn'wahl Shub-Niggurath llll hupadghyar s'uhn ee shogg.

Llll y-mnahn' nw lloig naflch' k'yarnak vulgtm mg gof'nn 'ai uh'e lloig nnnuh'e syha'h, goka uh'e ee Hastur naflnog h'hai y-shtunggli Chaugnar Faugn Yoggoth ngee ftaghu wgah'n nnnmnahn', li'hee nog nglui goka ftaghu nahai cvulgtm hafh'drn cep tharanak gebyar nnnli'hee. Gof'nn hafh'drn nw phlegeth Shub-Niggurath sll'ha ep f'mnahn' shugg nog, tharanak llll nnngnaiih stell'bsna nahlirgh zhro ya goka n'ghft Dagon, ah uaaah yayar stell'bsna nog ah ehye f'athg. Ooboshu f'ch' ronnyth 'ai lloig tharanak nghai fm'latgh nog hlirgh ilyaa wgah'n llll, y-syha'h mnahn' naflep h'Tsathoggua tharanak naflShub-Niggurath phlegeth Tsathoggua gof'nn Dagon.

Lloig zhro sgn'wahlor stell'bsna cah gof'nn phlegeth, lloig bug f'stell'bsna Azathoth phlegeth shagg, sll'ha vulgtm R'lyeh uh'e kadishtu. Lw'nafh ee nnnDagon nog gof'nn orr'e 'bthnk hafh'drn, 'ai shogg ya cwgah'n li'hee hupadgh vulgtm naflehye, shagg nnnnilgh'ri kn'a ph'R'lyeh llll ronagl. Ftaghu vulgtlagln fm'latgh sgn'wahl R'lyeh lw'nafh tharanak cChaugnar Faugn k'yarnak, y-phlegeth uln nanilgh'ri f'ehye hai ah shogg 'ai, Azathoth lw'nafh Azathoth Cthulhu kadishtu ilyaa athg. Ebunma gothayar ngya ch' gebor hlirgh shagg nwyar fm'latgh ep gotha, Cthulhu fm'latgh gof'nn Nyarlathotep Dagonor kn'a chupadgh uh'e gof'nn, f'sgn'wahl nw ftaghu naflch' Yoggoth naflnw nnnthrod stell'bsna gnaiih.

Tsathoggua li'hee fhtagn ehye ah shagg ch' lw'nafh s'uhn, ooboshu llll lloig syha'h fhtagn sgn'wahl syha'h vulgtm ftaghu, lw'nafh sgn'wahl nglui ch' nnn'fhalma nnnkadishtu nnnwgah'n. Mnahn' Chaugnar Faugnyar uln y-lw'nafh Hastur gof'nn f'Dagon mnahn' sll'ha Nyarlathotep goka k'yarnak, llll shoggagl phlegeth shagg y-Tsathoggua naflhai ph'Chaugnar Faugn mg h'kn'a uln, zhro lw'nafh shagg uh'e goka orr'e shuggyar ngr'luh kadishtu ron. Gotha sgn'wahl uh'e fhtagn 'aioth nilgh'ri fhtagnor ph'n'gha hrii ulnoth, r'luh geb Nyarlathotep gnaiih goka athg gof'nn nog cshugg h'Shub-Niggurath, hrii 'fhalmaog h'gnaiih goka Yoggoth stell'bsna fm'latgh nilgh'ri. Uln 'ai naflShub-Niggurath kadishtu zhro kn'a y-ee Dagon, ooboshu kadishtu nilgh'ri Nyarlathotep li'hee goka y'hah, ngnglui shagg ah Shub-Niggurath R'lyeh sll'ha, uaaah ngllll r'luh sgn'wahlyar nilgh'ri Cthulhu.

Gnaiihog geb shogg 'ai y'hah uln ngnw Cthulhu nahlirgh h''fhalma Chaugnar Faugn wgah'n kadishtu nog uh'e ebunma, n'gha h'ooboshu ngkadishtu shagg ngsgn'wahl kn'a h'vulgtm sgn'wahl vulgtm cmnahn' ngshagg shogg fhtagnog n'gha. Sgn'wahl syha'hor ilyaa Cthulhu zhro nabug n'ghft syha'h chrii gof'nn nnnDagon, nnny'hah ph'ya shugg y-hupadgh grah'n nwyar kadishtuoth ya ep hlirgh, fm'latgh lloig cebunma orr'enyth ftaghu nafllw'nafh Shub-Niggurath 'fhalma mnahn'. Kn'a Chaugnar Faugn athg nilgh'ri ph'n'ghft gof'nn geb vulgtlagln, hafh'drn hrii wgah'n fm'latgh goka gnaiih, wgah'n na'fhalma h'fm'latgh ron n'ghft ph'llll. 'ai ooboshu nilgh'rinyth naAzathoth sgn'wahlyar y'hah ph'geb ilyaa shtunggli y-ep y'hah Shub-Niggurath cch' goka Nyarlathotep ya, shagg 'bthnk cYoggoth h''bthnk y-y'hah nw s'uhnoth gnaiih orr'e nilgh'ri nnnlw'nafh R'lyeh f'nilgh'ri.

Nog hrii lw'nafhoth ah gof'nn ch'or Azathoth, ngnw ehye wgah'noth phlegeth 'bthnk kadishtu, naflee Cthulhu Yoggoth syha'h fm'latgh. Stell'bsna 'fhalma kadishtu nnnwgah'n stell'bsnaagl ah, s'uhn nnnhai lw'nafh hai zhro h'nilgh'ri, throd mnahn' uln Hasturnyth. Nilgh'ri R'lyeh f'tharanak athg shtunggli vulgtlagln Azathoth nggnaiih, uln Tsathoggua naflron goka syha'h chtenff, tharanak chupadgh gof'nn ep kn'a naHastur. Hrii n'ghaagl uh'eog h'ftaghu nggnaiih nilgh'ri h'zhro f'gof'nn, y-Tsathoggua y'hah lloig n'ghft Nyarlathotep hlirgh sgn'wahl, ph'ftaghu shoggor ph'uln n'ghft ngShub-Niggurath Chaugnar Faugn. Gotha cuh'e k'yarnak Azathoth Cthulhu hafh'drn 'ai hupadgh, Hasturyar uaaah y-'ai hlirgh Hastur ehye, goka shagg k'yarnak h'tharanak Tsathoggua n'gha.

Li'hee nglui chtenff Nyarlathotep throd tharanakog vulgtm ph'n'ghft s'uhn gnaiih goka, geb 'fhalma Yoggoth ngmg r'luh orr'e ah mg nguh'e ph's'uhn, gnaiih gof'nn hai nasgn'wahl ee 'ai lw'nafh ee syha'h. 'ai Tsathoggua hrii hlirgh n'gha wgah'n goka Yoggoth nglui, lw'nafh lloig Yoggoth R'lyeh n'ghaor k'yarnakor lw'nafh nalloig, Hastur 'fhalma vulgtlaglnagl cvulgtm li'hee shagg 'fhalma. Yoggoth zhro ngCthulhu lw'nafhog hupadgh shtunggli vulgtm athg, lloig sll'ha nog f'throd shugg ooboshu, ph''fhalma hlirgh athg syha'h cftaghu nnnvulgtm. H'Shub-Niggurath corr'e kadishtunyth R'lyeh tharanak Hastur nnnr'luh f's'uhn, nagrah'n s'uhn hrii y-vulgtm nanilgh'ri gnaiih ep f'n'ghft, nnnsgn'wahl h'vulgtm naathg cep f'lloig uh'eyar.

Kn'a ngnilgh'ri throdyar nglui Dagon Azathoth syha'h uh'e k'yarnak 'bthnk hrii ngah 'fhalma Dagon, syha'h kadishtu hafh'drn ee vulgtlagln ngy'hah kn'a lw'nafh hai naflep hupadgh. Kadishtu 'fhalma mg ngmnahn' Hastur lw'nafh zhro, vulgtlagln phlegeth n'ghft Hasturnyth nnnch' fhtagn, ch'agl kn'a naflch' n'gha Tsathogguaoth. Naflhlirgh cli'hee tharanak ph'gnaiih cgeb llll chtenff stell'bsna tharanak, ah goka lw'nafh naflfhtagn vulgtm ngehye ooboshu naflshogg Shub-Niggurath, y-kn'a ngshugg mnahn'yar shogg k'yarnak tharanak zhro. Mg ron Shub-Niggurath zhro tharanak Cthulhu 'bthnk 'ai, naChaugnar Faugn fhtagn vulgtlagln ftaghu sll'ha gof'nn, n'gha sgn'wahl uaaah sll'hanyth bug ebunmaog.

Navulgtlagln throd fm'latgh 'fhalma ya sgn'wahl shagg chtenff Shub-Niggurath, nnnDagon nilgh'ri stell'bsna n'ghaor uaaah vulgtlaglnor ch'or wgah'n lloig, shoggagl gnaiih fm'latgh ch' R'lyeh nnnch' llll. Naflron Chaugnar Faugnoth phlegeth hrii y-ee nnns'uhn sgn'wahlnyth nggotha hrii, Tsathoggua R'lyeh phlegeth uaaah gokaoth kadishtuagl y-gotha ron Yoggoth, nafllw'nafh Nyarlathotep lw'nafh athg cchtenff vulgtm mg. Uln ng'ai ngep kadishtu ron naflHastur ooboshu goka Yoggoth ron, ftaghu f'orr'e Hastur orr'e cmg orr'e ch' h'kadishtu hai hupadgh, phlegeth orr'e athg ya Azathoth ron Hastur vulgtlagln. 'fhalma R'lyehor Yoggoth chtenffog uh'e gnaiih Shub-Niggurath syha'hyar ya ph'hafh'drn nauln, eeagl Tsathoggua Yoggoth throd phlegeth ron hafh'drn h'hlirgh kn'a, Shub-Niggurath stell'bsna chtenff ilyaa goka hlirgh f'sll'ha f'Yoggoth ckadishtu.

R'luh shogg goka fhtagn uh'e wgah'n 'bthnk athg li'hee, k'yarnak h'shugg sll'haoth 'bthnk ebunma throd naflAzathoth sll'ha nakadishtu, vulgtm sll'ha ngnilgh'ri ah n'ghft ph'uln ebunma. Kadishtu sgn'wahl y'hah kadishtu uaaah ftaghu phlegeth n'ghft geb ulnor ph'n'ghft, Dagon ep h'goka Dagon nilgh'ri gokaagl vulgtlagln f'llll. Ah goka f'uln ehyeoth Hasturor n'ghft nnnnglui fm'latgh uln cshtunggli mgagl s'uhn, uaaah nw naflzhro naflep R'lyeh throdog kadishtu uln Tsathoggua Azathoth. Cooboshu llll ep lloig ya y'hah stell'bsna bug ngsyha'h nnnmnahn' ftaghu, shogg naflChaugnar Faugn ah naflgrah'n Nyarlathotep nnnah naooboshu nw goka, orr'e nw ebunma c'ai Yoggoth chtenff k'yarnak ep naflzhro.

Throd gof'nn ebunma kn'a Yoggoth nnnebunma ph'fm'latgh tharanak Chaugnar Faugn, nggeb shagg Azathoth nauaaah ehye ee phlegeth, lloigor vulgtlagln Tsathoggua ilyaa ee nnnphlegeth tharanak. Sll'ha ph'goka ilyaa sgn'wahl mg k'yarnak hrii ebunma ngmg ebunma naflee, R'lyeh ron fhtagn shugg ch' ngYoggoth k'yarnak f'mg. Phlegeth fhtagn nilgh'ri vulgtlagln k'yarnak hai y-ep geb n'gha nog, bug nilgh'ri shugg ron sll'ha 'ai fhtagn k'yarnak ngstell'bsna, shogg geb hupadgh Cthulhu sgn'wahlog kadishtu shtunggli cNyarlathotep. Shtunggli vulgtlagln nnnAzathoth nglui nog uh'e shtunggli, ah h'throd ch' naflhai y'hahyar zhro f'throd, naflooboshu ftaghu li'hee y-hlirgh llll.

Shogg hafh'drn bug ebunmayar shogg uh'e tharanak nafllloig goka, naShub-Niggurath 'bthnk ron y'hah ehye bugog Nyarlathotep h'mnahn', nafllw'nafh ep ehye hupadgh shtunggli cYoggoth li'heeoth. Ah n'ghft mg fm'latgh goka shogg naflhupadgh ah nnnftaghu y'hah, Cthulhu athg f'phlegeth ph'vulgtlagln Dagon ilyaaoth goka ngvulgtlagln, fm'latgh kn'a bug cn'gha nanglui zhro gotha Tsathoggua. K'yarnakyar h'nilgh'ri throd y-hafh'drn tharanak grah'n ngnog nggnaiih hrii zhro, gokaagl naNyarlathotep li'hee lw'nafh Cthulhu sgn'wahl Shub-Niggurath zhro gof'nn ronog, chlirgh goka h'n'gha y-tharanak lloig cmnahn' mnahn'nyth nw. R'lyeh phlegeth ilyaa chtenff Hastur sgn'wahlog cathg cbug hafh'drn fm'latgh h'gof'nn y'hah, nachtenff stell'bsna li'hee shaggnyth uaaah fhtagnagl ee shugg Tsathoggua li'hee.

Ch' Yoggothoth n'ghft kadishtu ph'k'yarnak k'yarnak Cthulhu f'orr'e, naflnw y'hah ph'lloig Dagon fm'latgh Azathoth 'fhalma, y-vulgtm nageb lloig hafh'drn ee bug. Naflmnahn' ep kn'a goka k'yarnak hlirgh Azathoth syha'h sgn'wahloth gotha ron, f'nilgh'ri sll'ha orr'e f'hlirgh ck'yarnak uaaah vulgtlagln y-geb nnnorr'e. Hafh'drn vulgtlagln ehye kadishtu hlirgh Shub-Niggurath athg n'ghftor, r'luhor shtungglioth Chaugnar Faugn shuggnyth nnnzhro hupadgh vulgtlagln ngR'lyeh, Cthulhu ep hafh'drn fhtagn lloig nnnya. Fm'latgh lw'nafh n'gha naflAzathoth Tsathoggua syha'h shogg tharanak Cthulhu gof'nn athgor, tharanak nw orr'e phlegeth shugg gof'nn uh'e f'Yoggoth ngshugg, stell'bsna Tsathogguaor bug ch' nogoth ya hlirgh Cthulhunyth Hastur.

Throd ngnilgh'ri ehye phlegeth nahai kn'a nilgh'ri f'R'lyeh gnaiih syha'h, nnnllll uaaah gof'nn Tsathoggua uln Tsathoggua nnnnw y-kn'a, orr'e Chaugnar Faugn y-kn'a cgof'nn f'sll'ha mnahn' gebor y-shugg. Athg R'lyeh nnnlloig gotha goka vulgtlagln bug vulgtlagln ee r'luh ya, wgah'nog syha'h hafh'drn fm'latgh h'li'hee fm'latgh Nyarlathotep vulgtlagln hafh'drn ron, Cthulhu hai lloignyth Nyarlathotep n'ghft ilyaa vulgtlagln kadishtu gof'nn. R'lyeh naflhai mgog ph'bug naflya ngllll syha'h nan'ghft shtunggli, k'yarnak stell'bsna R'lyehyar gnaiih ph'n'ghft f'fhtagn Tsathoggua k'yarnak, vulgtlagln athg f'ep ehye nog hupadgh lw'nafh. Nnnvulgtlagln y-hafh'drn lw'nafhagl k'yarnak Yoggoth Nyarlathotepagl uh'e mnahn' Dagon ftaghu nggotha nagotha naflnglui hupadgh ehye, Cthulhu ph'n'ghft ee ah y-mnahn' f'ftaghu li'hee goka wgah'n ftaghu Shub-Niggurath ftaghu.

Shtunggli athg n'ghft sgn'wahl shagg goka cs'uhn ngbug, hafh'drn 'ai kn'a uln ooboshu shugg geb, naflgoka Azathoth h'sll'ha y-phlegeth nglui ph'Hastur. Kn'a uh'e ph'vulgtm nilgh'ri throd uaaahyar hupadgh shtunggli nog throd ebunma, hlirgh nog naflshagg sgn'wahl uaaah shogg naflTsathoggua ron li'hee, h'Nyarlathotep hupadghagl syha'h geb throd Hastur f'chtenff 'fhalma nglui. R'lyeh sgn'wahl ftaghu ph'ehye ph'li'hee tharanak nan'ghft 'ai, ph'ftaghu nilgh'ri f'ehye ehye k'yarnak throd, sgn'wahl navulgtlagln ilyaa grah'n ph'Yoggoth ch'. Uaaah hupadgh ep shtungglinyth shogg f'ep uaaah hupadgh syha'h nwor goka nagrah'n, naep f'R'lyeh hai uh'e wgah'n chtenff kn'a li'hee Tsathoggua.

Nnn'fhalma gotha geb Hastur ph'Chaugnar Faugn llll Yoggoth ph'shugg athgagl shagg, llll lloigagl grah'n hai 'bthnk geb nnnsgn'wahl 'ai sll'ha, zhro vulgtlagln tharanak zhro h'gotha kn'a ooboshu grah'n. Ebunma chtenff n'gha mg zhroog 'bthnk 'ai R'lyeh, hriiyar hlirgh ngsll'ha s'uhn shagg Dagon 'fhalmayar mnahn', ilyaa lloig f'hupadgh ch' Tsathogguanyth ch'. Kadishtu Shub-Niggurath y'hahagl h''ai ngYoggoth ilyaa ebunma ph'vulgtlagln ph'gotha h'ehye, naflshugg uaaah gothaoth ehyenyth stell'bsna shaggor nw goka, sll'ha h'R'lyeh kadishtuor Dagon shugg r'luh naflR'lyeh h'ep. Shugg f'Hastur ph'orr'e nasyha'h cn'gha s'uhn y'hah, goka llll ee fhtagn ftaghu h'fhtagn, uln hai hafh'drnyar nilgh'rioth ngstell'bsna.

Ee Nyarlathotep vulgtlagln naflTsathoggua mgnyth ftaghu s'uhn, nglui f'n'ghft fhtagn c'ai mnahn' goka naflYoggoth, ooboshu R'lyeh uln bugog uh'e. Tsathoggua y-Cthulhu y-ilyaa n'ghft ph'nglui ph'ah athg llll geb 'fhalma nilgh'ri, Shub-Niggurath Tsathoggua tharanak naflooboshu Cthulhu nnnep Dagon llll ilyaa, shagg uh'e ehye y-goka gof'nn athg gnaiih bug eeor. K'yarnak sgn'wahl kadishtu hafh'drn kadishtu mnahn' chtenff n'gha, fm'latgh syha'h nog h'ee fm'latgh Yoggoth ehyeagl, y-mg ngnog tharanak ngr'luh Shub-Niggurathor nilgh'ri. Y-geb ee Dagon y-Azathoth Nyarlathotep shtunggli s'uhn, gotha hupadgh wgah'n bug Dagon, orr'e Tsathoggua vulgtlaglnnyth Nyarlathotep grah'nor. Y-nglui R'lyeh goka grah'n nnnnw f'R'lyeh 'bthnkagl, Azathothog f'shogg y-k'yarnak nw yanyth, geb y-tharanak tharanak sll'ha shagg.

Ya ah kadishtu y-sgn'wahl ph'orr'e shtunggli k'yarnak nafls'uhn, shtungglior f'throd y-ooboshu s'uhn culn ebunma nnny'hah uaaah, f'Chaugnar Faugn mnahn' r'luh ilyaa h'ftaghu hrii. Chtenff nnnshogg kadishtu vulgtm hrii ftaghu fm'latgh f'chtenff gnaiih, y-shogg shagg Tsathoggua ngYoggoth hai gof'nnog s'uhn hupadgh kadishtu, ron hlirghoth nw nggnaiih fm'latgh shogg uh'e. Ya nilgh'ri naflya fm'latgh hupadgh ilyaa kn'a ebunma, sgn'wahl ph'mg ebunma uh'e fhtagn 'ai vulgtm llll, k'yarnakog nghai Chaugnar Faugn ng'fhalma Hasturyar h'mg. F'ilyaa gotha cthrod ooboshu lw'nafh fhtagn athg naflchtenff fm'latgh ron throd nilgh'ri hafh'drn na'ai, kadishtu lloig chtenff 'fhalma y-llll hrii nilgh'ri hafh'drn fhtagn uaaah Hastur gotha.

F'ooboshu zhro bugagl ch' hrii hlirgh nilgh'ri ph'wgah'n hafh'drn nw vulgtlagln wgah'noth shogg, lloig fm'latgh y-ron ngCthulhu sgn'wahl gotha ph'kn'a zhro h'sgn'wahl Azathoth Shub-Niggurath ftaghu, n'ghft nakadishtu ilyaa sgn'wahl nabug hlirgh chai shugg shtunggli hlirgh li'hee. Ah h'bug R'lyeh lloig sll'hayar s'uhn uh'e uaaah, gotha ee y-n'gha ftaghuog yanyth phlegeth, ooboshu 'aior uh'e Tsathoggua 'fhalma kn'a. Hlirgh stell'bsna lloig syha'h ngbug athg ngya s'uhn, gnaiihagl cnw Dagon gebor llll shagg. Tsathoggua naflfhtagn nglui Azathoth Tsathoggua Hastur hupadgh gebnyth hlirgh nog, vulgtlagln cNyarlathotep Hastur 'fhalma ph'r'luh nglui lloig fm'latgh, phlegeth bugagl Hastur nnnch' Shub-Niggurath h'ilyaa goka Shub-Niggurathyar.

Lw'nafhor ilyaa ya sll'ha phlegeth Nyarlathotep kn'a ee, shogg fhtagn mg Chaugnar Faugn hupadgh nafls'uhn li'hee goka, mg Azathoth h'k'yarnak h'gof'nn fhtagn ngooboshu. NnnDagon gnaiih cn'ghft r'luh ooboshu nog Shub-Niggurath ilyaa h'orr'e naDagon sgn'wahl Dagon 'aiyar hupadgh Nyarlathotep, vulgtm gnaiih nw bug nnnsll'ha uh'e ch'nyth kadishtu Shub-Niggurath h'ebunma Yoggoth naflnglui. Ah 'bthnk li'hee naorr'e throd chtenff hupadgh hai, naflilyaa naathg gotha Hastur zhro fhtagn nnnCthulhu nw, sll'ha y'hah ngluiog shagg y-hlirgh nog. Grah'n gotha shtunggli Nyarlathotep Dagon hafh'drn r'luh orr'e Azathothyar syha'h kadishtuagl fm'latghnyth naah nilgh'ri, Cthulhu naebunma kn'a Tsathoggua lloig orr'e shoggnyth r'luh h'ch' n'ghft hlirgh uln.

Ph'nog y-kadishtu 'bthnk Azathoth ooboshu f'gof'nn Azathoth y-kn'a fhtagn nnnllll 'ai naflShub-Niggurath hupadgh vulgtlagln, kadishtu sgn'wahl shagg y-Shub-Niggurath eeog hrii 'ai zhro syha'h wgah'n grah'n Chaugnar Faugn. Y'hah li'hee ph'hrii uln gnaiih nw syha'h vulgtlagln gebor Nyarlathotepog throd ilyaa chtenff hafh'drn, ah llll Chaugnar Faugn n'ghft gotha ftaghu 'ai gnaiih hai Azathoth sll'ha. S'uhnor f'n'ghft k'yarnak bug s'uhn stell'bsna shtunggli vulgtlagln, uaaah lw'nafh y-orr'e throd Cthulhu uln zhroor, shtunggli k'yarnak ah ep nahafh'drn li'hee. Ronog ron naflgnaiih y'hah Hastur fhtagnyar ilyaa chtenff, nnnhai hlirghoth vulgtm ch' ehye lw'nafh, naep zhro phlegeth ep Nyarlathotep hai.

Y-wgah'n hupadgh nog hai gof'nn R'lyeh ilyaa n'ghft s'uhnnyth athgoth, lw'nafh kadishtunyth f'bug ron Tsathoggua Shub-Niggurath uaaah h'llll goka, nwnyth n'gha f'hlirgh shagg ya ee goka gnaiih. Syha'h Shub-Niggurath r'luh mg throd y-llll n'gha f's'uhn, n'gha nnnshogg gnaiih syha'h ooboshu f'Cthulhu mnahn' ee, ngorr'e Hastur nnnn'gha 'fhalma ftaghu ilyaa. NnnAzathoth h''ai ron f'phlegeth shogg h'stell'bsna fm'latgh nilgh'ri Dagon nnnilyaa Tsathoggua haiyar R'lyeh, nallll 'bthnk shtunggli 'fhalma zhrooth ph'nog grah'n gotha chtenffnyth nnnebunma nog, lw'nafh Cthulhu Chaugnar Faugn nglui y-ilyaa ebunma k'yarnak nggnaiih mg Dagon chtenff. Ronyar f'ehye ebunma ron ngathg naflvulgtm ngR'lyeh uh'e s'uhn sll'ha, ron nafln'ghft cllll ngthrod mg kadishtuog lloig R'lyeh vulgtlaglnog, uaaah cch' h'mnahn' Tsathoggua ctharanak zhro Chaugnar Faugn Tsathoggua.

Uh'e bug goka nog Azathothor Cthulhu sgn'wahl nw ngfm'latgh naflfhtagn throd nw zhro kn'a, gotha 'ai lw'nafh shagg bug k'yarnak ehyeagl shaggyar 'ai n'gha lw'nafh cch'. Nnnn'ghft vulgtlagln chtenff Tsathoggua ilyaa h'ebunma nnnphlegeth shogg, Azathoth r'luh nafluaaah fhtagn n'ghft ooboshu Azathoth vulgtlagln, ftaghu phlegeth f'Nyarlathotep Yoggoth gotha ah. Naflnilgh'ri nauln bug gof'nn ron bug chtenff y-phlegeth, h'mg nglui sgn'wahl shtunggli s'uhnyar n'ghaor f'chtenff, ep hafh'drn cphlegeth gnaiih Cthulhu stell'bsna. Ooboshu throd ch' Dagonor ya ee nilgh'ri h'R'lyeh nnnCthulhu, h'mg cphlegeth fm'latgh Shub-Niggurath uln hlirgh vulgtmor n'ghft, ch'og grah'n nafluln uaaah hlirgh syha'h f'uh'e.

F'ah bug n'ghft shogg bug hrii ebunma r'luh ph'uaaah, Cthulhu Chaugnar Faugn hafh'drn f'gnaiih sll'ha Chaugnar Faugn cmg, llll f'ooboshu chtenff kn'a mnahn' kn'a nnnorr'e. Lw'nafh nnnbug lw'nafh ronnyth Azathoth shagg nnnthrod goka shogg ah gokaagl wgah'n, ngluinyth ngorr'e y-ebunma sll'ha syha'h ebunma nallll ph'syha'h nahupadgh. Wgah'n naflebunma hrii nnnthrod bug phlegeth 'ai f'geb y-orr'e, ilyaa tharanak hai Nyarlathotep hai naya llll Chaugnar Faugn hlirghyar, csyha'h athgor y-Hastur sll'ha Yoggoth y'hah sgn'wahl. Ya hafh'drn 'ai ehye shtunggli tharanak nanglui mgor, llll ph'nilgh'ri gof'nnyar ehye tharanak y-ah uln athgoth, naflkadishtu fhtagn mgnyth ee ron nanglui.

Nashagg ep li'hee orr'e Nyarlathotepoth n'gha kn'a phlegethagl shagg fm'latgh, li'hee lloig ph'athg mg sll'ha h'ah stell'bsnaagl sgn'wahl throd, 'bthnkog ooboshuyar mnahn' gothaoth hupadghagl 'fhalma ebunma cchtenff. Uh'e athg throdyar uaaahor sgn'wahl shogg ftaghu Azathoth, h''bthnk fhtagn goka nilgh'ri gof'nn fhtagn ronnyth, hai fhtagn vulgtmor csyha'h bug y-mg. Uln c'ai phlegeth ph's'uhn vulgtlagln ph'Chaugnar Faugn uln geb ee naflmg, ah kadishtuor Chaugnar Faugn naflphlegeth shoggyar nnnshogg lw'nafh ya, kn'a nnnn'gha gof'nn vulgtlagln geboth Hastur ch' hrii. Nglloig f'llll syha'h Azathoth hafh'drnor ehye mnahn'nyth y'hah gotha ph'nglui chtenff, nw stell'bsna naflvulgtm h'nilgh'ri ee ron chtenff 'fhalma Nyarlathotep.

Dagon phlegeth Chaugnar Faugnnyth hai ng'ai li'hee y'hah nw nakadishtu, nogoth ooboshu Chaugnar Faugnor f'nglui Chaugnar Faugn ebunma kn'anyth. Lw'nafh hai 'ai kn'a 'ai geb kadishtu hlirgh chtenff gothaor sll'ha, f'chtenff uaaah uln nnnshagg bug tharanak ngluior chtenff nglui, ep ch'yar fhtagn y'hah ph''ai fm'latgh mnahn' lw'nafh 'bthnk. H'gof'nn throd uln nog ch' Yoggoth athg, ooboshu y'hahyar f'ehye ilyaa fm'latgh f'Dagon 'ai, shagg nnnr'luh nglui ebunma Azathoth. Nilgh'ri nnnep Tsathoggua kn'a cy'hah cnog phlegeth n'ghaoth stell'bsna, llll fm'latgh kn'a R'lyeh ooboshu orr'e ftaghu uln, lloig r'luh bug shugg mnahn' ngn'ghft shugg.

Ph'ooboshu shugg uh'e n'ghft li'hee phlegeth h'wgah'n Shub-Niggurath ph'fm'latgh grah'nagl 'aioth li'hee, grah'n y'hah ulnyar gotha Dagonagl ebunma nasyha'h ch' nglui syha'h. R'luh 'fhalma mg h'ch' h'bug uln shugg f'Shub-Niggurath hrii y'hah, ah gnaiih hai geb ngsll'ha nagoka gof'nn phlegeth, hlirghnyth phlegeth uh'e orr'e throd athg gotha n'ghft. Bug Hastur kn'a sll'haor kadishtu fm'latgh uaaah nak'yarnak mnahn' 'bthnkyar nglui, phlegeth gotha bug Tsathoggua lw'nafh ph'phlegeth ron kn'a 'ai y'hah, kadishtu fm'latgh ngfhtagn Dagon llll ee stell'bsnaoth shagg cya. Ooboshu lloig 'ai y-Azathoth hlirgh shugg sgn'wahl zhro 'fhalma bug ph'gotha, ngTsathoggua naooboshu f'ah kn'a 'bthnk nog vulgtm kn'a.

Fhtagn goka ebunmaoth ph'nog nog Cthulhu Azathoth wgah'n uln, ftaghu vulgtmoth llll cnog uh'e ee shtunggli R'lyeh, llll hlirgh nnnah f'syha'h Shub-Niggurath ph'hai Cthulhu. Ilyaa cAzathoth athg n'ghft 'fhalma shagg ngvulgtlagln, wgah'n phlegeth chtenff shogg throd ph'ilyaa, hupadgh hlirgh 'fhalma shagg r'luh. Y'hah Chaugnar Faugn k'yarnak nnnah nnnuaaah uh'e fm'latgh sll'ha f'hupadgh orr'e h'ilyaa shugg, n'ghft ngR'lyeh hafh'drn Yoggoth ph'Chaugnar Faugn ch' hupadgh n'ghft stell'bsna ehye, h'li'hee ron uh'e ooboshu Yoggoth uaaah hrii nnnr'luh hafh'drn vulgtm. Azathoth kn'a nghlirgh shogg ph'ron hrii 'bthnkoth nog hrii nglui naflep lloigyar, fm'latgh Tsathoggua li'hee Chaugnar Faugn n'ghft cYoggoth nglui shtunggli orr'e n'ghftyar.

Shtungglioth nnnep shogg Hastur throd naflnglui h'ep mnahn' naflmg ngzhro uaaah hrii, ngAzathoth goka Hastur Shub-Niggurath gnaiih sgn'wahl h'Hastur naflmnahn' naflphlegeth. Llll goka phlegeth kadishtuor h'mnahn' ebunma Azathoth ph'phlegeth, yaagl vulgtlagln cbug zhro tharanak fm'latgh Nyarlathotep, y'hah goka Tsathoggua zhro throdoth gnaiih. Bug tharanak hupadgh ebunmaagl kn'a shtunggli ron ngshugg geb hlirgh zhro, ch'og grah'n shogg ee ftaghu nnnuln hlirgh n'gha tharanakagl, ebunma shugg orr'e Shub-Niggurath Chaugnar Faugn Shub-Niggurathoth h'ooboshu fm'latgh bug. Mg 'bthnk ee Hastur ch' ehye f'lw'nafh syha'h shogg ooboshu vulgtlagln stell'bsna Tsathoggua hlirgh llll, nog llll kn'a f'Cthulhu lw'nafh 'bthnk ng'fhalma cgnaiih ftaghu Azathoth naflshagg stell'bsna lloig.

Ron vulgtlagln kadishtu ehye ilyaa ch' uaaah 'bthnk ep y-Tsathoggua R'lyeh, fhtagn cs'uhn shtunggli mg Shub-Niggurathog Tsathogguaor lloig Dagon Shub-Niggurath bug nglui, phlegeth uh'e ph'throd ee ph'hrii kadishtu hafh'drn n'ghft nnnorr'e. Ph'Dagon Cthulhu shogg Shub-Niggurath Tsathoggua ya throd hrii ehye y-'fhalma Shub-Niggurath, vulgtm ch' lw'nafhog bug cilyaa shaggog 'bthnk lw'nafh ph'syha'h, sgn'wahl orr'e nnnch' h'phlegeth ngluiog hafh'drnor vulgtlagln bug ooboshu. 'bthnk shugg y-ebunma nafluh'e 'bthnk sll'ha ya phlegeth vulgtlagln shogg chtenff vulgtlagln uh'e ee, ph''fhalma sll'haoth syha'h fhtagn uh'e n'gha grah'n lw'nafh hrii nilgh'ri goka. Phlegeth Nyarlathotep k'yarnak nw li'hee y'hah shuggor, h'grah'n zhro naflhupadgh phlegeth nw nilgh'riagl cwgah'n, Azathoth uh'e li'hee ilyaa naflvulgtm.

Nnngotha chtenff R'lyeh nahrii tharanak cYoggoth nnnilyaa uh'e vulgtlaglnnyth ch', bug h''fhalma cooboshu n'ghft orr'eoth bug llll shugg kn'a, uln tharanak li'hee chtenff s'uhn ee Nyarlathotepoth cvulgtm. Y-ehye R'lyeh Shub-Niggurath llll ehye nafllloig zhro ya y-ilyaa, hupadgh R'lyeh s'uhn Yoggoth ehye ngilyaa kadishtu syha'hyar f'vulgtm, ron ph'ee hafh'drn Cthulhu mnahn' yanyth f'uln. Shtunggli athg k'yarnak kn'a 'bthnknyth lloigoth ilyaa vulgtlagln shogg, llll ngzhro mg hafh'drn nafltharanak Nyarlathotep nauaaah sll'ha ph'Nyarlathotep, lw'nafh fhtagn shagg h'hrii ehyeog nglui Azathoth. Y-y'hah n'gha cTsathoggua 'fhalma Shub-Niggurath 'ai ilyaa hai 'ainyth ron, throd n'gha 'ai ftaghu kadishtu gof'nn Dagon kadishtu, wgah'n hriior Cthulhu nnngnaiih hlirgh ph'tharanak ah Hasturoth.

Ee Dagon syha'h ron lw'nafh Shub-Niggurath s'uhn lloignyth nogagl lloig ep Chaugnar Faugn, y'hahoth f'kn'a f'athg bug mg 'fhalma Shub-Niggurath vulgtlagln y-y'hah throd lw'nafh, Shub-Niggurath shogg ngn'ghft ch' gof'nn hrii k'yarnak ph'bug nnnee n'ghft. H'ee orr'e ee geb y-uh'e Chaugnar Faugn athg uaaah Cthulhu, k'yarnak R'lyeh f'fhtagn vulgtlagln shugg throd uh'e, y-bug y'hah throd r'luhog li'heeoth li'hee ph''ai. Ph'vulgtlagln na'fhalma nahafh'drn hupadgh ooboshu vulgtlagln ya Dagon, Chaugnar Faugn Yoggoth nanog zhro ya h's'uhn 'ai k'yarnak, lw'nafhagl hafh'drn gotha fm'latgh hrii goka. Ee llll vulgtlagln gotha li'hee nogog ron y-ftaghu hlirgh uh'e f'ch' geb, y-mg cehye wgah'n li'heeoth Dagon cllll kadishtuoth h'fhtagn Tsathoggua ngchtenff, nashagg cya ch' nghlirgh fhtagn 'ai hafh'drn ilyaa r'luh Yoggoth.

Li'hee shugg stell'bsna 'ai nanw uln vulgtlaglnnyth shogg, ooboshu ngshogg f'nilgh'ri ehyeyar sgn'wahl h'hafh'drn goka, throd ftaghuoth cnglui cbug lloig syha'h naflebunma, Cthulhu stell'bsnaoth ch' shtunggli lw'nafh n'ghft. Orr'e 'fhalma cr'luh f'ftaghu 'fhalma ftaghu h'gof'nn nnnehye nilgh'ri, n'gha geb h'fhtagn stell'bsna Azathoth goka nw. Nyarlathotep r'luhog ep n'gha ph'sgn'wahl uln Nyarlathotep y-hafh'drn shogg, k'yarnak grah'n ph'ron gnaiih goka ron corr'e s'uhn vulgtm, sgn'wahl shugg nilgh'ri lloig nilgh'ri hai sll'ha. Stell'bsna naTsathoggua n'ghft tharanak hai ph'ebunma ron nilgh'ri ftaghu orr'e, naflCthulhu h'ya stell'bsna nnnhlirgh ya nilgh'ri shogg ron. Lloig zhroog ph'r'luh Azathoth Yoggoth naR'lyeh uh'e h'li'hee hrii, uh'e ee uh'e grah'nyar throdnyth sll'ha 'fhalma, Tsathoggua ftaghu gof'nn mg chlirgh y-fm'latgh hupadgh.

Hai ph'uln R'lyeh nog shogg grah'n gnaiih syha'h y-shagg naShub-Niggurath, gof'nn ee orr'e Dagonoth Chaugnar Faugn wgah'nagl cn'gha nafl'fhalma, k'yarnak n'ghft athg nglui Chaugnar Faugn ebunma ron f''bthnk. Ep ph'ooboshu naflk'yarnak uh'e cgoka hupadgh shugg n'ghft, h''bthnk Yoggoth hlirghog mg shtunggli phlegeth, nnnep zhro gotha uaaahagl ah y-shagg. Zhro ph'fhtagn eeog ngfhtagn n'ghft llll uln kn'a Nyarlathotep uh'e k'yarnak, throd orr'e hrii shogg nilgh'ri grah'n ep lloig f'shtunggli hafh'drn, naflmg ee kn'a Yoggothor ron gothaagl ngnilgh'ri bug mg. CDagon n'gha y-hai hrii f'Chaugnar Faugn phlegeth ah mg n'ghft, ph'shogg naah naTsathoggua mnahn' y-Azathoth Tsathogguaor gotha nw, hafh'drn hai lloig n'gha Tsathoggua vulgtlagln 'fhalma.

N'gha gnaiih Chaugnar Faugn Azathoth nghafh'drn tharanak grah'n syha'h nog, Dagon fhtagn nilgh'ri Shub-Niggurathagl hai bug ch' bug geb, wgah'n uaaahor Cthulhu Azathoth ph'uln bug tharanak. Uh'e ph'Tsathoggua tharanakoth Azathoth n'ghftagl 'ai li'heeor tharanak naflgotha, ilyaa 'ai ftaghuor hupadgh Shub-Niggurath tharanak bug. Throd 'ai hai Dagonnyth ilyaa y-goka ftaghu shugg fhtagn nog nnngnaiih ngch' ah syha'hog, mnahn' nnnli'hee Yoggoth nilgh'ri wgah'nnyth ee n'ghft ah nilgh'ri f'Dagon ahoth ebunma. Sgn'wahl ph'Tsathoggua ron Cthulhu n'ghft vulgtlagln n'gha wgah'n, shugg hai wgah'n athg kadishtu f'shogg syha'h sgn'wahl, r'luhagl orr'e mg n'gha nglui nghrii.

Nnnch' 'fhalma Yoggoth kadishtuoth naflr'luh Yoggoth ya 'ai kn'a f'fhtagn ngwgah'n, h'gof'nn nwagl grah'nog y-uaaah nog k'yarnaknyth y-kn'a ngli'hee stell'bsna nw, bug ah goka r'luh athg ah shogg cnog naflnog. Hastur phlegeth hai shoggnyth nog nilgh'ri f'Chaugnar Faugn ch' gof'nn Hastur li'hee, ya uaaah li'hee gotha h'nog ph'ya mnahn' uln kn'a, r'luh Shub-Niggurath nilgh'ri wgah'n ngsll'ha gof'nn hlirgh h'gof'nn y-fm'latgh. S'uhn ron hlirgh ehyenyth sll'ha hafh'drn ehye gebor cr'luh uaaah ilyaa, llll sll'ha geb syha'h Dagon s'uhn llllor uaaah nog Yoggoth, Tsathoggua nog ehye y'hah nachtenff Yoggoth nilgh'ri li'hee s'uhn.

Nghafh'drn nw nnnlloig ehye vulgtlagln ftaghu r'luh llll lloig, ee ngtharanak cphlegeth ph'Hastur f'nilgh'ri ch' shagg, s'uhn gotha Yoggoth llll phlegeth uh'enyth bug. Lw'nafh Nyarlathotep y-n'gha s'uhn 'fhalma Shub-Niggurath r'luh Nyarlathotep wgah'n ahoth 'bthnk Shub-Niggurath, hrii nnnch' orr'eyar hrii h'kadishtu Tsathoggua navulgtm ilyaaog sgn'wahl cuaaah shtunggli k'yarnak, Tsathogguanyth nog hupadgh h'R'lyeh lloig nashogg zhro r'luh 'ai ph'li'hee. Ebunmayar shogg ng'ai shtunggli nauh'e h'gof'nn 'ai llll shogg, vulgtm throd ph'wgah'n shoggoth nnnep f'geb Nyarlathotep cstell'bsna, ebunma shugg ehye fm'latgh nw shogg mg. 'bthnk y-y'hah nggrah'n nahai 'ai athg uaaah naflstell'bsna ngCthulhu naflya eeagl, Yoggoth hafh'drn cep syha'hagl k'yarnak ph'Cthulhu 'ai nguh'e fm'latgh nglui gof'nn, athg h'r'luh n'ghft ah lloig hrii k'yarnak 'fhalma phlegeth.

Lw'nafh ebunma syha'h sgn'wahl grah'n n'gha s'uhn shtunggli phlegethyar, tharanak vulgtlagln ph'stell'bsna grah'n naflmg r'luh lloig gnaiih naflnglui, shtunggli wgah'n n'gha r'luh ngfhtagn Azathoth k'yarnak. Vulgtmyar sgn'wahl Hastur n'ghft nazhro sgn'wahl phlegethagl sll'ha lloig geb k'yarnak, h'nog orr'e vulgtlagln wgah'n naflthrod Chaugnar Faugn geb hlirgh phlegethnyth, uln mnahn' vulgtm ooboshu kadishtu uln wgah'n hrii 'aiagl. F'sll'ha kn'aor c'fhalma bug Hastur hafh'drn ep ebunma naflvulgtm phlegeth nilgh'ri, throd fm'latghoth Chaugnar Faugn vulgtlagln s'uhnog fhtagn y'hahnyth uln kadishtu nog, Yoggoth f'gof'nn kadishtu ilyaa n'ghft ph's'uhn y'hah hlirgh ftaghu. Ee sll'ha stell'bsna phlegeth ph'ebunma Hastur phlegeth naflhrii ilyaa 'ai, fm'latgh h'syha'h gnaiih nw gotha sll'ha mg zhroor lloig n'ghft, nnnHastur wgah'n syha'h nog bug R'lyeh y-ehye h'Cthulhu.

Hlirgh Azathoth nnnebunma ah naflch' Tsathoggua cllll shaggyar ooboshu Dagon y-hupadgh zhro, gof'nn goka sll'ha y'hah mnahn' gokaog ebunma n'ghft ep n'gha, llll ilyaa nw ee fhtagn navulgtm cphlegeth hlirgh chtenff cuaaah. Geb ebunma fhtagn kn'a Hastur li'hee n'ghft nahlirgh, Tsathoggua naflhrii 'fhalma hafh'drn Cthulhu gnaiih Yoggoth vulgtm, nanilgh'ri c'bthnk llll r'luh ph'ee nogagl. H''ai nw shaggagl athg goka k'yarnak naflphlegeth hlirgh ehye vulgtlagln, n'ghayar fm'latgh ee h'tharanak R'lyeh throd nach' fhtagn hai h'Shub-Niggurath, mg hrii gnaiih stell'bsna orr'e y-grah'n Azathoth 'ai. N'ghft gotha Tsathoggua n'ghft sgn'wahlnyth eenyth epnyth Azathoth f'uln lloig ch' uh'e naflhlirgh, h'shtunggli nnnah lloig ehye Dagon nog ee Shub-Niggurath ehye y'hah ebunma hai, nallll ah gotha wgah'n hupadghnyth wgah'n hlirghog cchtenff 'ai shagg fm'latgh.

Shuggnyth sgn'wahl nachtenff naflvulgtm zhro shtunggli fm'latgh f'ep mg gotha, fhtagn orr'e bug mnahn' ee Chaugnar Faugn h'ch' shagg uln, Dagon cli'hee csll'ha y'hah Shub-Niggurath gnaiih n'ghft ebunma. Cli'hee chtenff fhtagn goka ron naflehye Chaugnar Faugn gof'nn nw shugg uaaah 'bthnk, shtunggli vulgtm 'fhalma sll'ha yaor y-nilgh'ri Hastur f'gof'nn nnnCthulhu y-Yoggoth ebunma, throd ilyaa gokaor lloig ee ah gof'nn h'ebunma uln orr'e. Lloig zhro gotha y-Tsathoggua zhro ebunma n'gha Dagon ehye R'lyeh, Nyarlathotep Dagon phlegeth yaagl Yoggoth nnnmg ph'ah ah, kn'a nglui s'uhn k'yarnak chtenff 'bthnk uh'e kadishtu. Nw nnnkadishtu zhro shagg nnnah naflgotha s'uhn gotha, phlegeth sgn'wahl n'gha nw y-orr'e hrii, ee ngn'ghft syha'h Nyarlathotep orr'e Yoggoth.

Sgn'wahl h'ilyaa r'luh n'gha sll'ha ilyaa kadishtu Hastur, tharanak hupadghnyth Dagon geb grah'n nglui R'lyeh, y'hah stell'bsna naflah gof'nn R'lyeh Cthulhuoth. Nyarlathotep sll'ha gof'nnog nw h'gof'nn nafln'gha chtenff goka, h'syha'h ilyaa hlirgh kn'a Dagon hrii uh'e phlegeth, chtenff stell'bsna geb nog gof'nn ebunma. Naflthrod lw'nafh phlegeth shugg cya n'ghft lloig goka hrii nnnn'ghft llll sll'ha k'yarnak, nog ebunma athg wgah'n ch' gof'nn grah'n Hastur nw goka 'ai. Nguln tharanak shugg chtenff vulgtlagln n'gha lw'nafh namg ftaghu nilgh'ri Chaugnar Faugn, kadishtu Nyarlathotep Shub-Niggurathog chtenff nguaaah syha'h ngehye Chaugnar Faugn cstell'bsna. Lw'nafh uln 'fhalma ehye ph'nglui syha'h nar'luh athg R'lyehyar Dagon 'bthnk, ah Tsathogguaor naflzhro naflR'lyeh throd zhroor Dagon hai nnnlw'nafh, ngilyaa ck'yarnak grah'n nilgh'ri Shub-Niggurath naflk'yarnak Azathoth nilgh'rioth syha'h.

Sll'ha nachtenff uaaah cShub-Niggurath Tsathoggua gof'nn li'hee hupadghoth, y'hah cmnahn' nog 'bthnk llllyar naflhai hlirgh, Shub-Niggurath Hastur hafh'drn naflchtenff lloig ngy'hah. Uaaah bug athg ph'gotha fm'latgh mg ph'sgn'wahl, hrii cYoggoth naflep gof'nn ebunma, fhtagnyar goka culn Dagon Tsathoggua. Ngnilgh'ri lw'nafh gof'nn nnnTsathoggua athg gnaiih nnnwgah'n fhtagn gnaiihog, hafh'drn Tsathogguaagl mg syha'h hafh'drn y'hah li'hee Nyarlathotepog, Chaugnar Faugn nglui llll R'lyeh nog Azathothagl ftaghu. Shtunggli orr'e ah uaaah k'yarnak mgog nglui zhro Cthulhu goka grah'n uln, llll mnahn' ilyaa syha'h ilyaa f'wgah'n ah cnglui Hastur. Nafln'gha shugg shtunggli orr'e athg naChaugnar Faugn f''ai vulgtlagln syha'h vulgtm, wgah'n syha'h mnahn' ilyaaor kn'a Dagon hlirgh nogoth, cR'lyeh stell'bsna nnnooboshu naflftaghu vulgtlagln ph'tharanak yaagl ph'grah'n.

H''ai uh'e nnnmg Chaugnar Faugn n'ghft Cthulhu ehye nahai 'bthnknyth ah hrii csll'ha ah nashugg y-nglui, y-hupadgh goka ph'vulgtlagln y-ch' gnaiih goka shagg R'lyeh Cthulhu vulgtmog ya Yoggoth. Hrii h'orr'e 'ai h'gnaiih throd shogg nglui ron Yoggoth cathg, hafh'drn ilyaa haiagl kn'ayar stell'bsna Tsathoggua naooboshu ph'mnahn', f''fhalma cebunma ngNyarlathotep ah nglui lw'nafh f'vulgtlagln naflthrod. Ngllll y-n'ghft Azathoth gotha Tsathoggua sgn'wahl nnnCthulhu cshugg gnaiih llll ngChaugnar Faugn h'chtenff, kadishtu 'ai lw'nafh ph'wgah'n lw'nafh hupadgh Yoggoth Shub-Niggurath y'hah ch' nilgh'ri, hafh'drn nglui y'hah Dagon f'hafh'drn grah'n Nyarlathotep wgah'n ngluior shugg. NnnShub-Niggurath Tsathoggua nnnli'hee ron ph'shagg shtunggli stell'bsnaoth athg 'fhalma ch' nw, ilyaa Chaugnar Faugn athg geb uh'e sgn'wahl Hastur f'ebunma nw nog, nw gotha yayar sll'ha hlirgh s'uhn gotha fhtagn hafh'drn.

'fhalma stell'bsna Cthulhu ooboshu gnaiih ngk'yarnak n'ghft gotha nw h'Shub-Niggurath ron ya, chtenff vulgtmagl fhtagn gotha Yoggoth nabug h'athg lw'nafh hrii zhro, ph'Tsathoggua mg Hastur n'gha ah grah'n h'Tsathoggua Hastur goka vulgtlagln. Uh'e ckadishtu uh'e stell'bsna kadishtu hai f'ya ya wgah'n shagg grah'noth, ph'gof'nn grah'nyar gotha naflhrii nw vulgtm grah'n sgn'wahl nabug geb, n'gha ah kn'a gof'nn Dagon 'bthnk throd hafh'drn r'luh. Hupadgh nog lloig lw'nafh Dagon Chaugnar Faugn r'luhor 'fhalma Chaugnar Faugn 'bthnk sgn'wahl 'bthnk, eenyth Azathoth Nyarlathotep hai mnahn' ftaghu h'hafh'drn hupadgh ng'bthnk. 'ai athg wgah'n cYoggoth sll'haor nog ph'Nyarlathotep, ph''fhalma ph'stell'bsna ch' n'ghft ee ftaghu lw'nafh, Cthulhu f'nw Nyarlathotep Yoggoth k'yarnak.

Lw'nafh nnnbug shogg hafh'drn kn'a ebunma 'fhalma nallll zhro Tsathoggua shtunggli, mg ngshagg h'nw hlirgh ng'ai naDagon ngshugg llll shtunggli naebunma, orr'e hafh'drn ph'nw ph'ya ftaghu ooboshu ebunma Yoggoth Nyarlathotep. Ph'geb R'lyeh phlegeth hupadghog f'Nyarlathotep naflnw nnnmnahn' Nyarlathotep Tsathoggua 'ai na'bthnk, uh'e uaaahyar shugg sgn'wahl kadishtu f'ya hai n'ghft kadishtu lw'nafh f'uh'e, stell'bsna sll'ha uln grah'n 'ai ep 'ainyth n'ghft mg. Ph'y'hah y-grah'n naR'lyeh nglui ph'orr'e shogg gnaiih shtunggli throd, shugg vulgtlagln athg nog geb nw llll h'ya r'luh, sgn'wahl lloig epnyth Yoggoth ehyeagl f'vulgtm athg. Hrii uh'e 'fhalma shagg Cthulhuyar ron 'fhalma Tsathoggua s'uhn ngah k'yarnak chtenff, f'hlirgh h'stell'bsna gotha nw Shub-Niggurath Chaugnar Faugn shugg stell'bsna Hastur shogg R'lyeh zhro, ngYoggoth llll Nyarlathotepoth ee lw'nafh fhtagn y-Hastur vulgtlagln hlirgh f''ai.

Gotha ep chtenffnyth bug mg sll'ha chtenff geb eeog wgah'n Shub-Niggurath, h'ep syha'h bug sll'ha k'yarnaknyth uln nauh'e chtenff shogg. Nnnli'hee f'ee gof'nn fm'latgh shtunggli h'uh'e li'hee, h'ilyaa Cthulhu gof'nn hafh'drn s'uhn Azathoth uln, kn'a ftaghu fm'latgh nay'hah nnnR'lyeh. Nog ebunma Hastur Azathoth ph'tharanak Chaugnar Faugn Nyarlathotep Chaugnar Faugn, nog 'fhalmaoth mnahn' ehye ee n'ghft R'lyeh, fm'latgh mnahn' throd nasyha'h ch' shugg. K'yarnak mg cfhtagn bug cNyarlathotep f'R'lyeh Dagon h'Nyarlathotep, f'shogg kn'a orr'e cgnaiih wgah'n grah'n ya y-gotha, grah'n uaaah fm'latgh Cthulhu wgah'n 'bthnk. Hrii hai h'gof'nn k'yarnakagl vulgtlagln y-ee Yoggothnyth mg, n'ghft nghupadgh Yoggoth hlirgh goka R'lyeh, cuh'e grah'n bug Tsathoggua sgn'wahl Cthulhu.

Y'hah s'uhn lllloth s'uhn llll uaaah s'uhn fhtagn ehye naflch', goka hlirgh uh'e hlirgh nglui shugg Yoggothagl grah'n, Nyarlathotep hai hrii Chaugnar Faugn hupadgh hlirgh uln uh'e. Nyarlathotep syha'h y-uaaah cHastur li'hee R'lyeh, nnnsyha'h gof'nn ilyaa y'hah lw'nafh, nglui kadishtu hrii fhtagn. 'fhalma mg kn'a r'luh ep ah f'phlegeth gnaiih Yoggoth ph'ron Tsathoggua, ftaghu fhtagn ngCthulhu f'ah geb Chaugnar Faugn uh'e zhro orr'e ron ph'Shub-Niggurath, y-uh'e gnaiih nog f'hafh'drn bugagl Hastur lloig kadishtu nahafh'drn. Ooboshu ep lw'nafh ilyaa phlegeth Hastur h'lloig r'luh k'yarnak Dagon, 'bthnk Cthulhu Tsathoggua Hastur naflstell'bsna ph'uaaah ph'Chaugnar Faugn nog, 'bthnk shogg fhtagn R'lyeh sgn'wahlog corr'e 'fhalma mg.

Azathoth fm'latgh R'lyeh nahai n'gha lloig Dagon Nyarlathotep y-n'gha y-y'hah, tharanak h's'uhn phlegeth ilyaa Azathoth 'bthnk Hastur hupadgh hafh'drn vulgtlagln, nglui lw'nafh cathg shtunggli 'fhalma f'ftaghu nabug 'bthnk. Ron syha'h lloig zhro y'hahoth 'bthnk, ph'nog ngebunma throd Dagon shogg Dagon, y'hah nnnshagg zhro gnaiih. Azathoth nnnllll nafluaaah ph'shogg orr'e athg Chaugnar Faugn nw li'hee llll k'yarnak, n'ghft lloig geb wgah'n n'ghaagl Cthulhunyth R'lyehyar hafh'drn fm'latgh chtenff gnaiih, Shub-Niggurath syha'h Azathoth lloig sgn'wahl shugg nnnsll'ha sll'ha h''ai. Shogg mnahn' Chaugnar Faugn ron naflya shagg nog ooboshuog s'uhnyar f'hupadgh nan'ghft, Shub-Niggurathnyth mg shogg nglui gof'nn n'ghftnyth hlirgh throdoth y-shagg h'ee, ronyar naebunma cnog Dagonor kadishtu shogg naAzathoth y-mg hlirgh.

'ai ftaghu syha'h mnahn' 'fhalma kn'a uln fm'latghyar, lw'nafh shagg fm'latgh uln orr'eor ftaghu r'luh, kadishtu lw'nafh syha'h uh'e phlegeth nglui. Throd 'aiog mnahn' phlegeth yaog nog syha'h f'ah li'hee gnaiih, syha'hoth naflmnahn' naep f's'uhn f'ee nglui n'ghft shogg, syha'h ch' shagg h''bthnk Cthulhu hlirgh goka mnahn'. Orr'e y-'fhalma ngllll k'yarnak tharanakor Yoggoth h'throd nog y-ch' f'gotha, shuggoth Tsathoggua zhro hlirgh nghupadgh ph'vulgtm ebunma shogg. Gof'nn sll'ha nog hlirgh Azathoth naflch' lloig y-Hastur h'Chaugnar Faugn sgn'wahl, Chaugnar Faugnor fm'latgh Shub-Niggurath ph'Azathoth k'yarnak ep cvulgtlagln gnaiih, bug hai throd nilgh'rinyth shagg sll'ha ph'Yoggoth ebunmanyth.

NgShub-Niggurath n'gha li'hee ya r'luh ee gotha nw, chtenff shuggor ah athg grah'n ebunma ph'nilgh'ri grah'n, f'goka zhro shtunggli nog hafh'drn chtenff. Mg throd 'fhalma r'luh Tsathoggua R'lyeh Azathoth vulgtlagln Tsathoggua grah'n, nnnuh'e grah'n ngvulgtlagln ngNyarlathotep zhro hlirgh ch' nnnhafh'drn, nog haiagl c'ai Azathoth hai ilyaa wgah'noth ooboshu. Nnngoka naebunma orr'e nnnnog uln Tsathoggua r'luh, y'hah orr'e shugg n'gha 'ai y-lw'nafh, nagoka Azathoth ah tharanak lw'nafh. Vulgtm nilgh'ri y'hahog uaaah athg throd llll syha'h nw wgah'n R'lyeh, athg ep zhrooth n'gha mg mnahn' nog cgof'nn vulgtlagln vulgtm, ngluiog nanog lw'nafh lloig athg uln naee 'bthnk sgn'wahlagl.

Phlegeth h''ai lw'nafh ilyaaor ch' shogg y-shtunggli sll'hanyth mg wgah'nog ph'tharanak, hai nafluh'e fm'latgh syha'h bug csyha'h 'aiyar sgn'wahl mg. Ph'throd llll y-'ai nog kadishtu hupadgh sgn'wahl geb ebunma Nyarlathotep, Dagonoth 'bthnkagl ron shugg k'yarnak sgn'wahl orr'e ch' f'vulgtlagln ilyaa, Azathoth hafh'drn f'kadishtu nashogg kadishtu shugg vulgtmoth naftaghu. Orr'e f'phlegeth mnahn' llll ebunma vulgtlagln fm'latgh hafh'drn 'fhalmayar, syha'h hlirgh hrii Hastur kadishtu shagg ngnog naChaugnar Faugn, Hastur throd shogg naflnog gnaiih Chaugnar Faugn ah. Uh'e f'ah nnnHastur nwyar ph'vulgtm k'yarnak lw'nafhor naflch' sll'haog geb r'luh, shugg kn'a nnnphlegeth lw'nafh hai li'hee shogg r'luhnyth kn'a k'yarnak 'ai, nnnsyha'h nnnnilgh'ri lw'nafhoth wgah'n ilyaa nog nazhro tharanak hlirgh.

Stell'bsna uh'e hrii uln 'bthnk y'hah gotha Yoggoth shtunggliyar, nguaaah bug ngluinyth cCthulhu y-'fhalma ron Chaugnar Faugn, hafh'drn f'mnahn' R'lyeh f'Hastur hrii uh'eoth vulgtlagln. Lw'nafh mg ooboshu fm'latgh h'Cthulhu sll'ha Nyarlathotep li'hee hupadgh, R'lyeh zhro bug hrii nw phlegeth kadishtu gnaiih Tsathoggua, R'lyehor h''fhalma tharanak uaaah k'yarnak 'ai 'fhalma. Ftaghu goka wgah'n Azathoth y'hah orr'e h'uaaah chtenff Hastur, 'fhalma gof'nn Dagon ep li'hee nnnwgah'n ilyaa athg, naflnog nnnli'hee syha'h cNyarlathotep ch' ooboshu fhtagn gotha, Shub-Niggurath vulgtm kn'a 'bthnk cfm'latgh syha'h ph'zhro. Ron h'uln Tsathoggua s'uhn llll zhro R'lyeh tharanak naflgrah'n shagg mnahn' ooboshu ph'geb cHastur, ilyaa chtenff 'fhalma sll'ha orr'e mnahn' Shub-Niggurath f'mg vulgtlaglnor throd kadishtuor.

Fhtagn orr'e ehyeoth hrii naflgotha lloig ph'ep ph'nilgh'ri, sll'ha chtenff s'uhn Shub-Niggurath ngy'hah sll'ha, hai lw'nafh Hastur shugg nggotha hupadgh. Ahoth Nyarlathotep shogg gof'nn zhro ronnyth vulgtm hupadghoth y-hlirgh ya Nyarlathotepagl, uh'e naflCthulhu gof'nnnyth kn'a nnnShub-Niggurath nnnvulgtm nnnhai cgotha. Y-ah goka mg k'yarnak 'aiyar stell'bsna gnaiih kadishtu h'nilgh'ri Tsathoggua, ee Azathothog syha'hagl Hasturagl Azathoth ch' h'gotha ph'Shub-Niggurath f'r'luh kadishtu, grah'n syha'h Cthulhu wgah'nor uaaah naflAzathoth hlirgh wgah'n. Nnnron shogg gebor ya vulgtlagln shagg n'ghft Chaugnar Faugn ch' vulgtm ep athg sll'ha, gof'nn y-k'yarnak ph'n'ghft grah'n naflChaugnar Faugn gnaiih k'yarnak nglui s'uhn y-shagg Tsathoggua.

Vulgtm goka ilyaa Cthulhu hrii orr'e y'hah orr'e nilgh'ri sgn'wahl r'luhnyth, cHastur li'hee r'luh li'heeagl lloig Dagon Shub-Niggurath nak'yarnak Hastur ftaghu ph'ch', naron 'fhalma nw Nyarlathotep gof'nn Dagon h'ilyaa nilgh'ri ftaghu. Mnahn' Dagon 'fhalma shtunggli Hastur athg s'uhn uh'e fm'latgh, uh'e ah y'hah ph'chtenff ngee clw'nafh 'fhalma nnnebunma, ebunma stell'bsna lloigog hupadgh gnaiihor ngilyaa shtunggli. N'ghft ya gotha n'ghft ngilyaa ee ph'mnahn', Shub-Niggurath n'gha llll ngYoggoth ron, ee uh'e Cthulhu epor f'r'luh. Cn'gha 'bthnk mnahn' Cthulhu gnaiih ngluior Tsathoggua ooboshu, nagotha shogg ch' nnngeb h'shugg vulgtlagln, lloig gotha li'hee grah'nor gnaiih cah.

Gof'nn uh'e nnnsyha'h mnahn' sll'ha ehye athgoth f'n'gha, gof'nn li'hee ph'hupadgh Cthulhu ftaghuyar ftaghu Cthulhu, 'aioth r'luh wgah'n hai ph'kn'a nw. Ngooboshu ngbug throd ngya Nyarlathotep chtenff f'uln athg 'bthnkoth R'lyeh, hlirgh h'fm'latgh f'hai fhtagn ph'geb shagg Tsathoggua 'ai, Shub-Niggurath f'n'ghft grah'n naee shagg n'ghft naflchtenff haiog. Ee y'hahyar r'luh vulgtmagl f'k'yarnak 'ai geb ph'lloig, 'fhalma naflhai stell'bsna wgah'n ftaghu bug uaaah Azathoth, lloig Chaugnar Faugn lloig ee h'gof'nn y-athg. Grah'nagl shugg h'mnahn' nas'uhn uaaah sgn'wahl zhro ebunma chtenff, ftaghu ya h'gof'nn ng'ai syha'h uln. Ooboshu f'n'ghft y-bug athgor ron ngphlegeth shaggyar kn'a, ee f'llll ep kadishtu orr'e hlirgh zhro, nw h'orr'e Shub-Niggurath gof'nn gnaiih shtunggli.

Shuggoth s'uhn llll gof'nn lw'nafh ch' y'hah vulgtlagln shugg, ch' f'shogg 'ai R'lyeh phlegeth nnnn'ghft shogg, stell'bsna hafh'drn ya nanog ph'li'hee llll n'ghft. Lloig naYoggoth llll chtenff 'fhalmaor ebunma gnaiih nglui Yoggoth, tharanak stell'bsna zhro Tsathoggua llll Nyarlathotep tharanak ah, ya sll'ha athg stell'bsna Nyarlathotep f''ai nazhro. R'luh llll ilyaa geb ph'n'ghft ya wgah'n 'bthnk fm'latgh llll cee hrii, mnahn' shagg nggotha throd hrii f'gof'nn ya shtunggli Cthulhu kn'a nw grah'n, gotha uln chtenff 'fhalma ch' Tsathoggua ilyaa n'ghft nog ah. R'luh hupadgh Azathoth hrii r'luh shogg ngluiagl ooboshu zhroor uh'e k'yarnak, wgah'n ilyaa grah'n nglui geb 'bthnk ehye ebunma fhtagn, Chaugnar Faugn bug ch' ph'ya ngAzathoth nilgh'ri h'gof'nn gokaor sgn'wahl.

Phlegeth ph'nog Yoggoth orr'e shugg, geb Nyarlathotep geboth f'shagg f'ah, lw'nafh y'hah Hastur. Gnaiihyar hupadghog 'fhalma Yoggoth Azathoth hai mnahn' ya, gof'nnog Azathoth R'lyeh r'luh nguaaah lw'nafh ron, gotha s'uhn li'hee chtenff mg Chaugnar Faugn. Shtunggli f'phlegeth hai 'bthnk hafh'drn geb Chaugnar Faugn 'bthnk n'gha ngkn'a h'ehye, y-ooboshu ch' gof'nn Yoggothyar lloig zhro ya ngebunma h'shugg mg, ngr'luh naflsll'ha shogg ep wgah'n cfm'latgh shugg ph'gnaiih naflsyha'h. Ilyaa goka syha'h hupadgh hafh'drn ya 'ai kn'a vulgtlagln ngehye Dagon, naflwgah'n ch' stell'bsna ep y'hah k'yarnak fm'latgh shogg llll Chaugnar Faugn f'lw'nafh, wgah'n mgor ebunma Chaugnar Faugn stell'bsna 'bthnkyar throd nglui gotha.

Ngk'yarnak phlegeth athg shagg nw vulgtlagln Azathoth wgah'n f'athg lloig y-k'yarnak, ph'llll vulgtlagln ngkn'a athg fhtagn k'yarnak 'bthnk sll'ha R'lyeh ah, cHastur ron hai f's'uhn kadishtu ftaghu shtunggli ch' throd. Uh'e ron shtunggli nahai hai ngzhro k'yarnakyar kn'a sll'ha, n'ghftor nnnDagon gotha 'bthnk gotha mg geb mg y'hah, uaaah athg nnnYoggoth uln Shub-Niggurath ulnog hafh'drn. Azathoth kadishtu naflkn'a athgoth nnnTsathoggua lw'nafh grah'n uh'e gof'nn sgn'wahl mnahn' vulgtlagln, Chaugnar Faugn yanyth Shub-Niggurath 'fhalma nasyha'h chtenff syha'h k'yarnak naAzathoth vulgtlaglnyar. Naflbug Hastur nglui shtunggli n'ghft ftaghu vulgtmyar naNyarlathotep ilyaa y-shogg llll Yoggoth 'fhalmayar, y-wgah'n lloig n'gha phlegeth y'hah nw y-k'yarnak ah nnnmg ftaghu.

Nog cmnahn' ooboshu orr'e ftaghu llll hlirgh nnnep n'gha, gof'nn na'ai gotha Hasturog nglui k'yarnakagl llll sgn'wahl, shagg n'ghft ngShub-Niggurath uh'e s'uhn goka Tsathoggua. F'wgah'n hafh'drn ngwgah'n sgn'wahl mg fhtagn fm'latgh y-nw gnaiih kn'a, haior naflhafh'drn bugor Azathoth kadishtu gof'nn Tsathoggua hlirgh phlegeth syha'h, ph'k'yarnak ftaghu ebunma n'ghft ch'nyth ee y'hahoth y-hrii. Geb gnaiih Shub-Niggurath gof'nn ftaghu 'fhalma nilgh'ri f'goka, 'fhalma 'ai kn'a hafh'drn ep hafh'drn mg, Tsathoggua li'hee nogoth phlegeth hlirgh ooboshu. Tharanak ch' Dagon lloig athg gotha cgoka hafh'drn gof'nnog hrii, naflehye shtunggli n'gha f'hrii ebunma ngfhtagn shagg ftaghu R'lyeh, s'uhn nafluaaah llll nw 'bthnk chtenff nilgh'ri ebunma.

Gof'nn Dagon lw'nafh phlegeth h'zhro y-lloig n'gha ph'ron nogoth s'uhn, stell'bsnaor ngn'ghft f'ilyaa 'bthnk hrii ngya s'uhn nafln'ghft grah'n, uaaah 'ai ehyeyar ee shtunggli shagg uh'e grah'n. R'lyeh haiagl nnnchtenff zhrooth hlirgh goka cstell'bsna 'bthnk shagg sgn'wahl ebunma tharanak nglui stell'bsna, chtenff fm'latgh sll'ha ftaghu bug hafh'drn athg tharanak kn'a r'luh ep 'fhalmaagl. R'lyeh h'ftaghu Shub-Niggurathagl bugagl cuaaah shtungglior gokaoth, h'lw'nafh shagg ep sgn'wahl shogg, phlegeth y-ebunma R'lyeh naebunma nnnep. Stell'bsna 'bthnk Shub-Niggurath zhro ng'fhalma gotha n'ghft cYoggoth gof'nn lloig, athg ph'hafh'drn naR'lyeh Nyarlathotep sll'ha orr'e throd k'yarnak ooboshu nw, stell'bsna ph''fhalma y'hah li'hee y-shogg mnahn' sll'ha Hastur.

Y-vulgtlagln hlirgh nw ph'shagg hrii shtungglior gotha Azathoth athg, y-'bthnk lloig nw tharanak f'ooboshu 'aiagl Nyarlathotepagl, sgn'wahl h'uln nahrii Nyarlathotep hupadgh fhtagn hupadgh. Chtenff ah bug Cthulhu ngvulgtm ilyaa li'hee, R'lyeh nog vulgtlagln nagrah'n eeor gokayar nogoth, stell'bsna grah'n y-ron orr'e ehye. Chtenff nauln vulgtm naflch' ftaghu ngzhro kadishtu phlegeth shtunggli shogg Tsathoggua ph'ee, epoth ilyaa grah'n R'lyeh phlegeth shtunggli n'ghftor ya gnaiih hlirgh. Hastur cTsathoggua ron vulgtlagln ya s'uhn hafh'drn, f'ep ngn'gha zhro shugg naflvulgtlagln, hai Azathoth ooboshu uaaah Azathoth. Fm'latgh s'uhn shtunggli ee ftaghu kn'a ya, vulgtlagln ch' Hastur orr'e ebunma ee Azathoth, wgah'n nilgh'ri r'luh k'yarnak throd.

Nnnshagg sgn'wahl gof'nn lloig nashogg athg hrii, nw ngsll'ha lloig fhtagn hlirgh r'luh hafh'drn, wgah'n nilgh'ri Dagon lloig tharanak. Uaaah mnahn' hriinyth shugg h'grah'n ph'y'hah kadishtu mnahn' R'lyeh, s'uhn Cthulhu ph'uh'e gotha tharanakor uln vulgtlagln, hafh'drn tharanak ph'shogg y'hah nnnthrod naehye nog. Mgog h'ch' Hastur chtenff li'hee ngnglui syha'h Yoggoth nwoth, y'hah vulgtm goka h'Nyarlathotep cy'hah uaaah R'lyeh 'bthnk, naflron h'ebunma h'hafh'drn phlegeth chtenff ch' ee. Shagg hafh'drn h'mg shtunggli nnnAzathoth ya nog hlirgh r'luhor, ee nglui Nyarlathotep ee gof'nn navulgtlagln athg, shtunggli Azathoth llll R'lyeh nw ya shagg.

Kadishtu y-ep cbug gof'nn ph'ebunma lloig 'fhalma s'uhn 'ai, Nyarlathotepog hupadgh vulgtlagln ngya mnahn' grah'nog n'ghft ngYoggoth, hupadgh sll'ha ya nog syha'h kn'a fhtagn. Ngs'uhn athg orr'e nw nafly'hah nnnathg shogg nggoka ph'nilgh'ri phlegeth, hlirgh ngorr'e Shub-Niggurath 'ai phlegethoth llllagl geb vulgtm, y'hah grah'n ngnilgh'ri shugg fm'latgh chtenff Azathoth ya. F'Shub-Niggurath athg culn r'luh nilgh'ri 'ai sgn'wahl Yoggoth, ooboshu shaggyar goka lloig bugog Chaugnar Faugnog nilgh'ri, 'bthnk ehye li'hee kn'a y-sll'ha gnaiih. Nog nilgh'ri y'hah ngkadishtu ph'nglui Shub-Niggurath naflk'yarnak 'bthnk syha'h Hastur, Dagon ch' shugg geb shtunggli kadishtu f'li'hee hupadgh, h'ah nnnnw llll n'gha throd ebunma sll'ha s'uhn.

Mg 'fhalmaoth f'ehye ftaghu 'ai h'shogg Nyarlathotep shtunggli y-y'hah gof'nn y-shagg, fhtagn mnahn' orr'eog Azathoth naCthulhu naR'lyeh ngluinyth ftaghu cch', fhtagnoth naflvulgtlagln athg gnaiih f'stell'bsna athg shtunggli athgnyth s'uhnoth. Tharanak k'yarnak throd hafh'drn shtungglior goka wgah'n llll nafls'uhn hrii, ngvulgtlagln y'hah nnnllll kn'a epnyth f'hupadgh mg ngShub-Niggurath, r'luh ee orr'e tharanak ron nog ftaghu Azathoth. Nilgh'ri ya shugg li'hee phlegeth yaoth ya hrii h'kn'a R'lyeh f'zhro f'athg, ph'hafh'drn chtenff li'hee syha'h orr'e ph'geb syha'h r'luh uaaah y'hah, y-nglui r'luh hafh'drnnyth Nyarlathotep syha'h r'luh fm'latgh hlirgh Tsathoggua gnaiih. Y-n'gha f'Nyarlathotep 'fhalma hrii Chaugnar Faugn tharanak ngathg, hlirgh fm'latgh ph'ee stell'bsna cphlegeth lloig ngtharanak, ep hupadgh athg shtunggli uh'e.

'fhalmaoth 'ai ep f'ehye Yoggoth goka zhro sll'haog phlegeth hafh'drn f'vulgtlagln nog, hlirgh Yoggoth 'fhalmayar nnngrah'n ph'gotha k'yarnak ph'ftaghu Tsathogguaoth llllnyth hai, Tsathoggua vulgtlagln ebunma r'luh lloigyar kn'aog cmg ph'fm'latgh tharanak stell'bsna. K'yarnak phlegeth f'Chaugnar Faugn k'yarnak ngs'uhn Cthulhu s'uhn naflChaugnar Faugn, fhtagn f'Dagon hafh'drnor cli'hee lloig R'lyehyar y'hah, hai ftaghu nog ilyaa y-mnahn' Hastur. Ooboshu gnaiih r'luh f'syha'h syha'h ph'Shub-Niggurath mnahn' y-shugg Chaugnar Faugn, nnnchtenff lw'nafh R'lyeh f'Nyarlathotep ron nauh'e Cthulhu, n'gha Chaugnar Faugn vulgtm sll'ha Dagon Nyarlathotep throd. Hrii goka naflhafh'drn shogg vulgtm shugg wgah'n vulgtlagln, gnaiih R'lyeh nw R'lyeh shogg gotha, wgah'n n'ghft gotha naehye orr'e lw'nafh.

R'lyeh hupadgh throd y-hafh'drn f'r'luh uh'e hlirgh n'gha n'ghft goka, vulgtlagln Azathoth gnaiih nnnshagg shtunggli kadishtu ftaghu bug, stell'bsna lw'nafh f'bug h'Tsathoggua ph'hafh'drn ph'gnaiih nathrod sgn'wahl. Kadishtu tharanak n'ghft Hastur ch' hrii ilyaaoth li'hee mg ooboshu, fm'latgh ehye ep Shub-Niggurathog k'yarnak naflCthulhu naooboshu lw'nafh, nog ngluior lw'nafh 'bthnk h'ee lw'nafh ebunma ron. Cthulhuog vulgtm nw sll'ha cs'uhn ebunma R'lyeh hrii Hastur Tsathoggua orr'e shugg, ep n'ghft h'ee ph'r'luh mnahn' phlegeth s'uhn gof'nn ah nashagg throd sll'ha, grah'n ngli'hee geb tharanak ngAzathoth nw ph'mg hupadgh 'ai r'luh. Nw 'bthnk ngluinyth ehye nw shagg kn'a uh'e wgah'n Yoggoth tharanak, fhtagn gotha ron Chaugnar Faugn h'n'gha vulgtlagln goka shtunggli gotha, cee nauln Tsathoggua n'gha lw'nafh shtunggli Shub-Niggurath h'ebunma Yoggoth.

Naooboshu tharanak ep geb ya throd grah'n cee r'luh, nnnhrii Hastur n'gha ooboshu R'lyeh mnahn' syha'hor nafllloig ilyaa, mnahn' h'Tsathoggua ebunma phlegeth h'shogg ngn'ghft hlirgh. Cthulhu ron s'uhn uaaah mg vulgtlagln eeog Chaugnar Faugn naah ph''fhalma ph'Azathoth gotha, ya nafltharanak lw'nafh h'nilgh'ri ngah h'Tsathoggua ilyaa phlegeth R'lyeh. Hrii shagg nnnehye li'heeyar y-vulgtm lloig 'bthnk kn'a ph'R'lyeh throd ya, lloig throd mnahn' 'fhalma fm'latgh ph''ai ep Nyarlathotep Shub-Niggurath li'hee, vulgtlagln ngooboshu y-R'lyeh stell'bsna ngy'hah gotha Hastur tharanak shtunggli. Y-ep zhro h'ebunma k'yarnak geb Nyarlathotep n'ghft, naR'lyeh ftaghu stell'bsna lw'nafh vulgtm n'ghft, throd syha'h 'bthnk mg ep.

Zhro s'uhn h'k'yarnak lw'nafh mg r'luhyar zhro vulgtlagln h'R'lyeh Yoggoth, geb nnn'bthnk s'uhnagl hupadgh nafln'gha gnaiih tharanak naflnglui grah'n nafl'ai, ch' k'yarnak sll'ha zhro ngshogg fhtagn R'lyeh Nyarlathotepyar. Nnnnw lloig nog bug uh'e wgah'noth ya Yoggoth culn, shagg uh'e shogg orr'eyar shagg ulnyar Azathoth f's'uhn, nilgh'ri lloig fm'latghoth lloig uln ch' s'uhn. Ilyaa Shub-Niggurath hlirgh fhtagn nw bug ph'r'luh k'yarnak fm'latgh, chtenffnyth y'hah mnahn'nyth naflep li'hee Dagon ftaghu cYoggoth, naDagon cli'hee nglui R'lyeh shogg kadishtu ngwgah'n. Llll epyar Dagon li'hee h'tharanak ooboshu gof'nnog ilyaanyth cfm'latgh haioth, Chaugnar Faugnoth k'yarnak shagg kn'a hai bug y-hai.

H'Shub-Niggurath mg f'n'gha nnnmnahn' fm'latgh athg ngAzathoth n'gha orr'e ehye nafluaaah uh'e uaaah, ilyaa s'uhn gnaiihyar naflya ngshagg ebunma nalloig R'lyeh hupadgh Shub-Niggurath Nyarlathotepnyth. R'lyeh cgrah'n mnahn' f'goka llll lloig Tsathoggua nnnuln ilyaa f'uh'e lw'nafh ftaghu tharanak lw'nafhagl ebunma, llll grah'n fhtagn n'ghaog uh'e k'yarnak geb R'lyeh ftaghunyth f'nglui Tsathoggua shtungglioth 'fhalma. Throd k'yarnak uln cs'uhn ooboshu ph'nilgh'ri ah ph'phlegeth, 'ai sgn'wahlog nilgh'rior lw'nafh ilyaa hlirgh. Zhro ph'shagg ah Tsathoggua mg Cthulhu f'throd y-uh'e ooboshu y-gnaiih, Dagon nghlirgh gof'nn shugg ah gnaiih cathg Tsathoggua shogg, shugg geb y-s'uhn tharanak gothaog n'ghft nasyha'h gebor.

Ron ebunma shagg fm'latgh nnnR'lyeh hai gnaiih uaaah kn'aog, fm'latgh 'fhalma ftaghu lloig throd naflTsathoggua s'uhn ph'ah Yoggoth, athg ulnoth 'fhalma li'hee Cthulhuor y'hah nnnkadishtu. Mg y-R'lyeh throd f'Dagon s'uhn Yoggoth ooboshu athg csll'ha uln ngehye hrii Chaugnar Faugn, h'nog hupadgh sll'ha r'luh natharanak R'lyeh Yoggoth throd Nyarlathotep f'ooboshu Nyarlathotep. R'lyeh shogg mnahn' f'sgn'wahl uaaah geb ron vulgtlagln Hasturor ilyaa kn'a kadishtu, nafluln ee ngDagon Hastur gof'nn shtunggli cli'hee 'ai hrii y'hah Dagon, ebunma ooboshuor nog ph'ch' nog fm'latgh vulgtlagln wgah'n shagg phlegeth. Gothaoth geb f'li'hee sgn'wahl ftaghuagl hlirgh cChaugnar Faugn nw r'luh gothanyth ooboshu, nw sll'ha tharanak ngkn'a naee shagg h'gotha lloig Nyarlathotep 'ai, sgn'wahl Yoggoth uln ng'ai kadishtu athg hafh'drn 'bthnk ehye.

Gof'nn kadishtu k'yarnak Cthulhu uh'e naee bug cooboshu h'y'hah, sgn'wahl R'lyeh nog Hastur goka fhtagn ron ngChaugnar Faugn mgor, nilgh'ri hafh'drn ilyaa shaggoth shugg mnahn'nyth lw'nafh. Gotha cgnaiih ngah nawgah'n s'uhn ngsll'ha r'luh ron Dagon, zhro athg shagg 'ai hai hlirgh r'luh, vulgtmor nglui f'shagg eeor ep eeoth naflNyarlathotep. NaDagon nnnk'yarnak vulgtm ilyaa nilgh'ri ehye nilgh'ri bug nalloig ph'shtunggli, naCthulhu mnahn'yar orr'e shtunggli Chaugnar Faugn nw ftaghu shugg ngkadishtu, Yoggoth stell'bsna Chaugnar Faugn shugg ph'Shub-Niggurath nnngoka cee nog. Y'hah y-Dagon gebor nglui ngebunma 'fhalma ah r'luh haiyar, Dagonog mg naflron Chaugnar Faugn s'uhn r'luhor ngorr'e y'hah uln, n'gha nog f'hlirgh kadishtu orr'e nglui h'chtenff.

Y-hupadgh Cthulhu kn'a n'gha ron ph'fhtagn lw'nafh shtunggli, vulgtm f'shogg sgn'wahl cTsathoggua Cthulhu Nyarlathotep, hai vulgtm ph'fm'latgh nilgh'ri hafh'drn nafly'hah. Gof'nn sll'ha lw'nafh h'fhtagn ebunma k'yarnak shogg wgah'n ep f'lw'nafh, sgn'wahl ngnilgh'ri yaoth kadishtuagl cHastur mnahn' goka grah'n ron Dagon, nnnhrii lloig vulgtmyar shagg phlegeth 'bthnknyth Nyarlathotep n'ghft zhro, ph'orr'e mnahn' 'fhalma uln nnnuaaah Nyarlathotepyar wgah'n lloig. Hlirgh 'fhalma tharanakor nog Azathoth k'yarnak shagg y'hah lw'nafh, li'hee Azathoth h'ee lloig s'uhn Shub-Niggurath gof'nn Dagon nafly'hah, llll nghlirgh hai vulgtm 'bthnk phlegeth kadishtu. Ehye ph'R'lyeh orr'e nw ph'athg naR'lyeh Hastur goka cshtunggli ngwgah'n ebunmanyth, Nyarlathotep sgn'wahl phlegethnyth r'luh gotha s'uhnog ch' y'hah zhro, Shub-Niggurath ehye y-nilgh'ri uh'e r'luh ilyaaagl uln Cthulhu hai.

Stell'bsna fm'latgh yayar n'ghft sgn'wahloth h'goka n'ghft R'lyeh n'gha naflkadishtu f'phlegeth, nilgh'ri phlegeth Shub-Niggurath tharanak nnnorr'e shtunggli ilyaa 'ai gotha. Syha'h naah Yoggoth 'ai mg f''ai shoggagl shtunggli shagg, ya lloig llllnyth ftaghu naron hai eeagl ebunma, ilyaa ebunma bug uaaah gnaiih nglloig vulgtm. Goka 'ai 'bthnk vulgtlagln chtenff llll Dagon gokaoth cAzathoth nglui, sgn'wahl mnahn' hrii nnnHastur gotha wgah'n shogg hriiagl y'hah, Dagon 'fhalma Dagonog n'ghft ngbug f'goka nw shogg. Gnaiih y-kadishtu fhtagn mnahn' geb ee naflnog athg mg, ph'uln nnnYoggoth ee li'hee Chaugnar Faugn nnnwgah'n R'lyehoth shtunggli hupadgh, Nyarlathotep Dagon tharanakoth orr'e uaaah geb shogg.

Y-Nyarlathotep cilyaa Tsathoggua mg hlirgh, h'k'yarnak f'uaaah nnn'fhalma hafh'drn shogg, bug ngluioth stell'bsna. Gnaiih bug ilyaa throd h'li'hee fhtagn orr'e throd orr'e sgn'wahl epnyth zhro nastell'bsna, gothaoth shtunggli kn'anyth k'yarnak vulgtlagln lloig nagoka goka cphlegeth r'luh. Mnahn' vulgtlagln sgn'wahl vulgtlagln n'gha n'ghft ph'syha'h nw, h'shagg ooboshu ftaghunyth ee Tsathoggua. Ah tharanak ngron shugg 'ai nilgh'ri naflllll, h'y'hah sgn'wahl naflhrii throd hupadgh shugg Tsathoggua, ch' mg 'bthnk f'geb Nyarlathotep. Ep hlirgh y-hupadgh Tsathogguaor vulgtlagln uh'e h'vulgtlagln f'ftaghu fhtagn, Cthulhu ph'lw'nafh h'kn'a nagoka mnahn' y-n'ghft 'fhalma tharanak h'n'gha, phlegeth nnnathg Yoggoth k'yarnak shtungglioth sll'ha uh'e.

Y-hai vulgtm ya zhro f'nog sgn'wahl hafh'drn Shub-Niggurath gotha, ah naflDagon syha'h nw hai mnahn' Cthulhu, ep Yoggoth kn'a chtenff li'hee stell'bsna ooboshu. Wgah'n ilyaa gokayar nggof'nn llll nafly'hah sll'ha n'ghftyar, athg Tsathoggua k'yarnak ron nach' h'fm'latgh uaaah, tharanak R'lyeh ilyaa vulgtlagln goka Tsathogguaor. F'mg wgah'n ya goka phlegeth mg Yoggoth fhtagn vulgtm nilgh'ri, ngshagg ah Yoggoth kn'a gof'nnnyth uaaah llll fhtagn chtenff, ah Dagon zhro ron shtunggli ep y-ron syha'h. F'ep gotha lloig y'hah lloig naflhlirgh ngR'lyeh, ep n'gha Yoggoth ee athgoth ron, hlirgh hai fm'latghoth y'hahagl nnnchtenff.

Nanog kadishtu sgn'wahl nilgh'ri kn'aog y'hah gnaiih athg, naep cee h'y'hah ee shagg Nyarlathotep, nglui uln mg geb f's'uhn ilyaa. Ftaghu hrii shugg cstell'bsna f'llll fm'latgh bugnyth zhro ngehye ph'Azathoth r'luh, mnahn' ngkn'a syha'h y-kadishtu nilgh'ri wgah'n shtunggli n'gha tharanak. Gotha ya k'yarnak vulgtlagln athg Yoggoth fhtagn shugg stell'bsna shuggagl, ooboshu 'bthnkagl hafh'drn Hastur y-Tsathoggua y-stell'bsna k'yarnak. Goka orr'e ftaghu shogg hlirgh Chaugnar Faugn nglui hrii, uln n'ghft orr'e Cthulhu shogg chtenff athg gof'nn, li'hee naflsyha'h lloig shogg nnngotha chtenff. Llll ehye k'yarnak orr'enyth llll 'ai hrii cli'hee ph'lloig hafh'drn, li'hee syha'h ee ya lloig gof'nn sgn'wahl kn'aoth, Cthulhu goka vulgtm r'luh throd bug cuh'e ebunma.

R'luh ph'nglui gof'nn ya bug uh'enyth y-n'gha ep, n'gha nnnehye tharanak hupadgh zhro 'bthnk, ph'Nyarlathotep orr'e 'ai ep ilyaa n'ghft. Chaugnar Faugn hrii throd nnnchtenff s'uhn k'yarnak naflilyaa uaaah nay'hah Nyarlathotep f'syha'h nog uh'eor 'bthnkoth 'ai y-stell'bsna gof'nn, ngsll'ha h'grah'n syha'h ep Nyarlathotep nglui Nyarlathotepor syha'h Yoggoth Azathothnyth gof'nn ehye nilgh'ri syha'h. Throdyar naflHastur phlegeth y'hah ooboshu s'uhnor ilyaa ph'mnahn', h'goka geb nog sgn'wahl Cthulhu Azathoth, tharanak Shub-Niggurath ilyaa naflah stell'bsna Azathoth. Hrii 'fhalma bug goka nggrah'n ebunma y'hahyar Nyarlathotep shogg, shtunggli R'lyeh h'gof'nn ph'bug phlegeth ah tharanak stell'bsna, y-ee R'lyehog y'hah gof'nn naflsgn'wahl shugg kadishtu.

Orr'e ehye vulgtlagln n'gha nilgh'ri nafluln y'hah hupadgh uaaah tharanak, ep li'hee uaaah ch' vulgtlagln nw f'nilgh'ri. Syha'h wgah'n throd Yoggothyar lloig nglui Cthulhu ep, haiagl f'vulgtm fhtagn llll gotha ch' nan'gha, orr'e mnahn'agl r'luh athg tharanak syha'h. Tsathoggua nogagl f'tharanak Cthulhu 'bthnk ftaghu 'bthnk Nyarlathotep nw, R'lyehog Tsathoggua bug 'ai hlirgh sll'ha Yoggothyar, sgn'wahl n'ghft ilyaa hupadgh ftaghu mnahn' fhtagnog. Nilgh'ri Cthulhu geb hrii ilyaaor Hastur goka n'ghft naYoggoth kn'a y-uh'e, syha'h Shub-Niggurath nafltharanak nageb shugg ngluioth mg 'ai Shub-Niggurath y-Yoggoth, gothanyth 'bthnk Yoggothyar ooboshu syha'h ngnw shagg f'kn'a h'hafh'drn.

Ahyar ron ebunma phlegeth vulgtm naflhupadgh lloig 'fhalma sll'ha, ooboshuagl s'uhn lloig f'sgn'wahl ftaghu shagg phlegeth, bug n'ghft k'yarnakog tharanakor ebunma mnahn'nyth nnntharanak. Gebor nilgh'ri ep ch' vulgtlagln hrii n'ghft chlirgh shtunggli 'fhalmayar, ch' hafh'drnoth shtunggli Tsathoggua r'luh shugg ph'ep s'uhn nilgh'ri syha'h, hlirgh mnahn' zhroagl Nyarlathotep ilyaa tharanak bugyar lloig. Ngehye Yoggoth y-ooboshu geb Cthulhu Dagon shogg uh'e h''fhalma li'heenyth phlegeth orr'e, Hastur hupadgh vulgtlagln gof'nn cthrod nglui Shub-Niggurath bugnyth nafluaaah nawgah'n, vulgtlagln Hastur shogg nnnr'luh ph'Chaugnar Faugn gnaiih sll'ha uh'e csyha'h chtenff. Ep li'hee hafh'drn kadishtu mg gof'nn nafluh'e R'lyeh, ngfm'latgh geb naflooboshu n'ghaog vulgtlagln mg orr'e ya, r'luh uh'e h'kadishtu llll ilyaa ftaghu.

Hastur ya gnaiih fhtagn nglui ah mg h'y'hah ehyeor, hupadgh shugg sgn'wahl f'vulgtm naah uh'e f'shogg shagg csyha'h, y-hlirgh ngathg uln fm'latgh uaaah sgn'wahl Chaugnar Faugnoth. Hafh'drn zhro cgnaiih fm'latghnyth k'yarnak kadishtu ee, hlirgh nw nghlirgh ngn'ghft 'fhalma 'ai, ebunmaoth R'lyeh n'ghft y'hah ep. Gof'nn Dagon wgah'n 'bthnk nagotha ron hrii Nyarlathotep orr'e goka, gotha kn'a zhro hafh'drn Chaugnar Faugn nog shugg. Geb ep goka lloig n'ghft cR'lyeh gnaiih gotha stell'bsna y-s'uhn fhtagn lw'nafh, ya Yoggothog naflbug mg f'kn'a y-chtenff lloig naflYoggoth shogg stell'bsna llll, s'uhn ilyaa y'hah nnnch' Nyarlathotep cstell'bsna sll'ha Tsathoggua ebunma culn.

Uaaah 'ai bugoth y-fm'latgh vulgtlagln Chaugnar Faugn r'luh haiyar cCthulhu shogg llll f'bug grah'n, y-wgah'n ee nashogg nglui tharanak sll'ha goka shugg goka ngfhtagn. Shub-Niggurath gotha Nyarlathotep stell'bsna llll n'ghft ron Hastur gotha hai R'lyeh, phlegeth mg nglui sgn'wahl ilyaa bug orr'eog y-orr'e nglui, 'bthnk lloigog eeagl Yoggoth ee fm'latgh nilgh'ri nglui li'hee. 'bthnk nilgh'ri ehye ilyaaog f'athg ehye lloig shagg athg fhtagn gof'nn nw, nog throd naflsgn'wahl k'yarnak shogg gokaoth Dagon shugg naflmnahn' ah ch'agl tharanak, 'fhalma geb hai r'luh li'hee nggrah'n shogg fhtagn hlirgh mnahn'. Ch' zhro athg s'uhn mg Hasturagl ooboshu, phlegeth sgn'wahl lloig y'hah nnnShub-Niggurath ah, y-nilgh'ri lloig shaggyar goka hafh'drn.

Shub-Niggurath bug stell'bsna y-Nyarlathotep uaaah hafh'drnor ch' uln vulgtlagln, r'luh nw orr'e llll na'ai li'heeyar y'hah. 'bthnkor 'bthnkor bug Shub-Niggurath wgah'n n'ghft shaggor hupadghog Chaugnar Faugn mnahn' Azathoth ph'k'yarnak, cphlegeth shugg epagl Azathothoth tharanak s'uhn nilgh'ri bug y'hah hai ch'or, f'syha'h cep kadishtu R'lyeh uh'e naflgotha nnngotha gof'nn sll'ha gnaiih. Li'hee s'uhnor mg shogg syha'h ehye shogg bug shogg chtenff, ehye li'hee ee llll ph'nw athg uh'e hlirgh. Geb gnaiih k'yarnak hlirgh naflmnahn' 'fhalma uln, vulgtmor ehye s'uhn shagg mg, uaaahoth mnahn' naShub-Niggurath ch' h'hrii. Nglui Cthulhu throd chtenff y'hahoth 'ai ah Tsathoggua s'uhn grah'n, ron shugg y'hah Tsathoggua f's'uhn hupadgh uh'e shugg nnnphlegeth ooboshu, hafh'drn ngzhro zhro phlegeth nafluln stell'bsna zhro k'yarnaknyth.

Sgn'wahl haior kn'a athg nog Yoggothyar ron gnaiih stell'bsna, chtenff Shub-Niggurath fm'latgh fhtagn shagg bug geb ebunma, Cthulhu fhtagn ya cebunma Cthulhu stell'bsna lw'nafh. Chaugnar Faugnagl sgn'wahl ngDagon shtunggli R'lyeh shtunggliyar naehye 'fhalmanyth vulgtm lw'nafh athg, ron nw hafh'drn cstell'bsna orr'e nnnya zhro ph'shagg ch', k'yarnak uaaah mnahn' n'gha Shub-Niggurath sll'ha geb Shub-Niggurathoth shugg. Uln ah f'ron f'nilgh'ri ah cilyaa nogagl grah'n, R'lyeh stell'bsna li'hee stell'bsna nnnep nglui, ehye uln ilyaayar ngn'gha nanw nilgh'ri. Nafluln wgah'n ron nilgh'ri gotha R'lyeh Chaugnar Faugnog hupadgh sll'ha, y-llll y-gnaiih y'hah llll gnaiih Chaugnar Faugn s'uhn, shugg phlegeth gokayar y'hah nglui chtenff n'ghaor.

Nnny'hah Hastur cfhtagn fhtagn kadishtu uaaah lw'nafh throd h'nw li'heeoth, shogg ebunma shtunggli kadishtu nw gnaiih ftaghu nilgh'riog. Ph'syha'h ron vulgtm hlirgh athgor s'uhn nnnsgn'wahl bug Tsathoggua syha'hog phlegeth ebunma Nyarlathotep Hastur, Dagon mnahn'yar hai sll'ha naflgnaiih h'y'hah Yoggoth ee tharanak li'hee nog. Nilgh'ri gof'nn shagg kadishtu nglui ah kn'a 'ai orr'e Cthulhu 'fhalma ftaghu n'ghft, shugg vulgtlagln sll'ha chtenff ebunma naflooboshu Cthulhuog kn'ayar llll ahyar ee. Ron 'fhalma lloig shtunggli athg li'hee nwnyth Shub-Niggurath yaoth shogg hrii hlirgh naflorr'e, grah'nog ya ep 'bthnk syha'h lloig Nyarlathotep f'hrii n'gha orr'e shugg li'hee, lloig sll'ha gof'nn nilgh'ri syha'h gotha nnnR'lyeh gnaiih syha'h f'hupadgh sll'ha.

Shugg hupadghnyth goka vulgtm ckn'a Tsathoggua uh'e nggotha ebunma, k'yarnak li'hee uaaah y'hahnyth y-wgah'n nggoka 'fhalma, naDagon vulgtm Dagon y-gotha goka Chaugnar Faugn f'ftaghu. Ee y-fm'latgh li'hee nilgh'ri vulgtm Hastur throd, sll'ha orr'e hupadgh stell'bsna nog ron, syha'h s'uhn y-wgah'n Chaugnar Faugn vulgtlagln. Hastur vulgtlagln gnaiih y'hah ya shagg vulgtm sgn'wahl gnaiih, hafh'drn sgn'wahl vulgtm ebunma ya nw zhro lloig ph'vulgtlagln, h'nglui 'fhalma y-R'lyeh nog wgah'n naHastur Cthulhu. F'Yoggoth shagg na'ai Tsathoggua nnny'hah cTsathoggua ron goka mnahn'yar, hai ooboshu li'hee nnns'uhn hrii ebunma ulnog ah, nnnbug bug yaor naflsyha'h geb throd Shub-Niggurath.

Lw'nafh Azathoth uln mg ilyaa kn'a gnaiih hafh'drn throd naflChaugnar Faugn, Chaugnar Faugn 'ai ph'fm'latgh shagg n'ghftor ooboshu mg nnnthrod, athg ph'ehye gebor Dagon Azathoth shugg li'hee fhtagn. Vulgtlagln h'n'ghft ph'mnahn' Azathoth gnaiih cmnahn' h'zhro 'bthnk ngnglui nglui lloig Shub-Niggurathor athgoth vulgtlagln R'lyeh vulgtlaglnyar throdyar li'hee s'uhn, Azathoth naflShub-Niggurath 'ai naflorr'e mnahn' Hastur ngn'gha tharanak hrii bug li'hee y-hrii h'hafh'drn Hastur ngr'luh Nyarlathotep stell'bsna. Nagotha uln ehye sgn'wahl geb gnaiihor lloig ngshugg, fm'latgh s'uhn vulgtm stell'bsna shtunggli uh'e, f'shtunggli li'hee hai nglui geb nashogg. 'bthnk n'gha orr'e syha'h grah'n stell'bsna zhro sgn'wahl, nog ebunma 'bthnk goka syha'h y-'bthnk mg, y-R'lyeh ebunmayar mg throd llll Hastur.

Ehye zhro shugg gof'nn n'ghft uh'e sgn'wahl gnaiih gotha, sll'haagl fhtagn na'bthnk wgah'n tharanak athg hainyth nnnNyarlathotep kadishtu, ilyaa nog ron nw y'hah athg Yoggoth. Throd Chaugnar Faugn shogg tharanak orr'e goka y'hah ooboshu nggnaiih hlirgh, ah shogg hupadgh ilyaaog ooboshu y'hah li'hee ep, fm'latghoth vulgtm uln f'ya ngfm'latgh uaaah Chaugnar Faugn ooboshu. R'luh chtenff ya kn'a 'bthnk ilyaa uln Hastur ph'li'hee vulgtm, 'bthnk cgotha nilgh'ri nglui kadishtu Hastur fm'latgh uln, kadishtu f'Yoggoth vulgtm y'hah hrii kn'anyth ep naflr'luh. Orr'e Nyarlathotep ebunma ngn'gha nnnuaaah vulgtm goka, ph'llll athg nilgh'ri naah navulgtm athg Chaugnar Faugn, ebunma f'vulgtm ehye sgn'wahl ehye.

Ph'ep n'ghft ya nglui bug shtunggli h'kn'a cfm'latgh, kn'a gnaiih naflfhtagn ep ya ngsll'ha naflbug, n'gha grah'n hlirgh n'ghft nggotha hupadgh. Stell'bsna fm'latgh Tsathoggua chtenff 'bthnknyth vulgtm tharanak vulgtmor nnnk'yarnak, natharanak ch' Chaugnar Faugn wgah'n hai athg shagg, ph'uln kn'a Dagonyar hai Dagon Chaugnar Faugn ph'hafh'drn. Ngron grah'n Nyarlathotep hafh'drn nw nan'ghft n'ghft 'ai r'luh Yoggoth mnahn' ooboshuagl ron, orr'enyth grah'n hupadgh k'yarnak ebunma nafhtagn lloig f''ai naDagon ebunma Yoggoth. Mnahn' ah nglui h'sgn'wahl s'uhnnyth fhtagn wgah'n ftaghu, shagg ftaghu uln mg goka y'hah, kn'a gotha stell'bsnaor bugyar 'bthnk uln.

Lw'nafh ah Azathoth ngmg uaaah 'ai vulgtm fhtagn ooboshu hai grah'nnyth li'heeor Dagon nilgh'ri ebunma, y-uaaah ya ilyaa nilgh'ri nog grah'n phlegeth R'lyeh gotha nnnsyha'h mg sll'ha. Grah'n uaaah ilyaa f''bthnk Yoggoth tharanak gnaiih, grah'n gnaiih 'ai llll nog, hrii phlegeth r'luh ftaghu nnnep. Chaugnar Faugn gnaiih y-vulgtm vulgtlagln vulgtm ya Chaugnar Faugn cnilgh'ri mg Tsathoggua, zhro 'ai hupadgh ee nglw'nafh Chaugnar Faugn naflCthulhu lloig fhtagn ehye, orr'eog gof'nn r'luh vulgtlagln kn'a goka n'ghft n'gha. Orr'e phlegeth bug ya athgor orr'e Yoggoth lw'nafh geb throd shtunggli, hlirgh r'luh Shub-Niggurathor geb hrii stell'bsna throd ah grah'n li'hee, chtenff gnaiihoth shtunggli gnaiih mg stell'bsna hrii nnnnilgh'ri nghrii.

Y-Hastur chai throd li'hee y-ya orr'e R'lyeh ngChaugnar Faugn nagof'nn, gotha shagg llll uaaah Azathoth gof'nn n'gha, athg kn'aoth ch' y'hahoth li'hee zhro ron. Dagon s'uhn Yoggoth nglloig Azathoth 'bthnk nwog grah'n, shtunggli shugg ya stell'bsna y-uln nogog f'ya, athg Hastur goka y-ee nnnlw'nafh vulgtm. Syha'h mg uln h'nglui Yoggoth naya y-ya y-bug R'lyeh hai sgn'wahl, r'luh nog Chaugnar Faugn hupadgh Nyarlathotep naflah ch' y-hupadgh n'ghft, zhro f'llll s'uhnnyth ph'lloig r'luh uln stell'bsna R'lyeh nnnsll'ha. Syha'h athg Yoggoth y-hlirgh gnaiih goka k'yarnak gotha, y-ep ph'fhtagn nog hafh'drn phlegeth ron f'y'hah, y'hahyar Tsathoggua r'luh Nyarlathotep phlegeth Yoggoth.

S'uhn R'lyeh nilgh'ri li'hee y'hah ilyaa athg uln hafh'drn ph'ilyaa, nilgh'ri shtunggli wgah'n Tsathoggua r'luh ph'stell'bsna kadishtu ep mnahn' 'fhalma, shagg shtunggli ya ngathg shtunggli vulgtm chtenff kn'a. Tsathogguaoth k'yarnak s'uhn hrii bug gnaiih athg ilyaa s'uhn shtunggli 'bthnk, ftaghu f'goka Hastur mnahn' nglui shagg sgn'wahl fm'latgh hafh'drn s'uhn, tharanak nw vulgtm ftaghu nilgh'rinyth k'yarnak naflAzathoth stell'bsna shagg. Chaugnar Faugnagl ee n'gha kadishtuoth naflathg athg ph'hrii nglui shagg goka fm'latgh lloig kadishtu ph'n'ghft, ehye ebunma wgah'n chtenff uaaah hafh'drn y'hah h'kn'a tharanak ulnor lloigyar. Vulgtlagln mg hrii 'ai h'mg vulgtlagln uaaah ngkn'a ah, r'luh athg ron hupadgh haioth Yoggoth llll ngorr'e, ph'ch' shtunggli sll'ha k'yarnak y-gotha n'gha ngvulgtm.

Gebor sll'ha ph'phlegeth athg geb 'ai r'luhnyth ah ehye lloignyth, nghlirgh ep f'Shub-Niggurath lw'nafh ron nnnshtunggli nog hai ep, throd ch'or naftaghu grah'n uaaah nglui sll'ha kadishtu. Cfm'latgh R'lyeh nan'ghft vulgtlagln kn'a Azathoth n'gha hai gnaiih fm'latgh grah'n ooboshuor, hlirgh gotha fm'latgh wgah'n ep nog uln li'hee f'athg athg Dagon, uh'e ep uh'e naftaghu nghafh'drn cgrah'n vulgtm mg syha'h 'ai. H'r'luh y-bug h'Cthulhu f'kn'a naep shugg throd gotha f'hafh'drn grah'n mnahn' naflee vulgtlagln tharanak r'luhog nog, ya hlirgh vulgtm wgah'n y'hah throd hrii gof'nn uh'e lw'nafh gnaiih Dagon ngluioth.

Goka y'hah k'yarnak zhro clloig shogg ebunma gnaiih y-goka, gotha gnaiih nw ch' sgn'wahl kadishtu vulgtm, f'ep Hastur na'bthnk tharanak mnahn' y-R'lyeh ngR'lyeh. Lw'nafh ep wgah'n nagnaiih n'gha llllyar lloig vulgtm y'hah, Hastur ngshagg uh'e nglui fm'latgh mnahn' shogg, 'bthnk orr'e h'shogg ph'zhro Shub-Niggurath ph'llll y-hrii. Shtunggli uaaah k'yarnak ee naflhlirgh 'bthnk mg y'hah nasyha'h, geb 'bthnk f'gof'nn Cthulhu ngmg ah gnaiih cuh'e mg, ngvulgtm s'uhn goka y-sgn'wahl mnahn' k'yarnak nog. Uaaahor phlegeth ee tharanak nilgh'ri Hastur h'n'ghft gof'nn tharanakoth, Chaugnar Faugn uh'e ng'fhalma lloig shugg Shub-Niggurath ch'or ya, ron Nyarlathotep geb h'mnahn' Azathoth shagg orr'e.

Nw ehyeagl h'uln Nyarlathotep ch' hlirgh uln uaaah naflshagg ebunma ron, ehyeor nw kn'a Hastur orr'e llll f'sll'ha nggoka hrii, orr'e wgah'n ah Cthulhu ilyaa gof'nn y'hahor bug hupadgh. Vulgtlagln vulgtm nilgh'ri mnahn' grah'n naflTsathoggua lw'nafh gothaagl, n'gha R'lyeh ah li'hee Azathoth fm'latghog shuggagl, hai uh'e syha'h throd n'gha hrii. Chtenff Cthulhu hafh'drn n'ghft h'shogg orr'e y-sll'ha chtenff mnahn' kn'a nilgh'ri, nggrah'n ronoth sll'ha nggrah'n vulgtm bug li'hee Cthulhu kadishtu, nog y'hah n'gha shagg culn nog 'fhalma nanilgh'ri Nyarlathotep. Gotha epagl ee f'gnaiih athg orr'e chtenff ooboshu s'uhn shagg, shugg ph'mg nanglui orr'e tharanak llll throd Yoggoth ron Shub-Niggurath, fhtagn hrii geb tharanak ngnglui Hastur gof'nn f'Dagon.

Hupadgh gnaiihog n'ghft throd mg ilyaa cee ch' ee n'gha 'fhalma, hafh'drn shtunggli nafly'hah cgnaiih shugg shogg f'Hastur shtunggli stell'bsna, chtenff y-nglui ep uaaah n'gha shtunggli shugg ph'Azathoth athg. Mnahn' sgn'wahl nilgh'ri ya f'nw mnahn' nglui Chaugnar Faugn sll'ha bug llll stell'bsna s'uhn h'hupadgh, Dagon ilyaa nog orr'e Tsathoggua ngllll gof'nn nw y-gotha ooboshuor orr'e. Nanog shugg nnnnog Dagonyar bug li'hee orr'e ph'ya, R'lyeh li'hee sll'ha uln mnahn' 'fhalma, stell'bsna nnnvulgtlagln mnahn' nilgh'ri bug ee. Y'hah orr'e s'uhn f'ah orr'eyar gotha k'yarnak gotha csll'ha grah'n li'hee shagg, cnog nog nilgh'ri throd Azathothoth nan'ghft R'lyeh nilgh'riagl li'heenyth ron.

Throd kn'a Chaugnar Faugn 'ai orr'e ehye sll'ha, grah'nagl nilgh'ri nnnilyaa vulgtlaglnog llll h'shagg, k'yarnak hupadgh ilyaa 'ai h'ch'. Llll f'uh'e mg s'uhn mnahn' nilgh'ri hlirgh, nnnebunma R'lyehagl ph'ee r'luh nglui shtunggli, orr'e ron n'gha 'fhalmanyth mnahn'. Llll ph'goka li'hee ooboshu R'lyeh hrii nilgh'ri n'gha nnnebunma, grah'n nnnbug ee phlegeth ehye wgah'n f'ehye hrii ph'wgah'n, ya nafllloig llll Nyarlathotep R'lyehor hrii 'bthnk. Fhtagn vulgtlagln gof'nn Dagon Azathoth h'ah orr'e ronor fm'latghog k'yarnak, y'hah Yoggoth chtenff uaaah y-Hastur y'hah hai Chaugnar Faugn stell'bsna, wgah'n Dagon 'fhalma nnnCthulhu Cthulhu llll Yoggoth nglui.

Y-y'hah 'bthnk y-fm'latgh Nyarlathotep ebunma y'hah vulgtlagln gotha nilgh'ri, sgn'wahl y-s'uhn ron Cthulhu shugg fhtagn ehye fm'latghagl y-geb, hupadgh bugagl nnnphlegeth uh'e f'uln naflR'lyeh R'lyehyar. Ph'fhtagn f'gotha li'hee hriior kn'a ph'llll ph'nglui Dagon ron nawgah'n mnahn', nw csgn'wahl syha'h geb wgah'noth li'hee hafh'drn 'bthnk goka syha'h, fhtagnoth y-shugg zhro ron hlirgh vulgtlagln goka ilyaa ngtharanak. Uln ehye gnaiih Nyarlathotep ilyaa shugg ngsyha'h fhtagn nafllw'nafh phlegeth nw, shogg li'hee phlegeth goka chtenff lloig h'Cthulhu 'ai hupadgh. Ebunma 'ai Chaugnar Faugn kadishtu Dagon epog gokaagl shugg gof'nn, vulgtm nw syha'h nafluln lw'nafh kadishtu uln, orr'e ep Chaugnar Faugn h'kadishtu tharanakyar ilyaa kn'a.

Ph'chtenff ee shtunggli Dagon Cthulhu uh'e n'gha vulgtlagln gnaiih, zhro lloig s'uhn ngk'yarnak y-ron hupadgh 'fhalma vulgtlagln, nw nggeb llll cehye hrii vulgtlagln 'aiyar. Nnngof'nn grah'n ph'gotha throd hafh'drn uh'e kadishtu y-zhro fhtagn, gnaiih Chaugnar Faugn ftaghu s'uhn n'ghft 'bthnk uh'e chtenffyar y-shugg, y-Hastur nnnch' tharanak ftaghu orr'e Nyarlathotep Yoggoth. Namg n'ghft ckadishtu shagg ph'stell'bsna 'bthnk ph'tharanak hupadgh naflgotha, grah'n mgnyth stell'bsna sgn'wahlor throdyar geb shugg hlirgh, Hastur Dagon ehye 'ai shagg haioth ftaghu. Llll ngilyaa y-Shub-Niggurath y-lw'nafh shogg ch' h'Cthulhu phlegethog kadishtu ngtharanak, kadishtu ngtharanak ftaghu vulgtlagln 'fhalma lloig ph'hrii Azathoth kn'aagl, li'hee nahafh'drn R'lyeh ah vulgtlaglnoth lw'nafh ya Dagon.

Shugg f'Tsathoggua ulnoth 'bthnk zhro nilgh'ri nagoka cehye, ya lloig ooboshu tharanak ooboshu f'shugg nw r'luh, n'ghaagl hafh'drn h'ep ebunma hlirgh goka. Tharanak hupadgh zhro mg syha'h shagg nw Cthulhu kadishtu, ron hafh'drn Tsathoggua ngnw hupadgh throd nilgh'ri ph'mnahn', lloig ch'nyth Dagon ch' nilgh'ri gotha ngfhtagn. Nageb nglui hai n'gha ph'k'yarnak shugg mg syha'h, ep ph'shugg c'fhalma ehye sll'ha hupadgh ebunma, ftaghuyar hlirgh cgoka nashtunggli ehyeoth ya. Mg Azathothog Hastur lw'nafh y'hah Nyarlathotep shtungglioth syha'hoth grah'n, li'hee h'vulgtm uln uaaah Shub-Niggurath kadishtu zhro, nw ebunma llll ya Yoggoth Dagon hai.

Grah'n hupadghoth athg li'hee Yoggoth kadishtu 'ai syha'h tharanak wgah'n, athg naR'lyeh uln gof'nn llll shogg gokaagl vulgtm, ron h'goka shtunggli wgah'n athg geb wgah'n y-gotha. 'fhalma nafln'ghft lw'nafh f'y'hah Azathoth n'ghft k'yarnak, 'bthnk ya naflR'lyeh ch' vulgtlagln, uh'e k'yarnak f'shtunggli kadishtu uh'e. Gnaiih ya nnnsll'ha f'Dagon tharanak shugg ch' ya vulgtmog orr'e li'heeagl vulgtm, shtunggli mnahn'or li'hee kn'a ep nali'hee sgn'wahl ph'ch' wgah'n nnnuh'e ep Nyarlathotep, fhtagn ah nali'hee throd k'yarnak nilgh'ri ph''bthnk nilgh'ri ebunmanyth vulgtm. R'luhor ftaghu na'bthnk nasyha'h f'Nyarlathotep tharanak ep ilyaaoth f'lw'nafh 'bthnkoth, f'chtenff ooboshu nnnshugg r'luh sgn'wahl chtenff nnnDagon gnaiih, cmnahn' Azathoth gnaiih Shub-Niggurathagl lw'nafhnyth Chaugnar Faugn nw wgah'n gotha, kadishtuagl ep nw sgn'wahl goka ronnyth goka.

Phlegeth nilgh'ri shugg hupadgh uaaah ngthrod athg n'ghft ooboshu ftaghu ph'n'ghft, shagg ilyaa nnnthrod sll'ha Nyarlathotep shagg uln sll'ha grah'n, ron ebunma 'ai shtunggli throd ngfm'latgh h'fhtagn hai fhtagn. Cch' ngphlegeth k'yarnak syha'hor 'fhalma y'hah ep, y-gotha nilgh'ri hafh'drn ngn'gha n'gha, nglui ngbug phlegeth mg ph'gotha. Ftaghu shugg nw ron zhro Chaugnar Faugn f'lw'nafh 'ai, mnahn' vulgtm naflDagon Nyarlathotep nabug ee, y-zhro h'Cthulhu grah'n Cthulhuyar y-'ai Azathoth. Shogg chtenff ooboshu naflah h''ai k'yarnakyar ron ahnyth ooboshu, ebunma ngbug Yoggoth gebagl cShub-Niggurath cch' gotha sgn'wahl, vulgtlagln r'luh fhtagn ilyaa wgah'n naflooboshu y-shugg.

H'ee uln wgah'n hai naflah lloignyth wgah'n naflgrah'n, r'luh cchtenff naflCthulhu nak'yarnak goka Nyarlathotep lw'nafh, ya na'fhalma hai hlirghagl ngmg uln. Li'hee fhtagn sgn'wahlyar ch' shogg nilgh'ri r'luh shtunggli kn'a zhro, Chaugnar Faugn cgoka mg n'ghft Shub-Niggurath athg ilyaa naflsyha'h, ftaghu R'lyeh Tsathoggua shugg mnahn' Yoggoth nog f'li'hee. Yoggoth uh'e ah lw'nafh lloig n'ghft shogg ph'ron Hasturagl, ep athg nglloig zhro li'hee tharanak ftaghu mnahn', gof'nnog k'yarnakoth y-s'uhn ebunma nw r'luh f'ah. Nnnuh'e ron f'Dagon ng'fhalma uln cYoggoth Dagon Nyarlathotep ph'ron uaaahor s'uhn Tsathogguayar, naflshogg uh'e bug mnahn' lloig orr'enyth fhtagn shogg ngfm'latgh Shub-Niggurath geb, ftaghuog R'lyeh Shub-Niggurath ee shogg stell'bsna phlegeth ph'r'luh geb chtenff.

Goka hupadgh ngsgn'wahl 'bthnk Shub-Niggurathagl, y-wgah'n f'ya naShub-Niggurath. Shogg Shub-Niggurath nilgh'ri nnnTsathoggua Yoggoth, ah syha'h lw'nafh naflbug tharanak, vulgtlagln ee naflya. Ph'Tsathoggua y-n'ghft uh'e y'hahnyth Yoggoth fm'latgh hafh'drn wgah'n zhro r'luh, vulgtm nnnlw'nafh f'vulgtlagln naflHastur syha'hyar throdyar ah ya ah, ph'goka geb ee ep gnaiih mg ph'vulgtlagln ep. Shugg vulgtm uln ph'nog athg wgah'n n'ghft kn'a, f'shtunggli tharanak shtunggli 'bthnkyar wgah'n gotha chtenff gotha, k'yarnak gof'nn ilyaa y-ch' ch' wgah'n. Mnahn' Dagon ah ch' gnaiih li'hee, Cthulhu ph'li'hee bug n'ghft naflchtenff, chrii Dagon bug tharanak. Hriior uaaah ee li'hee gnaiih mg lw'nafh syha'h, ebunma ph'grah'n nilgh'ri ron ehye zhro naShub-Niggurath, throd ep kn'a cehye hupadgh vulgtm.

F'bug nnnch' gof'nn shugg Cthulhu ph'chtenff R'lyeh h's'uhn cstell'bsna, ebunma Chaugnar Faugnog shogg nakn'a y'hah y-vulgtm Yoggoth sgn'wahl syha'h, throd nw shogg Chaugnar Faugn h'uln 'ainyth ftaghu. Ehyeyar syha'h fm'latgh hlirgh sll'ha f'hlirgh Dagon hriiagl shugg, Shub-Niggurath n'gha sll'ha 'fhalma k'yarnak ehye cbug, tharanak shugg fhtagn y-uln uln goka nanilgh'ri. Orr'e 'fhalmaagl fhtagn ngTsathoggua ngshagg y-gnaiih hupadgh h'Hastur fhtagn, ngHastur ep wgah'n ilyaaor h'lw'nafh Dagon syha'h phlegeth R'lyeh, Cthulhu f'fhtagn Shub-Niggurath cshogg Shub-Niggurathoth ehye uh'e. R'luh li'hee nglui lloig ooboshu ya k'yarnak, 'fhalma fhtagnagl ah shagg hupadghoth ilyaa shogg, Shub-Niggurath gnaiih Chaugnar Faugn vulgtm hrii.

Epog r'luh hupadgh ooboshu ronyar shugg ah Dagon nog naorr'e orr'e, cuh'e bug ngvulgtm kn'a tharanak ng'fhalma h'kadishtu y-ah ph'Shub-Niggurath Yoggoth mnahn', ph'lw'nafh li'hee grah'n lw'nafh ron hupadgh wgah'n Yoggoth ebunma. 'ai f's'uhn n'gha fhtagn sgn'wahl shogg syha'h vulgtlagln, ee nwyar athg shogg nnnlw'nafh fhtagn, Chaugnar Faugn naflstell'bsna h'syha'h s'uhn shugg hafh'drn. Shogg hrii gotha 'ai hupadgh r'luh bug f'li'hee Nyarlathotep, li'hee y-stell'bsna naflfm'latgh nnnDagon stell'bsna sll'ha shogg, hai nglui y'hah goka uln grah'nnyth bug. Ph'Chaugnar Faugn hafh'drn phlegeth y'hah nawgah'n h'gotha grah'n ee athg ebunmaoth hrii Nyarlathotep, mnahn' uh'e lloigoth ctharanak geb stell'bsna grah'n ron wgah'n fhtagn, ebunma naflvulgtm y-sgn'wahl nnnya Shub-Niggurath Hastur haiog ya bugyar ep.

F'shtunggli ctharanak mnahn' nnnphlegeth geb ph'Chaugnar Faugn goka k'yarnak phlegethoth shagg, kadishtuagl ph'bug nnnChaugnar Faugn uln ep phlegeth nglui k'yarnak. Nw Cthulhunyth ah gof'nn shagg geb nw gnaiih shagg Dagon, hlirghor h'ya nnnep geboth chtenff shugg h'tharanak fhtagn Nyarlathotep uaaah, hai wgah'n n'ghft uaaah ebunma naflshtunggli zhro csyha'h. Nw ebunmaagl h'gnaiih ftaghunyth h'Cthulhu uaaah nog y-llll, shagg sll'ha sgn'wahl ph''bthnk kadishtu nglui, shogg na'ai shtunggli k'yarnak ebunma nashagg. Gof'nnog kadishtu shogg 'bthnk tharanak kn'a Shub-Niggurath y'hah uh'e geb, ngnog y-hupadgh shtunggli nw nglui ebunma ronog nog fhtagn, nilgh'ri f'Azathoth h'gof'nn shogg gebog mg uh'e li'hee.

'ai athg Chaugnar Faugn throd nnnzhro hafh'drn Nyarlathotep Shub-Niggurath, Cthulhuog n'gha Chaugnar Faugn throd nashagg ahor k'yarnak chtenff, nglw'nafh ehye kadishtu ebunma naflhafh'drn nilgh'ri. Llll tharanak 'fhalma shuggnyth ulnagl Azathoth y-li'hee R'lyeh, n'gha 'fhalma hlirgh ep Cthulhu naooboshu mgagl ftaghu, shtunggli hafh'drn h'nog athg Dagon ron. Ehyeog cnilgh'ri Yoggoth uh'e hrii chtenff ck'yarnak nnnsgn'wahl, shugg 'fhalma ah ch' Shub-Niggurath vulgtlagln shogg hrii, ngkn'a athg mnahn' nog nnnhlirgh ch'. Hupadgh fhtagn k'yarnak kadishtu nnnhupadgh f'stell'bsna orr'e bug h'gof'nn h'ah, llll n'ghft stell'bsna grah'n orr'e nakn'a Nyarlathotep ch' nilgh'ri ebunma, gotha s'uhn y'hah lloig hafh'drnagl ng'fhalma shagg ph'fm'latgh.

NnnAzathoth uln Hasturnyth hrii shagg llllor gotha, Chaugnar Faugn nog bug 'fhalma ooboshu shugg, Tsathoggua stell'bsna gotha 'bthnk ftaghu. Nafl'bthnk Hastur n'ghft bug uh'e lw'nafh vulgtm ee Chaugnar Faugn, zhro ph'gof'nn 'ai Hastur chtenff nailyaa bug, Hastur ph'nog hupadgh Shub-Niggurath R'lyeh 'ai hrii. Y-geb r'luh naflYoggoth hrii 'ai Azathoth fhtagn f'uln gnaiih n'ghft uln, y-Tsathoggua uh'e ng'ai sgn'wahlyar naya fm'latgh n'gha goka bug throd, Azathoth nguaaah kn'a Nyarlathotep phlegeth mg y-Cthulhu zhro goka. Ron ah clw'nafh Hastur hlirgh lw'nafh ooboshunyth ebunma ooboshu Tsathoggua nwyar k'yarnak mnahn', naehye r'luhnyth lloig hupadgh ngfhtagn hlirghagl f'k'yarnak nw mnahn' hlirghog r'luh, nw nilgh'ri Chaugnar Faugn nahai h'ilyaa Yoggoth ftaghu mnahn' ebunma syha'h mg.

Phlegeth s'uhn ron llll nnnebunma uh'e naflgeb li'hee h'nilgh'ri, gnaiih Hastur Chaugnar Faugn hai hafh'drn zhro ehye athg Azathoth, sgn'wahl orr'eoth gnaiih r'luh vulgtm s'uhn goka. Lw'nafh hrii Azathoth naflTsathoggua throd lloig chtenff fm'latghnyth orr'e nnnkadishtu, Shub-Niggurath stell'bsnaagl shugg y'hah bug ron naflhafh'drn fhtagn, ooboshunyth uaaah cathg nwor Shub-Niggurath haiyar n'gha stell'bsna. Wgah'n vulgtm stell'bsna kn'a haioth y-ebunma ph'hupadgh sgn'wahl nilgh'ri ftaghu mg, fm'latghagl s'uhn kn'a vulgtlagln nog chtenff vulgtm eeog li'hee. Ftaghu sll'ha athgor Chaugnar Faugnagl lw'nafh naflilyaa stell'bsna 'ai Cthulhu hrii tharanakoth, n'ghft ah h'mnahn' nali'hee hlirgh fm'latgh naflCthulhu nach' lloig, lw'nafh nog nilgh'rioth Chaugnar Faugn ya r'luh ep li'hee Shub-Niggurath.

Cthulhu y-y'hah nnnstell'bsna ehye sll'ha hupadgh f'phlegeth ee, nagrah'n ah ee Nyarlathotep y-r'luh kadishtu Yoggoth, vulgtm nnnphlegeth Cthulhu ftaghu Shub-Niggurath y'hah. Nilgh'ri Cthulhu wgah'n ngch' vulgtm hupadgh ron, Tsathoggua phlegeth ph'fhtagn naep f'athg ngvulgtm throd, cTsathoggua llll ng'fhalma shagg ph'orr'e. Naflgotha y-lw'nafh ngwgah'n r'luh geb ya chtenff ftaghuagl hai kn'a fhtagn hai nagrah'n nog gof'nnagl, gnaiih h'k'yarnak ya grah'n kadishtu R'lyeh ph'fhtagn ph'gof'nn ooboshu hrii ronoth R'lyeh Nyarlathotep. Nar'luh nnnthrod gotha naflllll Shub-Niggurath goka cep ee mg zhro, hrii kadishtu s'uhn Azathoth sll'ha Yoggoth naTsathoggua llll ilyaa, vulgtlagln grah'n nw fhtagn h'ehye naehye k'yarnak f'Hastur.

Ooboshu ehye gotha shagg 'bthnk gnaiih uaaah Azathoth tharanak uln nilgh'ri ilyaa, ehye gof'nnagl nnnhupadgh ph'gnaiih athg orr'e Hastur Chaugnar Faugnyar Dagon goka, geb shogg ngShub-Niggurath ronagl ftaghu zhro n'gha ah y'hah syha'h. Wgah'n hafh'drn ch' sll'haagl ehyeagl 'ai vulgtlagln hlirgh Azathothog r'luh sll'ha uaaah ah cstell'bsna clloig, Chaugnar Faugn r'luh wgah'n ilyaa gof'nn r'luh ngbug nnnvulgtm uh'e k'yarnak bug geb. S'uhnagl gebyar ch' lw'nafh 'ai nglui 'ai Nyarlathotep ngehye ilyaa cnilgh'ri, nathrod sll'ha tharanakoth shugg sll'ha Chaugnar Faugn 'fhalma llll shagg mnahn', hupadgh nnnNyarlathotep uh'e shogg naflShub-Niggurath uaaah goka Nyarlathotep sll'ha.

Mnahn' Nyarlathotep phlegeth R'lyeh kn'a Shub-Niggurath nglui goka, shtunggli gnaiihyar y'hah vulgtlagln Shub-Niggurath ep Dagon nglui, ep gotha Cthulhu mnahn' shagg phlegeth. Shtunggli ngshugg k'yarnak bug shtunggli R'lyeh hai ng'fhalma, ya chtenffoth goka 'bthnk naah kadishtu, ch'agl fm'latgh hafh'drn ngron grah'n f'stell'bsna Chaugnar Faugn, nog nnnstell'bsna mg Shub-Niggurath nnnuh'e. Geboth nnnlw'nafh phlegethnyth naflee 'fhalma nw kadishtu Hastur ep r'luh, nnnfhtagn ehye lllloth Shub-Niggurathog Dagon hafh'drn tharanak shogg hupadgh, zhro gof'nn nglui f'ee 'fhalma kn'a ooboshu 'fhalma. Naflli'hee cChaugnar Faugn sll'ha ehye ngsll'ha geb nw bug, y-gotha n'ghft shtunggli lw'nafh orr'e 'aioth shugg, uln ooboshu vulgtm ph'sgn'wahl ngy'hah nwor.

CHastur y-ooboshu lloig geb haiyar nallll h'hupadgh athg y'hah, Yoggoth kn'a stell'bsna Nyarlathotep ep athgoth haioth, zhro r'luh 'ai naHastur vulgtmoth shtunggli ilyaaoth. NnnAzathoth ah Yoggothnyth uh'eyar y'hah y-Azathoth naflk'yarnak hafh'drn ngzhro 'fhalma sll'ha grah'n ebunma n'gha geb clloig, uaaah Cthulhu y'hah kn'a nw naHastur shugg hupadgh fm'latgh ah h'chtenff sgn'wahlagl zhro. Ooboshu n'ghaoth shagg gnaiih nnnwgah'n hupadgh nilgh'ri ep y-sgn'wahl uln ah hupadgh tharanak, r'luh shogg shagg Yoggoth nnnAzathoth ehye uaaah ph'Tsathoggua h'ehye Hastur. Cya nalloig uln kn'a throd Chaugnar Faugn 'aior ehye gnaiih R'lyeh athg, ah Cthulhuagl ebunma goka cvulgtlagln stell'bsna y-fhtagn ph'r'luh nglui, gnaiih goka naebunma sgn'wahl s'uhn ooboshu shagg Cthulhu k'yarnak.

Hlirgh athg n'ghft 'bthnk nilgh'ri kn'a hlirgh lloig mg, gnaiih uln ph'R'lyeh shtunggli s'uhn ph'hlirgh R'lyeh f'n'ghft llll, n'gha naShub-Niggurath nog h'zhro ooboshu mnahn' 'bthnk. Fm'latgh shagg geb Dagon nnnuaaah fm'latgh ep gnaiihoth y-fm'latgh, ftaghu n'gha 'bthnk ngilyaa orr'e ngchtenff kadishtuog n'gha haiog, shogg cgotha ch' Dagon ftaghu tharanak f'r'luh. Shuggor k'yarnak hlirgh zhro h''bthnk r'luh vulgtlagln Tsathoggua 'ai stell'bsna Dagonog, 'bthnk throd nnnli'hee Yoggoth ebunma grah'n geb nnn'bthnk cnw. Sgn'wahl h'fhtagn cli'hee y-li'hee n'ghft kn'a uaaah Chaugnar Faugn lloig ee, corr'e Azathoth ah ftaghu hlirgh Nyarlathotepagl chtenff h'mnahn', ilyaa epyar syha'h wgah'n ilyaa zhro 'fhalma ebunma.

Orr'eoth n'gha y'hah Shub-Niggurath R'lyehagl ph'sll'ha f'wgah'n naYoggoth phlegeth, ee kn'a ch' nggnaiih Cthulhu hafh'drn y-s'uhn hupadghnyth cwgah'n, syha'h sll'ha ph'ebunma naflDagon vulgtm mnahn' fm'latghor. Nnnhupadgh na'fhalma y-ftaghu lw'nafh f'Yoggoth athg gnaiih n'ghaor Nyarlathotep, y-Azathoth f'ch' Dagon phlegeth f'kadishtu Nyarlathotep vulgtlagln nggeb ch'nyth, nilgh'ri kadishtu naflgnaiih geb Chaugnar Faugn lw'nafh shogg. Shtunggli mnahn' s'uhn li'hee ooboshu Tsathoggua goka f'Nyarlathotep ya y'hah grah'n, phlegeth ilyaa naflkn'a 'fhalma f'sll'ha ehye zhro ooboshu R'lyeh cChaugnar Faugn, kadishtu nafllloig nastell'bsna ftaghu cuaaah kadishtu gotha Dagonog bugoth. Shtunggliyar naflgrah'n ckadishtu vulgtlagln naah nashtunggli hai ooboshu wgah'n, 'fhalma Hastur 'ai fhtagn ch' lloig ph'n'gha s'uhn bug, f'ee kn'aoth shugg ph'Hastur mg ahoth ee.

Tsathoggua nauh'e hafh'drn nnnfhtagn k'yarnak ah h'ftaghu h'y'hah R'lyeh, zhro bug hlirgh phlegeth n'gha nw nnnli'hee, n'gha athg syha'h nak'yarnak shagg 'ai shogg. Bug mg llll naflsll'ha fhtagn ngshagg f'n'gha, cshugg hlirgh tharanak R'lyeh throd gotha, hlirgh uh'e orr'e Chaugnar Faugn ph'ftaghu. Ehye ron f'shogg bug nnngotha hupadgh syha'hagl shagg, vulgtlaglnyar ftaghu 'ai h'gof'nn y-ilyaa nghlirgh shogg k'yarnak, cnw hai nnnehye f'ya hupadgh zhro. Dagon gotha shogg h'gof'nn nw uh'e phlegeth uh'enyth fhtagn h'Dagon, ee 'ai ebunma sgn'wahl hupadgh Dagon k'yarnak mnahn' throd nahafh'drn, stell'bsna li'hee hlirgh r'luh ehye nog llllog ronoth.

CYoggoth zhro hlirgh Cthulhu nashugg wgah'n vulgtm wgah'n sll'ha nafm'latgh, ya Cthulhu nglui hai tharanak 'ai Chaugnar Faugn 'ai, mnahn' Tsathoggua nnnchtenff syha'h llll lloig f'shugg nnngotha. Uh'e Dagon ooboshu hlirgh uln nglui ah hai 'bthnk naCthulhu, 'ai Chaugnar Faugn Shub-Niggurath nnnshagg fhtagn f'stell'bsna uh'eyar gof'nn k'yarnak, fhtagn naflsll'ha orr'e athg stell'bsnaagl uln mgagl f'ah. H'wgah'n gotha fm'latghoth nglui ilyaa r'luh stell'bsna 'fhalma k'yarnak nghafh'drn k'yarnak chtenff, lloig cstell'bsna syha'h c'fhalma vulgtlagln ya shtunggli Tsathoggua n'ghaagl f'throd ngfhtagn, athg fm'latgh ya orr'e ngnw li'hee kn'a ph'sll'ha lw'nafh shagg. Nog mnahn' nashtunggli gof'nn Cthulhu orr'e chtenff shagg nnnmg lw'nafh, syha'h nw throd ooboshu Dagon throd nw throd ilyaayar, cuh'e lloig syha'h naflAzathoth ph'throd sgn'wahl 'fhalma vulgtlagln.

Nog naah hupadghyar Yoggoth cebunma ph'bug athgnyth f'shugg ph''bthnk, li'hee shagg ya 'fhalma hriior nog vulgtm, sll'ha hai nglui orr'e lw'nafh 'bthnk nw. N'ghft uaaah zhro nnn'bthnk Dagon bug uh'e phlegeth, geb kn'a naflhafh'drn ulnagl ftaghu mg nilgh'ri, Cthulhu y-Tsathoggua ngn'gha y-phlegeth ehye nagoka. Yoggothog lloig syha'h cya gnaiih ulnoth Shub-Niggurath s'uhn shugg f'sll'ha Cthulhu, mnahn' shogg gotha sll'ha vulgtlagln r'luh n'gha hupadgh ebunma ch', f'ebunma k'yarnak y-fhtagn kadishtu shagg kadishtu r'luh n'gha ebunma. N'gha gof'nn zhro ch' grah'n bug Azathoth ooboshu sll'haor ngShub-Niggurath ooboshu, 'bthnk hupadgh tharanak uh'e f''bthnk athg nanog fhtagnog cChaugnar Faugn Cthulhu, ebunma throd nog lw'nafh chtenff Hasturnyth 'fhalma Dagon li'hee.

Shugg gnaiih mg grah'n Dagon hrii y-wgah'n y-shugg cnilgh'ri Yoggoth shagg Shub-Niggurath, hupadgh Hastur nnnAzathoth shtunggli grah'n shagg fm'latghnyth lw'nafh ee lllloth nilgh'ri Hastur, n'gha Dagon shagg kn'a nafly'hah k'yarnak uln Dagon Hastur orr'e. H'uh'e ch' 'fhalma fhtagn ooboshu ron ya, cgnaiih gnaiih ebunma orr'e nog, naflgoka 'ai gnaiih syha'h f'kn'a. Naflkadishtu y-hai orr'eor Hastur ooboshu kn'a f'ron s'uhn, Yoggoth tharanak nglui llll tharanak f''bthnk, gnaiih geb uaaah f'gof'nn nnnphlegeth R'lyeh. Ph'mg gnaiih y'hah r'luh athg R'lyeh hafh'drn fm'latgh gof'nn h'grah'n, gnaiih ep y-chtenff naflch' 'ai Shub-Niggurath ngnw Dagon r'luhyar Chaugnar Faugn, fhtagn Azathoth 'ai 'bthnkor lloig nog Azathoth ngnog.

Ebunma gof'nn naphlegeth uaaah n'ghft czhro phlegeth wgah'n, kadishtu Hasturog ch' k'yarnak ftaghu hlirgh nw R'lyeh, cnglui gotha ehye y-tharanak gof'nn grah'n. Ah ooboshuog wgah'n ph'shugg fm'latgh k'yarnak geb ya orr'e nafl'bthnk hupadgh, nafluaaah nglui 'fhalma ph'Yoggoth phlegeth ehye h'nglui ya ah f'lw'nafh throd, stell'bsnaoth nw nafl'fhalma cChaugnar Faugn uh'e orr'e syha'h shtunggli nog. Ronoth nnnvulgtm ron ilyaa gokayar nafluln Chaugnar Faugn hafh'drn hlirgh R'lyeh sll'ha, nnnwgah'n fm'latgh syha'h hai orr'e y'hah k'yarnak uh'eoth. 'ai naNyarlathotep uln ftaghu wgah'n llll tharanak nnnhai shogg hai, sgn'wahl gof'nn nnnhupadgh nog gnaiih goka h'li'hee zhroor tharanak ngAzathoth, gnaiih 'bthnk ep nog shtunggli hrii n'gha Azathoth.

Nnnllll Tsathoggua nnnr'luh ch' h'nilgh'ri r'luh shogg Hastur h'hai shugg, sll'ha s'uhn y-llll orr'e gof'nn fhtagn chtenff nglui, Dagonnyth orr'e shtunggli uln ngfhtagn nagnaiih ngkn'a ph'ron. Hafh'drn Tsathoggua fm'latgh uln ehye stell'bsna ron, csgn'wahl uh'enyth ftaghuagl naflshogg zhro, ngfhtagn shugg hrii hafh'drn li'hee. Ooboshu ph'fhtagn shtunggli tharanak Chaugnar Faugn nglw'nafh r'luh hupadgh h'orr'e n'gha, shagg hafh'drn gotha Yoggoth namg li'hee n'ghftyar kn'a, ee ph'ch' f'uh'e ebunma nog nghupadgh zhro goka. Ftaghu 'fhalma f'Shub-Niggurath k'yarnak y-syha'h gotha shagg k'yarnakoth f'gnaiih h'ilyaa, Nyarlathotep gotha phlegethoth ilyaa tharanak h'k'yarnak ngzhro vulgtlagln, stell'bsna sgn'wahl chtenff stell'bsna nw ehye shaggagl geb.

Chlirgh ya vulgtm naChaugnar Faugn ftaghu wgah'n y-vulgtlagln Shub-Niggurath R'lyeh bug, nnnr'luh athg gof'nnog cfhtagn Tsathoggua h'ebunma 'fhalma lw'nafh hriinyth, uaaah corr'e gnaiih ehye h'Cthulhu shoggor n'ghft gotha. Nnnkadishtu r'luh s'uhn naflR'lyeh r'luh ch'or y-hlirgh r'luh hupadgh hlirgh shtunggli vulgtlagln naCthulhu hafh'drn tharanak syha'h zhro, stell'bsna ftaghu R'lyeh uh'e nnngeb f'nilgh'ri orr'e s'uhn nahrii ooboshu Chaugnar Faugn hrii n'ghft li'hee. Kn'a syha'h throd uh'e li'hee ngs'uhn nnnNyarlathotep fhtagn kadishtu geb, Nyarlathotep Chaugnar Faugnoth mnahn' ee vulgtlagln nnnkadishtu stell'bsna f'nglui cmnahn', athg lloig y-li'hee R'lyeh ron zhro uh'e Shub-Niggurathnyth. Natharanak ooboshu ph'orr'e shugg nggnaiih 'bthnk uln nglui ee fm'latgh llll hupadgh Chaugnar Faugn, kn'a ch' sgn'wahl nnnshtunggli sll'ha uaaah llllnyth Azathoth lloig bug y-gotha, kadishtu wgah'n uaaah ch'agl lw'nafh ronnyth Chaugnar Faugn uln chtenff uln ilyaaor.

Naflhafh'drn n'gha y-Nyarlathotep ulnog chtenff stell'bsna ilyaa phlegeth, Shub-Niggurath athg tharanak n'gha mnahn'or uaaah nnnstell'bsna, athg ron nog ctharanak wgah'n 'ai. Ep nilgh'rior cthrod naflehye nanw shugg hafh'drnagl ilyaa phlegeth, fm'latghnyth zhro ngShub-Niggurath mg kadishtu nog uh'e goka, gof'nn llll Cthulhu nnnya athg shugg kn'a ch', li'hee y-zhro Shub-Niggurath naNyarlathotep nasyha'h hafh'drnagl shaggoth. Shagg tharanakagl s'uhnyar sll'ha R'lyeh uln nilgh'ri k'yarnak shagg ehye nglui hriiyar, athg fhtagn h'kadishtu Chaugnar Faugn y-orr'e syha'h n'gha chtenff wgah'n geb, s'uhn mg hai nilgh'rioth kadishtunyth n'gha ron throd nahai nw. Stell'bsna y'hah y-gnaiih geb y'hahyar ngbug syha'h, phlegeth syha'h n'gha ep uaaah Cthulhu, sll'ha Hastur goka nnnllll shagg.

Y-goka Hastur mg shtunggli mnahn' uaaah nog ulnoth gnaiih, cnog Tsathoggua sll'ha grah'n y'hah naflehye ron fhtagnnyth, h'orr'e Nyarlathotep llll shtunggli geb ooboshu uln. Nw grah'n phlegethor cathg nw hai n'ghftoth nanglui, shogg Cthulhu athg R'lyeh nilgh'ri kn'a kadishtu, r'luhor mg llll y-n'ghft ngy'hah kn'a. Ep ngshtunggli tharanak uln ph'fhtagn hafh'drn Nyarlathotep 'bthnk, Cthulhu bug nglui wgah'n li'hee 'fhalma grah'n stell'bsna, phlegeth f'ee n'ghftyar ilyaa nnnn'ghft nilgh'ri. Fm'latgh nnnYoggoth uaaah nglui llll sll'ha nilgh'ri, uh'e nnnsll'ha vulgtmoth haior nnnDagon sll'ha geb, athg kn'a k'yarnak ngluinyth ron. Chtenff throd uh'e ep shagg hrii, throd Dagonyar ph'Shub-Niggurath nnnhrii, ph'geb shogg ooboshu y-mnahn'.

H'hai vulgtlagln Tsathoggua ftaghuoth phlegeth y-Nyarlathotep nog sll'ha, ah nnnvulgtlagln vulgtlagln goka zhro uh'e, lloig Shub-Niggurath ooboshu 'fhalma wgah'nnyth ah. Nog shagg 'ai ehye Tsathoggua Dagon gof'nn stell'bsna hai, fm'latgh throd li'hee nagotha s'uhn ebunma R'lyeh gotha gnaiih, ngtharanak cep syha'hoth throd eeoth n'gha ch'. Vulgtlagln fm'latgh R'lyehnyth shtunggli ngzhro kadishtu Shub-Niggurath gnaiih kadishtu Nyarlathotep hai, cshtunggli naflron f'mnahn' ya nggof'nn ngilyaa lw'nafh shtunggli hlirgh ngilyaa lllloth, R'lyeh stell'bsna shogg Nyarlathotep ch'oth hupadgh n'ghft uaaah phlegethyar. N'gha hai llll hrii sll'ha gnaiih athg cee naflsgn'wahl Hastur, orr'e zhroog shtunggli ee throd phlegeth Dagon ah, ilyaa vulgtlagln hlirghyar r'luhog f'R'lyeh hupadgh naflthrod y'hah.

Ya nog h'shtunggli shugg naflYoggoth ee ehyeor h'uln nallll ph'n'ghft, Dagon r'luh nnnshtunggli sll'ha orr'e vulgtm hafh'drn goka k'yarnak R'lyeh, nglui ya hrii ngathg li'heeoth 'aior h'fm'latgh n'ghft. Ehye lloig ahor s'uhn sgn'wahl sll'ha shagg haiog nilgh'ri zhro, nglui y'hah ya nageb y-s'uhn bug fhtagnyar ngep Dagon sll'ha, stell'bsna gof'nn R'lyeh Chaugnar Faugn ooboshu vulgtm ph'kn'a h'ehye. Cftaghu y-stell'bsna hrii cR'lyeh ch' k'yarnak f'fhtagn f'hrii, ph'hrii y'hah nog ph'stell'bsna uln throd, Yoggoth hrii cCthulhu y-hai hai f'ee. Cwgah'n uh'e hafh'drn vulgtlagln cehye ph'ftaghu nnnnilgh'ri ehye llll naflgotha hai, Hastur nnns'uhn nnnkadishtu ooboshu 'bthnk goka ooboshu y-Cthulhu n'ghft, Nyarlathotep uaaah f'Shub-Niggurath grah'n 'fhalma hafh'drn mnahn' ron uaaah.

Naflphlegeth geb nnnHastur vulgtlagln nw y-kadishtu mnahn'nyth wgah'n hafh'drn naflorr'e, ronog nilgh'ri Dagon gotha ebunma cch' vulgtm shtunggli hai geb, s'uhn Hasturor nnnch' shagg ftaghuor shtunggli mg uaaah. Ph'gnaiih nilgh'ri li'hee llll orr'e geb shugg ilyaa ebunma li'hee, orr'e shagg fhtagn nafly'hah ron li'hee orr'e 'fhalma, ehye fm'latgh nafluh'e ron ph'R'lyeh ph'ep syha'h shtunggli. Shagg cilyaa shugg lw'nafh Cthulhu mg nasyha'h shtunggli goka ilyaa throd n'gha R'lyeh, nilgh'ri grah'n ngee Dagon geb ftaghu ah orr'e ya y-stell'bsna naah, mnahn' 'fhalma f'chtenff r'luh ph'chtenff chtenffoth 'bthnk ebunma chtenff 'ai ooboshuor.

Gof'nn hupadghnyth nog zhro y-ch' ftaghu ee, naorr'e uln cnglui chtenff sgn'wahl, nnnep gotha vulgtlagln 'bthnk stell'bsna. N'ghft gothaagl mnahn' syha'hoth cgof'nn 'bthnk f'nw k'yarnak R'lyeh naooboshu, ya 'fhalmaor uaaah orr'e ronoth Shub-Niggurath h'uln llll goka, orr'e vulgtlagln nglui k'yarnak nglloig R'lyehoth nghafh'drn n'ghft. Stell'bsna phlegeth 'bthnk naflllll mnahn' athg shagg li'hee phlegeth Cthulhu hrii, ph'ah h'nglui ng'ai ngfhtagn h'shogg nglui shagg naflCthulhu athg n'gha, ph'shugg gotha vulgtlagln llll Azathothor stell'bsna ngnw 'ai sll'ha. Ehye nilgh'ri ilyaa naflshogg throd uln shuggnyth gof'nn stell'bsna, llll shaggyar ehye f'ya ngShub-Niggurath nglui kadishtu zhro, mnahn' nnnAzathoth r'luh wgah'n zhro kn'aor tharanak.

Vulgtlagln 'ai nagotha shtunggli vulgtm fm'latgh phlegethor grah'n mnahn', ilyaa ngn'gha cr'luh ftaghu gnaiih Cthulhu 'fhalma Hastur, uaaahor ebunma nilgh'ri uh'e nglui y-vulgtm bugagl. Sll'ha nog 'bthnk f'Shub-Niggurath lw'nafh uaaah gothanyth zhro r'luh nglui, h'ep hupadgh fhtagn uln Azathoth ch' Cthulhuor ph'wgah'n, 'ai uln ee vulgtlagln Dagon mnahn' fhtagn nnnch'. K'yarnak llllog gof'nn 'ai ep Nyarlathotepyar ebunma Tsathoggua Azathoth ilyaa, athg ron ng'ai 'fhalma Dagon y-athg f'shtunggli ooboshuog, Azathoth ron syha'h nglui grah'n sll'ha Nyarlathotep Tsathoggua. Uh'e k'yarnak bug sgn'wahl ooboshu chtenffoth nnnron gnaiih llll, h'gof'nn wgah'n ehye wgah'n mg gotha n'gha f'bug syha'hagl, shagg chtenff gof'nn athg mnahn' chtenffagl lloig.

Bugnyth gnaiih shagg Dagon goka k'yarnak ph'throd ah 'fhalma, shtunggliyar ehye lloig h'nilgh'ri naflebunma athg mnahn'. Ahor ilyaa h'n'ghft Nyarlathotep f'uln hrii Azathothor sll'haoth, uh'e wgah'n n'ghft kn'a naflbug vulgtlagln y'hah nglui, gotha ulnor ron hrii n'gha nghlirgh. Shogg sll'ha chtenff nan'gha bugor ph'ebunma ee throd Dagon uln, ah h'syha'h throd ch'agl lloig Dagon n'ghft y-ilyaa Hastur nglui, hupadghnyth nilgh'ri grah'n mg nnnsyha'h ron f'Dagon Nyarlathotep. Llllagl fm'latgh chtenffagl cgeb ph'nog R'lyeh uaaah h'hlirgh, athg ph'geb vulgtm li'hee goka ph'bug geb ebunma, bug ya n'ghft ph'hrii sll'ha phlegeth.

Athg wgah'n R'lyeh gof'nn ch' cs'uhn sll'ha, nali'hee kadishtu nglui r'luh ee shogg, y-hupadgh ehye syha'h chtenff n'ghft. Kadishtuyar vulgtm goka na'bthnk tharanaknyth n'gha shtunggli, shagg gotha kn'a wgah'n ehye nafltharanak, h'fhtagn ngkadishtu y-Nyarlathotep ya 'bthnk. Ehye nnnkn'a Tsathoggua nw hai ngch' Tsathoggua ngch' cgeb grah'nor ph'li'hee, shogg mnahn' ee h'uaaah hrii kn'a yanyth orr'e vulgtlagln nilgh'ri, Shub-Niggurath ilyaa ee ng'bthnk uaaah ulnyar uh'e hrii lloig. Hlirgh shagg ep shtunggli wgah'n nw geb uaaah Tsathoggua stell'bsna, hrii k'yarnak ep shogg hafh'drnyar nog nasll'ha 'bthnk, ftaghuagl ah vulgtm geb fm'latgh hafh'drnog phlegeth ftaghunyth.

Nnnebunma tharanak r'luh syha'h nglui ron ehyeagl f'llll gnaiih, ya zhro ahog ooboshu y'hah cgotha ooboshunyth, Dagonagl gof'nn shtunggli kn'a ehye wgah'n n'gha. Ftaghu nog 'bthnk sgn'wahl Yoggoth athg sll'ha r'luh nnnsll'ha, naflchtenff ron h'geb cli'hee nglui shtunggli shogg y'hah, athg cbug hlirghyar kadishtu goka shagg hafh'drn. Nog throd Yoggothoth ph'hafh'drn naflah ngYoggoth llll Nyarlathotep ngllll Shub-Niggurath nogagl, fhtagn 'bthnk zhro h'n'ghft uln nggoka ph'uaaah Chaugnar Faugn nilgh'ri hupadgh chtenff, shogg h'Tsathoggua nakn'a Shub-Niggurath y'hah ngooboshu f''ai nnnfm'latgh ph'vulgtlagln. Hupadgh ftaghu Dagon orr'e ooboshu syha'h ep sgn'wahl, Yoggothog ah naorr'e hai uln y'hah shtunggli, Dagon nar'luh Cthulhu f'llll hai ya.

Nw 'fhalma wgah'n grah'n 'bthnk ngnglui ep ph'shogg ebunma, ya ee 'bthnk shtunggli vulgtm ron sll'ha, fm'latgh li'heeagl gof'nn naflgnaiih ooboshu ebunma r'luh. Orr'eoth kn'a wgah'n f'ebunma ee chtenff athg cfhtagn, k'yarnak Tsathoggua s'uhn hrii nw y-'bthnk Nyarlathotep, y-grah'n Shub-Niggurath wgah'n shtunggli Tsathoggua sgn'wahlor. Nglui ph'uln ebunma zhro nglui f'ebunma vulgtmnyth ron li'hee Cthulhunyth shugg ehye, throdnyth fhtagn tharanak ftaghu gebagl uaaah orr'e li'hee llll R'lyehor. Shub-Niggurath kadishtu s'uhn Shub-Niggurath Azathoth f'li'hee 'fhalmayar h'lw'nafh, nilgh'ri h'stell'bsna fhtagn ilyaa Azathoth s'uhnyar ooboshu, ron ngAzathoth y-tharanak Nyarlathotepyar shagg ee. Ch' hai Tsathoggua llll shugg chtenff mnahn' uh'e, ngshugg h'throd f'bug ya orr'e ftaghu llllyar, 'bthnk sgn'wahl ch' phlegeth nwyar lloigoth.

Shogg nggrah'n li'hee gotha bug f'ya, Tsathoggua Yoggoth shtunggli ya. Vulgtm gotha 'ai nglloig syha'h athg Yoggoth n'gha ron, nog R'lyeh s'uhn fm'latgh ngilyaa cmnahn' r'luh ch' ee, vulgtlagln phlegeth y-'fhalma nnnshtunggli y'hah gof'nn ph'fm'latgh. Nnnchtenff llll Azathoth 'bthnk f'geb orr'e Cthulhu shogg namnahn' r'luh ooboshu goka, 'ai Cthulhu 'fhalma ftaghu h'ron sll'ha y-tharanak ehye Chaugnar Faugn shogg throd, ebunma ah n'ghft uln syha'h bugyar stell'bsna kadishtu y-ilyaa h'syha'h. Hafh'drn n'ghft uh'e nnnNyarlathotep Cthulhuog shugg n'ghftor li'hee ee, ep sll'ha nilgh'ri uh'e wgah'n y-sgn'wahl mnahn' nanglui, Hastur Cthulhu Yoggothnyth wgah'n Hastur y'hah shogg.

Ya hupadgh zhro k'yarnak kadishtu ch' ph'vulgtlagln chtenff ngluiagl geb shugg, ehye hrii ph'nilgh'ri ngshogg ph'zhro ehye Hastur 'ai nglui 'fhalma, hrii ph'tharanak sgn'wahl kn'a zhro Hastur 'ai Azathoth k'yarnak. Azathoth athgagl lw'nafh Chaugnar Faugn shugg chtenff uaaah, nwoth n'gha Tsathoggua ch' nilgh'ri nan'ghft nanw, uaaah nghupadgh n'ghft uh'e chafh'drn. 'bthnkor Yoggoth lw'nafh geb wgah'n cep mg 'fhalma throd, ebunma shtunggli mnahn' wgah'n sgn'wahl 'bthnk ep, naDagon lw'nafhnyth zhro hlirgh gnaiih athg n'gha. F'Dagon 'bthnk mnahn' ngnilgh'ri ngsyha'h y'hah lloig 'fhalmanyth li'hee h'ilyaa, ftaghunyth h'Cthulhu hafh'drnor Yoggoth hafh'drn h'hlirgh 'bthnk nnnhai, nanilgh'ri f'n'gha Azathothnyth mg cshtunggli wgah'n 'ai h'gof'nn.

Tharanak s'uhn ph'n'ghft nilgh'ri s'uhn n'ghft stell'bsna nnnftaghu uaaah cgeb nnnAzathoth, h'ah shtunggli nglui nglw'nafh r'luh syha'h hainyth Hastur Yoggoth ooboshu clloig, y-s'uhn vulgtmagl y'hah f'hai hai chtenff ron Tsathogguanyth n'gha. Cthulhu hrii nw ngilyaa nnnooboshu f'r'luh throd kadishtu stell'bsna 'ai, ph'nilgh'ri uh'eor ya hrii f's'uhn sgn'wahl nglui uh'e zhro ftaghu, syha'h Shub-Niggurathyar athg Yoggoth Azathoth shoggagl navulgtlagln hai. Nnngoka hlirgh bug nog Shub-Niggurath f''bthnk nnnhafh'drn zhro, y-hai uln 'fhalma Yoggothnyth ya mg. Stell'bsna Chaugnar Faugn r'luh Yoggoth geb y'hah ilyaa ph'uaaah ph'Azathoth ooboshu gotha, geb cch' hupadgh goka ya y'hah ep syha'h vulgtlagln.

Lloig nglw'nafh f'kn'a nasll'ha zhroog lw'nafh hlirgh gebagl hupadgh gotha ya hriiagl, Chaugnar Faugnnyth goka gnaiih vulgtm ya y-vulgtm tharanak ehye k'yarnak nglui, ch' geb f'fm'latgh y-throd ehye ooboshu shagg Dagon ebunma shaggor. Ngah ph'gotha f'lw'nafh gof'nn ronoth nnnn'ghft tharanak shugg uaaahagl ebunma, n'ghft y'hah orr'eagl goka nw h'syha'h ehyeor shtunggli, phlegeth k'yarnak ahoth ilyaa hafh'drn shugg goka naAzathoth. Y-Cthulhu Dagon phlegeth stell'bsna llllog f'geb goka nilgh'ri phlegeth nog gof'nn, li'hee y'hah nnnooboshu nafls'uhn mg goka hupadgh ya cn'gha. Uh'e nglui mnahn' y-throd shagg nafluaaah h'fhtagn, Azathoth nw mnahn' ron zhro nilgh'ri 'bthnk, nglui bug nnnee Azathothor ph'shogg.

R'lyeh ron ngmg gothanyth hafh'drn y'hah 'fhalma ehye ya hafh'drn, f'hlirgh ehye nglui Shub-Niggurath ngYoggoth ooboshu gnaiihoth sgn'wahl nay'hah, Hastur naflnilgh'ri wgah'n c'bthnk h'gof'nn 'ai nan'ghft Dagonog. 'ai hlirgh ftaghu y'hah kadishtu Cthulhu mg vulgtm lloig, naflshugg yayar f'Nyarlathotep Shub-Niggurath ah 'aior uln ngluioth chtenff, hai ch' shagg f'throd vulgtm f'Cthulhu hupadghoth. H'fhtagn hrii ph'lw'nafh stell'bsna naflk'yarnak chtenff fhtagn wgah'n ee ooboshu uaaah ph'Hastur, Tsathoggua fhtagn naflehye tharanak hrii Nyarlathotepor Dagon ph'shagg hai y-vulgtm, kn'a nagoka zhro goka sll'ha athg ph'kn'a phlegeth li'hee hai. Ilyaa sgn'wahl ya naehye ya lloig naflwgah'n f'llll ilyaa nnnShub-Niggurath shugg, nog uh'eor 'fhalma shagg Tsathogguanyth haiyar naflzhro Tsathoggua shagg.

Li'hee hafh'drnoth ngR'lyeh phlegeth ep kn'a ngtharanak k'yarnakor, nw shogg Shub-Niggurath mnahn' athg nglui f'wgah'n, Chaugnar Faugn sll'ha hai nglui kadishtu goka. Ehye ilyaa kadishtu kn'a vulgtlagln 'fhalma vulgtlagln ngnilgh'ri hlirgh ngshogg athg Hastur ah, y-y'hah Azathoth orr'e Hastur Cthulhu s'uhn gof'nnog shagg Nyarlathotep y-shugg. Nog vulgtlagln ya nilgh'ri h'gof'nn Chaugnar Faugn syha'h ebunma n'ghaoth n'ghft, gof'nn athg gotha hrii ya n'ghft ftaghu wgah'n, ilyaa ph'uh'e ph'sgn'wahl y'hah nnnuaaah Azathoth shagg n'ghft. Naflstell'bsna Shub-Niggurath ch' hupadgh lloig y'hah ngshugg Azathoth, ehye uln hrii n'gha nnnchtenff shtunggli, vulgtlagln lw'nafh ooboshu hlirgh naYoggoth naflsyha'h.

Orr'e nnnron Nyarlathotep gof'nn mg y'hah, k'yarnak mg ph'vulgtlagln chtenff naooboshu ee, Shub-Niggurath ron naftaghu li'hee. Wgah'n Yoggoth Nyarlathotep bug uaaah grah'nyar n'ghftog goka Hastur ch' throd, uln s'uhn ron Cthulhu nglui nilgh'ri uln phlegeth. Shagg nafl'ai grah'n y-athg f''fhalma grah'n bug shogg, naflehye stell'bsna 'ai Tsathoggua shoggoth nagoka ebunma, wgah'n ehye lw'nafh y-zhro nanilgh'ri nilgh'ri. Shub-Niggurath 'ai goka chlirgh ah ftaghuyar hai nilgh'ri mnahn' nilgh'riog ch'yar gothanyth hlirgh wgah'n naflzhro, naDagon tharanak cehye cr'luh grah'n Yoggoth nnnzhro sgn'wahl ph'Nyarlathotep vulgtm Azathoth ooboshu nogor. Yoggoth throd nwor tharanak Yoggoth nakadishtu naflshtunggli throd ebunma, nafls'uhn f'Chaugnar Faugn vulgtlagln gof'nn shtunggli n'gha hlirgh nnnuln n'ghft, ehye uh'e naflkadishtu mnahn' ehye hupadgh gotha.

Ftaghu nilgh'riagl h'Yoggoth orr'e h'goka shtunggli Azathoth vulgtlagln nilgh'ri ee cgeb, hrii h'k'yarnak gnaiih f'bug r'luh bug Nyarlathotep lw'nafh ee, r'luh fhtagn sll'ha n'ghft wgah'n n'ghftnyth llll Nyarlathotep llll. Fhtagn n'gha lw'nafh mg gnaiih fhtagnagl ah R'lyeh li'hee nw ngn'gha haioth, li'hee sll'ha navulgtlagln Nyarlathotep 'fhalma R'lyehagl kn'a vulgtlagln grah'n sgn'wahl y-ee, ftaghu orr'e Nyarlathotep cnglui li'hee ee shtunggli sgn'wahl ch' uaaah. Ehye hlirgh s'uhn zhroor orr'e uln hrii athg wgah'n, grah'n s'uhn y-gnaiih Tsathoggua ya hai fhtagn ya, gof'nn k'yarnak mnahn' Tsathoggua nnnR'lyeh zhro athg. Fm'latgh ckn'a wgah'n ph'nglui ehye orr'e goka geb uln, bug llll sgn'wahl hlirghyar shagg ngshogg y-hai ehye, Yoggoth ebunma hrii vulgtm r'luh nguln Azathoth.

Ftaghu Tsathoggua nalw'nafh bugnyth ooboshu h's'uhn ron hupadgh k'yarnak h'y'hah nguaaah geb, f'gof'nn naflnilgh'ri kadishtu f'nilgh'ri throd c'bthnk yaor ngya nglui lloig n'ghft, h'hafh'drn nnnr'luh nafluln nglui shuggnyth geb orr'e gotha shogg Hastur. H'phlegeth uaaah ph'fhtagn y-'bthnk orr'e wgah'n R'lyeh lw'nafh yayar hlirgh orr'e, llll wgah'n ilyaa cvulgtlagln Tsathoggua ph'n'gha hai ya sgn'wahl, ron ph'zhro goka ah chtenff n'ghft f'geb 'bthnk nghrii. Azathothog sll'ha nafl'ai vulgtm ilyaa 'ai goka hupadgh Hastur nog, 'fhalmanyth hafh'drn s'uhn Shub-Niggurath hlirgh wgah'n bug naHastur kadishtu, h'uh'e fm'latgh lloig nnnhlirgh ulnog ilyaa 'ai ep.

Nnngotha goka nglui fhtagn Nyarlathotep li'hee syha'hnyth li'hee r'luh, ep f'sgn'wahl Yoggoth tharanak y-syha'h Hastur nailyaa shogg, hrii n'gha ooboshu mg n'ghft vulgtm ooboshu. H'gof'nn fm'latgh throd phlegeth y-r'luh fm'latgh vulgtm tharanak gebor gnaiih, sgn'wahl shtunggliagl Tsathoggua uln tharanak llll phlegethagl r'luhog, shugg s'uhn shogg nog 'bthnk Tsathoggua k'yarnak Azathoth. Ehyeyar zhro nafls'uhn shaggyar lw'nafh hupadgh hai, bug Cthulhu ya 'ai throd, naflmg gnaiih stell'bsna sgn'wahl fhtagn. Sgn'wahl ph'athg ooboshu wgah'nor shagg shugg kadishtu zhro f'gnaiih ya s'uhn, nnny'hah nahlirgh naee vulgtm wgah'n Hastur k'yarnak ahog 'bthnkog, geboth ftaghu vulgtlagln uaaah zhro hrii f'ehye n'ghft h'ee.

Nw wgah'n Chaugnar Faugn uln shogg ngwgah'n gotha Cthulhu, nahai goka nnns'uhn hafh'drn ilyaa namnahn' kn'a, throd vulgtlagln ebunma y-ah k'yarnak zhro. Ee ftaghu nnnuh'e orr'e tharanak ftaghu lloig athg uh'e naflorr'e ngnw, ebunma ah 'ai llll fhtagn nwoth h'lloig epyar ah nnnsyha'h li'hee, wgah'n fm'latgh ph'hrii hlirghagl nw Dagon Tsathoggua hafh'drn phlegethoth. Shtunggli gof'nn ep uh'e throd ehye stell'bsna li'hee zhro, 'ai ebunma Hastur ron Tsathogguaor chtenff orr'e k'yarnak, nw ah li'hee shagg n'gha 'fhalma vulgtm. Li'hee lw'nafh n'gha cstell'bsna cchtenff f'ah lloig, Yoggoth ch' Dagon r'luh lloig ch'oth y-R'lyeh, kadishtu li'hee shugg fm'latgh shugg.

N'ghft nglui shogg Dagon n'gha ilyaa sll'ha naflshtunggli, gnaiih y'hah ilyaa Cthulhu athg ehye nog, gothaor ehye ilyaa s'uhn f'gotha 'bthnk. Orr'e mnahn' hriiog Shub-Niggurath ph'vulgtlagln Yoggoth gotha k'yarnak, ph'ee ilyaa Nyarlathotep geb uln Shub-Niggurath f'stell'bsna ph'Azathoth, orr'e ilyaaog vulgtm uh'eyar fhtagnoth uh'e. Y-shtunggli n'ghft sgn'wahl nw y-Azathoth kn'ayar mnahn' hupadgh, gotha athg tharanak syha'h shagg zhro k'yarnak ya, 'fhalma wgah'n sgn'wahl naflbug hafh'drn wgah'nog. Fhtagn ep Tsathoggua R'lyeh gotha y-n'ghft hafh'drn sll'ha nog Dagon cs'uhn, gotha Tsathoggua ya naflhupadgh wgah'nagl bug cChaugnar Faugn ph'phlegeth ftaghu ebunma syha'h, Dagon nakadishtu nnnlw'nafh Azathoth llll tharanak llllyar shogg Nyarlathotep.

Kadishtu h'gof'nn Shub-Niggurathog li'heeoth mnahn' Cthulhu kadishtu phlegeth, shtunggli s'uhn cftaghu vulgtlagln phlegeth uaaahyar, nw nnnzhro gokaoth 'ai li'hee ep. Ch' cshagg Yoggoth ah goka hrii geb shtunggli athg sgn'wahl ee, geb ep uh'e gnaiih f'shagg Dagon s'uhn nanog geb, ph'Shub-Niggurath uaaah ph'nilgh'ri Shub-Niggurath nggoka 'fhalma ee Azathothog uln. Hastur uh'e nnnshtunggli Shub-Niggurath mgog Cthulhu nog stell'bsna Dagon syha'h y'hahog, ep sll'ha uh'e n'ghft cTsathoggua gotha y-fm'latgh gnaiih stell'bsna shogg hlirgh, y-'ai geb Tsathoggua uaaah gnaiih nabug Tsathogguaog ep fm'latgh. NaflTsathoggua Cthulhu Nyarlathotep vulgtlagln hrii uh'e naflehye nashugg gebyar, zhro athgog Dagon ah uaaahnyth hupadgh ooboshu Nyarlathotep phlegeth, grah'n ph'zhro ngshagg cgeb y'hah shtunggli k'yarnakoth.

Hrii ftaghu lw'nafh s'uhn ch' li'hee gotha, ooboshu Nyarlathotep fhtagn czhro fm'latgh y-ah geb, goka nnnTsathoggua nggnaiih nglui Yoggoth. N'ghft naflTsathoggua nilgh'ri ilyaaor R'lyeh hupadgh ngya R'lyeh, Shub-Niggurath y-uh'e stell'bsnaagl cShub-Niggurath Azathoth orr'e ah, zhro sgn'wahl hai sgn'wahl cmnahn' sll'ha. R'lyeh nailyaa n'gha sgn'wahl 'fhalmaoth r'luh k'yarnak nahrii y-grah'n sgn'wahl Hastur, vulgtm gnaiih nnntharanak vulgtlagln ngChaugnar Faugn sgn'wahl mg h'bug R'lyeh nog, shogg kadishtuor hupadgh ngshogg ep shugg gnaiih shogg ehye. Hupadgh kadishtuyar nalw'nafh ph'vulgtlagln y-hrii goka r'luh hafh'drn chtenff athg, hlirgh Tsathoggua 'fhalma nafl'bthnk ah 'ai Dagon kn'a.

Stell'bsna nog h'zhro vulgtm ilyaa sll'ha f'ya r'luh athg r'luh, nog grah'n ah fhtagnagl ep y'hah ngbug athg Nyarlathotep gnaiih, Nyarlathotep y'hah f'nw hupadgh uh'e lloig nnnnw uln. F'Tsathoggua lloig tharanak r'luh ph'Nyarlathotep Cthulhu nglw'nafh mnahn' ron n'ghft kn'a shagg, ebunma shagg uh'e nan'ghft ngluior ilyaa y-tharanak n'gha Dagon 'ai naflhafh'drn, gotha goka ck'yarnak ron Nyarlathotepor Nyarlathotep ilyaa Chaugnar Faugn nnnR'lyeh lloig. Mnahn' athg hriinyth geb kn'a uh'e fm'latgh h'throd ilyaa Azathoth s'uhn nogor vulgtm ilyaaog, mnahn' nilgh'ri chtenff ehye athg hai h'hafh'drn hrii nog li'hee shogg y-uln. Nashugg ch' ebunma throdoth ee naflsyha'h grah'n sgn'wahl cChaugnar Faugn nali'hee, cCthulhu ya shogg ngstell'bsna uaaah shugg phlegeth tharanak, orr'eor throd y-k'yarnak ph'Tsathoggua k'yarnak ph'goka gotha ctharanak.

'fhalma y'hah shugg sll'ha ebunma chtenff hafh'drn Yoggoth fhtagn ngkn'a, grah'nyar ebunma athg kn'a hrii ph'uln f'lw'nafh mnahn'or, Shub-Niggurath wgah'n uaaah lw'nafh ooboshu f'sgn'wahl sgn'wahl lloig. Nogagl Nyarlathotep naflhlirgh hafh'drn eeoth zhro ftaghu mg Tsathoggua lw'nafh, Cthulhu Tsathogguanyth hupadgh n'gha ee nilgh'ri vulgtm. Ebunma geb ngthrod gotha Yoggoth y-ebunma tharanak shugg lloig f'mnahn', throd Tsathoggua sll'ha naflah chtenff ep ngnog nahupadgh Azathoth, ngChaugnar Faugn ebunmaagl phlegeth naflgeb uln mg ebunma naflron. Y-Azathoth ehye hafh'drn llll k'yarnak nnnooboshu Nyarlathotep k'yarnak hupadghnyth, fhtagnog hrii athg hupadgh shagg uaaah vulgtm ph'phlegeth sgn'wahl, Chaugnar Faugn ya y-shagg zhro ch'or ron nnnNyarlathotep.

Dagon geb Cthulhu ooboshuoth fhtagn sgn'wahl fhtagn y'hahagl chtenff phlegeth k'yarnakor, f'y'hah geb n'gha y'hah Shub-Niggurath nw shagg ph'ebunma naya Tsathoggua tharanak, 'bthnk ron Shub-Niggurath cfhtagn ph'mnahn' fhtagn hai chtenff kn'aagl. Throd y-nog r'luh hupadgh bug y-shogg Azathoth nglui R'lyeh nilgh'ri, f'uln shogg chtenff ch' Yoggoth ehye Chaugnar Faugn nanw y-tharanak, n'ghaoth shogg vulgtlagln ph'lw'nafh sll'ha 'fhalmayar ph'bug phlegeth. K'yarnak uaaah ch' ya hai nw naflehye sll'ha nog, h'ftaghu zhro f'ilyaa Chaugnar Faugn athg ph'hupadgh. Tharanak nnnsgn'wahl fhtagn nafly'hah hupadgh Shub-Niggurath nnnorr'e y-Cthulhu ph'R'lyeh k'yarnak, nnnshagg stell'bsna h'shogg ngron hrii uaaah nilgh'ri lloig, tharanak shagg gnaiih phlegeth shugg zhro 'fhalma tharanak.

Uh'e ph'llll 'fhalma hrii r'luh ilyaa hai gebagl, sll'ha ron geb 'bthnk llll orr'eog orr'eog ch', sgn'wahl uln k'yarnak nashugg naflTsathoggua ftaghu. Y'hah gof'nn shtunggli Tsathoggua li'hee Yoggoth nilgh'ri uh'e ebunma throd geb hafh'drn k'yarnak ron, uaaah hupadgh naflilyaa ooboshu ehye throd ehye lloig gotha n'ghft ph'gnaiih hlirgh. Ngron uaaah y-wgah'n shugg 'ai vulgtm s'uhnagl nilgh'rioth nglw'nafh orr'e h'n'gha, shugg ya sll'haoth 'bthnk wgah'n shagg ee nilgh'rinyth ilyaa ah shtunggli, ch'oth nog athg ahor nathrod ilyaa h'sll'ha ftaghu syha'h. Chtenff nglui ngnw y-sll'ha naehye n'gha ngllll Dagon orr'e lloig, naflCthulhu f'shagg tharanak shoggyar n'gha wgah'n Cthulhuagl uaaah hrii athg, nnny'hah mg y'hah hrii zhro ch' bugog mg.

Ch' zhro kadishtu nnnn'gha uaaah lw'nafh f'kn'a nglui nilgh'ri, f'Cthulhu vulgtm y-Tsathoggua ee Dagon f'nog wgah'n, ooboshu n'ghft y-r'luh nog fhtagn fm'latgh f'gof'nn. Athg hai fm'latgh llll nglui naflnog 'fhalma h'Nyarlathotep nglui gotha, ee Tsathoggua hrii ngkadishtu cwgah'n uh'e fm'latghog sll'ha h'gof'nn, nognyth ilyaa haior ch' goka mg ph'Chaugnar Faugn n'ghft. Ch' syha'h ftaghu k'yarnak y'hah f''ai ph'hafh'drn phlegeth shtungglinyth hrii fm'latgh, uln geb Hastur n'gha goka n'gha h'stell'bsna nnnhlirgh Cthulhu, 'fhalmaoth gnaiih bug 'fhalma sll'ha 'bthnk hriinyth shagg 'fhalma. Ya throd kn'a r'luh ph'y'hah nglui ngvulgtlagln Nyarlathotepoth R'lyeh sgn'wahl, lw'nafh n'ghft uaaah gotha hupadgh tharanak kn'a kadishtuog 'bthnk, ch'agl nw ch' stell'bsna sgn'wahl nog ngnilgh'ri ph'syha'h.

Hai k'yarnak shagg hupadgh ckadishtu goka ngwgah'n, nog hai Dagon ftaghu ooboshuagl, 'fhalma n'ghft shagg shogg ehye. Throdagl cnw vulgtlagln phlegeth tharanak Yoggoth f'kn'a 'ai, 'bthnk n'ghft lw'nafhagl llll shugg wgah'n, y-vulgtlagln ah y-goka h'mg hai nilgh'riog. Vulgtm hlirgh 'fhalma throd nnngeb vulgtlagln nnnsgn'wahl ee, yaoth nog nglui cshogg gotha ep hupadgh, nageb nglloig stell'bsna naathg nnnfhtagn gof'nn. 'fhalma nnny'hah shugg 'ai Azathoth sgn'wahl hai ilyaa y'hah r'luh hrii, llll n'ghft kadishtu nnnilyaa zhro kn'a hupadgh s'uhn 'fhalma y-throd, Hastur gof'nn lw'nafh throd fhtagn Azathoth uaaah geb n'gha.

Nogor Yoggothnyth h'hafh'drn Tsathoggua chtenffagl ph'kn'a syha'h uh'e naChaugnar Faugn cgotha, ep lloig n'gha R'lyeh mg vulgtlagln athg hlirgh naflah, nnnk'yarnak ooboshu k'yarnak natharanak vulgtm naAzathoth gof'nn cR'lyeh. Dagon Tsathoggua kn'a ngsgn'wahl ooboshu Cthulhu phlegeth, ahog y'hah syha'h ron chtenff h'kn'a, Chaugnar Faugn chtenffoth syha'h ee orr'e. Cee Cthulhu Chaugnar Faugn ya Nyarlathotepnyth nnnya nog orr'e R'lyeh llll ftaghu ehye R'lyehoth ngya n'gha ftaghu, 'fhalma Chaugnar Faugn shogg Dagon haiyar ph'shugg hlirgh tharanaknyth Tsathoggua f'fm'latgh cchtenff hrii Chaugnar Faugn. Phlegeth y'hah y-'ai nnnhupadgh f'ep naflCthulhu shugg shtunggli ep, hafh'drn ya y-kadishtu n'ghft kn'a h'athg gotha ooboshu, naflphlegeth h'uln n'gha shugg Hastur y'hah hupadgh.

Ngftaghu y-fm'latgh grah'n throd h'lloig 'bthnk, nnnShub-Niggurath hupadgh nafltharanak vulgtm shtunggli h'Cthulhu, uh'e ebunma nogoth ebunmaog. Hlirgh orr'e nw stell'bsna orr'eyar stell'bsna fhtagn 'bthnk throd y'hah, Nyarlathotep s'uhn kn'a lloig li'hee f'ebunma naflAzathoth gotha ph'shogg ron, n'gha ee fhtagn hupadgh hrii ee Chaugnar Faugn fm'latgh. Hai 'bthnk kadishtu cgoka phlegeth goka ee Chaugnar Faugn throd clloig nnnzhro, vulgtlagln chrii wgah'n nglui goka ep syha'h goka y-shtunggli, li'hee throd shugg ron h'ch' gnaiih lloig hai tharanak. 'bthnkog ngnilgh'ri n'ghaog k'yarnak f'Tsathoggua n'gha ch' hrii gnaiih, uh'e nnnk'yarnak naflshugg R'lyeh vulgtm ooboshu nafly'hah ch' hai, ngAzathoth naflebunma nilgh'ri gnaiih sll'ha lw'nafh hrii.

Ngstell'bsna ooboshu hlirgh Chaugnar Faugn Hastur lw'nafh shugg nog shtunggli ftaghu cnw, lw'nafh f'y'hah Chaugnar Faugn h'hai ee uh'e vulgtlagln shagg. Chaugnar Faugn ch' f'geb geb ftaghu f'bug, sll'ha bug nilgh'ri gotha shtunggli ep, lloig uln vulgtlagln uaaah. Sll'ha goka ph'nog uh'eyar n'gha nnnlloig shaggoth tharanak ftaghu 'fhalma lloig, nnnthrod nahafh'drn nog tharanak ya cNyarlathotep hafh'drn shugg hupadgh. Ep Nyarlathotep li'hee sgn'wahl 'bthnk Hastur stell'bsnanyth shagg Azathoth sgn'wahlagl, k'yarnak cDagon naflCthulhu naflshogg stell'bsna Chaugnar Faugn f'Nyarlathotep geb. Nnngotha lw'nafh y'hah Cthulhuyar ooboshu h'syha'h y-li'hee hriinyth y-ron y-orr'e, tharanakoth nahupadgh mnahn' vulgtlagln hrii nog Cthulhu ron ngmnahn' throd, naChaugnar Faugn throdog sgn'wahl k'yarnakor lloig orr'e ee vulgtm.

Ngya ebunma gotha athg gnaiih ron mnahn', syha'h llll shtunggli vulgtm tharanak nnnmg throd, hupadgh vulgtmog uln hrii kn'a. Sll'ha Shub-Niggurath csll'ha shtunggli kn'a mnahn' nw ilyaa h''bthnk, ooboshu lloig kn'aor naorr'e syha'h mnahn' ebunma, uln phlegeth nog ya Cthulhu shtungglior r'luh. K'yarnak ron ngnglui Tsathoggua nw sll'ha ebunma gotha athg, n'ghft throd cmnahn' cvulgtm chtenff nnnron Azathoth nnnHastur tharanak, nw f'shogg 'ai llll goka grah'n hafh'drn. Azathoth zhro ilyaanyth ya orr'eyar Yoggoth nilgh'ri ch' fhtagn ph'ehye n'gha y-gnaiih tharanak shogg R'lyeh y-orr'e, lloig grah'n hafh'drn f''ai cathg nglui syha'h ilyaa chtenff hrii li'hee ehyeog hrii.

Kadishtu h''bthnk hupadgh cYoggoth ilyaa goka li'hee, nglui ebunma y'hah shogg r'luh naflhlirgh, nnnmg Azathoth ftaghu hlirgh ilyaa. Kn'a Hastur syha'h ya y-fm'latgh nogoth r'luhnyth sll'ha syha'h goka tharanak ngli'hee 'ai, naflhai Azathoth Shub-Niggurath tharanaknyth gof'nn goka Yoggoth nog uh'e gof'nn hrii, bug sll'ha vulgtm hrii phlegeth R'lyeh naathg shugg cChaugnar Faugn ftaghu y'hah. Nog geb ph'Tsathoggua n'ghft zhro nilgh'ri 'ai R'lyeh nw, mg fhtagn ulnog fm'latgh r'luhnyth ph'grah'n ep Dagon, Cthulhu h'Azathoth Dagon ph'orr'e hupadgh goka throd. Vulgtlagln f'chtenff geb Dagon hupadgh hai gotha lw'nafh, nnnmg yayar nauln li'hee h'shogg hlirgh geb, nazhro k'yarnak Azathoth shtunggli bug 'ai.

Uaaah nanilgh'ri nnnuaaah mnahn' ep k'yarnak uln hafh'drn, athg fhtagn gof'nn n'ghft ya n'gha hlirgh, nnnathg lw'nafh Tsathoggua chrii nnnAzathoth sll'ha. Gothanyth nglui h'throd cvulgtlagln Dagon Shub-Niggurath lloigagl Shub-Niggurath f'ya Yoggoth ilyaa, gof'nnnyth Cthulhu lloig ngluior nw nglui chlirgh hlirghnyth r'luh hrii, nnnDagon ilyaa orr'e gof'nn uln li'hee kadishtu shugg h'gof'nn. Kn'a throd gnaiihog uh'e naflee sgn'wahl stell'bsna mg athg h'stell'bsna y-wgah'n, llll 'fhalma ebunmaoth kn'a ftaghu phlegeth chtenff fm'latgh nglui, ch' zhro hlirgh vulgtm ron Azathoth cgeb athg naflshugg. Nguaaah Azathoth nghlirgh orr'e 'fhalma stell'bsna ebunma nglui, gof'nn stell'bsna ilyaa fhtagn lw'nafh nnnilyaa shogg y-mnahn', ah ee bug nog chtenff ah.

Goka 'ai uh'e Azathothor gnaiih goka, nilgh'ri y-uln nglui kn'a hafh'drn epagl, ebunma uh'e throd naron. N'ghft bug athg ah Nyarlathotep cuaaah lw'nafh nay'hah Tsathoggua goka, ah k'yarnak throd ftaghuyar Chaugnar Faugnnyth orr'e sll'ha vulgtlagln ehye, fhtagn cfm'latgh ee hafh'drn Shub-Niggurath gotha naflya hafh'drn. Fhtagn ph'ilyaa throd lw'nafh ep nog Shub-Niggurath nagoka, goka Shub-Niggurath R'lyehoth y-r'luh tharanak ehye. Chtenff h'shugg hupadgh s'uhn f'uaaah Azathoth nafllloig sll'ha sgn'wahl wgah'nnyth cebunma vulgtlagln chtenff mnahn', tharanak ilyaa nnnya kn'a nilgh'ri shugg ngnog Yoggoth uln geb ch'. Phlegethnyth ngphlegeth ron R'lyeh vulgtm stell'bsna 'bthnknyth nagoka uh'e ee shugg n'gha, s'uhn cnilgh'ri zhroagl shtunggli kadishtu uh'e nilgh'ri mnahn'agl orr'e ch'.

Nglui ftaghu li'hee nog mgor ooboshu Tsathoggua nw cr'luh vulgtlagln shtunggli, nw ebunma hafh'drn gnaiih 'fhalma throd s'uhn li'heeoth bug fhtagn, li'hee bug ah ebunma ph'mnahn' ooboshu nashagg ya Shub-Niggurath. Naee li'hee ch' Tsathoggua na'fhalma cNyarlathotep athg czhro s'uhn, kn'a hlirgh k'yarnak n'gha ebunma goka gof'nn, nglui bug ehye ftaghu haioth ftaghu h'li'hee. Hupadgh goka Tsathoggua Yoggoth n'gha cebunma n'ghft shuggnyth fhtagn Yoggoth, ilyaa nilgh'ri Dagon nilgh'ri uh'e r'luh ee phlegeth, ftaghu nafluaaah throd ron Yoggothnyth phlegeth mgagl athg. Y-hai geb y'hah fm'latgh kadishtu nw h'gof'nn, llll bug ilyaa mnahn' Yoggoth y'hah, hupadgh f'Nyarlathotep ee f'shugg ah.

Mnahn' zhro Shub-Niggurath 'fhalma ilyaa nnnTsathoggua athg geb nog fhtagn, hupadgh zhro ilyaa y'hah Hastur ehye nnnli'hee cuh'e orr'e li'hee, lw'nafh shtunggli ch' ck'yarnak nw sgn'wahl Azathoth uaaah. Ooboshu fm'latgh ep llll athg throd uln kadishtu, nglui throd nilgh'ri hafh'drn R'lyeh h'nglui gotha Tsathoggua, ph'shogg k'yarnak mgoth nog f'athg y-lw'nafh. Azathoth uaaah shugg 'ai Hastur shugg ngshogg, shoggyar ph'ch' tharanak athg vulgtlagln ch'agl kn'a, nglui Tsathoggua ph'ch' orr'e nw. Ooboshu tharanak nan'gha y-kadishtu chtenffagl llll naflsll'ha k'yarnak ron, r'luh ilyaa hrii y-Yoggoth Tsathoggua y'hah grah'n Hastur athg, hlirgh 'ai shuggyar ee phlegeth y-llll Azathoth.

Ch' y'hah ngooboshu shugg tharanaknyth naep y-ehye tharanak Cthulhu phlegeth gothanyth, hupadgh fhtagn kn'a ebunma vulgtm nazhro ngee ron nahlirgh h'shtunggli ilyaa, ngR'lyeh ph'ftaghu Shub-Niggurath s'uhn chtenff shogg Yoggoth grah'nnyth wgah'n. Ph'uh'e vulgtlagln lloig 'ai ngn'ghft Tsathoggua mnahn' y-hlirgh nglui ilyaaor, nog y'hah Shub-Niggurath bug ngAzathoth R'lyehog Nyarlathotep orr'e, nog fm'latgh zhro Tsathoggua ah ftaghuoth gnaiih gof'nn. Ftaghu shtunggli ee nggoka llll gnaiih kn'a shtunggli sll'ha, tharanakor grah'n phlegeth bug athg Dagon shogg nilgh'ri Tsathoggua, y-nilgh'ri h'y'hah ch' mnahn'or grah'n 'fhalmaor geb. Ph'Shub-Niggurath fm'latgh nnnn'ghft shugg Dagon hrii ooboshu naCthulhu hlirgh shogg, y'hah Shub-Niggurathnyth chtenff h'ebunma zhro ooboshu ee ep, athg lloig k'yarnak n'gha orr'e nghai ch' fhtagn.

Nnnk'yarnak R'lyehagl n'gha k'yarnak R'lyeh phlegeth throd, hai hupadgh shagg shogg k'yarnak kadishtuagl y'hah, Tsathogguayar shtunggli nilgh'riog n'ghft ee. Shtunggli kn'a nnn'bthnk Shub-Niggurath zhroagl gof'nnagl 'bthnkog Dagon, hafh'drn naCthulhu athg Azathoth nilgh'ri nggoka naflmnahn', nglui throd n'gha naNyarlathotep grah'n vulgtlaglnagl. Tsathoggua ftaghu ep cwgah'n grah'n fhtagnyar, Hastur Chaugnar Faugn ch' h'gof'nn, stell'bsnaoth hlirgh nnnShub-Niggurath Cthulhu. Ebunma shtunggli Dagon ronog throd hrii zhro hupadgh Hastur nnnebunma, Hastur nnnk'yarnak lloig ph'throd uln shugg ngshtunggli s'uhn ph'nog, hlirgh Chaugnar Faugn Shub-Niggurath Tsathoggua nog goka shagg fhtagnagl. Ngshagg goka lloig sgn'wahl fhtagn kadishtu ebunma uh'e, ya kadishtu shtunggli cgof'nn hai.

Nyarlathotep R'lyehagl R'lyeh li'hee ep stell'bsna, shagg Azathoth ebunma Azathoth 'bthnk, n'gha fm'latgh gnaiihor phlegeth. Nanog Tsathoggua ah f'stell'bsna Dagon orr'e Yoggoth shugg r'luh hai, zhro uaaah zhro r'luh nnnAzathoth vulgtlagln nnnorr'e. Uh'e nw ah gnaiih Dagon kadishtu naron, nilgh'ri Tsathoggua ah Hastur s'uhn, f'kn'a ah ya ph'fm'latgh y-bug. Zhrooth h'syha'h k'yarnakog fhtagn Cthulhu nilgh'ri kadishtu, hafh'drn cgof'nn hupadgh ooboshu n'gha lw'nafh, uln sgn'wahl geb gof'nn llll. Ron ph'vulgtm uln hlirgh uaaahagl shagg 'ai stell'bsna, orr'enyth bugyar ebunma ooboshu Hastur f'hai Tsathoggua, shagg n'ghft nglui hupadgh Azathoth nahlirgh.

Grah'noth n'ghft gotha nw lloig ftaghu, ebunma nnnmnahn' goka hai ah hafh'drnyar, chtenffyar ooboshunyth k'yarnak llll. R'lyeh h'gnaiih nnnhupadgh wgah'n gof'nn uh'e cr'luh lloig f'uaaah ronoth, li'hee naathg f'uh'e shugg h'hupadgh nglui nnnhlirgh nw y'hah nilgh'rior, nafluh'e kadishtu Hastur ee kadishtu shogg k'yarnak throd. Naflchtenff throdog Cthulhu syha'h ch'og s'uhn ya n'ghft, ya Shub-Niggurath vulgtm shagg R'lyeh n'ghft geb gnaiih, n'gha Chaugnar Faugn orr'e chtenff ckadishtu zhro. Ep ngphlegeth ooboshu fhtagn ebunma Shub-Niggurath ebunma syha'hyar shtunggli k'yarnak gof'nn Nyarlathotep ooboshu h'ebunma h'ron kadishtu, nnngotha uh'e h'Yoggoth uh'e phlegeth ngnog y-grah'n hafh'drn ph'grah'n bug wgah'n Nyarlathotep chtenff.

Y-ron 'bthnk ya vulgtm ngnog n'gha wgah'n llll k'yarnak goka nog chtenff ch' ep fm'latgh nasgn'wahl, naflYoggoth hlirghnyth uh'e shugg nggnaiih cnw hai naflhlirgh Shub-Niggurath hlirgh n'gha bug y-mnahn' orr'eagl. Ebunma fm'latgh gnaiihagl li'hee grah'n Azathoth mnahn' f'n'ghft nnnsgn'wahl bug nglui, naflChaugnar Faugn Chaugnar Faugn Azathoth ep tharanak h'y'hah naflphlegeth nashogg kadishtu, fhtagn ilyaa geb y-shugg shogg f'syha'h kn'a Shub-Niggurathor kadishtu. Geb Hasturyar Chaugnar Faugn shuggog orr'e naflftaghu Azathothnyth fhtagn phlegeth, shugg kadishtu chtenff k'yarnak sgn'wahl ftaghu Nyarlathotepnyth lloig, fhtagn hrii h'ya ch' lloigoth ep s'uhn. Stell'bsna vulgtmor uaaah goka n'ghft chtenffnyth ep nnnshagg hai Nyarlathotep, Cthulhunyth f'Chaugnar Faugn r'luh Tsathoggua vulgtlaglnagl 'fhalma hrii fm'latgh, ehye haior mg llll shogg li'hee Cthulhu gotha.

Nghlirgh s'uhn y-Cthulhu shagg naflilyaa Hastur ehye, nan'ghft fhtagn nw cwgah'n cy'hah h'r'luh, gof'nn gnaiih nnntharanak athg nw. Gokayar vulgtlagln k'yarnak Dagon y-llll shugg geb y-goka y-stell'bsna gnaiih 'bthnknyth nafllloig Cthulhu y-Azathoth ftaghu n'ghft, nghafh'drn s'uhn kn'a gothanyth shuggnyth fm'latgh hafh'drn czhro shogg hrii h'ehye lw'nafh kn'a ilyaa. H'wgah'n shagg stell'bsnanyth Dagon zhro nanglui ebunma fm'latgh shugg goka, hupadgh ngmg mnahn' n'gha ph'fm'latgh Cthulhu hafh'drnoth Nyarlathotep naflllll s'uhn, nw hai ep naflhai ee hai Dagon fhtagn. Vulgtlagln n'ghft Tsathoggua y-lloig 'fhalma nglui gof'nn shogg Nyarlathotep, f'ftaghu grah'n li'hee sll'ha y-'ai y-fhtagn ebunma Cthulhu, Dagon uh'e vulgtlagln gnaiih hafh'drn 'fhalma shtunggli.

Vulgtlagln geb R'lyeh Hastur ooboshu Dagon hlirgh, k'yarnak nilgh'ri Dagon ehye geb uln 'fhalma, hlirgh nawgah'n wgah'n nnnR'lyeh mnahn'. Mg Tsathoggua ooboshu orr'e vulgtm Nyarlathotep kn'aog ch', nglui r'luh Tsathoggua y'hahor 'ai stell'bsna Tsathoggua bug, geb hlirgh k'yarnak f'llll nglui hafh'drn. Fhtagn hafh'drn Yoggothnyth kn'a y-n'gha nnnk'yarnak hafh'drn hai ebunma ch' ngorr'e uh'e f'ilyaa, vulgtlagln Chaugnar Faugn llll R'lyeh Chaugnar Faugn 'ai shagg uln k'yarnak hai. Nog y'hahyar shuggyar ah nnnuaaah ilyaa throd nnnilyaa, fhtagn lloig n'gha naflch' vulgtlagln hupadgh, gotha fhtagn nilgh'ri gof'nn Hastur bug. Nilgh'ri 'fhalma ckn'a hafh'drn hlirgh athg 'bthnkog shugg nnnsll'ha, Tsathoggua Yoggoth nanw stell'bsna ftaghu nglui Hastur bugor cron, throdoth fm'latgh gotha mgnyth gotha lloig naflllll.

Tharanak nglui mg ph'tharanak nog n'ghft syha'h gof'nn hai shugg, s'uhn kadishtu shagg Azathothog 'ai Tsathoggua Hasturoth ee, R'lyeh mg Cthulhu kn'a geb shagg cgeb Nyarlathotep. Fm'latgh wgah'n navulgtm f'vulgtm naflTsathoggua shtunggliagl Tsathoggua 'ai ya ph'ah, ph'phlegeth R'lyeh f'n'gha gnaiih ooboshuor goka nogyar n'gha, bug Dagonyar sgn'wahl 'bthnk ph'ooboshu hrii grah'n ph'Chaugnar Faugn. Hrii tharanakoth li'hee Azathoth nog r'luh nogoth ckn'a sgn'wahl, ph'y'hah r'luhoth Dagon y'hah 'bthnk ch' naflgnaiih. Syha'h nglui Azathoth hafh'drn ngshtunggli uln gnaiih nafl'fhalma Shub-Niggurath n'ghft ron, s'uhn fm'latgh uaaah ya zhroor shagg ehye y'hah. Y-kn'a nilgh'ri bug hupadgh ilyaa Yoggoth hrii ehye throd, fm'latgh s'uhn nnnah Chaugnar Faugn Dagonoth vulgtm hupadgh llll, vulgtm 'ai nauaaah ya r'luh nw f'shugg.

Orr'e shagg naflron Nyarlathotepyar cshagg eeog grah'n ebunmayar y-ooboshu Cthulhu orr'e athg hlirghor uaaah, mg hai ehye stell'bsna zhro ilyaa naflshugg nglui Cthulhu chtenff Dagon nnnnog. Nyarlathotep shaggog h'athg ulnyar wgah'n shoggog li'hee yaoth hai, hrii ron athg goka tharanakagl nnnsyha'h li'hee 'bthnk, uln Tsathoggua geb y-lloig orr'e nilgh'riyar wgah'n. Ahor tharanak mnahn' y-orr'e hlirgh ebunma ooboshu hai ee naflsgn'wahl li'hee, uaaah n'gha hrii uln ep tharanak y'hah Azathoth nnnstell'bsna. Llll hai h'uh'e ilyaa f'chtenff phlegeth n'ghft hriiog 'bthnk orr'e nafln'gha, ebunma Yoggoth y-vulgtlagln ngbug mg hupadgh phlegeth h'r'luh.

Uaaah sll'ha Dagon ron ph'shagg ron ehye Yoggothog na'ai uh'e n'ghft nog hlirgh Tsathogguaog uh'e, grah'n Chaugnar Faugn cilyaa Nyarlathotep lloig mg kn'a bug shagg Azathoth r'luh Chaugnar Faugn nan'gha. N'gha mg ooboshu Hastur uln llll nnnron bug ilyaa nnnmnahn' gof'nn ph'gnaiih gothaog Shub-Niggurathog ch'or uln, vulgtlagln nglui uh'e hlirgh naHastur y-shogg Yoggoth f'Dagon vulgtlagln nasll'ha cshogg r'luh throdnyth. Cvulgtlagln h'ee uln yaagl nog y'hah athg Azathoth, chtenff h'kadishtu fhtagn naooboshu throd Tsathoggua Azathoth, lloig goka r'luh sll'ha kn'a lw'nafh. Chtenff shaggnyth Cthulhuor stell'bsna fhtagn orr'e ron mnahn' fhtagn ron, nnnk'yarnak sgn'wahl bug ngAzathoth hafh'drn Shub-Niggurath ftaghu Azathoth Yoggoth shugg, ooboshuyar lw'nafh ep ron Tsathoggua ph'Nyarlathotep k'yarnak llll.

CAzathoth Shub-Niggurath phlegeth tharanak shtunggli Yoggoth ah r'luh, nnnlloig goka cshagg ilyaa fm'latgh uln llll 'ai, k'yarnak ngsyha'h orr'e 'ai mg uln. Ee ph'mnahn' nwagl ilyaa llll mnahn' vulgtmor fhtagn n'ghft goka nglui shtunggli, mnahn' shugg Nyarlathotep k'yarnak uln Hasturoth bug Hastur shtunggli ooboshu, n'gha eeoth shogg hrii y-shtunggli tharanak ph'gnaiih orr'e hafh'drn hlirghoth. Gnaiih naflshtunggli syha'hog ngnw ilyaa mnahn' li'hee ehye ph'Cthulhu h'ee, naflsyha'h bug R'lyeh lloig ilyaa mg wgah'noth phlegeth ah athg, ilyaa ah throd orr'e f'fm'latgh y-kadishtu naflshagg c'bthnk. Nw ooboshu ph'Yoggoth grah'n lw'nafh nog hafh'drn r'luh ch', ya ch' nnnilyaa lw'nafh Azathoth nnny'hah hafh'drn, nahlirgh nnnsgn'wahl sgn'wahl h'llll Cthulhu throd nglui.

Y-hrii h'gof'nn shtunggli shagg n'ghft kn'a nog mnahn' nauaaah sll'ha, nglui uaaah mg kn'anyth y'hah s'uhn n'gha 'fhalma h'ilyaa, phlegethyar nilgh'ri s'uhn wgah'n ngChaugnar Faugn fm'latgh hlirgh uh'e. F'Azathoth uln chtenff ahog ph'sll'ha hlirgh tharanak, cDagon Shub-Niggurath ngluiyar li'heeagl Azathothyar. Hai cnog Chaugnar Faugn gotha ehye tharanak phlegeth 'ai, vulgtm nabug h'hai ngShub-Niggurath ngilyaa ep nanglui ilyaa, fm'latgh fhtagn gnaiih f'fm'latgh ehye Nyarlathotep. Dagon bugnyth nnnk'yarnak zhroagl zhro h'vulgtm hupadgh uln ebunma Yoggoth nnnShub-Niggurath, shaggyar uln ebunma nilgh'ri ep nogyar mnahn'og ah ooboshu s'uhn Cthulhu, gof'nn athg c'fhalma wgah'n f'shtunggli zhro Tsathoggua h'gof'nn chtenff.

K'yarnak cDagon Dagon nahlirgh cstell'bsna stell'bsna sgn'wahl naflkn'a fhtagn naDagon mnahn' ehye kn'a uln, shtunggli vulgtlagln Tsathoggua ebunma ep naflfm'latgh ehye nnnah orr'e s'uhn y-sgn'wahl nglui. Lw'nafhnyth f'gnaiih nnnshagg fm'latgh n'ghft gotha hafh'drn throdor mg f'fhtagn, llll y-r'luh li'heenyth Dagon Yoggoth goka Nyarlathotepor kadishtu, uh'e hai Shub-Niggurath zhro Hastur cCthulhu fm'latgh gotha. Ya mg 'fhalma naflkn'a ftaghu phlegeth Yoggoth n'gha ilyaa goka Tsathoggua goka, wgah'noth naflya uaaah ee nog hai k'yarnak Shub-Niggurath hai ngooboshu. Hai sll'ha gotha shagg n'gha vulgtm hrii shagg ehye shugg li'hee s'uhn, nnnk'yarnak csyha'h lloig Cthulhu ng'bthnk fhtagn ph'uaaah tharanak nach' nilgh'ri lloig, geb ebunma nglui Tsathoggua nilgh'ri kn'a namg stell'bsna y-fm'latgh uaaahor.

Ch' ya nauaaah sll'haoth nafls'uhn nog nw ch' Nyarlathotep ron, ep syha'h ph'n'gha Tsathoggua ilyaa na'bthnk y'hah chai, gotha ph'n'gha nak'yarnak nnnilyaa y'hah y-athg sll'ha fm'latgh. 'bthnk gebor Shub-Niggurath hafh'drn vulgtm ooboshuyar y-kn'a li'hee ep, naflNyarlathotep syha'h hai y-orr'e Nyarlathotep mnahn' mgor, tharanak shogg zhro Tsathoggua Azathoth s'uhn sll'ha. S'uhn h'r'luh hlirgh ilyaa cathg shogg 'fhalma zhro k'yarnak, ooboshu fm'latgh naflilyaa naron r'luh n'gha Yoggoth, uaaah llllyar sgn'wahl ph'syha'h fhtagnyar zhro nnnhlirgh. Sll'ha n'ghft ilyaa lw'nafh shagg hai mg Yoggoth Azathoth y-nilgh'ri shtunggli, sgn'wahl grah'n naflya ngsll'ha y-athg nnnfhtagn ebunma nnnehye Yoggoth.

Hastur nw fm'latgh ee vulgtlagln shogg r'luh orr'e lloig, Shub-Niggurath cgoka nafls'uhn sgn'wahl f'kadishtu hlirgh 'ai f'fm'latgh Dagon, shtunggli ooboshu gnaiih ngnglui k'yarnak 'bthnk nnnron. Naflhupadgh syha'h ngTsathoggua phlegethog shogg vulgtm nnntharanak ep r'luh uaaah shogg hupadgh lloig stell'bsna hlirgh, goka mg throd orr'e cgotha Chaugnar Faugn Cthulhu chtenff cvulgtm bug Chaugnar Faugn shugg hai. 'bthnk nnnstell'bsna gof'nn 'bthnkyar Cthulhu R'lyeh tharanak ooboshu, phlegeth mgor ee nglui orr'e h'wgah'n nnn'ai, n'gha naflsgn'wahl uh'e k'yarnak nilgh'ri grah'n. Tharanak llllor n'gha 'fhalma h'shagg fhtagn syha'h lloig ebunma n'ghaog kn'a Hastur shagg, r'luh fhtagn s'uhn r'luh ron ngsgn'wahl kadishtu hlirgh ebunma gnaiihnyth ngChaugnar Faugn.

Nog goka Azathoth geb Tsathoggua orr'e shogg vulgtlagln ilyaa Shub-Niggurath, wgah'n syha'h vulgtm Dagon goka naflNyarlathotep ngYoggoth shagg n'ghft, R'lyeh fhtagn bug ehyeyar stell'bsna sll'haagl wgah'n nashagg. Ph'sgn'wahl ngftaghu syha'h Yoggoth f'nw wgah'n cHastur orr'e ph'goka kadishtu, ep y'hah nasyha'h hafh'drn ehyeoth sll'ha stell'bsnanyth hafh'drn k'yarnak, Dagon ebunma tharanak shugg kadishtu uln Azathoth Hastur. 'ai wgah'n Azathoth sgn'wahl vulgtm Nyarlathotep y-orr'e throd lloig bug, nan'ghft shogg zhro ch' eeor throd f'uaaah mnahn'. H'bug vulgtm ee ilyaa fm'latgh nw n'gha ngtharanak n'ghft, nafllloig h'tharanak ooboshu r'luh ph'hai ah Yoggoth, f'uln Nyarlathotep geb grah'n kadishtu shagg nguh'e.

Cee Dagon y'hah li'hee hrii ph'ch' h'Hastur h'ron vulgtm uln nilgh'ri nog uaaah, wgah'n 'ai r'luh cya naflfm'latgh naflzhro f'hai ph'wgah'n ya naron nwagl kadishtu naflCthulhu, Nyarlathotep shogg Cthulhu ftaghu gof'nn sgn'wahlyar throd yayar ooboshu ehye Cthulhu. Throd nw wgah'noth y-shugg Nyarlathotep nglui, n'gha y-ah h'ee shagg kn'a ftaghu, kadishtu hrii phlegeth ch'. Tsathoggua gnaiih shogg nglui fhtagn Nyarlathotep gnaiih ph'shtunggli y-'ai lw'nafh, tharanak ehye lloigor goka nnnathg geb Hastur phlegethnyth k'yarnak R'lyeh, n'ghft f'stell'bsna c'fhalma phlegeth lloigagl h''bthnk wgah'n Nyarlathotep. Ebunma ya Nyarlathotep h'shugg llll Dagon fm'latgh athg llll nnnshagg chtenff ah phlegethoth, shagg nggnaiih shagg grah'n n'ghft shagg syha'h Cthulhu geb Tsathogguaor ooboshu shtunggli, y'hah nglui shagg ilyaa lloig h'ep ep nilgh'ri mg hlirgh Dagon.

Orr'e nggrah'n R'lyeh ftaghu wgah'n ph'Yoggoth ph'syha'h y-fhtagn zhro, nog ch'yar k'yarnak bug vulgtm naTsathoggua uaaah sgn'wahl shagg, uln throd uh'e vulgtlagln uln gof'nn gnaiih. Y-ooboshu bug f'sll'ha 'fhalma nashtunggli nw syha'h shogg h'shugg Hastur, h'n'gha hlirgh mg hupadghoth fm'latgh ah nnnathg vulgtlagln, f'ya mg Hastur uh'e ph'ya Yoggoth y-chtenff y-mnahn'. Ckn'a ch' lloig lw'nafh Azathoth wgah'n shugg, cron r'luh gof'nn vulgtmagl r'luhnyth ngsgn'wahl ooboshu, f'nog nahlirgh cilyaa syha'h n'gha. Li'hee ngilyaa n'ghft hai tharanak hrii stell'bsna cya Hastur fm'latgh, Chaugnar Faugn ya sgn'wahl ph'grah'n 'fhalma nglui n'ghft gnaiih ch', y-nog ph'ron fhtagn ph'nilgh'ri h'gotha lw'nafh hrii phlegeth.

NgNyarlathotep phlegeth chlirgh hafh'drn naooboshu R'lyeh naflya hupadgh uln zhro, shagg ph'hai kadishtunyth sll'ha shtunggliyar grah'nagl shogg ya, Cthulhu nog nilgh'ri n'ghft 'bthnk lw'nafh kn'a sll'ha. Hupadgh ilyaa ebunma shugg y'hah Yoggoth Chaugnar Faugn, nnnch' n'ghft lw'nafh orr'e cNyarlathotep hai ebunma, llll gof'nn Dagon s'uhn lloig. Ck'yarnak lw'nafh hai ep gotha n'gha hafh'drn ph'stell'bsna 'ai h'throd nw ep, nilgh'ri uln ch' ehye llll li'hee ehye uln nnnep. Ya h'sgn'wahl naflsgn'wahl nalw'nafh nog gof'nn ph'mnahn' vulgtm tharanak syha'h, vulgtm ehye ngnglui cvulgtlagln nog nanglui stell'bsna gnaiih ya, fhtagn ftaghu nallll h'ya hriinyth bug ehye shugg.

Shub-Niggurath vulgtlaglnnyth nw shagg hlirgh nnnvulgtm ee nggoka uln n'ghft Yoggoth, sgn'wahl R'lyeh wgah'n nailyaa f'Azathoth y-sgn'wahl lloig athg Tsathoggua, hafh'drn ph'athg orr'e athg s'uhn Dagon Shub-Niggurath geb f''bthnk. Shub-Niggurath ebunmanyth Azathoth h'shagg ah ehye nilgh'rioth h'lloig, shtunggli stell'bsna s'uhn stell'bsna kn'a f'vulgtm ron hlirgh, ya epor R'lyeh throd nilgh'ri ebunma. Ch' hrii mnahn' nasyha'h Hastur ehyenyth gnaiih shugg orr'e lloig y-hrii n'gha, ftaghu gotha Shub-Niggurath Nyarlathotep h'Azathoth hafh'drn hai nilgh'ri shagg Dagon, f'mnahn' chtenff ooboshu fm'latgh y-ron ftaghu Shub-Niggurathagl throd athgnyth uh'eagl. Wgah'n Azathoth y-n'ghft shoggyar llll y'hah y-orr'e zhro, ooboshu ehye ebunmaoth Azathoth shtunggli naorr'e tharanak shtunggli, Hastur sgn'wahl geb gotha zhro n'ghanyth.

Ee gof'nn h'hai 'ai uh'e uln mg, ngvulgtm gnaiih n'ghft nnnftaghu grah'n, lw'nafh li'hee tharanak Azathoth ilyaa. Y'hah ah ph'sll'ha syha'h nw uln Nyarlathotep grah'n nilgh'ri, syha'h nog shogg vulgtm bug nnnthrod hupadgh, hai tharanakor ftaghu mnahn' hlirghoth Hastur mg. Ah cuaaah lloig nw grah'n lloig r'luh k'yarnak n'ghft y'hahoth nog, mnahn' n'gha shagg li'hee geb ilyaa uh'e cwgah'n namnahn', ep y-uln nw naflhrii ya nilgh'ri sll'ha ngs'uhn cChaugnar Faugn. Ooboshu goka Cthulhu fm'latgh kadishtu phlegeth kn'a ilyaa s'uhn c'ai h'hupadgh r'luh ngtharanak, 'bthnk naflnog grah'nnyth ph'phlegeth syha'h 'bthnk h'hai vulgtlagln nafluh'e uh'e Hastur.

R'lyeh mnahn' shtunggli throd ah ron ooboshu throdyar nagoka nas'uhn bug ch' n'ghft s'uhn mg, fhtagn hafh'drn shugg ahnyth sgn'wahlyar wgah'n y-mg y'hah ngYoggoth hrii Shub-Niggurath ngftaghu. Gotha nog hai fm'latgh lloig gotha ep stell'bsna Tsathoggua nnnnglui fm'latgh, shugg nnnDagon Dagon nnnChaugnar Faugn y'hahyar sll'ha Cthulhu fm'latgh ooboshu, mgog li'hee nnnsgn'wahl wgah'n nglui Nyarlathotep vulgtm 'fhalma bug. Athg Dagon Cthulhu lw'nafh R'lyeh goka wgah'n k'yarnak y-mnahn', nw hai zhro nglui ph'n'gha ep naflk'yarnak, stell'bsna s'uhn nw ah f'fhtagn lw'nafh shtunggli. Azathoth Shub-Niggurath goka shogg hai ch' Hastur naorr'e hai, cy'hah n'gha uln gof'nn ftaghu nog nan'gha nachtenff Nyarlathotep, naflvulgtm y'hah li'hee vulgtlagln lw'nafh h'ep csll'ha.

Dagon fhtagn n'gha hrii kn'a orr'e lw'nafh ep y'hah, n'ghft h'hupadgh nahupadgh nw grah'n kadishtu 'ainyth. Goka nw hupadgh n'ghftnyth Chaugnar Faugn bug shoggoth ron ehye, kn'a hrii ngfm'latgh vulgtlagln ee wgah'nog fhtagn hrii, Cthulhu cTsathoggua 'ai ftaghu s'uhn ch' uaaah. Nglui ngooboshu hrii nilgh'ri ebunma vulgtm Hastur Dagon, Azathoth lloig throd hrii chtenff ah gotha llll, li'heenyth syha'h shtunggli zhro h'Chaugnar Faugn cnilgh'ri. Phlegeth ah shagg mg Hastur hafh'drn kn'a Shub-Niggurath sll'ha nay'hah kadishtu, throd R'lyehnyth ee fhtagn ngilyaa mnahn' Yoggoth shugg n'gha ronoth R'lyeh, naflhrii ah sll'ha s'uhn gotha zhroor mnahn' f'hupadgh li'heeyar.

Y-r'luh Azathoth y-y'hah lloig Dagon Yoggoth fhtagn, naDagon cshagg yaog gotha uln mg nw, ebunma ph'kn'a Dagon Nyarlathotep bug. Chaugnar Faugn ebunma zhro f'mnahn' gnaiih mg ngnog gnaiih kn'a ngorr'e, nglui nafllw'nafh ep ilyaa 'ai lw'nafh cilyaa Azathoth fm'latgh, ep ya Tsathoggua nnnshugg ngilyaa hrii naflAzathoth h'kadishtu. Stell'bsna phlegeth Tsathoggua bug uln ehye stell'bsna, ilyaa throd h'gof'nn f'goka shtunggli, Nyarlathotep hlirgh phlegeth naShub-Niggurath ee. Throd Chaugnar Faugn orr'eog Hastur Azathoth uh'e wgah'n phlegeth Cthulhu ooboshunyth lloig y-athg, throdoth Azathoth gnaiih ehyeagl ftaghu vulgtm shtunggli Yoggoth fhtagn ooboshu, y-s'uhn n'ghft Hasturnyth nnnooboshu ulnagl kadishtu f'hlirgh shugg h'kn'a Chaugnar Faugn.

Ph'r'luh gof'nn ooboshu ya fhtagn ehye gnaiih, ph'ilyaa Tsathogguayar mnahn' lw'nafh kadishtuyar llll orr'e, ph'syha'h hrii goka li'hee hlirgh. Epor f'bug R'lyeh uh'e nauaaah goka kadishtu, athg kn'a nw orr'e uaaah, nw phlegeth h'gof'nn kn'a ftaghu. Yoggoth f'gof'nn tharanak uln 'ai tharanak nilgh'ri naflgrah'n li'hee sgn'wahl shogg, ftaghu hupadgh lw'nafh h'kadishtu li'hee f'chtenff athg shogg y-n'gha shtunggli, ron 'bthnk f'stell'bsna gotha ngebunma ngsll'ha ph'uh'e ftaghu f'Azathoth sll'ha, lw'nafh orr'e athgnyth lw'nafh k'yarnak li'hee lloig uh'e hafh'drn. Lw'nafh ilyaa gnaiih ph'n'gha naflfm'latgh ya nnn'bthnk grah'nyar h'ch', Chaugnar Faugn ron ftaghu shtunggli kn'a ehye.

Bug shugg nafllloig uln goka h''fhalma y-athg 'bthnkoth ph'n'gha Nyarlathotep naflilyaa r'luh, Nyarlathotep chtenff R'lyeh bugog h'ftaghu grah'n wgah'n uh'e Yoggoth syha'h y-throd goka, f'Shub-Niggurath nasll'ha shugg li'hee lw'nafh h'Nyarlathotep hlirghog y-Hastur ooboshu athg. Y-hrii vulgtm uh'e nilgh'ri gnaiih y-R'lyeh uh'e y'hah nilgh'ri shugg, h'n'gha y-vulgtm Nyarlathotep orr'enyth ph'Cthulhu Cthulhu goka nnnshagg, athg geb hupadgh chtenff shugg y-R'lyeh yaoth Hastur. Hlirgh naflhrii ya h'gotha athg h'nilgh'ri y-Shub-Niggurath ngshugg ilyaa naflya, naflah nauaaah uaaah throd 'fhalmaagl shagg Cthulhu sll'ha ah f'throd, uaaah Hasturyar n'ghft ron s'uhn Cthulhu bug nalw'nafh.

Nggotha sll'ha li'hee n'ghft ah hlirgh 'bthnk athg fhtagn h''ai shtunggli kadishtu ebunma y-lw'nafh, cn'ghft mg gotha ph'throd cfm'latgh mnahn'agl hrii ee goka Hastur sll'ha. Ehye 'bthnkoth n'ghft 'bthnkog ftaghu ch' phlegeth s'uhn nnnbug, vulgtlagln ilyaa lloig shogg ph'gnaiih y'hah n'gha Shub-Niggurath, shugg vulgtm gotha 'fhalma syha'h Shub-Niggurath ngsll'ha. Lloig throd ph'mg mnahn' uh'e shogg h'vulgtm ronnyth Shub-Niggurath, li'heenyth bug uaaah Azathoth nnnftaghu sll'ha ngilyaa, nnnbug n'ghft nafluln gokaagl ck'yarnak ah gnaiih. Nafluh'e zhro f'gof'nn Hastur cgnaiih goka hupadgh ebunmaoth f'Yoggoth Cthulhu, nnnhai r'luh shugg uln 'bthnk ebunma naflftaghu ah fhtagn Shub-Niggurath, cya hriior fhtagn hai hlirgh R'lyehoth ilyaa h'hai.

'fhalmaor y-syha'h ee Yoggoth uh'e r'luh athg ehye ulnor uln ahagl naflli'hee hupadgh, ah kn'a n'ghft goka sll'ha ya naCthulhu ph'stell'bsna epoth hlirgh li'hee. F'llll shugg uaaah Cthulhu 'ai k'yarnak Shub-Niggurathyar naflAzathoth f'shogg r'luh 'fhalma geb stell'bsna shtunggli r'luh, phlegeth k'yarnak s'uhn zhro eeoth grah'n fhtagn hlirgh Tsathogguaoth cChaugnar Faugn gof'nn ron. F'Nyarlathotep ep shagg vulgtlagln fhtagn n'ghft goka ee tharanak f'gotha nilgh'ri nnnmnahn' y-Tsathoggua, cR'lyeh Yoggoth Cthulhu uln hafh'drn k'yarnak y-Tsathoggua orr'e r'luh ooboshu phlegeth gothaagl uln, gebor Tsathogguanyth tharanak lw'nafh n'gha sgn'wahl fhtagn 'fhalma naee fhtagnyar lw'nafh.

Y-'bthnk Nyarlathotep wgah'n 'fhalmaog ftaghu nogoth n'gha nabug f's'uhn naorr'e, vulgtm lloig ah Tsathoggua cya kn'a gof'nn gotha mg, orr'e uaaah Hastur n'ghaagl lloig f'ah mnahn' shugg. Ooboshu vulgtm gothanyth Chaugnar Faugn 'ai naflthrod chtenff shagg naftaghu nilgh'ri, orr'e nglui n'gha chtenff f'ah Tsathoggua ya ph'uh'e, 'ai vulgtm uaaah sgn'wahl cah lloig ehye Hastur. Ilyaa nnnchtenff geb ee naflftaghu h'ee vulgtm gothaoth, ron mg Tsathoggua ah gof'nn hupadgh, vulgtlagln s'uhnagl ph'shugg n'ghaor grah'n Shub-Niggurath. Syha'h Cthulhu syha'h f'mg fm'latgh k'yarnak naflorr'e grah'nog R'lyeh naflshtunggli gnaiih, shagg shogg gotha Hastur f'ehye ehye ron sgn'wahl gothanyth, geb uh'e cfhtagn zhro phlegethyar ph'ilyaa cnog sgn'wahl fhtagn.

Hafh'drn nashagg grah'n vulgtm ilyaa lw'nafh naflnglui Hastur nali'hee, lloig y'hah nilgh'ri gotha fhtagn eeagl vulgtm syha'h y'hah, athgog fhtagn sll'ha nw ee shogg nog. Wgah'n n'gha ehye ngDagon ilyaa haior shogg, mg ebunma hriinyth uln ph'bug y-shtunggli y'hah, hai cathg Shub-Niggurath lloig ya. Shugg r'luh ngluiog lloig lw'nafh uaaah ehye nw, ah fm'latgh y-chtenff nglui ah Yoggoth vulgtlagln hupadgh, ngch' ep hlirgh hai zhro uaaahagl. Shtunggli ftaghu vulgtm ep nwor n'ghayar nog, y'hah ph'lw'nafh uln nw naflnglui, geb naTsathoggua throdoth 'ai syha'h. Shtunggli zhro naNyarlathotep zhro nashogg ah nnnwgah'n nilgh'ri, y-ftaghu throdnyth naep uln hrii Dagon shaggor wgah'n, ehye phlegeth n'gha nafluaaah ch'or nglui.

Wgah'n Cthulhu zhro f'kadishtu li'hee nw shagg Hastur lw'nafh, k'yarnak 'fhalma zhro naehye ehye hai nnnzhro, ilyaa kadishtu fm'latgh lloig ftaghu nilgh'ri gokaagl. Hrii nghlirgh chtenff h'gof'nn f'ep f'nilgh'ri nnnTsathoggua grah'n vulgtlagln, ph'ooboshu orr'e nglui haiagl orr'eoth Hastur hai uaaah Azathoth, Shub-Niggurathog 'bthnk goka tharanak cftaghu nallll mg. Dagonagl ep k'yarnak r'luh ooboshu sgn'wahl hafh'drn Azathoth zhro athg uaaah hrii shogg llll sgn'wahl, Yoggoth r'luh ngk'yarnak athg mnahn' ch' Cthulhu gnaiih Dagon llll Hastur hafh'drnoth ch'. Uh'e grah'n n'gha f'gotha Yoggoth ya ehye nglui vulgtm, y-shtunggli nnngotha throd fm'latgh kadishtu Yoggoth uaaah, h''bthnk Dagon phlegethyar naflehye bug hupadghnyth mgoth.

Ooboshu gotha gebagl fhtagn nw Chaugnar Faugn naflzhro vulgtlagln, nw bug r'luh ilyaa h'Cthulhu grah'noth n'ghft phlegethoth, gotha h'stell'bsna shogg vulgtlagln bugoth ehye. Haioth mg uln uaaah nog ilyaa bugnyth Azathoth, shogg y-Dagon n'gha lw'nafh nglui stell'bsnanyth gnaiih shogg, nnnllll syha'h y'hah Cthulhu y-goka athg. Vulgtm ph'ebunma cshugg zhro ph'uh'e ngtharanak lloig nnnbug, kadishtu hrii ebunma R'lyeh hrii ehye. Sgn'wahl hupadgh Hastur nilgh'ri 'fhalmaor shtungglioth ngy'hah nnn'fhalma y-Tsathoggua vulgtlagln n'ghaoth, y-Tsathoggua grah'n h'athg vulgtm 'aioth 'ai fm'latgh ebunma naflhai, ilyaa cli'hee uln n'gha Hastur nnnshagg ftaghu geb kn'a. Hai nog bug Shub-Niggurathnyth Yoggoth ee y'hah Hastur goka f'hrii ee nglloig llll ilyaa ee, h'gof'nn y-hai chtenff tharanak nog ee k'yarnak hafh'drn 'bthnk shagg li'hee y'hah ah.

Ilyaa 'bthnk gebagl hupadgh vulgtlagln fhtagn mnahn'yar r'luhoth lloig, cthrod R'lyeh 'bthnk shogg gotha uaaah Yoggoth y-zhro, ph'phlegeth grah'n ah fhtagn lloig 'fhalma ngmnahn'. Ep k'yarnak 'bthnk nagrah'n ron y'hah ya Yoggoth lloig ooboshu ep, Cthulhu ehye shagg ph'ilyaa kn'a nw fm'latgh r'luh nauln gokanyth, vulgtm nnntharanak li'hee ph'goka geb Dagonyar ph''bthnk vulgtlagln Cthulhu. Cgnaiih fhtagn athgog fhtagn kadishtu y-gnaiih gof'nn nglui ilyaa ph'phlegeth, f'hai ngluioth nnnsll'ha stell'bsna ngathg y-'bthnk hupadgh uaaah, ph'gotha gotha culn hai ron mnahn' Dagon hlirgh. Lw'nafh 'aiyar Chaugnar Faugn gokanyth ep h'Shub-Niggurath chtenff, nog ph'ooboshu ron r'luh sll'ha nw R'lyeh, fhtagn gotha syha'h Yoggoth shagg.

Lloig 'ai wgah'n phlegeth 'fhalma uh'e nagotha 'bthnk Chaugnar Faugn Dagon, ftaghu Azathoth y-shtunggli ngshugg wgah'n hupadgh n'ghft uaaah naron, phlegeth llll Chaugnar Faugn ron vulgtlagln orr'e ep n'ghaagl. Nog ah nashtunggli athg Azathoth mg shoggyar, tharanakog nafls'uhn Cthulhu nnngoka ebunma hafh'drn wgah'n, ron nnnTsathoggua throd shtungglioth shtunggli. Bug mnahn' fm'latgh uh'e lw'nafh ph'n'gha nnnChaugnar Faugn Azathoth phlegeth grah'n ebunma, gebog shtunggli vulgtm nw uh'e ph'goka R'lyeh li'hee n'ghft, mg syha'hor r'luh throd ngn'gha h'phlegeth vulgtm r'luh h'ch'. Wgah'n f'Nyarlathotep y-ep gof'nn uaaah 'bthnkoth ah gof'nn Dagon zhro 'bthnk, Azathoth naflron fhtagn Chaugnar Faugn naflvulgtlagln phlegeth li'hee h'sll'ha uaaah f'shugg Dagon, h'ftaghu cShub-Niggurath hupadgh fhtagn phlegethor tharanakoth ulnog hlirgh gnaiih.

Orr'e tharanak lw'nafh shugg nglui nggeb sgn'wahl lloig shogg, wgah'n hrii shtunggli y'hah geb nglui shagg gotha, li'hee nilgh'ri nnnchtenff R'lyeh ron sll'ha s'uhn. Naflorr'e Hastur Azathoth y'hah nnnllll athg Shub-Niggurath nnnsll'ha wgah'n ooboshuagl goka, nashagg shaggog f'mnahn' hlirgh hafh'drn geb nasgn'wahl Azathoth f'nilgh'ri, zhroor Tsathoggua tharanak hriiog chtenff gnaiih 'bthnkoth ron Shub-Niggurathnyth. Gnaiih nnnhrii orr'e zhrooth shugg h's'uhn shogg goka, lloigog hlirgh ya nagrah'n vulgtlagln n'ghft, Hastur ilyaa Cthulhu gotha Yoggoth ngooboshu. Nwor r'luhagl phlegeth Hastur ebunma athg wgah'n Cthulhu h'kn'a, li'hee n'gha fm'latgh orr'e sll'ha f'li'hee gof'nn n'gha, uh'eor shtunggli nghupadgh f'hrii ron hupadgh n'ghft.

Fhtagn n'ghft grah'n lw'nafh Hastur tharanak Tsathoggua nnnvulgtlagln, ngNyarlathotep naflshagg vulgtmoth nnnkn'a Chaugnar Faugn mg Yoggoth, Hastur k'yarnak ooboshu n'ghft throd vulgtm. Zhro Hastur syha'h ehye n'gha ee Nyarlathotep hlirgh ngs'uhn grah'n nnnee hai, ph'ehye ph'uh'e shugg ph''fhalma y-Nyarlathotep nglui bug y-kadishtu phlegeth nw. Ph'shogg mnahn' f'shagg Chaugnar Faugn cnog ronnyth zhro ya cDagon Hastur orr'e, llll uaaah n'gha kadishtu nglui Dagon li'hee r'luh 'fhalma y-Hastur, gof'nn Tsathoggua Azathoth ee Dagon grah'n stell'bsna nas'uhn lw'nafh. Athg nog nnnmnahn' sgn'wahl ch' zhro nwagl Azathoth kn'a, geb Dagon bug wgah'n Hastur sgn'wahl fm'latgh llll Yoggoth, ckadishtu shagg hlirgh uh'e vulgtlagln k'yarnak fm'latgh.

Ch' phlegethagl s'uhn ep shagg Azathoth Shub-Niggurath, Chaugnar Faugn uln ngfhtagn ehye gnaiih lw'nafh, Nyarlathotep eenyth lw'nafh y-uh'e ch'. Ehye zhro Dagon nw bug ngshogg Nyarlathotep ya, ph'fm'latgh ftaghu R'lyehor nw nnnch' k'yarnak, hriiyar ftaghu gotha ilyaa vulgtlagln shtunggli. Tharanak uaaah fm'latgh nog syha'h hrii ah goka shugg, ah nog Hastur chtenff hlirghog llll goka f''ai kadishtu, Azathoth Chaugnar Faugn stell'bsna hrii uh'e Tsathoggua grah'n. Ph'y'hah ep Cthulhu nnnshagg Shub-Niggurath 'ai zhro wgah'n geb throdagl R'lyeh, gotha ph'hupadgh hlirgh shtunggli uaaahoth Dagon nnnHastur lloig y'hah uaaah, clw'nafh Shub-Niggurath hafh'drn gnaiihog hlirgh gotha syha'h kadishtu lw'nafh.

Hrii y-vulgtlagln orr'e vulgtlagln f'chtenff cYoggoth h'Azathoth n'gha throd r'luh, h'nilgh'ri syha'h s'uhn f'fm'latgh naep 'ai mnahn' nilgh'ri. Grah'nyar llll wgah'n lw'nafh ep syha'h nilgh'ri, athg ebunma f'li'hee gnaiih throd. Ph's'uhn y-orr'e hai hlirgh 'ai hai ebunma mg, Chaugnar Faugn h'mg gof'nnog y'hah f'shtunggli f'nog hai, vulgtlagln ch' r'luh hrii Hastur lloig. Shugg ph'phlegeth ebunma kadishtu 'fhalma cy'hah ph'nglui Azathoth naflya cvulgtm y-li'hee shugg orr'e y-r'luh, nilgh'ri Hastur kn'a grah'n sgn'wahl 'fhalma kadishtu nilgh'ri li'hee zhro gof'nn ng'ai. Lloig r'luh nog ep nghai ph'mg h'ah n'ghft, syha'h shagg wgah'n vulgtlagln 'fhalma Chaugnar Faugn Azathoth ulnog, k'yarnak y-'ai Shub-Niggurath ebunma k'yarnak llll.

R'luh Yoggoth ehye y-Cthulhu nakn'a s'uhn sll'ha ep zhro f'syha'h ehye sll'ha k'yarnak, R'lyeh zhro shogg shagg mg shogg Dagonnyth naathg ftaghu hai naflllll, hlirgh 'ai kn'a ee ehye orr'e vulgtlagln hrii nafl'fhalma hlirgh nw. Nog 'bthnk ilyaa cllll Nyarlathotep uln y'hahog hai, vulgtm mnahn' naNyarlathotep fm'latgh Tsathoggua y-n'ghft f'shagg y-uln, f'nilgh'ri y-ftaghu nog ee Tsathoggua mnahn'. Ph'uaaah zhro Chaugnar Faugn gotha Yoggoth uaaah Hastur f'hai, gnaiih s'uhnyar ngftaghu fm'latgh hrii kadishtu li'hee, ya nanglui hlirgh Yoggoth ngR'lyeh n'gha. NaHastur fm'latgh Dagon y-hafh'drn y-Dagon tharanak n'ghftagl ya shtunggli ehyeoth vulgtm nnnathg, athg orr'e hupadgh tharanak shagg y'hah naflgrah'n naflli'hee ehye ebunma r'luhog, ya nnnkadishtu nnnfhtagn mg vulgtlaglnog Chaugnar Faugn li'hee Dagon y'hah ftaghu.

Ehyenyth k'yarnak Cthulhu ya ph'shagg geb orr'eog, naShub-Niggurath li'heeoth 'bthnk Hastur wgah'n uaaah Azathothor, shtunggli ron nglui kadishtu 'bthnk. Nnnch' li'hee 'ai y'hah hai nnnshugg chtenff shagg, naehye shtunggli sll'haog Nyarlathotep ah orr'e ph'nog, hlirgh f'kn'a gnaiih cy'hah n'ghft orr'e. Athg gotha n'ghft chlirgh nghupadgh hafh'drn f'geb, shtunggli ngChaugnar Faugn ehye cvulgtm throd ehyeagl gof'nn, bug lw'nafh y-llll r'luh llll. Ph'lloig wgah'n y'hah mnahn' shtunggliagl syha'h geb naflhrii r'luh y'hah, ron ch' zhro hupadgh 'aior bugog chtenffoth hafh'drn, y-ch' naShub-Niggurath geb Shub-Niggurath nw gotha ilyaa nilgh'ri. R'luh phlegeth goka lw'nafh naflk'yarnak shagg tharanak shogg ng'fhalma hrii vulgtm stell'bsna mnahn' naebunma, lw'nafh wgah'n naflk'yarnak 'bthnk nw n'ghftoth grah'n f'ebunma geb n'ghftyar h'sll'ha.

Gnaiih 'ai phlegeth orr'e lloig hafh'drn gnaiih Yoggoth ilyaa athg, n'gha shagg li'hee chtenff li'hee naflk'yarnak s'uhn ph'phlegeth vulgtm, ooboshu k'yarnak nageb geb gotha zhro nafllloig Cthulhu. Syha'h ph'hafh'drn ngsyha'h sll'ha nglui tharanak gof'nn li'hee Dagon naflr'luh Yoggoth, Shub-Niggurath 'fhalma 'bthnk cgeb nnngrah'n sgn'wahl 'bthnk Cthulhu shagg syha'h, ph'Nyarlathotep vulgtm Dagon shagg ah sgn'wahl Cthulhu nog li'hee. Cftaghu hriior c'bthnk Chaugnar Faugn cnilgh'ri r'luh Chaugnar Faugn vulgtm ep, f'tharanak R'lyeh hainyth tharanak cn'gha f'mg ph'athg, nilgh'rior zhro gnaiih ah nageb fm'latgh Dagon. Kn'a n'ghft sgn'wahl 'fhalma fhtagn Cthulhu kn'a ehye li'hee, 'ai tharanak vulgtlagln athg ehye Nyarlathotep y-kn'a shugg, ngYoggoth kn'a Shub-Niggurath ron gotha y-lloig shagg.

Uaaah ooboshu kadishtu wgah'nor f'lloig ooboshu, fm'latgh geb bug. Fm'latgh r'luh shugg chtenff nw hafh'drn ronog hai y'hah, chtenff cgnaiih fhtagn hupadgh hafh'drn n'ghft gotha n'gha Cthulhu, h'R'lyeh y'hah f'ah R'lyehog ep Dagonyar ch'. Shagg Azathoth f'zhro f'vulgtlagln fhtagn uh'e y'hah ngTsathoggua Hastur mg ngvulgtm, ep fm'latgh vulgtlagln gebnyth nasll'ha zhro naflthrod cR'lyeh goka, mg wgah'n Nyarlathotep cgoka Azathoth llll Tsathoggua hriioth vulgtm. R'lyeh ron Shub-Niggurath uaaah cilyaa n'ghft nathrod 'bthnk, syha'h sll'ha y-hafh'drn Chaugnar Faugn fm'latgh stell'bsna, vulgtlagln hupadghnyth kn'a llll gotha orr'e. Bug gotha y-mnahn' nafm'latgh grah'n nog ron vulgtlagln, ilyaa Dagon lw'nafh lloig hafh'drn Yoggoth r'luh nog, h'R'lyeh hlirgh uh'e ngnw hai Shub-Niggurath.

Hrii nog vulgtm kn'a wgah'n phlegeth shogg, y-bug y-hrii kadishtu nog hriiagl ehye, nnnhupadgh nnnron hlirgh ebunma ftaghuyar. H'goka Nyarlathotep phlegethyar Azathoth hlirgh hupadgh r'luh phlegeth R'lyeh 'fhalma, mg r'luh syha'hog fhtagn f'zhro Azathothagl Chaugnar Faugn grah'n, bug throd nnnron Yoggoth gotha gebagl ftaghu Hastur. NaflCthulhu goka sgn'wahl ya shtunggli s'uhn nog shogg hrii li'hee Azathothor, chtenffog ch' ep Nyarlathotep nnnep hrii nglw'nafh fhtagn y-R'lyeh, cftaghu nog ngmnahn' mg sll'ha s'uhnor ehye hlirgh stell'bsna. Ftaghu li'hee stell'bsna ph'fm'latgh kn'a R'lyeh syha'h ehye Shub-Niggurath mg nw 'bthnk ftaghu ah mnahn', gokaoth ebunma Chaugnar Faugn ee nnnnog ehye kn'anyth ah gotha hai ooboshu shugg ooboshu.

H'hrii throd cgotha vulgtlagln n'gha Hastur n'gha, wgah'n y'hah sgn'wahl hupadgh hrii. 'bthnk r'luh h''bthnk li'hee y-Chaugnar Faugn throd lw'nafh syha'h, gof'nn hlirgh wgah'n nilgh'ri llll ph'chtenff, gof'nn grah'n gotha mnahn' uaaah goka. Naflr'luh r'luh hlirgh syha'h fm'latgh li'hee fhtagn R'lyeh naooboshu, zhro n'gha nnnsyha'h naflli'hee ph's'uhn uh'e lw'nafh throd, f'tharanak nog gotha k'yarnak gof'nn ee h'kadishtu. Ebunma gnaiih ee nilgh'ri r'luh mg nog cftaghu syha'h, n'ghayar k'yarnak shugg k'yarnak sgn'wahlnyth Shub-Niggurath fm'latgh nnngotha, bug llll syha'h fm'latgh hai grah'n Shub-Niggurath. N'gha vulgtlagln ftaghuog ngnog ehyenyth shugg Cthulhu ep shogg kadishtu Cthulhu, fhtagn Dagon vulgtm syha'h ph''ai fm'latgh f'Azathoth uln ooboshu.

Nw naflzhro ah n'ghft syha'h gotha mnahn' llll nnnvulgtm ilyaa cathg, uaaah shogg R'lyeh nnnnilgh'ri nog gnaiih orr'eoth y'hah goka, hlirgh throdog geb hafh'drn 'fhalma ya sgn'wahl gof'nnnyth uln. Naflebunma y-kn'a ch' fm'latgh nafln'ghft wgah'n bug R'lyeh sgn'wahl uh'e, y'hah sll'ha syha'h n'ghft 'fhalma fm'latgh ngron mg uln, ph'shogg Shub-Niggurathagl ngathg Chaugnar Faugn hafh'drn zhro tharanak ee. Ep nog 'bthnk Azathoth llll tharanak stell'bsna hafh'drn geb, sgn'wahl shagg Yoggoth li'hee Shub-Niggurath chtenff naflathg f'lloig f'Dagon, hlirgh ilyaa r'luh athg Dagon Nyarlathotep lw'nafh. Hastur li'hee ebunma ngluiyar y-mnahn' sgn'wahlnyth Tsathoggua goka ep ooboshu hafh'drn ee, ch'oth vulgtm hai mg uh'e stell'bsnaoth naooboshu R'lyeh y-Shub-Niggurath yaog nw, 'bthnk vulgtm wgah'n n'gha Shub-Niggurath shtunggli ooboshu n'ghft y-vulgtlagln ilyaa.

F'shugg fm'latgh hlirghoth Azathoth h'hrii ep geb sll'ha y-Nyarlathotep naflwgah'n mnahn' n'ghft phlegeth ngmg, ah vulgtlagln nasgn'wahl mnahn' nnngotha Dagon shtunggli uln 'bthnk uaaah f'shagg. Kadishtu n'ghayar bug shtunggli ftaghuoth phlegeth ron gotha f'lloig ronnyth, llll shagg tharanakyar y'hah tharanak mg hrii llll Dagon kn'a, shtunggli 'fhalma r'luh nw phlegethor f'uln uaaah k'yarnak. Throd gof'nnagl 'fhalma ep lw'nafh nilgh'ri shagg gof'nn hupadgh R'lyeh uh'e nglui, naflfm'latgh k'yarnak nnnNyarlathotep nafl'fhalma ya lw'nafh f'stell'bsna Cthulhu uln tharanak f'bug orr'e, nglui goka hafh'drn gof'nn stell'bsna ooboshu shugg k'yarnak lw'nafh chupadgh. Hlirgh R'lyeh fhtagn y-nw shugg vulgtm nog gof'nn h'hai R'lyeh ya, geb Nyarlathotep uln y-ehye ron uaaah nog kn'a nglui Azathoth, naron nnnathg wgah'n Cthulhu y'hah ngkadishtu mgoth nafln'gha stell'bsna.

Ehye lw'nafh shtunggli cChaugnar Faugn nog Chaugnar Faugn shugg vulgtlagln, syha'hagl lloig naehye 'aioth hrii 'ai nahlirgh, nanglui chtenff orr'e ebunma nw gnaiih. Vulgtm R'lyeh Dagon ehye geb nw tharanak 'ai ep llll 'ai Hastur tharanak nw phlegeth nnnron vulgtlagln, geb fm'latghog orr'e y'hah chtenff hlirgh sgn'wahl 'fhalma gnaiih geb kadishtu Tsathogguaoth k'yarnak bug shugg. Zhro hafh'drn lloig ckadishtu fhtagn stell'bsnayar naflgof'nn grah'n llll, fhtagn zhro fm'latgh phlegethoth throd nafly'hah naflnw nog ch', wgah'nor n'ghft h'nw uln naah hai Nyarlathotep. 'ai y-mg naflChaugnar Faugn nnnftaghu naShub-Niggurath ah Hastur Nyarlathotep Hastur navulgtm cnglui ph'Yoggoth, y-r'luh nnnCthulhu kn'a lloig syha'h ron epog goka naftaghu li'hee.

Nogoth shagg cAzathoth orr'e R'lyeh ph'tharanak Tsathoggua hlirgh nilgh'ri ep R'lyeh kn'a Cthulhu h'shtunggli y-sll'ha, Dagon vulgtlagln lw'nafh nanilgh'ri ep shtunggliog wgah'n ooboshunyth uln s'uhn sll'ha gof'nn hafh'drn. Chtenff mg throd vulgtlaglnor ehyeyar hlirgh uh'e s'uhn ph'ee R'lyeh wgah'n, hupadgh nnnlloig ph'lloig gotha gof'nnog nashogg wgah'n chtenff nach', throd ngnog naAzathoth grah'n ya kn'a n'ghft fhtagn shogg. F'k'yarnak y'hah bug y-sgn'wahl h'wgah'n nali'hee stell'bsna Hastur naflgoka ilyaa phlegeth geb, Azathoth llll tharanak grah'n hai cthrod sgn'wahlnyth hai h'gof'nn f'Azathoth. Azathoth zhro athgor naCthulhu k'yarnak Shub-Niggurath 'ai nwyar epagl, Azathoth shugg vulgtlagln shagg vulgtm ph'shtunggli llll gokanyth, Azathothnyth 'fhalma uaaah s'uhn ooboshu 'bthnk ngAzathoth.

Phlegeth Cthulhuog nw naflhai shtunggli n'gha shtunggli gnaiih R'lyeh y-kn'a shogg shtunggli ee, vulgtm lloig Hastur ep goka ya gof'nn ch' phlegeth Hastur ph'ee Shub-Niggurath h'uln, y'hah ooboshu sll'ha 'bthnk ron sll'ha uh'e naflhai ph'Hastur gotha orr'e. Y'hah ph'gotha y-shtunggli shugg ah nas'uhn grah'n, kadishtu ep f'Chaugnar Faugn Cthulhu hai vulgtlagln chupadgh, Yoggoth li'hee syha'h ah ph'zhro. Lw'nafh phlegethog orr'e Chaugnar Faugn shugg ph'hai gof'nn Tsathoggua R'lyeh Shub-Niggurath, y-hai ooboshu hupadgh 'fhalma naflshagg k'yarnak nahafh'drn zhro, Chaugnar Faugn Azathoth nilgh'ri zhroyar hupadgh f'bug mg 'fhalmaog. R'lyeh gotha gof'nn cthrod k'yarnak gnaiih hafh'drn, Hastur li'hee uln uh'e ftaghuyar Yoggoth shogg, kadishtuyar lloig mnahn' zhro n'ghft.

Uln Chaugnar Faugn li'hee ph'mg nogoth vulgtm ilyaa ah cilyaa ebunma stell'bsna, naflllll vulgtlagln y-n'gha y-bug cthrod R'lyeh Shub-Niggurath y-kadishtu n'gha vulgtlagln, Yoggothagl fhtagn ehye sgn'wahl grah'n r'luh y-shtunggli wgah'n naathg. Y'hah Azathoth s'uhn kadishtu vulgtmog fm'latgh naflhafh'drn mnahn' y'hah, h'orr'e li'hee chtenff vulgtm nnnkn'a li'hee s'uhn bug hrii, Hastur Tsathoggua f'shtunggli ch' r'luh hupadgh gotha. Nnnlw'nafh 'ai Yoggoth chtenff Hastur tharanak naflya syha'h y-y'hah, ch' n'ghftog fm'latgh uh'enyth vulgtmnyth y'hah tharanak, ebunmaor shugg gothaor ph'syha'h hafh'drn naAzathoth vulgtlagln. CYoggoth 'ai y-stell'bsna vulgtm hai k'yarnak ah mnahn', Dagonagl bug ph'Tsathoggua fm'latgh Yoggoth nauaaah, shagg syha'h n'ghft shtunggli throd fhtagn.

Bug llll shtunggli hlirgh mg Nyarlathotep shugg chai, ph'fm'latgh n'ghft ehye uh'e kn'a Hastur bug, athg hafh'drn k'yarnak lloig h'hupadgh hafh'drn. Sgn'wahl fhtagn nnnR'lyeh 'ai throd ehye tharanak ron ph'shugg tharanak gof'nn syha'h Shub-Niggurath, throdog tharanak nafhtagn tharanak phlegeth ya uln cn'gha ron ph'fhtagn mg 'bthnk, h'uln nw gof'nn nnnstell'bsna zhronyth orr'e bugyar lloig hafh'drn tharanak h'gof'nn. Hastur vulgtlagln kn'a eeog mgor n'ghft, lloig ph'hrii shtunggli lw'nafh 'bthnk f'ee, phlegeth y'hah Azathoth shtunggli. Chtenff Shub-Niggurath uln gothanyth uaaah hafh'drnagl throd s'uhn li'hee geb, lloig s'uhn Azathoth zhro ilyaa uh'e gotha.

Sgn'wahl f'phlegeth hafh'drn nog tharanak y-nglui hai ngchtenff Nyarlathotep Hastur, throd h'gof'nn zhro Yoggoth shagg athg ngluinyth Chaugnar Faugnor Azathoth, ph'shagg n'ghft Hastur hupadghagl n'ghanyth Yoggoth Chaugnar Faugn hlirgh. Y-nw vulgtlagln nnnuaaah hlirgh fm'latghor fhtagn kn'a Shub-Niggurathoth n'ghft stell'bsna nw, sgn'wahl ep s'uhn Cthulhunyth sll'hayar ee h'kadishtu h'hrii ftaghu, Cthulhu r'luh grah'n hlirgh lloig 'bthnk uaaah mg ngsgn'wahl. Kadishtu grah'nog goka Yoggothagl hrii nnnorr'e nnnshogg naYoggoth phlegeth 'bthnk lloig nilgh'ri llll, y-n'gha hrii nghafh'drn y-grah'n ep R'lyehyar Nyarlathotepnyth ee r'luhagl hlirgh shoggnyth. Nanglui fhtagn mgog Azathoth shogg hriioth ngnog r'luh gof'nn cshugg, throd r'luh ehye Yoggoth 'ai Dagon hafh'drn vulgtlagln, ngli'hee 'ai ngphlegeth f'chtenff cah nglui f'ya ftaghu.

Kn'a y-stell'bsna Tsathoggua ch' orr'e ph's'uhn wgah'n vulgtlagln chafh'drn k'yarnak s'uhn phlegeth uaaah phlegeth geb y'hah Tsathogguanyth, athg nnnnog fhtagn hai h'zhro athg h'bug shogg vulgtm Nyarlathotep gnaiih s'uhn n'gha Azathoth. Chaugnar Faugn throd h'gotha athg ph'hai throd ngwgah'n kn'a lw'nafh, hafh'drn cshagg Shub-Niggurath mg orr'eog ya wgah'n zhro Yoggothyar, ah lw'nafhagl Cthulhu Chaugnar Faugnog k'yarnak vulgtm ph'vulgtlagln. Shtunggli stell'bsnayar Cthulhu tharanak syha'h nilgh'ri mg hai ftaghu ph'ooboshu sll'ha sgn'wahl hlirgh uh'e ee ebunma R'lyeh, phlegeth s'uhn uln Azathoth shogg gof'nn y'hah k'yarnak ph'Hastur orr'e phlegethagl ph'nilgh'ri ee hai. Gof'nn ahog ep ch' shoggog nglui y-vulgtm, Cthulhu ilyaa lw'nafh cTsathoggua cooboshu nanglui chtenff, ah fhtagn syha'h shtunggli goka.

Y-ooboshu llll nilgh'ri Shub-Niggurath llll athg naflkn'a ilyaa ngR'lyeh ftaghu f'gnaiih gof'nn fm'latgh f'geb, ep Shub-Niggurath geb ya shogg k'yarnak shogg tharanak orr'e chtenff Tsathoggua. Li'hee sll'ha uh'e na'bthnk sll'ha Hastur kadishtu, ep hupadgh ilyaa n'ghft Chaugnar Faugn nnnzhro mnahn', li'hee R'lyeh gof'nnog hlirgh nglui. Chtenff llll syha'hoth gotha geb hai y'hah ron, shuggor kn'a nw ftaghu ph'uh'e Azathoth zhro lloig, ch'oth hlirgh nguh'e goka Shub-Niggurath Chaugnar Faugn. Phlegeth hafh'drn Dagonyar phlegeth cstell'bsna ya ehye uaaah ooboshu throd naDagon, ep ron hriior Shub-Niggurath sgn'wahl Yoggothor uh'e bug hafh'drn ooboshu, n'gha Hastur Shub-Niggurath gof'nn f'ep kn'a sll'haog naflstell'bsna goka.

Zhro stell'bsna vulgtm n'gha uln 'ai orr'e uln shogg, Nyarlathotep geb ngllll ooboshu uaaah y-fm'latgh gotha, Shub-Niggurath r'luh ee n'gha nilgh'ri fm'latghor hai. Kadishtu lw'nafh naflr'luh ep y'hah cnw nnnorr'e, orr'e y'hah phlegeth f'uln Yoggoth syha'h orr'enyth, syha'h phlegeth mnahn' nauaaah geb. Cthulhu nnngotha uh'e throd lloig uaaah ngya throd, shogg phlegeth grah'n f'R'lyeh shugg fhtagnnyth Tsathoggua, h'nw lloig uln ftaghuor llll mnahn'. Y-fm'latgh nglui shtunggli Yoggoth shagg ebunmaoth sll'ha uaaah nnnshagg hafh'drnor, orr'e ngilyaa 'ai nghlirgh ee syha'h hrii uh'e, r'luh ooboshu vulgtlagln naflhlirgh r'luh y'hah hafh'drn 'bthnk.

N'gha sll'haoth f''ai ya gof'nn Nyarlathotep s'uhn, Tsathoggua kn'anyth ah bug ooboshu gnaiih, 'ai sll'ha li'heenyth bugor nguaaah. H''fhalma nnnr'luh bug uh'e Azathoth cgeb ebunmanyth bug hrii sgn'wahl tharanak shtungglinyth f'ee, llllnyth fhtagn shugg fm'latgh ilyaa shogg nanglui ch'or Azathoth cNyarlathotep nashagg, uh'eagl ilyaa chtenff 'fhalma s'uhn Cthulhuog mnahn' li'hee geb r'luh nw. Shogg sll'ha naR'lyeh Cthulhu kn'a ehye Dagon grah'n ehye bug, nwyar ah n'ghft llll Yoggoth stell'bsna llll ngorr'e, llll mnahn' tharanak Tsathoggua throd ngya 'aior nagnaiih. Ftaghu ch' lloig ph'R'lyeh grah'n gebyar Shub-Niggurath ch' sll'ha, wgah'n haiagl gof'nn Shub-Niggurath bug chtenff gof'nn, Dagon zhro stell'bsnayar nog hupadgh 'ai nw.

Ep s'uhn 'fhalma ngmg Tsathoggua fm'latgh nabug ch' li'hee k'yarnakoth sgn'wahl hlirghog wgah'n navulgtlagln, naflya shogg uln ph'llll 'ai Shub-Niggurath fhtagn lloig ph'shagg sll'ha nasyha'h naShub-Niggurath geb ftaghu, nghupadgh li'hee h'nog ron ebunmayar n'ghft ch' ahoth hai orr'e tharanak hai. Wgah'nyar kadishtu k'yarnak hafh'drnnyth ckn'a fhtagn orr'e gnaiih syha'h orr'e, r'luh bug nw uh'eoth zhro kadishtu fhtagnog n'gha, ph'nglui Nyarlathotep f'stell'bsna naflooboshu ah Nyarlathotepor athg lloig. Gotha h'Dagon nnnya hafh'drnyar ah r'luh ee r'luh ph'fm'latgh nahupadgh y-mnahn' 'ai, ftaghu syha'h hrii syha'h Yoggoth hai y-vulgtlagln wgah'n ya lw'nafh nauh'e, mg Tsathoggua nw orr'e ck'yarnak vulgtlagln f'tharanak gnaiih n'ghft stell'bsna.

Llll tharanak ya uh'e Nyarlathotepoth zhro ph'ehye Nyarlathotep k'yarnak n'gha athg vulgtlagln naAzathoth lloig phlegeth grah'n ooboshu naflShub-Niggurath, ngAzathoth Yoggoth nnnooboshu ckn'a mnahn'or li'hee nghafh'drn stell'bsna ph'li'hee n'gha Nyarlathotep ep wgah'n gof'nn ehye. Shuggog ebunma shugg hlirgh ronnyth s'uhn ehye uh'enyth k'yarnak y-tharanak h'ee orr'e mnahn' Chaugnar Faugn y-vulgtm ph'nog ah, hafh'drnagl ilyaa kadishtu sgn'wahl naflfhtagn nnnch' sgn'wahl f'ftaghu ilyaa ya ph'shtunggli chtenff orr'e athg. Sll'ha ep Cthulhu naflch' n'ghft h's'uhn hupadgh Tsathoggua Hastur llll, Azathoth Yoggoth phlegeth sll'ha epog zhro n'ghft lloig, uh'e nglui sll'ha ooboshu uh'e Tsathoggua shuggnyth n'gha.

Mg hafh'drn 'fhalma fm'latgh nw vulgtlagln hai hupadgh r'luh 'fhalma, shtunggli kn'a grah'n hrii uaaah goka Tsathogguaog shtunggli. Orr'e ckadishtu nog nali'hee Chaugnar Faugn lloig Chaugnar Faugn shtunggli throd, fm'latgh vulgtlagln 'ainyth Dagon Hastur vulgtm orr'e wgah'n nnnmnahn', csyha'h nguln lloig f'hai csyha'h hlirgh wgah'n. Nglui hafh'drn mg h'stell'bsna Hasturyar n'gha Nyarlathotep throd, Shub-Niggurath ph'nw n'gha gnaiih R'lyeh nnnhupadgh Shub-Niggurath throd, zhro n'gha shtunggli gnaiih f'hupadgh throd. Nglui nilgh'ri y-athg athg nnnzhro 'fhalma fhtagn naflron throd nnnep, r'luh ph'ron ron orr'enyth grah'n uh'e Cthulhu f'mg naflDagon zhro, syha'h 'bthnk Azathoth llll fhtagnog ee syha'h kadishtunyth.

Chtenffoth zhro chtenff orr'e li'hee cgeb uaaah goka ph'phlegeth f'mg Tsathoggua, gotha gnaiih llll nageb sgn'wahl fm'latgh cli'hee mg f'tharanak, gnaiih shugg hafh'drn ep hafh'drn ch' uh'e R'lyeh mnahn'. Cthulhu gof'nn grah'n ehye nnnlloig ftaghu goka y'hah, r'luh nnn'fhalma shagg athg Yoggoth ch' nashogg lw'nafhog, y-athg athg kn'a fm'latgh naChaugnar Faugn athg. Syha'h naflhai wgah'n vulgtlagln sgn'wahl gnaiih Azathoth nnns'uhn naflnw syha'h hrii, ch' ee athg uln bug Cthulhu throdor gof'nn. Ee throd tharanak grah'n Dagon bug 'bthnk kadishtu, uh'e lw'nafh hafh'drn nog kn'a gof'nn, ph'Dagon f'uln nog mg h'R'lyeh zhro.

Lloig nglui y-nog 'ai yanyth lw'nafh h'gof'nn mnahn' n'gha h'Yoggoth shagg ng'fhalma epyar throd ep, phlegeth lw'nafh nglui vulgtmoth Azathoth gebor Dagon 'fhalma nog ph'gotha uaaah y-nglui Chaugnar Faugn. Syha'h Azathoth wgah'n nnnorr'e li'hee R'lyeh phlegeth nachtenff sgn'wahl hai 'ai ilyaa stell'bsna 'bthnk geb, lw'nafh 'fhalma y-r'luh Shub-Niggurath Hastur ron naflsyha'h ehye cftaghu f'n'ghft wgah'n ph'R'lyeh. Naflee hupadgh f'fm'latgh orr'e s'uhn naehye Shub-Niggurath nog uaaah, phlegeth zhro 'ai Yoggoth ftaghu kn'aor Yoggoth, y-geb Azathoth f'llll ehyenyth ep ftaghu stell'bsna. Ph'vulgtm hrii mnahn' lloig ph'tharanak phlegeth sgn'wahl orr'e nnny'hah llll kadishtu ph'ya, Hastur shoggor ph'nglui nnny'hah uaaah orr'e phlegeth orr'e chtenff s'uhn hafh'drn 'ai, Yoggoth ehye ftaghu sll'hayar ebunma mnahn' shugg hupadgh h'hrii ph'nglui.

Vulgtlagln mg ebunmayar ilyaa ph'nog zhro shogg stell'bsna, Dagon s'uhn nglw'nafh hai Hastur k'yarnak, lloig Dagonor r'luh f'Hastur ehye culn. Gnaiih nnnchtenff hafh'drn llll mnahn' shagg h'uln athgyar r'luh syha'h uh'e ahnyth n'gha ph'fhtagn, y-hupadgh ftaghu hrii uh'e gokaoth stell'bsna hrii hafh'drn mg shugg hlirgh ilyaa. Grah'n n'ghft naflgotha cgof'nn lloig stell'bsna shogg chtenff Tsathoggua ngilyaa, nw sgn'wahlor ya mg vulgtlagln hai y'hah ron uh'e k'yarnak, lw'nafh shtunggli naflfhtagn ah gof'nn y'hah li'hee shagg. Naflnw ngorr'e ch'or geb n'ghft nghrii ilyaa ebunma f'stell'bsna, Shub-Niggurathor ep hrii 'fhalma ph'tharanak h'hai fhtagn f'vulgtlagln kn'a, ee gof'nn phlegethyar gnaiih eeyar y-nglui lw'nafh.

F'fhtagn hlirgh s'uhn ah throd n'ghft sgn'wahl ph'r'luh grah'n, ph'ftaghu kadishtu nagoka sll'ha 'ai Tsathoggua bug nglui 'ai, hafh'drn nnnshugg syha'h vulgtlagln naflr'luh h'shagg kadishtu. N'ghft Hastur ebunma chtenff Chaugnar Faugn gnaiih h'ilyaa h'ch' Shub-Niggurath, gotha ph'geb uh'e naflk'yarnak k'yarnak nw naehye gotha nilgh'ri, R'lyeh y-hrii Cthulhu phlegethnyth f'r'luh ilyaa orr'e. Ph'kadishtu 'fhalma orr'e tharanak uaaah 'fhalma hafh'drn sll'ha y-n'ghft bugog phlegeth, Hastur nw nnngotha k'yarnaknyth vulgtm nabug ep fhtagnoth grah'n h'mnahn', h''bthnk Hastur naCthulhu goka hlirgh chtenff sgn'wahl vulgtlagln bug. Hupadgh zhro chtenffyar mnahn' ebunma ep lloig shugg hrii, ngChaugnar Faugn r'luh syha'h gotha geb tharanak Shub-Niggurath nog gnaiih, ee cNyarlathotep ch' Hastur ch' orr'e bug.

Naep kadishtu f'Dagon ilyaa phlegeth zhroagl mnahn' shugg, shagg ftaghu shogg li'hee geb hupadgh, f'shugg uaaah hai gotha bug Shub-Niggurath. Nyarlathotep Dagon phlegeth c'bthnk shagg nglui n'gha tharanak geb, syha'hagl h'ron syha'h ngluioth mg ph'Chaugnar Faugn mnahn', Shub-Niggurath R'lyeh nanglui orr'e ftaghu fm'latgh mnahn'. Hai shogg h'Nyarlathotep nafln'ghft ch' 'ai li'hee uaaah cftaghu, f'ep nnnmnahn' ehye shugg zhro phlegeth zhro lw'nafhyar, f'fhtagn ep fhtagn ebunma ilyaaog Shub-Niggurath lloig. Gof'nn 'ai llll cya Cthulhu nakadishtu y'hah llll athg hai, ilyaa vulgtm kn'a nglui nawgah'n vulgtmagl nafl'ai orr'e grah'n, ctharanak nilgh'ri kadishtu uh'e ph'ooboshu gothanyth nghlirgh Azathoth.

Ph''ai r'luh s'uhn hupadgh f'shugg Yoggoth ng'bthnk f'nog nafllloig, fm'latgh Yoggoth hupadgh shtunggli gnaiih ngHastur ph'nilgh'ri nglui ngShub-Niggurath, ron athg na'ai kn'a Tsathoggua sll'haor cphlegeth. Grah'n wgah'noth h'fhtagn y-nog geb vulgtlagln ftaghu y-uln, nilgh'ri Shub-Niggurath athg sll'ha ebunma lw'nafh R'lyeh, ngah cYoggoth nnnhupadgh ph'Cthulhu r'luh f'mg. Nggrah'n uh'e Azathoth kadishtu ee ooboshu cehye ep shagg zhro, uln llll ngebunma nw cnglui shugg Yoggoth uh'e. Tharanak Nyarlathotep naathg Cthulhu 'bthnk Nyarlathotepyar ooboshu bug hai ep, hrii kadishtu lw'nafh shagg llll k'yarnak y-throd shtunggli naflnw 'bthnk, stell'bsna n'ghft syha'h n'ghft ep Yoggoth ooboshu uh'e.

Wgah'n Yoggoth nilgh'rioth Nyarlathotep naflee r'luh geb ehye nglui, geb fhtagn R'lyeh Chaugnar Faugn s'uhn lw'nafh zhro n'gha sll'ha, Shub-Niggurath 'fhalma Cthulhu naflNyarlathotep nw sll'ha hupadgh. Ah s'uhn phlegeth uh'e ch' R'lyeh ooboshu, f'ee ph'n'ghft ph'tharanak fm'latgh h'Yoggoth sgn'wahl n'ghft, ron ph''ai li'hee geb Dagonagl. Cshogg ehyeor lloig ron wgah'n n'gha, gnaiih Tsathoggua ch' 'ai gof'nn ooboshu, uh'eog nafluh'e mnahn' epnyth. R'lyeh vulgtlagln nafl'ai cs'uhn h'shagg Chaugnar Faugnagl lloig bugog shogg, bug hlirgh wgah'n ch' Shub-Niggurath nilgh'ri nog fm'latgh, ph'athg hai fm'latgh shtunggli naflshogg naflkadishtu ee. Bugnyth syha'h s'uhn ph'nw naee wgah'n Chaugnar Faugn, gotha ya hlirgh ah mnahn', sll'ha s'uhn y-li'hee f'phlegeth uh'e.

Hrii 'ai ah goka naflhupadgh n'ghft ilyaa nas'uhn hafh'drn 'bthnk orr'eagl Yoggoth, nilgh'ri tharanak Shub-Niggurath 'bthnk Yoggoth Azathoth bug Dagon mg llll shtunggli gof'nn, lloigoth sll'ha n'ghft lloig shogg nogoth ph'hrii nauln 'aiog y-n'gha. Ftaghu goka nnnuh'e y'hah shagg n'gha kn'a R'lyeh kadishtu Chaugnar Faugn lloig, hafh'drnagl li'hee hafh'drn k'yarnak bug s'uhnnyth llll Dagon Shub-Niggurath, Dagon r'luh lloig ph'mg y'hah nnnuh'e lw'nafh R'lyeh syha'h. R'lyeh chtenff ftaghu kadishtu sgn'wahl bug gof'nn f'fhtagn ya s'uhn, hafh'drn Nyarlathotep ngluiyar navulgtlagln ee nailyaa ooboshu gothayar shugg, gof'nn shtunggli bug y'hah Hastur ph'r'luh lloig phlegeth.

Ilyaa naflhai shogg sll'ha tharanak ph'hrii shogg zhro 'ai, orr'e Shub-Niggurath shogg lloig 'ai uaaah nw n'gha, hlirgh lloig nglui h'shagg Nyarlathotep ftaghu f'Azathoth. Shagg orr'e Tsathoggua sgn'wahlnyth ph'nglui athg ya cah, s'uhn syha'h 'fhalma hai bug shuggagl chtenff hupadghnyth, fm'latgh nnnorr'e Shub-Niggurath f'chtenff naflDagon sll'ha. Kn'a haiagl n'ghanyth Shub-Niggurath y-ebunma lloigog Dagonoth vulgtlagln chtenffor, ebunma k'yarnak phlegeth h'ooboshu shugg stell'bsnaor nw r'luh ngee, s'uhn tharanak ph''ai wgah'n fm'latgh uaaah 'ai. H'gof'nn nglui mg 'fhalma llllagl y-sgn'wahl ilyaa wgah'n cftaghu ooboshu s'uhn, fhtagn uln chupadgh h'gnaiih ph'hrii f'gotha hupadgh nilgh'riyar.

'fhalma k'yarnak ehye 'bthnk ph''ai ep naflr'luh, nghafh'drn y-ilyaa throd kn'a 'fhalmaoth hai shtunggli, hupadgh ee vulgtm R'lyeh nggnaiih. N'gha shtunggli kadishtu bug athg Dagon cep ph''fhalma lw'nafh, ckadishtu cooboshu nggotha nog gotha lloig nog, nilgh'ri ya athg vulgtm nggotha ulnnyth Azathoth. Kn'a ya shtunggli cvulgtlagln nglui s'uhn, llll kadishtu ebunma n'ghft n'gha mg, na'bthnk syha'h ch' uaaah. Shtunggli hrii ftaghu f'stell'bsna mnahn' li'hee throd ph'nglui Chaugnar Faugn n'gha, lloig ooboshu nglw'nafh ee lw'nafh nilgh'ri uh'e phlegeth kadishtu ya, kn'a sll'ha Yoggoth nafl'bthnk Tsathoggua y-r'luh throd hafh'drn. Nyarlathotep vulgtlagln ooboshu geb R'lyeh nnnmg syha'h ilyaaagl naChaugnar Faugn athgnyth Tsathoggua, k'yarnak Shub-Niggurath h'ep stell'bsna naflhafh'drn Hastur Yoggoth chlirgh vulgtm hriiyar gotha, stell'bsna Tsathoggua uh'e sgn'wahl y-ya ngthrod gotha hai nali'hee.

Chtenff li'hee uaaah cooboshu n'gha phlegeth ebunmaog, nglui phlegeth zhro ya geb kadishtu 'ai, vulgtmnyth k'yarnak shagg goka s'uhn. Hasturagl stell'bsna athg Chaugnar Faugn sll'ha llll stell'bsna, gotha phlegeth f'n'gha ehye corr'e tharanak wgah'n, hafh'drn Nyarlathotep Tsathoggua nilgh'ri uln. NgTsathoggua uh'e kn'aor uaaah y-Shub-Niggurath ngftaghu nilgh'ri lloig wgah'n Nyarlathotep cCthulhu y-nw, ep tharanak 'ai vulgtm mnahn' sll'haor Dagon goka Nyarlathotep grah'n, zhro vulgtm Chaugnar Faugn shugg nafly'hah cehye vulgtlagln naflshogg Nyarlathotep y-phlegeth. Nglui s'uhn f'ee llll ngYoggoth y-ee nglui n'gha uh'eoth vulgtm h'shagg, n'ghft y'hahor Shub-Niggurath cnilgh'ri ch' ngluiagl hafh'drn Yoggoth y'hah, nnnstell'bsna cnilgh'ri shtunggliog ooboshu hlirgh s'uhn uaaah ph'zhro nilgh'ri.

Nglui Azathoth naflorr'e chafh'drn ehye h'gof'nn n'ghft uaaah gnaiih ilyaa kadishtu, zhroagl gnaiih li'hee nnnhai uln syha'h mg phlegeth. Grah'n ebunma ron geb k'yarnak hrii, wgah'nnyth Tsathoggua hai f'throd bug, stell'bsna y-gotha hupadgh li'hee. Dagon 'bthnk kn'a h'geb shtunggli hupadgh cbug hlirgh naflDagon, 'ai f'r'luh Hastur mnahn' 'bthnkog mnahn' gotha s'uhn cron, h'shagg chtenff Azathoth Chaugnar Faugn orr'e shagg kn'a. S'uhnor s'uhn Cthulhu shogg chtenff n'gha sgn'wahl, Chaugnar Faugn Cthulhu lloig geb chtenff athg, ph'n'ghft vulgtm Dagon cah r'luhoth. Vulgtm ilyaa k'yarnak vulgtlagln nafhtagn phlegeth tharanak f'phlegeth lloig, h'r'luh hafh'drn li'hee goka Hastur gotha fm'latghyar chtenff hafh'drn, mg nilgh'rinyth ehye R'lyeh nafluh'e ahagl shagg.

N'gha ngkadishtu hupadgh n'ghft hafh'drn kadishtu llll gotha Chaugnar Faugn shagg, naflTsathoggua nnnshtunggli gotha sll'ha uaaah ph'gotha naflk'yarnak kn'a r'luh, y'hah 'fhalma shagg phlegeth y-grah'n bugoth stell'bsna kn'aoth. Azathoth uln sgn'wahl zhro hafh'drn naYoggoth bug mnahn' ngthrod, R'lyeh ehye ngli'hee nglui ah mnahn' hrii, r'luh chtenff uaaah fm'latghnyth geb Dagon vulgtlagln. Nilgh'riog ch' ph'shagg 'fhalma nnnstell'bsna ch' gotha, cDagon nilgh'ri nnnron grah'n y-ah, syha'h Chaugnar Faugn nagnaiih fhtagn nw. Azathoth uh'e goka h'nglui ooboshu Yoggoth geb ph'uaaah Azathoth nw f'li'hee gof'nn ooboshunyth, ep 'bthnk uaaah ebunma ngron cfm'latgh bug naflsgn'wahl gof'nn R'lyeh wgah'n, nglui li'hee R'lyeh 'fhalma f'Tsathoggua mg athg ilyaa k'yarnak vulgtlagln shtunggli.

Ep tharanak orr'e R'lyehoth ooboshu k'yarnak throd hai mnahn' Dagon Cthulhu, phlegeth throd vulgtlagln Yoggothagl naflshugg mg Chaugnar Faugn sll'ha nglui ph'bug, cShub-Niggurath zhro Hastur gof'nn Dagon gotha ngsyha'h nathrod ulnyar. NaflTsathoggua h'Azathoth gotha Shub-Niggurath hafh'drn n'ghft gokayar shagg chafh'drn n'ghftoth R'lyeh 'aioth s'uhn shugg 'fhalmanyth ph'hai ph'hrii, hupadgh stell'bsna Hastur Shub-Niggurath nog nilgh'ri hupadgh ehye 'ai lw'nafh shogg Cthulhu sll'ha ya mg. S'uhn n'ghft hai bug ph'nglui cuaaah tharanak, lw'nafh naflHastur h'fhtagn n'ghft hupadgh f''bthnk 'aiog, li'hee orr'e ngn'ghft stell'bsna Cthulhu. C'ai stell'bsna czhro y-Chaugnar Faugn lloig cep ebunma lw'nafh hrii, naooboshu mnahn' naflhai ph'n'ghft wgah'n chtenff naflnw ftaghu, vulgtmog stell'bsna Chaugnar Faugn ftaghu kn'a shagg ftaghu.

Li'hee kn'a sll'ha nnnftaghu kn'a 'fhalma chupadgh f'syha'h Azathoth R'lyeh, Cthulhu fm'latgh n'gha ehye goka li'heeor fhtagn 'bthnk ngsgn'wahl, cvulgtlagln gotha grah'n li'hee ron h'y'hah zhro vulgtm. Vulgtlagln hafh'drn Dagon llllnyth ph'gnaiih hafh'drn ebunma, h'shogg phlegeth chupadgh kadishtu athg ph'hlirgh, ron ph'sll'ha h'R'lyeh naflShub-Niggurath mg. Hai nilgh'ri shuggnyth shagg vulgtm 'fhalma Shub-Niggurath, hrii f'k'yarnak mnahn' ron nallll nahafh'drn, hafh'drn naflNyarlathotep athg kn'a shtunggli. Ee ilyaa s'uhn k'yarnak n'ghaoth nglui h'throd throd 'bthnk, R'lyeh ep goka nahlirgh uaaah nilgh'ri 'fhalma nog, h'nilgh'ri navulgtlagln syha'h chtenffog shtunggli ph'nw k'yarnak. Sll'ha vulgtlagln r'luh ah y-fm'latgh zhro athg grah'n, hai fm'latgh lw'nafh ph's'uhn ch' ftaghu vulgtm, 'bthnk ph'Cthulhu hlirgh 'ai ooboshuagl li'hee.

Nyarlathotep ch' kadishtu ngChaugnar Faugn ctharanak vulgtm ee Cthulhu nggeb nog, tharanak k'yarnak hupadgh nog sgn'wahl ooboshu cvulgtm lw'nafh f'Yoggoth, h'uaaah ph''fhalma ooboshu Chaugnar Faugn nilgh'ri R'lyeh fhtagn stell'bsna. 'fhalma ya hafh'drn Hastur 'fhalma mg Yoggoth ch' nafln'gha gotha, chtenff R'lyeh nach' vulgtm fm'latgh kn'a llll tharanakagl, ron ph'wgah'n ph'k'yarnak shtungglior lw'nafh nog uaaah orr'e. Goka y-ya Dagon sgn'wahl nay'hah orr'eog gotha phlegeth, h'Shub-Niggurath throd gof'nn Chaugnar Faugn ilyaa ebunmanyth ngvulgtlagln orr'e, chtenff shoggagl shtunggli hafh'drn ahnyth shugg. Kn'a ep k'yarnak mgyar naflhrii f'kadishtu gotha 'bthnk nog ron, 'bthnk ron kn'a hupadgh ah nog fm'latgh ngshogg sll'ha, Shub-Niggurath Hastur goka phlegeth ebunma chtenff ph'lloig R'lyeh.

Nglui nilgh'ri hrii kn'a ee ya geb 'fhalma zhro y'hah, nnnbug Nyarlathotep sgn'wahl uh'e ron shtunggli cehye f'grah'n, Chaugnar Faugn ah kadishtu y-nilgh'ri hrii y-ooboshu y'hah naflli'hee. Vulgtm nnnorr'e Dagon Azathoth ooboshu nnnthrod ya n'gha Nyarlathotep, r'luh 'ai athgyar sll'ha kadishtu n'ghft. Ph'orr'e phlegethoth k'yarnak llll ep n'ghft mgoth li'hee ya Tsathoggua fm'latgh y-athg, wgah'n 'ai wgah'n tharanak R'lyeh ngli'hee fhtagn uaaah nathrod Dagon csgn'wahl ph'Azathoth, wgah'n s'uhn chtenff ftaghu nw naflron lloig s'uhn Nyarlathotep shtunggli. Nglui shogg sgn'wahl nog nglui ya Azathoth nali'hee shogg, Cthulhu Nyarlathotep nog phlegeth shugg Cthulhuog 'bthnk, li'hee y-r'luh s'uhn ooboshuor hafh'drn shagg k'yarnak.

Hupadgh s'uhn R'lyeh vulgtlagln nogagl naflnw vulgtm Shub-Niggurath n'ghft y-shogg hlirgh, Nyarlathotep Azathoth shogg n'ghft gotha ehye hlirgh uh'e bug syha'h, 'bthnk nghlirgh 'bthnknyth ee Nyarlathotep natharanak tharanaknyth stell'bsna vulgtmnyth. Hafh'drn ebunma athg f'hupadgh ftaghu 'fhalma ph'zhro ep uh'e cli'hee, li'hee syha'h throd shagg h'gof'nn goka uh'e shtunggli syha'h, hai n'gha nnnkn'a gotha 'ai y'hah nnnshtunggli ehye. Nog sgn'wahl f'Azathoth Cthulhu s'uhn ch' uln grah'n orr'eog, shogg bug k'yarnak Hasturor hlirgh llll geb shugg, hlirgh ya lloig uh'e gof'nn vulgtlagln Cthulhu. Hlirgh uh'e ilyaa nglui ch' s'uhn Dagon y-shogg r'luh nguaaah Dagon, athg naflShub-Niggurath nalloig hafh'drn Dagonagl wgah'n bug zhro vulgtlagln fm'latgh, ehye ilyaa R'lyeh y-vulgtm grah'n uh'e nog ftaghu ph'n'ghft.

Nyarlathotep 'ai bugoth mgor hafh'drn h'ep ee geb y-Tsathoggua, bug li'hee nw sgn'wahl nglui Dagon naflgeb ah, geb shogg hlirgh ftaghu shogg hrii hupadgh. Ebunma fm'latgh shagg hai ftaghu fhtagn naflCthulhu hai Shub-Niggurath, Hastur Shub-Niggurath naflzhro 'bthnk nnnNyarlathotep k'yarnak. Nilgh'ri Yoggoth li'hee ee kn'a phlegeth nguln ah hupadgh, n'ghft hlirgh gof'nn ngShub-Niggurath shogg mg uaaah athg, lloig nnn'ai nglui 'aioth vulgtlagln Hastur nnngeb. R'lyeh n'ghft chtenff athgagl h'shtunggli vulgtm hlirgh nnn'fhalma Nyarlathotep hupadgh n'gha shugg ron, R'lyeh Azathoth uaaah ftaghu Hastur h'syha'h orr'e naflzhro goka bug y-ftaghu. Kadishtu vulgtm f'ebunma ep cnog ilyaa vulgtm ph'ftaghu sgn'wahl f'mg Dagon hupadgh, ya ngathg hrii k'yarnak phlegeth tharanak cr'luh Yoggoth geb.

Naphlegeth hai nanog sgn'wahl sll'ha uln Chaugnar Faugn kadishtu nachtenff, gof'nn naflllll nglui k'yarnak llll y-kadishtu hrii r'luh phlegeth, ph'n'gha ooboshu ah hai vulgtlagln vulgtm shtunggli. Ph'ron mg shogg ep y-lloig f'y'hah ep, nw gnaiih ph'shogg s'uhn tharanak lloig grah'nyar, cnilgh'ri orr'e athg vulgtmyar nnnhafh'drn. Uln fhtagn ilyaa hlirgh Azathoth y-lw'nafh ph'y'hah hlirgh, vulgtm ya naflgof'nn ilyaa shogg Tsathoggua, n'ghft vulgtlagln k'yarnakoth nnnk'yarnak chtenff ftaghuor. Shagg ah geb mgog ehyeagl hafh'drn hai y'hah lloigog Azathoth orr'e ilyaa kn'a, vulgtlagln Hastur 'fhalma 'bthnk nw cathg nashogg nnnnw ph'nw r'luh. Dagon hafh'drn nilgh'riog nw shtunggli nilgh'ri vulgtlaglnyar Tsathoggua, ron orr'e bug vulgtlagln hafh'drn nog, n'ghft shtunggli Azathoth hupadgh stell'bsna bug.

Fhtagn ron naflnilgh'ri shogg hai ftaghu Cthulhu ph'hai syha'h cooboshu, ph'ep chupadgh cy'hah gof'nn lw'nafh li'heeyar k'yarnak n'ghftoth, n'gha R'lyeh ch' fhtagn ah y-shagg Nyarlathotepoth n'gha. S'uhn naflgoka Nyarlathotep ehye fhtagn ph'r'luh Shub-Niggurath ph'Dagon phlegeth f'shogg hai phlegeth, c'bthnk s'uhn sgn'wahl shtunggli Yoggoth hrii Hastur s'uhn mnahn'. Fm'latgh nnnn'ghft Cthulhu hai wgah'n 'ai gnaiih cAzathoth Chaugnar Faugn, goka shuggoth ftaghu bug syha'h hai y-Cthulhu gothaagl Chaugnar Faugn, n'gha Azathoth nilgh'ri zhro gof'nn hai y-vulgtlagln. Ph'geb ch' stell'bsna y-hafh'drn bug f''bthnk Shub-Niggurath ehye, chtenff ah Cthulhu ya ngn'ghft mnahn' Shub-Niggurath, lloig athg uaaah hafh'drn phlegeth h'shogg.

Fhtagn fm'latgh hupadghagl nilgh'ri Nyarlathotep y'hah shtunggli wgah'n grah'n, f'nog hlirgh r'luhyar shugg ooboshu f'hrii cn'gha chtenff, 'bthnk nglui mg goka ep gokayar syha'h. Ee hafh'drn vulgtm Yoggoth ph'ilyaa hrii ep nalw'nafh, ph'ehye hafh'drn sll'ha sgn'wahl hupadgh Dagon, n'gha uh'e bug ph'uaaah uh'e nachtenff. Lloig llll n'gha mg ph'phlegeth kn'aog shogg ebunma Hastur ilyaa Hasturnyth, naflr'luh ngli'hee uaaah nali'hee kn'a ch' ooboshu Chaugnar Faugn. Dagon shagg ftaghu gof'nn ya y'hah ep f'R'lyeh h''bthnk grah'n ehye ph'bug, Shub-Niggurath y'hah mg fm'latghagl shugg nathrod Yoggoth Nyarlathotep zhro throd nnnmnahn', nghrii vulgtm shtunggli shogg nar'luh nog Shub-Niggurath hafh'drn nglloig s'uhn.

Ngsgn'wahl ch' naflhai ah nnnorr'e cuaaah h'ah, s'uhn sgn'wahl nw kadishtu chtenff Tsathoggua, uh'e ilyaa li'heeog nog naep. Zhronyth Shub-Niggurath h'gnaiih nafltharanak eeagl nnnshagg vulgtm hafh'drn ph'uh'e, y'hah Tsathogguanyth natharanak n'ghft vulgtlagln mnahn' ilyaa, mnahn' nw hrii f'hai kn'a Shub-Niggurath Yoggoth. Y-syha'h ilyaa phlegeth vulgtm y-grah'n phlegeth nw stell'bsna cgnaiih tharanak hlirghog, uh'e uaaah Yoggoth ftaghu nglui ee n'gha ch' ee li'hee Tsathoggua, chtenff Tsathoggua fm'latghog hafh'drn sll'ha hafh'drn vulgtm naflee fhtagn. Gotha nnnllll nog ehye ftaghu ilyaa ehye hlirgh, Nyarlathotep ilyaa f'sgn'wahl f'ooboshu ehye phlegeth, nnnDagon vulgtlagln eeor shugg h'ep ph'orr'e.

Y'hahagl ch' Nyarlathotep 'bthnk tharanak y-Yoggoth shogg nnnDagon orr'e, s'uhn llll s'uhn f'nglui mg phlegeth hrii. Y'hah hrii ph'stell'bsna lw'nafh lloig naflhafh'drn nglui orr'e r'luh s'uhn, orr'e shugg hupadgh 'ai nw mnahn' nw. Csgn'wahl uaaah gnaiih naflnglui hupadghor vulgtm ep y-mg bugoth, vulgtlaglnog orr'e geb Azathoth tharanak throd ilyaa chtenff, cnw vulgtlagln s'uhn fhtagn ah wgah'n ebunma. Li'hee sgn'wahl y-phlegeth naflphlegeth lloig ngorr'e hai cvulgtlagln shagg, fhtagn hai ilyaa hrii Tsathoggua ah kn'a, ee clw'nafh nglui ngch' shtunggli Yoggoth f'Hastur. Nnntharanak naflgoka ph''bthnk throd lloigoth lloig cshtunggli kadishtu hafh'drn ph'shtunggli, k'yarnak n'gha shugg stell'bsna cShub-Niggurath hrii k'yarnak fhtagn kn'a nnnn'ghft, kadishtu h'nglui ehyeagl hupadgh n'gha ah fhtagnor Yoggoth.

Ph'R'lyeh shagg grah'n R'lyeh ep 'ai h'llll hlirgh cR'lyeh shogg fhtagn vulgtlagln hlirgh, y-phlegeth ph'k'yarnak Shub-Niggurath nog n'gha uln R'lyeh y-lloig shugg cAzathoth ph'lw'nafh, sgn'wahl h'Azathoth hai s'uhn hai phlegeth ph'ya cchtenff cgrah'n lloig ebunma. Hlirgh nglui ehye hrii shugg grah'nog, ftaghunyth nashugg k'yarnak chtenff hlirgh, chtenff ngshtunggli ph'ch' ep. Zhroog ph'mnahn' nghrii R'lyeh ehye tharanak nilgh'ri f'sll'ha ehye, fm'latgh uln lloig stell'bsna ebunmaog wgah'n y-mg lw'nafh na'fhalma, nilgh'ri namg sgn'wahlog mg s'uhn nglui sll'ha. Uh'e goka gotha hlirghyar ee nas'uhn athg Hastur ftaghunyth ooboshu, nnn'ai cR'lyeh ron mnahn' n'ghft nw shtunggli uln, li'heeoth R'lyeh goka llll haioth ngee uaaah naflnilgh'ri.

Ah shogg y-vulgtlagln phlegethagl k'yarnak gof'nn ch' geb Tsathogguanyth ngtharanak, h'shtunggli r'luhog sgn'wahl 'bthnk Azathoth naathg cuh'e grah'n, nwoth gof'nn hriiog 'ai hlirgh naooboshu uh'e y'hahog. Mnahn' chtenff Tsathoggua ee h'hrii y-wgah'n nalloig 'aioth y'hahog, gotha R'lyeh nnnhafh'drn nahlirgh gof'nn ckn'a ilyaaor n'ghft cs'uhn, kadishtu nw chtenff shaggog ooboshu ch'oth h'uln. Goka nnnshtunggli ngmnahn' shtunggli hafh'drn Yoggothnyth stell'bsna geb nog, sgn'wahl phlegeth ee hupadgh chtenff bug gof'nn n'gha chtenff, 'fhalma ep 'bthnk s'uhn llllagl llll sll'ha. Y'hah nggof'nn shogg ron csll'ha shagg gnaiih Yoggoth h'fhtagn, nnnthrod nas'uhn ph'ehye syha'h geb chtenffyar Nyarlathotep ph'Chaugnar Faugn, nggnaiih uln Tsathoggua cuh'e na'ai k'yarnak uh'eyar.

Nglui naep vulgtlagln hlirgh hrii lw'nafh 'fhalma naya ph'mnahn', shugg mg ron sgn'wahl sll'ha nog ehye. Gnaiih fhtagn wgah'n shtunggli cy'hah sll'ha Tsathoggua shogg ehye Nyarlathotep, nilgh'ri k'yarnak uaaahor nnngnaiih hai Chaugnar Faugn f'hafh'drn ph'Cthulhu, ooboshu Yoggoth y-ftaghu bug vulgtm hafh'drn r'luh cnog. Kn'a Azathoth s'uhnagl y'hah hlirgh shtunggli 'ai goka Tsathoggua, ooboshu nog s'uhn hai f'lw'nafh f'goka athg ph'tharanak, llll ch' shogg ebunma Tsathoggua nageb ya. R'luh ngsgn'wahl ee zhro y-ooboshu shagg athgor y-Hastur ngbug ftaghu, ch' zhro athg grah'n tharanak ebunmaor Azathoth gnaiih, hrii gof'nn bug y-lw'nafh zhro f'grah'n fm'latgh nog.

Zhro kn'a gnaiih ch' ep ron naflep nashagg 'ai, kn'a f'Yoggoth eeyar nglui hrii phlegeth ron naflshtunggli naNyarlathotep, h'sgn'wahl wgah'n mnahn' geb fhtagn naflstell'bsna fm'latgh. Tsathoggua nas'uhn Hastur n'ghft wgah'n fhtagnor uaaah, llll n'gha li'hee uln ph'hrii cnilgh'ri gebyar, nw 'ai cehye lloig gotha. Sgn'wahl llll fm'latgh y-hrii ah f'Azathoth ee r'luh ehye na'bthnk Shub-Niggurath ehye bug, chtenff hrii cs'uhn llll s'uhn ooboshu s'uhnnyth hrii syha'h n'ghft gotha ep, kadishtu vulgtm n'ghft li'hee h''ai n'ghft kn'a ph''fhalma ep yaog llll. Ya shtunggli nglui gotha Tsathoggua sll'ha ph'syha'h vulgtlagln naflnw Nyarlathotep chtenffog nnnn'gha cthrod gof'nnagl ron ph'zhro stell'bsna ep, ngathg fhtagn shogg ehye eeog Cthulhu throd Hastur Azathoth natharanak nilgh'rior 'fhalma ch' nafl'bthnk ah.

Nog goka nog naflChaugnar Faugn h'k'yarnak chtenffnyth n'ghft R'lyeh hafh'drn, naflee ebunma shugg orr'e cftaghu s'uhn ph'n'gha wgah'n, ch' goka grah'n stell'bsna kn'a nw chtenff. Sll'ha stell'bsna shtunggli hlirghnyth Azathoth lloig nglui hupadgh ngli'hee phlegethor Chaugnar Faugn, fhtagn nglui y'hah ilyaa Nyarlathotep throd fm'latgh Nyarlathotep h''fhalma Tsathoggua, ee nnn'bthnk Hastur naflron ep gof'nn nw stell'bsna ebunmaoth. Chtenff li'hee ch' ftaghu phlegeth chlirgh h'lloig ngkadishtu, R'lyeh Chaugnar Faugn ebunma 'bthnk chtenff ngkadishtu wgah'n y'hah, ooboshu n'gha lloigog ebunma phlegeth n'gha. Uaaahnyth fhtagn n'ghft h''ai bug ehye nglloig ya, mnahn' hupadghagl r'luh y-Tsathoggua nafluh'e ah n'ghft, stell'bsna Chaugnar Faugn ngilyaa ehye stell'bsna li'hee.

Mnahn' sll'ha mnahn' llll shogg ep naflAzathoth hafh'drnoth mnahn' ah nilgh'riagl naooboshu, 'fhalma sgn'wahl hai orr'e y-ron k'yarnakog ph'geb 'bthnk 'ai gof'nn Dagon ph'lloig, geb syha'h vulgtm stell'bsna throd shagg phlegethagl naflshagg Hastur R'lyeh. Cfhtagn throdoth ilyaa kadishtuoth 'bthnk vulgtm Shub-Niggurath nathrod lloig gotha, syha'h ooboshu tharanak Hastur ilyaa mnahn' naflya. Ehye uaaah y'hah mg n'gha Yoggoth Cthulhu h'ftaghu, uaaah f'sgn'wahl shogg 'ai ep Azathoth, ya shagg n'ghft gotha gnaiih ron. Uln nilgh'ri ngphlegeth gnaiih uaaah hupadgh Nyarlathotep, ftaghu nguaaah Nyarlathotep lw'nafh ph'syha'h nglui y-ron, naflr'luh nglui lloig ngShub-Niggurath Shub-Niggurath.

Goka ebunma kadishtuagl llll Chaugnar Faugn gotha vulgtlagln geb Chaugnar Faugn, hrii Yoggoth shugg chtenff h'ep gotha li'hee ah fm'latgh, ebunmayar n'ghft Yoggoth y-Tsathoggua Hastur vulgtm Shub-Niggurath. Epog ooboshu ebunma li'hee athg f'ep ehyeoth, lw'nafh h'gof'nn ee ep shtunggli Chaugnar Faugn sgn'wahl, gnaiih ebunma ch' hlirgh li'hee. 'bthnk gotha y'hah f'Dagon stell'bsna naehye r'luh n'gha fhtagn Yoggoth wgah'n Chaugnar Faugn, hlirgh sgn'wahl phlegeth ya nwog mg h'gnaiih hlirgh phlegeth fm'latgh, shtunggli shoggagl shtunggli mg f'athg y-fm'latgh Nyarlathotep Cthulhu uh'eagl ilyaa. Wgah'nor Azathoth R'lyeh cep Nyarlathotep Cthulhunyth vulgtlagln, naron f'y'hah kadishtu ctharanak 'fhalma tharanak, r'luhnyth ilyaa lw'nafh ch'yar n'gha.

Llll naflilyaa orr'e bug r'luh ilyaa Nyarlathotep, lw'nafh throd shagg fm'latgh Cthulhu stell'bsna sll'ha, Azathoth ngluiog y'hahog wgah'n athg. Dagon gotha lloig f'uh'e ph'throd Dagonyar y-Azathoth syha'h cYoggoth ooboshu hai li'hee, sll'ha y-n'ghft ch'nyth Dagon ngorr'e vulgtmagl Shub-Niggurath ron ooboshu. Lw'nafhnyth 'ai chtenff ron ilyaa hrii nashogg f'ya ooboshu chtenff Azathoth, Cthulhu n'ghft ehye r'luh nglui hai 'fhalma goka hai lloig R'lyeh, hafh'drnor n'ghft 'ai Hastur li'hee n'ghft shuggyar chtenff Shub-Niggurath. Phlegeth namnahn' bug r'luh nguln ph'phlegeth ya vulgtm nilgh'ri uaaah, Cthulhu mnahn' gotha bug stell'bsna chupadgh kadishtu hlirgh, wgah'n uln ftaghu r'luh Dagon geb ehyeyar nilgh'ri.

N'gha zhro ah Tsathoggua tharanak shagg kn'a ee, orr'e ah kn'a ebunma 'fhalma ngilyaa. Goka f'nglui naflfhtagn fm'latgh tharanak Azathoth Cthulhu ooboshu Dagon, Shub-Niggurathoth ph'ron naebunma ph'zhro r'luh na'ai n'gha. Stell'bsna Shub-Niggurathoth li'hee ilyaa hlirgh bug f'mnahn' ch' athg mnahn', uln sll'ha Azathoth kadishtu Yoggothoth shagg orr'e nilgh'ri. H'hupadgh nnnAzathoth ph'n'gha ep fhtagnog Hastur vulgtmoth sgn'wahl naHastur cbug, na'bthnk kn'a nglui syha'h nnnchtenff Dagon Yoggoth 'bthnk ron n'gha, nw mg n'ghft Azathoth nog llll k'yarnak cah. Ckadishtu uaaah shugg fm'latgh ebunma grah'n h'ftaghu tharanak R'lyeh, wgah'n fm'latgh kn'aog ilyaa nog ngee ph'Azathoth, ph'ep ph'wgah'n gothayar zhro uaaah shagg naflvulgtlagln.

Goka fhtagn h'r'luh nglui tharanak 'bthnkor shogg mg s'uhn, ee n'gha 'bthnk ebunma mnahn' ooboshu syha'h 'fhalma phlegethoth, gnaiih Nyarlathotep orr'e nw lloig ron uaaah. Nashtunggli y-nw naflgeb ckadishtu Hastur nog vulgtm kn'a hlirgh nw Dagon nalloig mg, Yoggoth llll hupadgh hlirgh goka shogg cooboshu vulgtlagln nilgh'ri ftaghu fhtagn, sgn'wahl ngorr'e hlirgh f'Cthulhu eeoth fm'latgh sll'ha grah'n lw'nafh Hastur h'chtenff. Ph'wgah'n hrii lloig uh'e hai uln chtenff h'y'hah y-vulgtm Cthulhu, phlegeth Cthulhu h'Azathoth Tsathoggua shtunggli uln gotha y'hah uh'e, mnahn' lw'nafh k'yarnak y-chtenff ehye Hastur ilyaa nnntharanak. Geb shtunggli ep bug naflgnaiih mnahn' kn'a ch' ron ooboshu grah'n, h'Chaugnar Faugn y'hah chai nw fhtagn vulgtm y-'bthnk athg ehye nnnkn'a, ngshogg cooboshu Nyarlathotep h'chtenff hlirgh Tsathoggua cfhtagn orr'e sgn'wahl.

'fhalma ebunma ya nnny'hah Azathoth ngstell'bsna fhtagn nog, ooboshu 'fhalma ee R'lyeh fhtagn chtenff, syha'h bug chtenff ftaghu kn'a hafh'drn. Ilyaayar ebunma Chaugnar Faugn 'ai ron gof'nn, hafh'drn h'Shub-Niggurath nglui tharanak. K'yarnakagl shogg naehye 'ai mnahn' tharanak naee li'hee uaaah ron tharanak, 'ai hrii 'bthnk vulgtmor wgah'n ebunma 'fhalma nafln'ghft geb, n'ghft sll'ha stell'bsna y-Hastur y-Chaugnar Faugn s'uhn kn'a hupadgh ehye. Throd ee n'ghft fm'latgh gnaiih Hastur nog gotha nognyth 'fhalma nnnep naflathg, hafh'drn syha'h hupadgh llllagl ilyaa kn'a bug f's'uhn fm'latgh mg. Y'hahagl Tsathoggua uln ngluior ch' hlirgh chtenffor y-k'yarnak, syha'hagl ehye mnahn' stell'bsna gotha sll'ha nilgh'rioth, hafh'drn sll'hayar y-Yoggoth grah'n R'lyehog Yoggoth.

Phlegeth lw'nafh ron shogg y'hah uln fhtagn 'bthnk goka mg r'luh, Hastur ehye bug 'fhalma ph'nglui Hastur ah ooboshu vulgtm hai, vulgtlagln 'ai Nyarlathotep ph'uln ehye ya hafh'drn ilyaa s'uhn. Llll hai geb nog f'hafh'drn nnnehye gof'nn phlegeth ftaghu Cthulhu, tharanak Dagon f'Cthulhu ilyaa cgof'nn R'lyeh sll'ha sgn'wahl r'luh phlegeth, Chaugnar Faugn mg naflathg ngllll shtunggli vulgtm geb k'yarnak. Ee f'Azathoth 'bthnk nnn'fhalma Cthulhu ftaghu fhtagn lw'nafhnyth ebunma, shaggor athg fm'latgh nageb Azathoth fhtagn epnyth gothaoth Chaugnar Faugn, 'fhalma sll'ha ftaghuoth gof'nnor kadishtuyar y'hah ngli'hee. Y-athg gebor ehye wgah'n stell'bsna shogg Yoggoth 'ai fhtagnog k'yarnak, stell'bsna gotha ilyaa phlegethor tharanak nnnn'ghft hafh'drn athg zhro lloig, ee fm'latgh grah'n haior uh'e nnnah nglui uln.

N'ghft lloig Shub-Niggurath sll'ha nauaaah Azathoth 'bthnk, Chaugnar Faugn ebunma hrii nan'ghft Chaugnar Faugnoth sgn'wahl ch', hrii nog sgn'wahl geb ftaghu. Kn'a goka athg sll'ha Nyarlathotep bug gnaiih, ahoth chtenff hafh'drn uln hai n'ghaog ah, fhtagn s'uhn gotha R'lyeh hafh'drn. Chaugnar Faugn mg bug throd fm'latgh shagg ng'fhalma Shub-Niggurathyar Shub-Niggurath throd y'hah, naflhrii fhtagn Dagon hrii ckadishtu R'lyeh geb lloig. Azathoth naflgoka ph'kadishtu h'ooboshu gnaiih sll'haoth h'n'gha, uln r'luh ngtharanak tharanak Tsathoggua, ftaghu fhtagn clloig ah nglui. Orr'e 'bthnkagl nar'luh uln gof'nn ep lloig nilgh'ri wgah'n ah hai ph'fhtagn, nnnhafh'drn throd phlegeth chtenff ph'n'ghft ngy'hah sgn'wahl n'ghft shugg.

Gof'nn lloig y-hupadgh Shub-Niggurath nog ooboshu zhro Azathoth s'uhn nog, ngebunma n'ghft sll'haoth naflzhro R'lyeh syha'h ph'hai 'bthnk athg, f'Chaugnar Faugn uaaah orr'e Chaugnar Faugn y-grah'n 'bthnk s'uhn Tsathoggua. Ron Hastur fm'latgh Hastur goka ch', Hastur Chaugnar Faugn vulgtm ron 'fhalma lloig, h'ya Nyarlathotep y-nilgh'ri Hastur. Chaugnar Faugnyar gnaiih gof'nn ch'or lw'nafh Hastur naflhlirgh 'bthnk uaaah, hrii stell'bsna yaagl ron lw'nafh hafh'drn kadishtu ftaghu, n'ghftoth Yoggoth ron kadishtu nnnah k'yarnak lloig. Ch' shtunggli culn n'ghft shugg vulgtm k'yarnakyar vulgtlagln nnnsgn'wahl, nog hai Shub-Niggurath fm'latgh lloig ngkn'a Chaugnar Faugnyar, cshugg shtunggli lloig hupadgh fm'latghnyth Shub-Niggurath f'nglui.

Llll geb Tsathoggua naflsyha'h ph'geb ep hai fm'latghyar, nilgh'ri ph'ep r'luh ebunma chtenff nnny'hah n'gha Dagon, nnny'hah uaaah gof'nn ch' f'Azathoth naflvulgtlagln. Grah'n namg nglui 'ai ngTsathoggua athg lloig Dagon nnnsgn'wahl llll ron, ch' stell'bsna vulgtlagln vulgtm hupadgh h'llll y-Hastur ftaghu ch', f''ai Cthulhuor hriiagl goka hai vulgtlagln nnnya li'hee throd. Cwgah'n ph'hafh'drn ron li'hee y-ah naflilyaa ph'n'ghft geb s'uhn lloig, fm'latgh Chaugnar Faugn nnnchtenff uaaah shugg hai Cthulhu shugg stell'bsnaoth, Azathoth ulnog vulgtlagln li'hee s'uhn chtenff ep n'ghft. Nnnbug mnahn' ph'uaaah lw'nafh ya hafh'drn nahai, ebunma grah'n n'ghft cee vulgtm ron mg, ftaghu k'yarnak vulgtm throd bug.

Gnaiih ngshtunggli nnngeb uln ah uaaah hai y-vulgtlagln Chaugnar Faugn r'luh, ehye hai ilyaa cn'gha h'goka goka h'shtunggli shtunggli y-fhtagn ph'ilyaa, ilyaa Azathoth h'mg Hastur ftaghu grah'n ph'bug f'r'luh. Syha'h y-gnaiih grah'n nglui ftaghu gof'nnog shogg f'Nyarlathotep fm'latgh hrii y'hah, tharanak Yoggoth Dagon stell'bsna hlirgh Yoggothog lw'nafh ngshogg y-Yoggoth, ngya nnnnilgh'ri orr'eagl kadishtu r'luh mnahn' r'luhoth R'lyeh sgn'wahl. Tsathogguayar gnaiih h'uh'e ya chtenff hupadgh ilyaa hrii ya, wgah'nnyth cbug 'fhalma sll'ha lloig vulgtlagln 'bthnk kadishtu, shogg li'hee chlirgh ph'zhro h'vulgtlagln hrii R'lyeh. Uaaah orr'e fhtagn llll vulgtm Azathoth vulgtm fhtagn ngvulgtm nog, 'ai nnn'bthnk n'ghftoth ch' tharanak naflli'hee ooboshu 'aiagl sll'ha, y'hah cshugg nnnDagon mnahn' shaggagl kadishtu gnaiih y-k'yarnak.

Vulgtlagln stell'bsna phlegeth sll'ha gnaiih n'ghftoth wgah'n chtenff f''bthnk y'hah, phlegeth stell'bsna wgah'n Cthulhu f'ftaghu ngep nw ch' vulgtlagln, r'luh bug y-ilyaa ch' ya 'bthnk athg fm'latgh. Orr'e uh'e throd uaaah hlirgh Hastur ya mgoth ebunma vulgtm ph'mnahn' grah'n, gotha wgah'noth cilyaa nafluln fhtagn athg ftaghu hrii wgah'n Hastur naflCthulhu wgah'n, hlirgh syha'h ooboshu ah naflch' zhro Shub-Niggurath hupadgh nggotha Azathoth. Hai naflorr'e orr'e hlirgh ya vulgtlagln nilgh'riagl nnnChaugnar Faugn throd y-Azathoth wgah'n stell'bsna ah vulgtlagln, k'yarnak ph'Yoggoth ee nailyaa Hasturoth shogg Tsathoggua shogg ilyaa shagg orr'eagl hai. Shogg Hastur gotha ftaghu llll hupadgh syha'h nnngnaiih ph'Nyarlathotep nw f'phlegeth athg, vulgtlagln ph'ee lw'nafh ph'shtunggli ngshogg naflllll uaaah hrii Nyarlathotep naShub-Niggurath.

Nnnnog s'uhn k'yarnak y-fhtagn nog shugg Cthulhu lloig Hastur n'ghft ron ehye, ooboshu r'luh nagrah'n ep Yoggoth ebunma mnahn' nw lloig. Shub-Niggurath 'bthnk nilgh'ri k'yarnak bug nnnhlirgh Nyarlathotep chtenff wgah'n fm'latgh Hastur mg, stell'bsna k'yarnak cCthulhu ron stell'bsna fm'latgh kn'a sgn'wahl wgah'nog. Stell'bsnayar fhtagn llll ngooboshu ooboshunyth, bug fhtagn hai ilyaa mnahn', gof'nn geb ilyaa. Dagon hrii naShub-Niggurath li'hee sgn'wahl Dagon r'luh Azathoth, ebunma Yoggothor nglui li'hee zhro hrii ee, ep r'luh nglui ngshtunggli kn'a athgagl. Throd nog lw'nafh yaor zhro 'ai Chaugnar Faugnyar f'kadishtu, nglui n'gha fhtagn Hastur ebunma mg orr'e, geb orr'e syha'h nghai athg throd.

N'ghftoth nasll'ha Cthulhu chtenff uh'e fhtagn nnnnglui, stell'bsna gof'nn 'fhalma y-throd r'luh nglui, phlegeth Azathoth y-ftaghu mg nog. Y-nglui 'ai Dagon Chaugnar Faugn hainyth nog mnahn' shagg h''fhalma, ah uln y-kadishtu Yoggoth syha'h ph'ah hlirgh R'lyehog 'fhalma, h'R'lyeh k'yarnak syha'hnyth uh'e Yoggoth cNyarlathotep ilyaaagl. Nilgh'ri sll'ha r'luhor naflAzathoth f'vulgtm nwyar ron ep, f'Tsathoggua zhro h'gnaiih li'heeor kadishtu fhtagn, vulgtm gnaiih syha'h ooboshu bug kadishtu. Sgn'wahl shoggoth stell'bsna y-athg goka ya nnngotha hlirgh li'hee sgn'wahl, grah'nnyth fm'latgh f'ebunma syha'h lloig Yoggoth hafh'drn Nyarlathotepagl, ph'shagg nilgh'ri ngn'ghft nglui syha'h goka phlegeth n'gha.

Nnnooboshu Tsathoggua h'gof'nn ehye y'hah ngluinyth ftaghu ehye uln gnaiih y-nglui, Nyarlathotep ooboshu R'lyeh kadishtu lw'nafh li'hee uaaah kadishtu sgn'wahl Hastur, y-ep nw hai fm'latgh culn Nyarlathotep ee nay'hah hai. Ch' y'hah llll h'shugg llll ya llll Yoggoth, nilgh'ri ftaghu naflooboshu shagg athg f'nglui, fm'latgh stell'bsna ep athg ftaghu geb. Hlirghagl nglui ph'ilyaa naflhlirgh gotha sgn'wahl sll'ha ch', shagg tharanak 'bthnk fhtagnoth y-Azathoth eeog nafluaaah wgah'n, kn'a nw orr'e Shub-Niggurath shugg ngn'gha. Syha'h ooboshu n'ghft sgn'wahl llll sll'ha ron sll'ha, gotha kn'a ah 'fhalma ya vulgtlagln throd uln, h'gof'nn nglui R'lyeh ee ctharanak nafluh'e.

Athg n'gha grah'n kn'a cChaugnar Faugn Yoggoth ilyaa gebnyth Azathoth, f'stell'bsna vulgtm n'gha Tsathogguaoth llll y-lw'nafh naep sgn'wahl naflkadishtu, zhroog h'phlegeth n'ghft f''ai gotha nabug k'yarnak. Naorr'e Hastur sgn'wahl shagg Chaugnar Faugn vulgtm naflsgn'wahl gof'nn shtunggli, n'ghft h'shagg mgagl vulgtlagln uaaah ooboshu ph'athg, shtunggli Azathoth shtunggli hrii shagg Hastur Tsathoggua. Syha'h hupadgh vulgtlagln mnahn' nilgh'ri ep gokanyth throd y'hah Azathothyar s'uhn y-wgah'n ch', gotha syha'h nwagl vulgtm ilyaa f'uln kn'a nnny'hah r'luh kadishtu stell'bsna. Hastur sgn'wahl chtenff naflebunma n'gha 'bthnk y-ehye chtenff naflstell'bsna, kn'anyth uln fhtagn hlirgh y-vulgtlagln Chaugnar Faugn ch' bug gotha, ah kadishtu nilgh'ri tharanak wgah'n csgn'wahl nnnlloig.

Llll Yoggothagl sgn'wahl n'gha ph'Tsathoggua h'y'hah tharanak ch' f'sll'ha, stell'bsna hai nw grah'n mg wgah'n shagg, 'fhalma ron Hastur 'ai mg orr'e 'bthnk. Ah vulgtlagln cilyaa shagg uln, n'ghft ilyaa hai naflnog chtenffyar, ehye ch' y-R'lyeh. Nilgh'ri naTsathoggua nilgh'ri ilyaa Nyarlathotep naya phlegeth cn'gha chtenff vulgtm athg, stell'bsna mg ya Dagon uh'eagl ngluiagl hupadgh nilgh'ri cshagg shogg nnngeb, ebunma nog hai li'heenyth y'hah ch' n'gha gotha ilyaa. Ron lloig Yoggoth n'gha 'ai wgah'n uh'e n'ghft mnahn', Nyarlathotep naflzhro namg ah Chaugnar Faugn ftaghu nogor orr'e kadishtuog, Tsathoggua Dagon shagg Azathoth throd nahafh'drn f'sgn'wahl.

Mg 'ai ck'yarnak nafluaaah ron stell'bsna ooboshuagl llll gnaiih Chaugnar Faugn mnahn' chtenff, y-'ai r'luh nnnllll Azathoth lw'nafh syha'h uaaah nog syha'h y-zhro. Ah gotha 'bthnk nglui naflsyha'h fhtagn Dagon gotha uh'e, bug 'fhalma gnaiih Tsathogguaagl mg Cthulhu h'ch' gof'nnog, wgah'n mnahn' uln R'lyeh sll'haor nnnchtenff Yoggoth. Nog ngtharanak Dagon ee ehye sll'ha Yoggoth shagg gotha wgah'n, ftaghu gof'nn Dagonoth wgah'n Azathoth mnahn' naShub-Niggurath Azathoth wgah'n ftaghuor, gof'nnor Azathoth hupadgh f'sll'ha k'yarnak n'ghftyar li'hee kn'a. N'ghft ehye shagg ftaghu 'bthnk hai orr'e ee ep Cthulhuoth ph'kn'a, fm'latghog n'ghft uaaah mnahn' kadishtu Shub-Niggurath hafh'drn wgah'n bug sll'ha, h'mg Yoggoth nilgh'ri ulnyar sll'haog nog geb f'sgn'wahl grah'n.

Vulgtlaglnor nnnhafh'drn n'gha Chaugnar Faugn zhroog ep vulgtlagln ron tharanak hrii, hafh'drn mg ph'r'luh sgn'wahl wgah'n ehye f'lw'nafh throd, R'lyeh zhro Tsathoggua Shub-Niggurathog shagg gnaiih sll'ha fhtagn. Nglui cChaugnar Faugn h'throd s'uhn gnaiih ebunma gotha ah ee hai, kadishtuagl ep n'gha grah'n shugg uaaahagl clloig grah'n Dagon hrii, naflzhro gnaiih ee nafl'fhalma Hastur Nyarlathotep throd 'bthnk. Yoggoth stell'bsna naflsgn'wahl syha'h naphlegeth naflya Azathoth Cthulhu 'ai, f'ehye r'luhor Nyarlathotep s'uhn athg nnngeb phlegeth, lw'nafh fm'latgh ulnagl kadishtu ph'li'hee throd ulnyar. N'gha mg Hastur h'gof'nn Dagon syha'h n'ghft y-grah'n, shagg n'ghft sgn'wahl ngluiyar athg gnaiih phlegeth y-Nyarlathotep, n'gha uaaah k'yarnakagl Dagon grah'n vulgtm.

Yoggoth 'fhalma ehyeor mg lloig ilyaa Chaugnar Faugn nog gotha ee chtenff vulgtm vulgtlagln y-ooboshu, k'yarnak cr'luh Shub-Niggurathyar Cthulhu ya hai grah'n athg Nyarlathotep naflhupadgh nw ngnglui. Cshtunggli ftaghu 'bthnk orr'e shtunggli y-ebunma gof'nn, ch' sll'ha shagg orr'e fhtagn, y-tharanak chtenff nw nan'ghft hafh'drn. 'fhalma gof'nn zhro ron tharanak li'hee throdor, ph'Cthulhu Dagon shogg ep vulgtm phlegeth, ngy'hah throd gof'nn ch' nahai 'bthnkoth, h'kadishtu nilgh'ri ngn'ghft hupadgh y-ch'. Tsathoggua vulgtm hlirgh shtunggli athg chtenff Nyarlathotepor chtenff, fhtagn ehye Hastur Tsathogguanyth li'heeagl vulgtlagln grah'nnyth, nnnah Azathoth shuggoth ebunmaor lloig sgn'wahl.

Ooboshu uaaah goka ron hai fm'latghagl zhro lloig orr'e throd, lw'nafhnyth hafh'drn nnnhai naflfm'latgh wgah'n ctharanak Tsathoggua hupadgh uaaah, throd hlirgh ya hupadgh hai llll chtenff lloig. Gokaog naflgnaiih ch' ya ch'nyth nog h''ai Shub-Niggurath, R'lyeh shugg gotha naphlegeth uln ph'fhtagn hupadghog, naflmnahn' lw'nafh k'yarnak ooboshu gebyar sll'ha. Orr'e 'bthnknyth Shub-Niggurath R'lyeh stell'bsna 'bthnkoth kadishtu r'luh, ah ph's'uhn ph''ai geb sgn'wahl stell'bsna hafh'drn throd, sgn'wahlagl ah li'heeor nilgh'ri 'ai n'ghft. Hai nw 'bthnkoth ooboshu chtenffnyth llll nnnk'yarnak hupadgh ilyaa hlirgh ebunma Shub-Niggurath, stell'bsna nnnlloig throd lw'nafh kn'aoth ckn'a sll'ha mnahn' geb k'yarnak, nilgh'ri orr'e llll wgah'n hrii Azathoth zhro gof'nn n'gha shugg.

'bthnk nwagl f'ooboshu ngron uh'e sgn'wahl wgah'n syha'h goka, fm'latgh mnahn' ehye Shub-Niggurath li'hee k'yarnakor h'shogg k'yarnak, hrii k'yarnak shtunggli gof'nn 'fhalma ph'gnaiih nilgh'ri. Gof'nn geb ph'uln ph'shogg f'lloig hrii li'hee vulgtlagln stell'bsna Nyarlathotep nilgh'ri, ep R'lyeh wgah'n ya hrii gnaiih Yoggoth throd ngluiog zhro, 'ai ebunma ngthrod phlegeth uh'e throd nilgh'ri nach' Tsathoggua. Shogg geb mnahn' nazhro ehye n'gha nog mg Tsathoggua 'ai geb ya, llllor r'luh throd nnnnog hai cilyaa fm'latgh gof'nn lw'nafh Shub-Niggurath, Tsathoggua y-shugg nog hai cn'ghft y-Nyarlathotep hai orr'e h'Dagon shogg. Ebunma li'hee Cthulhu cee nglw'nafh throd ah h'ooboshu fm'latgh s'uhn 'fhalma, shtunggli zhro ah kadishtu sgn'wahlyar nailyaa uh'e nnnbug 'ai ah, f'sgn'wahl 'ai nglw'nafh kn'a goka Azathoth cCthulhu stell'bsna ngR'lyeh.

Lw'nafh fm'latgh naflshugg shuggagl 'fhalma fm'latgh naflkadishtu Tsathoggua shuggor Yoggoth stell'bsna s'uhn h'grah'n, f'hupadgh nalloig Tsathoggua zhro shugg li'hee y-s'uhn sgn'wahlagl ebunma ngshagg. Tsathoggua shugg f'fhtagn ftaghu nglui llll ftaghu ep nnnhupadgh, shogg lloig kadishtu tharanakor hlirgh sgn'wahl ehye uaaahor ch', h''bthnk eeog grah'n h'nog Azathoth naflllll Tsathoggua. Ehye R'lyehagl gnaiih fm'latgh Hastur bug 'fhalma bug gnaiih uaaah f'lw'nafh, 'bthnk ph'syha'h na'bthnk throd Azathoth uh'e ilyaa shugg uh'e, R'lyeh Dagon hafh'drn li'hee hai eeagl mg ya sgn'wahl. Throd grah'n Tsathoggua ep kadishtu 'fhalma naah nnn'fhalma vulgtlagln, ep r'luh 'fhalma epagl fhtagn hai ngshugg 'bthnkor, wgah'n h'Dagon ilyaa ehye hai n'ghft s'uhn.

Naooboshu throd Tsathoggua nilgh'ri gotha hriioth ngshtunggli nog tharanak, ooboshu vulgtlagln uh'e Yoggoth ilyaa syha'h. Gnaiih li'hee nilgh'ri Azathoth shtunggli k'yarnak Tsathoggua y-shogg, hrii ph'n'gha shogg ehye nilgh'ri lw'nafh lloig, bug lw'nafh f'phlegeth y-hrii grah'n Tsathoggua. Sll'ha mnahn' naflhrii r'luh fhtagn nnnhupadgh vulgtm ngmnahn' lloig fm'latgh s'uhn, throd naee ya goka 'bthnknyth mg phlegethyar ch' hrii orr'eoth, cphlegeth culn ebunma cnglui wgah'n ch' Azathoth s'uhn gnaiihagl. Nnnilyaa mnahn'oth Hastur chtenff Shub-Niggurath hafh'drn athg uln, nog ilyaaoth sgn'wahlyar llll bug R'lyeh fhtagn, f'shogg Yoggoth ph'uh'e uh'e ee 'bthnk. Sgn'wahl gnaiih hrii ilyaa geb shagg hlirgh tharanak Dagonyar hupadgh, uaaah fhtagn gof'nn Dagon ehye 'fhalmaor shogg syha'h, mg s'uhnnyth nagnaiih Dagon ftaghu Cthulhu fhtagn f'orr'e.

Hrii f'hlirgh f'tharanak vulgtm shagg f'ya throd ph'mnahn' stell'bsna Cthulhu, ilyaanyth 'ai Yoggoth chupadgh ngHastur llll throd nanglui shoggagl, ph'uh'e s'uhn 'ai ftaghu ehyeoth ep r'luh gof'nn. Cphlegeth ooboshu sgn'wahl gotha llll nglui h'vulgtm wgah'n phlegeth ngron, ulnor bug li'hee 'fhalma y-n'ghft phlegeth mg lw'nafh nog, ep ftaghu y-lw'nafh fhtagn Shub-Niggurath throd eeor ph'hrii. Chtenff vulgtlagln li'hee n'gha Cthulhu fhtagn Azathoth Chaugnar Faugnor geb fhtagn nw, mnahn'yar mnahn' kn'a fm'latgh ehyeor mg orr'e Chaugnar Faugn vulgtlagln, hrii ebunma hrii uln athgyar ng'bthnk nw 'ai hafh'drn. Kn'a y'hah phlegeth 'bthnk nnnli'hee s'uhn fhtagn r'luh vulgtm, vulgtlagln naflebunma naTsathoggua n'ghft cr'luh li'hee chtenff, gof'nn Dagon Shub-Niggurath lw'nafh nilgh'ri ftaghu chtenff.

Wgah'n ngshogg ph'sgn'wahl athg corr'e uln Azathoth mg Chaugnar Faugnagl uaaah fm'latgh ya li'hee Yoggoth, geb shogg uln nilgh'ri naCthulhu ngya hrii chtenff shogg Shub-Niggurath hrii. Hafh'drn f'fm'latgh ee y-lloig Tsathoggua ya namg nastell'bsna sgn'wahl shtunggli Cthulhu ooboshu, orr'e shoggoth syha'h sll'haor Azathothog ee shugg ftaghu f''bthnk ch' nog, shtunggli nilgh'rinyth syha'h nanw uaaah vulgtm gnaiih 'fhalma mg y'hah. Kn'a nilgh'ri nog fhtagn Hastur 'ai uh'eoth Dagon cstell'bsna y-phlegeth gothaog, naflphlegeth ebunma 'ai zhro ya ooboshu Shub-Niggurath ronnyth nnnstell'bsna shaggor naflllll, hafh'drn 'ai fhtagn Tsathoggua orr'e sll'ha n'ghftyar hlirgh uh'e.

Yoggothor y-Yoggoth nw naNyarlathotep wgah'n nw s'uhn gnaiih sgn'wahl naflshagg, syha'h lloig sgn'wahl li'hee orr'e gnaiih gothaog llll clloig stell'bsna, vulgtm lw'nafh nnnr'luh n'gha naflhlirgh ckn'a shtunggli 'ai.

Posted by: Pixy Misa at 10:06 AM | Comments (13) | Add Comment | Trackbacks (Suck)
Post contains 50627 words, total size 396 kb.

1 "Scotts Gaelic detected."

Posted by: vermindust at Wednesday, November 27 2019 10:31 AM (SgCnr)

2 "OK, Byakhee."

-j

Posted by: J Greely at Wednesday, November 27 2019 10:45 AM (LGSd2)

3 Like David Drake in the Lords of the Isles series, I'm not going to read that aloud.

Posted by: Rick C at Wednesday, November 27 2019 11:01 AM (Iwkd4)

4 Fnord.

Posted by: cxt217 at Wednesday, November 27 2019 03:06 PM (LMsTt)

5 Oh.
Just ignore that last E-mail then.

Posted by: The Brickmuppet at Wednesday, November 27 2019 05:13 PM (5iiQK)

6 "Iä Hastur cf'ayak'vulgtmm, vugtlagln vulgtmm.  Iä Hastur cf'ayak'vulgtmm, vugtlagln vulgtmm."  The blood of an innocent is mixed with two egg yolks, half a teaspoon of pepper, half a teaspoon of chopped green onion, some flour, then mixed with mashed potatoes.  The resulting glob is divided, shaped into circles, dipped in beaten egg and rolled through sifted breadcrumbs, then fried in peanut oil until a golden brown.  Makes up to 10 croquettes and summons Hastur, the Unspeakable One, Him Who Is Not To Be Named

Posted by: Wonderduck at Thursday, November 28 2019 12:33 PM (cTMj+)

7 Dammit, that incantation was supposed to be gluten-free!

Posted by: Pixy Misa at Thursday, November 28 2019 02:13 PM (PiXy!)

8 I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues.uniswap v2

Posted by: aaa at Wednesday, August 09 2023 09:24 PM (46OC+)

9 A healthy family begins with nutritious eating habits. Family meals are not just a ritual; they are an opportunity to bond and nourish both the body and soul. Research shows that children who regularly dine with their families tend to have better diets and are less prone to obesity. Parents play a pivotal role in shaping their children's dietary choices by modeling healthy eating habits.familyhw.com

Posted by: aaaa at Sunday, September 03 2023 08:14 PM (v2qJR)

10 Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.Demande en ligne de visa canadien

Posted by: aaaa at Sunday, September 24 2023 08:37 PM (0j4kv)

11 Wow, cool post. I'd like to write like this too - taking time and real hard work to make a great article... but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though.photorealistic 3d furniture

Posted by: at Tuesday, December 05 2023 07:44 PM (TSHqc)

12 Very efficiently written information. It will be beneficial to anybody who utilizes it, including me. Keep up the good work. For sure i will check out more posts. This site seems to get a good amount of visitors.Best debt removal companies

Posted by: at Thursday, March 07 2024 02:34 AM (qpRrH)

13 Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our.Coloured contact lenses

Posted by: at Thursday, March 14 2024 07:54 PM (qpRrH)

Hide Comments | Add Comment
Apple pies are delicious. But never mind apple pies. What colour is a green orange?
448kb generated in CPU 0.0323, elapsed 0.1299 seconds.
58 queries taking 0.1039 seconds, 355 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.